Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Програмне забезпечення персонального комп’ютера. Операційні системи, їх функції та призначення

 

Програмне забезпечення персонального комп’ютера.
Операційні системи, їх функції та призначення

Мета уроку: сформувати поняття програмного забезпечення як складової інформаційної системи; дати загальні відомості про системне, службове й прикладне програмне забезпечення, ознайомити з класифікацією операційної системи, з основними функціями та складовими сучасних операційних систем.

Очікувані результати: учні повинні знати призначення основних видів програмного забезпечення (ПЗ); відмінність між системним, службовим та прикладним ПЗ; призначення та основні функції операційної системи; поняття ядра операційної системи, інтерфейсу користувача, драйвера та утиліти; учні повинні вміти класифікувати операційні системи; визначати ПЗ за його призначенням; обирати програмні засоби, за допомогою яких можна розв’язувати те чи інше інформаційне завдання.

Обладнання: підручники, картки-схеми, картки із завданнями.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2.  Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

2.1. Рефлексивний ланцюжок.

Учитель пропонує учням по черзі назвати основні поняття, які були вивчені на попередньому уроці.

2.2. Перевірка виконаних завдань.

Учні відповідають на запитання підручника.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Бесіда

Бесіда

Учитель пропонує учням пригадати визначення комп’ютера.

Можлива відповідь: комп’ютер — універсальний пристрій, призначений для оброблення інформації.

Учитель продовжує: «Утім сам по собі комп’ютер не володіє знанням у жодній області свого використання. Якщо ми говоримо «комп’ютер зробив», мається на увазі, що на комп’ютері була виконана програма, яка дозволила виконати ці дії. Комп’ютер без програм — це «купа заліза», і тільки програми роблять його нашим помічником.

Що ж таке програма? Сучасні словники дають такі визначення програм:

1) план того, що треба зробити;

2) закодована інформація, яка вводиться в комп’ютер для управління його діяльністю».

У ході міркувань учні з двох запропонованих визначень обирають визначення програми, яке підходить до теми уроку (друге).

Логічно буде далі пригадати, що таке кодування. Як кодується інформація, щоб її «розумів» комп’ютер?

Можлива відповідь: кодуванням називають відображення дискретного повідомлення у вигляді спеціальних символів. Наприклад, двійковий код (0 та 1), який використовують у комп’ютерах.

Учні разом з учителем роблять висновок та записують його у зошити.

Отже, комп’ютерна програма — набір інструкцій, виражених у формі, придатній для розуміння комп’ютером, виконання яких призводить до досягнення певного результату.

Учитель пропонує учням назвати галузі людської діяльності, де використовується комп’ютер. Крім галузей діяльності, учні повинні визначити якомога більше завдань, які може виконувати комп’ютер, а також назвати програмні засоби, що допомагають виконувати ці завдання (наприклад, створити реферат — текстовий процесор, обробити фотокартку — графічний редактор тощо).

Учитель повідомляє, що на цьому уроці учні дізнаються, які існують програми і які завдання вони виконують.

 

 

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування).

Кожна правильна відповідь — 2 бали.

Запитання для опитування

1. Які ви знаєте інформаційні процеси?

2. Що таке інформаційна система?

3. Назвіть складові інформаційної системи.

4. Доведіть, що комп’ютер є інформаційною системою.

5. Який пристрій обробляє інформацію?

6. Який пристрій зберігає інформацію?

7. Назвіть види пам’яті.

5.   Вивчення нового матеріалу

5.1. Вступне слово вчителя.

Сучасне програмне забезпечення є різноплановим. Умовно його можна поділити на категорії (за матеріалами [5])

5.2. Робота з підручником у групах.

Учні об’єднуються в групи і складають конспект за темами: «Си­стемне програмне забезпечення», «Прикладне програмне забезпечення», «Інструментальне програмне забезпечення».

Через декілька хвилин члени кожної групи за допомогою підручника дають відповіді стосовно своїх тем, основні визначення всі учні записують у зошити.

5.3. Лекція вчителя

План

1.                    Програмне забезпечення та його види.

2.                    Операційна система та її складові.

3.                    Класифікація ОС.

4.                    Операційні оболонки.

Сучасне програмне забезпечення є різноплановим. Умовно його можна поділити на категорії (за матеріалами [5]):

 Операційна система — це найважливіша частина системного ПЗ, без якої неможлива робота ПК (за матеріалами [5]) (файл T2_6.doc).

У сучасних комп’ютерах використовуються такі ОС: Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm OS тощо.


Класифікація ОС:

— за способом організації інтерфейсу між користувачем та комп’ютером розрізняють ОС із текстовим (командним) і графічним інтерфейсом;

— за кількістю завдань, які можуть виконуватись одночасно,— однозадачні та багатозадачні;

— за можливістю одночасної роботи з ОС кількох користувачів — багатокористувацькі та однокористувацькі;

— за можливістю організації роботи в локальній мережі ОС — мережні й немережні.

Операційні оболонки (файлові менеджери) з’явилися для роботи з ОС, які не мали зручного інтерфейсу користувача. Найвідоміші з них — Volkov Commander, Windows Commander, Total Commander тощо.

 

6.   Закріплення нового матеріалу

Бліц-опитування

Запитання для бліц-опитування

До якого ПЗ (системного, прикладного чи інструментального) належать програми, що:

а)      зчитують інформацію з магнітного носія;

б)      допомагають обробляти фотографії;

в)      створюють бухгалтерський звіт;

г)      перевіряють диск на помилки;

д)      перевіряють носій на наявність вірусів;

е)      перетворюють голос на звуковий сигнал;

ж)    відтворюють рисунки на екрані;

з)       створюють програму для обчислення заробітної платні;

і)    стискають інформацію для надсилання через Інтернет;

к)   допомагають інсталювати іншу програму;

л)   створюють середовище для перегляду фотографій?

Системне

 

Прикладне

 

Інструментальне

 

а, г, д, і, к

 

б, в, е, ж

 

з, л

 

 

7.   Оволодіння навичками в стандартних умовах

Робота в групах

Учитель роздає картки із завданнями, через 2 хвилини учні мають дати відповіді.

Залежно від повноти відповіді кожне завдання оцінюється від 2 до 4 балів. Бали отримує кожний учень групи та додає до своїх балів за усні відповіді на уроці.

Завдання для роботи у групах

Перша група

Друга група

Третя група

Завдання № 1. Знайдіть зайве:

текстовий процесор, Miсrosoft Access, графічний редактор, архіватори

операційна система, архіватори, табличний процесор, оболонки

утиліти, драйвери, мови програмування, антивірусна програма

Завдання № 2. Порівняйте, яких програм існує більше:

графічних редакторів чи прикладних програм

архіваторів чи системних програм

архіваторів чи службових програм

Завдання № 3. Вкажіть, яке ПЗ (системне, прикладне чи інструментальне) необхідно людям у таких ситуаціях:

— дизайнер одягу створює нові капелюхи;

— програміст пише програму на замовлення великої компанії

— учень намагається вилікувати жорсткий диск від вірусів;

— випускники 9 класу створюють історію свого класу у фотографіях

— учень грає у комп’ютерну гру;

— учитель створює тест для перевірки знань учнів

 

8.   Узагальнення та систематизація набутих знань

Інтерактивна гра «Мікрофон»

Учні називають групи понять, які мали законспектувати у своїх зошитах за допомогою підручника, та дають їх визначення.

9.   Підбиття підсумків уроку

Виставлення оцінок.

Учні підсумовують набрані бали, учитель виставляє оцінки в журнал.

10. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________________________

Додаткове завдання. Складіть схему ПЗ власного комп’ютера. Запишіть, які програми вам уже доводилося використовувати у своїй роботі. До якого виду ПЗ вони належать?

Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: uthitel (27.11.2013)
Переглядів: 2108 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: