Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Типова архітектура комп'ютера. Процесор. Пам'ять.

Тема: Типова архітектура комп’ютера. Процесор. Пам’ять.

Мета: сформувати поняття про типову архiтектуру персонального комп’ютера; пояснити призначення структурних компонентiв персонального комп’ютера, призначення та принцип дiї мiкропроцесорiв; призначення пристроїв, що входять до складу мультимедiйного обладнання; розглянути класифiкацiю апаратних засобiв; класифiкацiю та основнi характеристики процесорів; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за комп’ютером.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь. Обладнання та наочність: комп’ютери, проектор, мультимедійна дошка. навчальна презентація, підручник «Інформатика» 9 клас, Й.Я. Ривкінд, роздатковий матеріал

Хiд уроку

І. Організаційний етап.

1)Привітання з класом, відмічання відсутніх. 2) Перевірка готовності учнів до уроку. - На минулому уроці ми розглядали тему « Інформаційні системи та технології. Інформатика як наука та галузь діяльності людини» і на сьогоднішній урок ви мали опрацювати параграф 1.2. с. 19-34; підготувати реферат на тему: «Етапи розвитку інформаційних технологій», виконати вправи 14, 15 с. 36 та підготуватись до самостійної роботи. Чи всі готові до уроку?

ІІ Актуалізація опорних знань

Самостійна робота на тему «Інформація. Інформаційні процеси та системи»

Завдання початкового рівня. Оберіть одну правильну відповідь (0,5 бали)

1. Інформатика це- а) наука про засоби і методи підготовки і прийняття рішень; б) наука про процеси управління в складних динамічних системах, що ґрунтується на теоретичному фундаменті математики і логіки, а також на застосуванні обчислювальної техніки (комп’ютерів). в) наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів; г) наука про принципи побудови і використання телекомунікаційних мереж і систем.

2. Повідомлення це- а) процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел; б) послідовність сигналів різної природи: звуків, символів, зображень, жестів тощо; в) повідомлення, які зафіксовані у певному вигляді, зручному для їх зберігання, передавання та опрацювання; г)процес заміни однієї послідовності сигналів іншою послідовністю

3. Властивості інформації: а) зрозумілість, корисність, повнота, актуальність, достовірність, об’єктивність; б) актуальність, доступність, повнота, об’єктивність, зрозумілість, корисність; в) функціональність, достовірність, повнота, актуальність, зрозумілість, об’єктивність; г) компетентність, достовірність, актуальність, корисність, зрозумілість, повнота.

4. Види повідомлень за способом подання: а)візуальні, тактильні, смакові, звукові, нюхові, комбіновані, апаратні; б) апаратні, програмні, інформаційні, ручні, автоматичні, автоматизовані; в) текстові, числові, графічні, звукові, візуальні, комбіновані, програмні; г) комбіновані, спеціальні позначення, умовні сигнали, звукові, графічні, числові, текстові.

5. Інформаційні процеси: а) це процеси збирання, видалення, опрацювання, захисту, та зберігання повідомлень; б) це процеси збирання, зберігання, передавання, кодування та опрацювання повідомлень; в)це процеси збирання, зберігання, передавання, опрацювання та захисту повідомлень; г) це процеси збирання, перетворення, зберігання, опрацювання та передавання повідомлень.

6. Послідовність з 8 бітів називається- а)Байт; б)Мбайт; в) Кбайт; г) Гбайт. Завдання середнього рівня. Оберіть одну правильну відповідь (1 бал)

7. Інформаційна технологія – це а)система знань умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватись в інформаційному середовищі; б) сукупність засобів і методів, які використовуються для реалізації інформаційних процесів; в)інформаційні технології з використанням комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку; г) наявність у людини знань, умінь і навичок у галузі інформатики і здатність розв’язувати необхідні теоретичні і практичні задачі.

8. Інформаційна система-це а) скінченна послідовність команд, що визначає які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети; б) комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведення даних, засоби комунікацій; в) система знань умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватись в інформаційному середовищі; г) сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів. Завдання достатнього рівня. Оберіть одну правильну відповідь (1,5 бали)

9. Складові інформаційної системи: а) апаратна, програмна, інформаційна; б) теоретична, прикладна, інформаційна; в) комбінована, умовна, інформаційна; г) графічна, умовна, інформаційна.

10. (1,5 бал) Види інформаційних систем: 1. За рівнем автоматизації: а) автоматичні, теоретичні, ручні; б) теоретичні, автоматизовані, автоматичні; в) ручні, автоматизовані, автоматичні; г) прикладні, ручні, автоматичні. 2. За рівнем аналізу даних: а) системи опрацювання даних, управління та підтримки прийняття рішень; б) системи збереження, передавання та опрацювання даних; в) системи збирання, опрацювання та захисту даних; г) системи передавання, управління та захисту даних. Завдання високого рівня. (2 бали)

11. Заповніть пропуски: а) 7 байтів = ____ бітів (7*8=56) б) 75 байтів =____ бітів (75* 8=600) в) 25 Кбайт =_____ бітів ((25*1024) *8=204.800) г) 56 біти = ______ байтів (56:8=7) 12. Закодуйте повідомлення у двійковому коді: а) 96 (1100000); б) 124 (1111100); Розкодуйте повідомлення у двійковому коді: в)10101 (21); г) 1001001 (73) ІІІ. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності На минулих уроках ми розглядати тему «Інформація, інформаційні процеси та системи», ви дізнались про такі поняття як повідомлення, інформація, інформаційні процеси, навчились кодувати повідомлення двійковим кодом, розглянули ІТ технології та сфери їх застосування, поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність, а також інформаційні системи та їх складові. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нового розділу «Апаратне забезпечення інформаційних систем» і поговоримо про «Типову архітектуру комп’ютера. Процесор. Пам’ять»

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Типова архітектура комп’ютера. В сучасних інформаційних системах для реалізації інформаційних процесів широко використовуються комп’ютери. Комп’ютер призначений для користування одного користувача називають Персональним комп’ютером. Архітектура ПК- логічна організація роботи ПК. За допомогою пристроїв введення→ дані потрапляють у пам'ять ПК, потім дані надсилаються до процесора→ опрацювання даних здійснює арифметично-логічний пристрій →керує процесами опрацювання даних, їх збереженням і передаванням пристрій керування→ пристрої виведення. Принципи функціонування персонального ком’ютера: 1)Принцип двійкового кодування (всі дані подаються у вигляді двійкового коду); 2)Принцип програмного керування (всі операції з опрацювання даних здійснюються програмами, що в пам’яті ПК); 3)Принцип адресності (процесор може звернутись до даних, розміщених у будь-якій частині пам’яті, кожна комірка пам’яті має адресу); 4)Принцип однорідності пам’яті (всі дані і програми зберігаються в одному й тому ж запам’ятовуючому пристрої); 5)Магістрально-модульний принцип: 1.дані передаються по єдиній магістралі-системній шині: шина даних, шина команд, шина адрес ; 2. ПК складається з окремих блоків-модулів, кожний з яких виконує певні функції, тож можна замінити процесор, блоки пам’яті, монітор на аналогічні. Процесор - основний пристрій ПК, до складу якого входять арифметично-логічний пристрій і пристрій керування. Процесор вставляється в спеціальне місце - сокет на системній материнській платі. Основні властивості процесорів: Робота з підручником с. 39-40 Пам'ять Це одна з основних складових ПК. ЇЇ поділяють на внутрішню і зовнішню. 1.Внутрішня пам'ять: оперативна, постійна, кеш-пам'ять. 2. Зовнішня пам'ять: 1)пам'ять на жорстких магнітних дисках, 2)пам'ять на гнучких магнітних дисках, 3)пам'ять на оптичних дисках, 4)флеш-пам'ять, 5)пам'ять на магнітних стрічках. Пам'ять поділяють на енергозалежну (всі види внутрішньої пам’яті крім постійної), енергонезалежну(всі види зовнішньої пам’яті та постійна) Властивості пам’яті: 1)ємність- максимальна довжина двійкового коду 2) швидкість зчитування і запису даних- довжина двійкового коду, яку можна зчитати за секунду ВНУТРІШНЯ ПАМ'ЯТЬ : постійна, оперативна і кеш-пам'ять ПОСТІЙНА ПАМ'ЯТЬ: позначають ПЗП або ROM, вона невелика за ємністю і містить програму тестування ПК при ввімкненні - POST та базову систему введення-виведення - BIOS. Дані, що містяться в постійній пам’яті при вимкненні ПК не зникають. ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ: ОЗП або RAM, міститься на системній платі і розділена на окремі комірки, кожна з яких має адресу. Ємність -від кількох сотень Мбайт до кількох Гбайт. Швидкість обміну даними понад 10 Гбайтів за секунду. КЕШ ПАМ'ЯТЬ: підвищує швидкість обміну даних між процесором і оперативною пам’яттю. Кеш-пам'ять 1 рівня- 32 Кбайти, 2 рівня- 6 Мбайт і більше, 3 рівня- більше 8 Мбайт. Кеш пам'ять 1 і 2 рівня-розміщені у складі мікросхеми процесора, 3рівня - на системній платі. ЗОВНІШНЯ ПАМ'ЯТЬ: призначена для довготривалого зберігання даних. Кожний вид зовнішньої пам’яті характеризується: носієм даних, пристроєм для зчитування і запису, способом запису. Робота з підручником с. 43, таблиця 2.3.Носії та способи запису даних у пристроях зовнішньої пам’яті 1.Пам'ять на жорстких магнітних дисках: є основним видом зовнішньої пам’яті, зчитування та запис даних здійснює-накопичувач на жорстких магнітних дисках (НЖМД) або HDD. Робота з підручником, мал. 2.10, с.44 Внутрішня будова НЖМД. 2.Пам'ять на гнучких магнітних дисках(дискетах), зчитування і запис даних здійснює накопичувач на гнучких магнітних дисках, або дисковод. 3.Пам'ять на магнітних стрічках(касети), пристрій зчитування стример. 4.Пам'ять на оптичних дисках(диск)здійснюється за допомогою лазерної технології запису і зчитування даних. Робота з підручником табл. 2.4 с. 45. 5.Флеш-пам'ять (флеш диск, флешка)-висока швидкість запису\зчитування даних. V. Засвоєння нових знань та формування вмінь. Інструктаж з техніки безпеки. 1. Виконання завдань 1-6 с. 47 підручника 2. Робота з клавіатурним тренажером.

VІ. Домашнє завдання: Опрацювати параграф 2.1 с. 37-46, виконати вправи 7,8 с. 47

VІІ. Підбиття підсумків уроку. 1) Повторення основних теоретичних понять розглянутих на уроці, питання для перевірки на с. 46-47 2)Виставлення оцінок за роботу на уроці.

Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: veronika666 (02.05.2017) | Автор: Бакай Людмила Вікторівна E
Переглядів: 325 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: