Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Стиснення, архівування та розархівування даних. Практична робота № 6 «Архівування та розархівування даних»

Стиснення, архівування та розархівування даних.
Практична робота № 6 «Архівування та розархівування даних»

Мета уроку: ознайомити учнів з основними теоретичними знаннями з теми, сформувати вміння створювати архіви, додавати файли до існуючих архівів; використовувати набуті вміння й навички на практиці.

Очікувані результати: учні повинні знати принципи стиснення інформації, доцільність стиснення даних; учні повинні вміти архівувати та розархівовувати файли й папки, додавати файли й папки до наявних архівів та видаляти їх з архівів; використовувати програму-архіватор для створення й розпаковування архівів у форматі .rar та .zip.

Обладнання: ПК, програми-архіватори, картки з тестовими завданнями та завданнями практичної роботи, плакат [9].

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D8.doc).

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні слухають доповіді щодо порівняння антівірусних програм та реферати, які підготували вдома. Учитель оцінює їх виступи.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми, мети уроку.

 

Розповідь учителя

Система двійкового кодування, яка використовується в комп’ютерах, дуже зручна для зберігання, опрацювання та пересилання інформації, але порівняно з іншими системами кодування вона збільшує розмір файлу. Тому іноді виникає необхідність зменшувати розмір файлів для більш ефективної роботи з інформацією. Для цього використовують спеціальні алгоритми (методи) стиснення інформації.

З’ясуємо, як можна передати інформацію з одного комп’ютера на інший. Якщо за допомогою електронної пошти, то треба зазначити, що пересилати інформацію електронною поштою ми можемо тільки одним файлом. Виникає питання: як бути, якщо пересилати треба декілька файлів чи декілька папок або обсяг інформації, яку треба переслати, завеликий, і електронна пошта не може з цим упоратись? А якщо передавання інформації відбувається за допомогою флеш-носія, а обсягу пам’яті, що на ньому залишилася, недостатньо для запису потрібної інформації (і нічого видалити з носія не можна)? Отже, в обох випадках на допомогу приходить така операція, як стиснення інформації.

Крім того, під час роботи з комп’ютером можливі пошкодження або знищення інформації на дисках. Із різних причин це може відбуватися через фізичне пошкодження магнітного шару диска, неправильне коригування або випадкове знищення файлів, пошкодження інформації комп’ютерними вірусами тощо. Тому для зменшення втрат інформації треба мати архівні копії файлів із найбільш важливою для користувача інформацією.

Отже, з одного боку, стискати дані необхідно для зменшення простору на зовнішніх носіях інформації та прискорення пересилання повідомлень і програм з одного комп’ютера на інший. З іншого боку, ушкодження пристроїв комп’ютера може призвести до втрати даних, а їх відновлення потребує багато часу й зусиль. Для виконання цих завдань існують програми-архіватори, які забезпечують як архівацію, так і стиснення даних. За допомогою спеціальних алгоритмів архіватори видаляють із файлів надлишкову інформацію, а при зворотній операції розпакування вони відновлюють інформацію в первісному вигляді. При цьому стиснення та відновлення інформації відбуваються без втрат.

 

4.   Актуалізація опорних знань

Тестовий контроль.

Тест № 13 [6] або файл K_14.doc .

Відповіді:

Варіант 1: 1. В . 2. А. 3. Б, В. 4. А. 5. Б. 6. В.

Варіант 2: 1. Б. 2. Б. 3. А, В. 4. Г. 5. В. 6. В.

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.       Стиснення інформації.

2.       Архівування. Програми-архіватори.

3.       Розпакування (розархівування) файлів.

Під стисненням розуміють таке кодування інформації, коли закодований варіант займає менше дискової пам’яті, ніж вихідний (якщо це можливо).

Існує декілька методів стиснення файлів, які базуються на трьох методах зменшення зайвої інформації:

—     зміна структури даних;

—     зміна змісту даних;

—     одночасна зміна структури і змісту даних.

Алгоритми стиснення:

—     алгоритми без втрати даних;

—     алгоритми, в яких передбачено часткову втрату даних (наприклад, стиснення відео, аудіо, графічних файлів, для яких втрачена інформація не є суттєвою).

Процес стиснення з наступним записуванням на зовнішній носій називають архівуванням, а результат — архівом (архівним файлом).

Програми-архіватори — сучасні програмні засоби для створення та обслуговування архівів.

Базові функції, які виконують більшість сучасних архіваторів:

1) розпакування файлів з архівів;

2) створення нових архівів;

3) додавання файлів до наявного архіву;

4) створення архіву, що саморозпаковується;

5) створення багатотомних архівів;

6) тестування цілісності структури архівів.

Розпакування (розархівування) файлів — процес відновлення файлів з архіву в тому самому вигляді, який вони мали до упакування в архів.

Архіви, що саморозпаковуються (SFX, від англ. SelF-eXtracting),— це архіви, до яких приєднано виконуваний модуль, що дозволяє витягати (розпаковувати) файли простим запуском архіву як звичайної програми (без програми-архіватора).

Багатотомні архіви — це архіви, що складаються з декількох частин (файлів), які називають томами. Використовуються у випадках, коли треба передати великий архів на носіях малої ємності.

Найвідоміші формати архівів: ZIP; RAR; RLE; CAB; GZIP, TAR.

Найчастіше використовуються програми-архіваторів у Windows WinZip і WinRAR.

Найвідоміші формати архівів:

·         ZIP — один із найпопулярніших форматів, що ґрунтується на алгоритмах стиснення, запропонованих у 80-х роках ХХ ст. ізраїльськими математиками Абрахамом Лемпелєм та Якобом Зівом. Використовує факт неодноразового повторення фрагментів тексту, тобто послідовностей байтів. Цей формат є основним для архівів, поданих в Інтернеті, його підтримує більшість програм архіваторів;

·         RAR — формат архівів, розроблений російським програмістом Євгеном Рошалем. Він дає змогу отримати архів значно меншого розміру, ніж у форматі ZIP, але потребує для виконання цього процесу значно більше часу. RAR є набагато кращим за інші формати та оптимізованішим для стиснення великої кількості файлів та гігабайтних дискових просторів;

·         RLE — використовується для зображень із великими одноколірними ділянками. Зображення, в яких мало сусідніх пікселів однакового кольору, не придатні для стиснення за методом RLE. Розмір стиснутого файлу в такому разі може перевищувати розмір вихідного файлу;

·         CAB — формат архіву, який використовують для стиснення даних застосунків корпорації Майкрософт;

·         GZIP, TAR — формат архівів у системах на базі операційних систем Unix та Linux.

 

Програма WinRAR

Призначена для створення і керування архівними файлами.

Програма WinRAR забезпечує:

— повну підтримку архівів RAR і ZІР;

— високий ступінь стиснення інформації завдяки високоефективному алгоритму стиснення даних;

— стиснення мультимедіа-файлів за допомогою спеціального алгоритму;

— підтримку технології Drag and Drop;

— керування архівами форматів САВ, АRJ і LZH;

— підтримку неперервних архівів (ступінь стиснення інформації в них на 10–50 % більший за звичайні методи стиснення);

— підтримку багатотомних архівів;

— створення звичайних і багатотомних архівів, що розпаковуються;

— відновлення фізично пошкоджених архівів;

— підтримку додаткових функцій (шифрування, додання архівних коментарів, протоколювання помилок тощо).

Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клацнути кнопкою миші значок додатка або його ярлик. При цьому на екрані відображається головне вікно програми аналогічно вікну папки Windows.

Архіватор працює в режимі керування файлами або архівами. При завантаженні програми WinRAR активним є режим керування файлами. Для входження в режим керування архівами треба двічі клацнути мишею ім’я архіву, перебуваючи в режимі керування файлами.

Рядок меню включає шість меню: Файл, Команди, Історія, Вибране, Параметри, Довідка.

Файл містить команди для вибору та/або перегляду вмісту дисків і папок, а також їх закриття.

Команди включає команди виконання основних функцій програми WinRAR.

Історія відображає імена файлів, з якими виконувалися дії останнім часом.

Вибране забезпечує додавання папок і архівів у папку Вибране.

Параметри містить команди для встановлення параметрів програми WinRAR.

Довідка забезпечує доступ до довідкової системи програми WinRAR.

На панелі інструментів розташовані кнопки, що повторюють пункти з меню Команди, а також список дисків, який розкривається для зміни диска. У робочій області вікна відображається вміст поточної папки (у режимі керування файлами) або вміст архіву (у режимі керування архівами). Для кожного файлу показуються ім’я, розмір, тип і дата його зміни, а для файлів в архіві додається ще й розмір після архівування. Для переходу до батьківської папки треба:

— двічі клацнути мишею папку «...»;

— натиснути клавішу Васkspace;

— натиснути відповідну клавішу «↑».

На панелі інструментів висвітлюються кнопки команд, що відповідають режимам керування файлами та архівами. У рядку стану розташовані кнопки Диск (для зміни поточного диска) і Ключ (для введення пароля). За замовчуванням значок ключа має жовтий колір, після введення пароля — червоний. У середній частині рядка виводиться розмір виділених файлів або поточний стан, у правій — загальна кількість файлів у поточній папці та їх розмір.

 

Основні команди й відповідні кнопки панелі інструментів WinRAR

№ з/п

Кнопка,

клавіша

Команда

 

Режим керування

Дія

1.               

Додати файли до архіву

Додати,

Аlt + А

Файлами

Створення архіву

2.               

Переглянути файл

Перегляд,

Аlt + V

Файлами,

архівами

 

Перегляд вмісту файлу за допомогою вбудованої програми перегляду

3.               

Видалення файлів

Видалити,

Аlt + D, Del

Файлами,

архівами

Вилучення файлів і папок у Кошик, вилучення архівних файлів та папок назавжди

4.               

Відновити архів

 

Відновити,

Аlt + R

 

Файлами

Відновлення зіпсованого архіву Rar або Ziр; новий архів має ім’я recover.rar або reconst.rar

5.               

Показати

інформацію

 

Інформація,

Аlt + I

 

Файлами

 

Оцінювання можливостей та часу стиснення файлів і папок за допомогою різних форматів і методів стиснення

6.               

Видобути з виділених архівів

Видобути,

Аlt + Е

Файлами

Добування всіх файлів з одного або кількох архівів

7.               

Протестувати файли архіву

Тест,

Аlt + Т

 

Файлами

Тестування файлів з одного або кількох архівів; помилки під час тестування

відображаються у вікні Діагностичні повідомлення

8.               

Видобути файли з архіву

Видобути,

Аlt + Е

Архівами

Добування файлів і папок з одного архіву в поточну папку

9.               

Перекинути у другу папку

Додати,

Аlt + A

Архівами

Добування файлів і папок з одного архіву в указану папку

10.           

Додати інформацію для відновлення

Захист,

Аlt + Р

Архівами

Додавання інформації для відновлення у відкритий архів

11.           

Заборонити зміни архіву

Заборона,

Аlt + L

Архівами

Заборона змін в архіві за допомогою програми WinRAR (блокування важливих архівів)

12.           

Перетворити архів у SFX

SFХ,

Аlt + S

Архівами

Перетворення архіву на архів, що саморозпаковується

13.           

Інформація про архів

Інфо,

Аlt + І

Архівами

Відображення інформації про відкритий архів

Щоб витягти файли в потрібну папку, необхідно виконати команду Видобути в другу папку або клацнути мишею кнопку Видобути в. У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, слід позначити папку і клацнути мишею кнопку ОК.

 

Переваги програми-архіватора WinRAR:

·         заархівовані архіватором програми займають у середньому від 20 до 90 % від свого початкового обсягу, що дозволяє на тій самій кількості носіїв зберігати більшу кількість інформації;

·         архіватор об’єднує групу програм під одним іменем, що дозволяє запобігати втраті деяких файлів;

·          можливе поновлення в архіві тільки нових версій файлів;

·         архіватор зберігає в архіві імена каталогів та файлів;

·         надає можливість написання коментарів до архіву;

·         користувач створює архівні файли.

6.   Застосування набутих знань, умінь та навичок

Практична робота № 6 «Архівування та розархівування даних» (файл Pr_14.doc).

Учитель заздалегідь готує папку «Архівація» на Робочому столі, яка повинна містити текстові файли та зображення різних форматів.

7.   Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок

Інтерактивна гра «Мікрофон» (відповіді — у файлі M_14.doc).

Учитель зачитує речення, а учні продовжують його.

1.   Під стисненням розуміють ...

2.   Архівування — це ...

3.   Розархівування (розпакування) — це ...

4.   Архів — це ...

5.   Програми-архіватори — це ...

6.   Архіви, що саморозпаковуються,— це ...

7.   Багатотомні архіви — це ...

8.   Формати архівів ...

9.   Ступінь стиснення залежить від ...

10. Програма WinRAR призначена для ...

8.   Підбиття підсумків уроку

Учитель збирає зошити для практичних робіт на перевірку, виставляє оцінки найактивнішим учням на уроці або додає бали до результату практичної роботи.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________________________

Додаткове завдання. Підготуйте доповіді про засоби захисту даних від втрат та про методи стиснення із втратою даних.

Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: uthitel (28.11.2013)
Переглядів: 4727 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: