hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Апаратні засоби персонального комп’ютера. Мультимедійне та комунікаційне обладнання


 

Апаратні засоби персонального комп’ютера.
Мультимедійне та комунікаційне обладнання

Мета уроку: надати класифікацію, призначення та основні характеристики апаратних засобів персонального комп’ютера, ознайомити із відеосистемою комп’ютера, призначенням та основними характеристиками її складових, мультимедійним обладнанням, комунікаційними пристроями.

Очікувані результати: учні повинні знати основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв; відмінність між оперативною та постійною пам’яттю, зовнішнім та внутрішнім запам’ятовуючими пристроями; принцип дії накопичувачів на магнітних та оптичних дисках; призначення та основні характеристики моніторів і відеоадаптерів; функціональне призначення та основні характеристики процесорів; призначення пристроїв, які входять до складу мультимедійного обладнання; учні повинні вміти наводити приклади пристроїв введення, виведення, зберігання та оброблення інформації; класифікувати процесори, запам’ятовуючі пристрої, пристрої введення та виведення інформації.

Обладнання: ПК, підручники, плакат № 12 [11], пристрої комп’ютера або їх зображення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні разом з учителем аналізують виконання практичного ­тренінгу.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Бесіда.

Учитель пропонує учням назвати основні пристрої, що входять до складу ПК (пристрої введення інформації, виведення інформації, процесор, пам’ять, комунікаційне обладнання) та нагадує, що на минулому уроці учні ознайомились із пристроями введення інформації. Сьогодні буде продовжено розмову про складові сучасного комп’ютера, тобто про апаратну частину ПК (hardware).

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Опитування

Запитання для опитування

1. Назвіть загальні принципи побудови комп’ютера (за фон Нейманом).

2. Надайте характеристики різних поколінь ЕОМ.

3. Що таке архітектура комп’ютера?

4. Назвіть основні вузли комп’ютера.

5. Наведіть приклади пристроїв введення інформації.

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.   Пристрої виведення інформації:

      1)         основний пристрій виведення — монітор;

      2)         пристрої виведення інформації на папір.

2.   Мікропроцесор та його характеристики.

3.   Пристрої телекомунікації.

4.   Пам’ять (слайди 3, 5):

      1)         внутрішня пам’ять;

      2)         зовнішня пам’ять.

Лекція вчителя

План

1.      Пристрої виведення інформації:

а)     основний пристрій виведення — монітор;

б)     пристрої виведення інформації на папір.

2.      Мікропроцесор та його характеристики.

3.      Пристрої телекомунікації.

4.      Пам’ять:

а)     внутрішня;

б)     зовнішня.

Необхідним пристроєм виведення інформації, який входить до апаратної частини комп’ютера, є дисплей, або монітор. Одна з основних частин дисплея — екран, кольоровий або монохромний, на який виводиться інформація в різному вигляді. Монітор приєднується до комп’ютера через відеокарту (відеоадаптер), який встановлюється на материнській платі. Існує кілька стандартів відеокарт (CGA, EGA, VGA, SVGA), від них залежить якість зображення.

Показники, за якими можна характеризувати монітор та відеоадаптер:

— тип;

— розмір екрана;

— роздільна здатність;

— зернистість зображення;

— частота вертикальної та горизонтальної розгортки.

Пристрої виведення інформації на папір — принтери й плотери.

Принтер — пристрій, призначений для друкування на папері текстової та графічної інформації.

Залежно від технології друку принтери можна розподілити на такі групи:

а) матричні;

б) струминні;

в) лазерні та ін.

Плотер (графобудівник) — це пристрій, який виводить рисунки або графіки великих розмірів на папір та інші поверхні.

Процесор — найголовніший елемент комп’ютера, призначений для виконання арифметичних і логічних операцій та для керування іншими пристроями комп’ютера.

Сучасний процесор (мікропроцесор) — це мікросхема, яка виконана на мініатюрному кремнієвому кристалі.

Пристрій керування (ПК) керує послідовністю виконання команд і потоком даних у комп’ютері.

Арифметико-логічний пристрій (АЛП) здійснює обчислювальні операції (арифметичні й логічні).

Регістри процесора — швидкодоступна пам’ять для процесора.

Характеристики мікропроцесора

1. Розрядність процесора — максимальна кількість бітів (машинне слово), що може оброблятися чи передаватися процесором одночасно (32, 64 біт).

2. Тактова частота — кількість елементарних операцій, які процесор виконує за 1 с (у Ггц).

3. Кеш-пам’ять — пам’ять швидкого доступу (Мб).

4. Кількість ядер — кількість процесорів на одній мікросхемі (від 1 до 4).

Телекомунікації — це засоби передавання інформації на відстань.

Модем — це пристрій, який призначено для перетворення сигналів при передаванні та прийманні даних (при передаванні цифрові дані перетворюються на звукові, при прийманні — навпаки). Найважливішою характеристикою модему є швидкість передавання даних. Ця величина вимірюється кількістю бітів, що передаються за секунду (біт/с).

Більшість сучасних модемів сумісні з телефаксами, що дозволяє висилати та отримувати факси безпосередньо за допомогою комп’ютера.

Пам’ять ПК умовно можна поділити на внутрішню (постійну, оперативну) та зовнішню (вінчестер, CD\DVD, флеш-пам’ять тощо).

Внутрішня пам’ять

Постійна пам’ять (постійний запам’ятовуючий пристрій — ПЗП) зберігає необхідну для завантаження ПК інформацію, яка записується виробником.

Оперативна пам’ять (оперативний запам’ятовуючий пристрій — ОЗП) призначена для збереження виконуваних програм та поточних даних. Це енергозалежна пам’ять, яка використовується під час роботи ПК. Обсяг оперативної пам’яті ПК становить до 8 Гбайт залежно від потреб користувача. Після вимикання живлення інформація в пам’яті не зберігається. Оперативна пам’ять розподілена на елементарні області — байти. Кожний байт має свою адресу.

Характеристики оперативної пам’яті:

— обсяг (512 Мбайт ... 8 Гбайт);

— частота (133 МГц ... 1667 МГц);

— тип (DIMM, SDRAM, DDR, DDR2, DDR3).

Зовнішня пам’ять

Накопичувач — це запам’ятовуючий пристрій, призначений для тривалого зберігання значних обсягів інформації. Накопичувачі складаються із носія інформації та приводу.

Магнітний диск — магнітна пластина круглої форми для швидкого та якісного записування інформації. Інформація на дискових носіях зберігається по секторах. На магнітних носіях сектори розташовуються уздовж концентричних кіл — доріжок.

Сектори й доріжки утворюються під час форматування носія.

Форматування — процес розмітки диска на сектори й доріжки засобами ОС.

Його користувач виконує самостійно за допомогою спеціальних програм-утиліт. Магнітні диски бувають двох видів: гнучкі й жорсткі (вінчестери). Гнучкі диски переважно служать для перенесення невеликих обсягів інформації з одного ПК на інший.

Вінчестер (HDD) — основний пристрій для довготривалого зберігання даних. Жорсткий диск містить не одну, а кілька пластин, ідеально пласких і з відполірованим феромагнітним шаром. При цьому запис проводиться на обидві поверхні кожної пластини.

Накопичувачі на оптичних носіях в основному призначені для введення великих обсягів інформації в комп’ютер. Вони розподіляються на такі групи:

— CD-ROM — Compact Disk Read-Only Memory — компакт-диск тільки для читання;

— CD-R — CD-Recordable — компакт-диск, що дозволяє проводити одноразовий запис на комп’ютері;

— CD-RW — CD-ReWritable — компакт-диск, що дозволяє перезапис;

— DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW — цю групу дисків учні визначають самостійно.

Окремо виділяють флеш-пам’ять — електронну пам’ять, яка використовується в цифровій техніці та для перенесення інформації з одного ПК на інший.

Комп’ютерні телекомунікації є найперспективнішим видом передавання інформації з одного комп’ютера на інший. Одним із найпоширеніших каналів зв’язку в телекомунікації є телефонна мережа (використовуються й інші лінії зв’язку). Через відмінності між сигналами комп’ютера і сигналами, що використовуються в телефонній мережі, необхідно мати пристрій, який здійснює перетворення сигналів комп’ютера на сигнали телефонної мережі і навпаки — сигналів телефонної мережі — на сигнали, зрозумілі комп’ютеру. Таким пристроєм є модем.

Модеми можуть розміщатися всередині системного блока комп’ютера або в окремому корпусі й бути з’єднаними з комп’ютером. Модем відносять до комунікаційних пристроїв.

Пристрої збереження розподіляють:

— за фізичними принципами збереження інформації — магнітні, оптичні, електронні;

— за методом доступу до інформації — пристрої з прямим (або безпосереднім) і послідовним доступом. Традиційними пристроями з прямим доступом є дискові накопичувачі, пристроями із послідовним доступом — накопичувачі на магнітній стрічці (стримери).

Розрізняють також накопичувачі зі змінними та незмінними носіями.

Основні характеристики зовнішньої пам’яті

1. Інформаційна ємність. Вимірюється в кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах і терабайтах.

2. Час доступу. Визначається як усереднений інтервал від видачі запиту на передавання блока даних до фактичного початку передавання. Дискові накопичувачі мають час доступу від одиниць до сотень мілісекунд. Для електронних пристроїв зовнішньої пам’яті цей параметр є значно меншим (частки мілісекунд або навіть мікросекунд), але сам запис, або зчитування інформації, може тривати довше, ніж у дискових накопичувачів.

3. Швидкість запису і зчитування. Визначається як відношення обсягу записуваних даних, або даних, що зчитуються, до часу, необхідного на цю операцію.

4. Швидкість передавання даних. Визначається як швидкість обміну даними, вимірювана після виконання пошуку даних.

5. Відносна вартість збереження інформації. Визначається як відношення інформаційної ємності носія інформації до його вартості.

 

 

6.   Застосування знань, умінь і навичок у стандартних та змінених умовах

6.1. Самостійна робота (файл Sr_5.doc).

Відповіді: екран — 2, кабель — 10, монітор — 3, миша — 7, принтер — 1, клавіатура — 9, дисковод — 6, системний блок — 4, привід для компакт-диска — 5, номерна клавіатура — 8, сканер — 11.

6.2. Взаємоперевірка самостійної роботи.

7.   Узагальнення та систематизація знань та умінь

Інтерактивна гра «Мікрофон»

Учні називають поняття, які вивчали на уроці, та за допомогою конспекту або підручника дають їх визначення.

8.   Підбиття підсумків уроку

Рефлексія.

Учні заповнюють рефлексивну таблицю

Форма
роботи

 

Домашнє практичне завдання

(4 бали)

Індивідуальне
опитування

(2 бали)

Самостійна робота

(6 балів)

Інтерактивна вправа
«Мікрофон»

(2 бали)

Разом

(12 балів)

Бали

 

 

 

 

 

 

 

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________________________

Додаткове завдання _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 


Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: uthitel (27.11.2013)
Переглядів: 2981 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: