Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Поняття файлової системи. Знайомство з файловою системою MS Windows


Поняття файлової системи.
Знайомство з файловою системою MS Windows

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям файлової системи, відмінностями між поширеними файловими системами; увести поняття файлу, каталогу, імен файлу, каталогу та запам’ятовуючих пристроїв, розширення імені файлу, шляху до файлу; ознайомити з файловою системою MS Windows та її основними об’єктами.

Очікувані результати: учні повинні знати відмінності між поширеними файловими системами, вміст шляху до файлу; поняття файлу та каталогу, тип файлу, поняття та призначення ярликів; учні повинні вміти розпізнавати імена, розширення імен та типи файлів, файли, які відповідають програмам, стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера; визначати і записувати шлях до файлу; переходити до файлу заданим шляхом.

Обладнання: ПК, підручники, картки з тестовими завданнями, таблиці.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні демонструють виконані вдома практичні завдання й обговорюють усі незрозумілі моменти.

3.   Актуалізація опорних знань

Тестовий контроль.

Учитель роздає учням картки з тестовими завданнями (файл K_8.doc). Після виконання завдань учні обмінюються зошитами, учитель називає правильні відповіді, а учні їх перевіряють.

 

Завдання для тестового контролю

 

Варіант 1

1. Оберіть основні елементи інтерфейсу ОС Windows.

А робочий стіл                                        В системне меню та рядок меню  

Б елементи вікна                                   Г ярлик

 2. Які дії можна виконувати над елементом «вікно»?

А закрити                                                           В згорнути   

Б копіювати                                            Г збільшити

3. Які типи вікон є в ОС Windows?

А прикладні                                           В програмні 

Б підлеглі                                                           Г інформаційні

4. Як називається один з основних елементів графічного інтерфейсу, що містить перелік команд?

А меню                                                   В панель завдань

Б вікно                                                     Г папка

5. Скільки кнопок керування прикладним вікном ви знаєте?

А одну                                                     В жодної       

Б три                                                       Г безліч

6. Яка дія відповідає виділенню об’єкта?

А наведення курсору на об’єкт

Б одне клацання лівою кнопкою миші на об’єкті

В одне клацання правою кнопкою миші на об’єкті

Г подвійне клацання лівою кнопкою миші на об’єкті


 

Варіант 2

1. Виберіть основні елементи інтерфейсу ОС Windows.

А головне меню                                                В файли та папки

Б вікна папок та програм                     Г меню

2. Які дії можна виконувати над об’єктом «папка»?

А закрити                                               В згорнути

Б копіювати                                            Г зменшити

3. Які типи вікон є в ОС Windows?

А прилеглі                                              В діалогові   

Б прикладні                                            Г підлеглі

4. Де можна переглянути власне меню об’єкта?

А у рядку меню                                      В у головному меню          

Б у контекстному меню                                    Г у системному меню

5. Як називається об’єкт, на якому міститься кнопка Пуск?

А головне меню                                    В панель завдань

Б панель керування                               Г інша відповідь

6. Яка дія відповідає виклику контекстного меню?

А наведення курсору на об’єкт

Б одне клацання лівою кнопкою миші на об’єкті

В одне клацання правою кнопкою миші на об’єкті

Г подвійне клацання лівою кнопкою миші на об’єкті

 

Відповіді:

Варіант 1. 1. А, Б, В. 2. А, В, Г. 3. А, В, Г. 4. А; 5. Б; 6. Б.

Варіант 2. 1. А, Б, Г. 2. Б; 3. Б, В. 4. Б. 5. В. 6. В.

4.   Мотивація навчальної діяльності

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

Учитель пропонує учням навести всі асоціації щодо поняття «файлова система».

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.               Файл:

а)               поняття файлу;

б)              типи файлів;

в)              ім’я файлу.

2.               Файлова система:

а)                класифікація файлових систем;

б)              характеристика файлової системи.

3.               Поняття папки (каталогу).

4.               Шлях до файлу.

Дані є важливою складовою будь-якої інформаційної системи.

Для того щоб існувала можливість доступу до даних, треба заздалегідь обумовити правила їх зберігання та доступу до них. Логічно припустити, що систему зберігання і доступу до даних слід організувати так, щоб адресні дані за розміром були не більшими, ніж ті інформаційні дані, на які вони вказують. Тому для зберігання інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки існує спеціальна одиниця зберігання даних невизначеного розміру — файл.

Файл — це іменована область на зовнішньому носієві, яка містить однотипну інформацію (програму, текст, зображення тощо). Ім’я файлу складається з імені та розширення.

Ім’я файлу надає користувач, а розширення надається програмою автоматично. Розширення визначає тип файлу, причому деякі з них є стандартними. Значок файлу вказує на середовище, в якому він був створений.

Розширення файлу

Значення

Приклади програм для роботи з файлами

.doc або .txt

Файл зберігає текстову інформацію

MS Word, WordPad

.bmp, .jpg, .gif

Файл зберігає графічну інформацію

Adobe PhotoShop, ACDSee

.avi

Файл зберігає відеоінформацію

WinAmp, Windows Медіа програвач

.wav

Файл зберігає звукову інформацію

WinAmp, Windows Медіа-програвач

.bak

Файл-копія

Відкривається програмою, в якій був створений оригінал

.html, .htm

Файл зберігає веб-сторінку

Internet Explorer

.arj, .rar, .zip

Файл зберігає архів (стиснуту інформацію)

WinRar, WinZip

.exe, .com

Файл зберігає програму — виконуваний файл

Відкриває саму програму

 

Типи файлів: програмні файли (програми) і файли даних (документи). Програмні файли ще називають виконавчими, оскільки команди, які вони містять, можуть бути виконані. Програмні файли легко відрізнити від файлів документів за розширенням імені: як правило це .сом або .ехе, хоча до виконавчих файлів належать ще деякі файли, наприклад бібліотеки (тобто колекції) програм — вони мають розширення імені .dll.

Файли з даними (документи) відрізняються від програмних файлів значно більшою різноманітністю типів. Існують текстові, графічні, звукові документи, відеодокументи, архівні документи тощо.

Кожному файлу користувач надає ім’я в момент його створення. Власне ім’я може складатися з 1–255 символів, а розширення — з 0–4 символів. У імені файлу (у власне імені та розширенні), крім літер і цифр, можна також вживати символи: «$», «%», «—», «пропуск», «@», «~», «!», «(«, «)», «{«, «}», «^», «#», «&», «+», «;» ,»=«, »[«,»]», »‘«. Слід звернути увагу на те, що крапка (.) не входить до заборонених символів, тобто власне ім’я файлу може мати кілька крапок. У таких випадках розширення імені, якщо воно є, складають символи, які розташовані після останньої крапки.

В іменах файлів вживаються і великі, і малі літери. Їх регістр система запам’ятовує, але під час порівняння імен ці символи не розрізняє. Це означає, що в одній папці не можна зберігати два різних файли, імена яких розрізняються тільки регістром літер, тобто для системи ім’я Письмо Іванову.doc збігається з ім’ям Письмо Иванову.doc.

Файлова система — це структура зберігання даних на зовнішніх носіях та сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою.


Класифікація файлових систем (І)

Уся сукупність файлів на диску і взаємозв’язків між ними називається файловою структурою.

Класифікація файлових систем (ІІ):

— для носіїв із довільним доступом (наприклад, жорсткий диск): FAT32, NTFS, ext2 тощо. Останнім часом поширилися журнальні файлові системи, такі як ext3, Reiserfs, JFS, NTFS, XFS;

— для носіїв із послідовним доступом (наприклад, магнітні стрічки): QIC;

— для оптичних носіїв — CD і DVD: ISO 9660, HFS, UDF;

— віртуальні файлові системи: AEFS;

— мережні файлові системи: NFS, SMBFS, SSHFS, Gmailfs.

Для зберігання файлів прийнятний будь-який тип структури даних з-поміж розглянутих вище. Конкретно ж структуру обирають залежно від типу носія, на якому зберігається інформація.

Характеристики файлової системи (за матеріалами [5])

Файлова система

Характеристика

FAT (file allocation table) — таблиця розміщення файлів

Файлова система, яка використовується MSDOS та ОС сімейства Windows для упорядкування файлів та керування ними. Це структура даних, побудована Windows. Windows зберігає в таблиці розміщення файлів, відомості про кожний файл, щоб у разі необхідності можна було знайти необхідний файл

FAT32

Похідна системи FAT32 та FAT підтримує менші розміри кластерів, що дозволяє ефективно використовувати дисковий простір

NTFS

Покращена файлова система, яка забезпечує рівень швидкої дії та безпеки, а також допоміжні можливості, недоступні жодній із версій файлової системи FAT

 

Папка (каталог) — спеціальне місце на диску, де зберігається інформація про файли, що містяться в цьому каталозі.

Папку верхнього рівня називають кореневою.

Коренева папка не є вкладеною у жодні інші папки.

Шлях до файлу — це послідовність імен каталогів від поточної або кореневої папки, яку необхідно пройти, переміщуючись деревом каталогів, щоб потрапити до папки, в якій безпосередньо зберігається файл.

Повний шлях до файлу — послідовно записані ім’я дисководу та шлях до файлу.

Повне ім’я файлу — це повний шлях до файлу та його ім’я:

[дисковод:] [\ шлях \] ім’я файлу.

Ярлик (англ. shortcut) — невеликий файл (до 1 Кбайт) із розширенням .lnk, в якому міститься повна адреса об’єкта, для якого він створений.

СХЕМА:

Приклади: C:\Program Files\Microsoft Exchange\Mlset32.exe

C:\Command.com

 

 

 

6.   Закріплення нового матеріалу

Усна вправа (файл U_8.doc).

Учні заповнюють пропуски в наданому тексті, обмінюються зошитами, перевіряють результат.

Завдання

Файлова система є необхідною складовою ... і допомагає розмістити ... у різних ... задля кращого їх упорядкування. Усі папки на диску зображуються значком у вигляді ... . Із погляду ОС Windows кожний диск і комп’ютер загалом також є ... . Проте через їх специфіку вони подаються спеціальними ... із зображенням диска та комп’ютера.

Відповідь

Файлова система є необхідною складовою операційної системи і допомагає розмістити об’єкти в різних структурах файлової системи задля кращого їх упорядкування. Усі папки на диску ­зображуються значком у вигляді жовтого прямокутника. Із погляду ОС Windows кожний диск і комп’ютер загалом також є файлом. Проте через їх специфіку вони подаються спеціальними позначками із зображенням диска та комп’ютера.

7.   Підбиття підсумків уроку

Рефлексія.

Заповнення карток

8.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________________________

Додаткове завдання.

Підготуйте доповіді з таких тем:

1) особливості файлової системи FAT12 відповідно до FAT32;

2) особливості файлової системи NTFS відповідно до FAT32.

Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: uthitel (27.11.2013)
Переглядів: 3255 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: