Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 6 клас

Урок № 8 Поняття операційної системи, її призначення. Графічний інтерфейс операційної системи

Урок № 8 

Тема. Поняття операційної системи, її призначення.
Графічний інтерфейс операційної системи

Мета: сформувати поняття операційної системи як складової інформаційної системи; дати загальні відомості про інтерфейс операційної системи; ознайомити учнів з класифікацією операційної системи, з основними функціями та складовими сучасних операційних систем.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

Обладнання: ПК, підручники, картки із завданнями.

Учні повинні знати: поняття операційної системи; її призначення, інтерфейс; основні вказівки операційної системи для роботи з об’єктами та їх групами: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення; послідовність виконання операцій над об’єктами файлової системи та їх групами.

Учні повинні вміти: виділяти об’єкти та групи об’єктів для виконання операцій над ними; створювати каталоги (папки), ярлики; перейменовувати та вилучати файли, каталоги (папки) та ярлики; копіювати й переміщувати файли та каталоги (папки) з використанням комбінації клавіш, меню; відновлювати вилучені об’єкти; знаходити необхідні інформаційні об’єкти в автоматизованому режимі.

Структура уроку

I. Організація початку уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Актуалізація опорних знань.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

V. Вивчення нового матеріалу.

VI. Закріплення знань.

VII. Застосування набутих знань.

VIII. Підбиття підсумків уроку.

IX. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. Організація початку уроку

Учитель вітає учнів, організує увагу, перевіряє наявність робочих зошитів, підручників тощо.

 

 

II. Перевірка домашнього завдання

Учні презентують виконані вдома практичні завдання. Учитель перевіряє їх та відповіді на запитання за підручником.

 

III. Актуалізація опорних знань

Експрес-опитування

Запитання для опитування

 1. Назвіть основні складові комп’ютера. (Відповідь: це системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша», звукові колонки.)
 2. Назвіть способи збереження інформації. (Відповідь: способом збереження повідомлень у вигляді книжок є бібліотеки, для картин — музеї, для музики — медіатеки, для файлів — жорсткі диски, флеш-носії тощо.)
 3. Що таке програма? (Відповідь: це готова інструкція для комп’ютера, в якій зазначено, як саме виконувати певний алгоритм.)
 4. Назвіть пристрої введення інформації. (Відповідь: миша, клавіатура, джойстик, мікрофон, сканер тощо.)
 5. Назвіть пристрої виведення інформації. (Відповідь: монітор, звукові колонки, мультимедійний проектор, принтер тощо.)

 

IV. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

Учитель: «Ви коли-небудь замислювалися, як «працює» комп’ютер, тобто як відбувається обробка команд? Чому певні дії користувача мають той чи інший результат? Як саме відбувається взаємодія між людиною і комп’ютером?».

Оскільки учні знайомі з поняттям «програма», звичайно, відповісти на запитання їм буде нескладно. Отже, щоб забезпечити роботу комп’ютера, потрібні програми.

Учитель: «Але для того, щоб мати можливість працювати з самими програмами, необхідно спочатку підготувати комп’ютер до роботи. Як саме?» (Відповідь: завантажити операційну систему.)

Повідомлення теми та мети уроку

 

 

 

 

V. Вивчення нового матеріалу

Лекція (за допомогою мультимедійної презентації)

Учитель знайомить учнів із новим матеріалом за допомогою презентації «Операційна система».

Слайд 1

Операційна система

Слайд 2

Поняття операційної системи

Операційна система (ОС) — це набір програм, які призначені:

• для керування роботою інших програм;

• керування роботою апаратної частини комп’ютера;

• забезпечення взаємодії складових комп’ютера;

• організації взаємодії користувача і комп’ютера.

Слайд 3

Основні складові операційної системи:

• базова система введення/виведення — BIOS;

• ядро операційної системи;

• файлова система;

• драйвери пристроїв;

• інтерфейс користувача.

Супровід: Базова система введення/виведення BIOS — не залежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями.

Ядро операційної системи — набір програм, які організовують виконання команд, розподіляють ресурси між пристроями і програмами, надають розширені можливості з керування пристроями комп’ютера та інше.

Файлова система — структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. Як правило, операційна система може працювати з кількома файловими системами.

Драйвери пристроїв (англ. driver — водій; той, хто керує пристроєм) — програми, які забезпечують обмін даними між операційною системою і конкретною моделлю пристрою.

Інтерфейс користувача — сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС.

(Зауваження: враховуючи вікові здібності учнів, інформацію цього слайду можна використати не повністю або взагалі пропустити.)

Слайди 4–5

Функції операційної системи:

• запуск програм на виконання;

• підтримка роботи файловоъ системи;

• налагодження діалогу між комп’ютером і користувачем;

• забезпечення роботи монітора, принтера, клавіатури та інших пристроїв комп’ютера;

• загальне керування ресурсами комп’ютера;

• підтримка однозадачного або мультизадачного режиму роботи;

• підтримка використання комп’ютера кількома користувачами.

Слайд 6

Операційна система Windows

Однією з найпопулярніших опраційних систем для персональних комп’ютерів є ОС Windows, яку було розроблено корпорацією Microsoft.

Свою назву ОС Windows отримала від основного елемента інтерфейсу — вікна.

Супровід: Широко використовується також операційна система Linux, яка розповсюджується безкоштовно. Її різні версії розробляються багатьма компаніями та ентузіастами.

Слайд 7

Поняття інтерфейсу

Інтерфейс — це спосіб взаємодії користувача з комп’ютером.

Види інтерфейсів:

• інтерфейс командного рядка;

• графічний інтерфейс.

ОС Windows має графічний  інтерфейс.

Супровід: Однією з найважливіших функцій ОС є організація взаємодії комп’ютера з користувачем, тобто її інтерфейс.

У сучасних ОС є 2 види інтерфейсів:

•             інтерфейс командного рядка дозволяє користувачеві набирати команди на клавіатурі після системного запрошення, що розташоване у рядку введення. Монітор працює в текстовому режимі;

•             графічний інтерфейс забезпечує введення команд операційної системи за допомогою виконання дій з візуальним поданням об’єктів ОС. Файли, каталоги, команди, програми користувача зображуються у вигляді значків (піктограм), меню, кнопок, вікон. Для подання команд використовується маніпулятор «миша», «трекбол».

Слайд 8

Характерні ознаки графічного інтерфейсу:

• усі об’єкти ОС (вікна, папки, файли, ярлики, пристрої збереження даних) зображуються значками;

• усі об’єкти можна вибирати, створювати, переміщувати, відкривати, розташовувати в певному порядку;

• користувач подає команди переважно за допомогою миші, а не клавіатури, вибираючи об’єкти на екрані;

• з об’єктами працюють у вікнах.

Слайди 9–10

Основні елементи інтерфейсу ОС Windows

Слайд 11

Об’єкти ОС Windows:

• вікно;

• папка;

• ярлик;

• файл;

• пристрої збереження інформації.

Слайд 12

Вікна

Вікно — це прямокутна частина екрана, обмежена рамкою, в якій відображаються певні процеси.

Основні види вікон: вікно папки, вікно програми, діалогове вікно, інформаційне  вікно.

Супровід: Основний елемент графічного інтерфейсу — це вікно.

Операційна система корпорації Microsoft тому й називається Windows (вікна), що працює з вікнами. Після відкриття будь-якої папки, або документа, або програми, або повідомлення операційної системи в межах Робочого стола розміщується її вікно.

Одночасно може бути відкрито кілька вікон. Наприклад, в одному вікні можна набирати текст, у другому — малювати, в третьому — виконувати обчислення.

Слайди 13–15

Висновки

Операційна система (ОС) — це набір програм, які призначені для керування роботою інших програм та складових комп’ютера, забезпечення взаємодії складових комп’ютера, організації взаємодії користувача і комп’ютера.

• Найпопулярнішою операційною системою для персональних комп’ютерів є ОС Windows, яка має графічний інтерфейс.

• Інтерфейс — це спосіб взаємодії користувача з комп’ютером.

• Основні елементи інтерфейсу ОС Windows: Робочий стіл; Панель завдань; Головне меню; вікна; значки програм, документів, папок і ярликів.

• Об’єкти ОС Windows: вікна, папки, файли, ярлики, пристрої збереження даних.

• Вікно — це прямокутна частина екрана, обмежена рамкою, в якій відображаються певні процеси.

• Основні види вікон: вікно папки, вікно програми, діалогове вікно, інформаційне вікно.

 

VI. Закріплення знань

Вправа «Навчаючи — вчусь»

 1. Учні об’єднуються в малі групи.
 2. Учитель роздає картки із завданнями, учні знайомляться з інформацією, що міститься на них.
 3. Кожна група готує повідомлення для передавання цієї інформації іншим у доступній формі.
 4. Представник кожної групи знайомить зі своєю інформацією однокласників.
 5. Учні складають на дошці спільну схему (або таблицю) операційних систем.

(Перед початком роботи вчитель знайомить учнів із сучасними операційними системами.)

Картки із завданнями

 

VII. Застосування набутих знань

Практична вправа «Робота з інтерфейсом користувача ОС»

Виконується в парах за комп’ютером. Перед вправою учні повторюють правила поведінки під час роботи за комп’ютерами.

 1. Налаштуйте Робочий стіл Windows XP — додайте до нього значки та змініть фонове зображення. Для цього:

а)           клацніть правою клавішею миші на вільному місці Робочого стола. У контекстному меню, що відкриється, виберіть команду Властивості;

б)           у вікні Властивості перейдіть на вкладку Робочий стіл, клацнувши її лівою клавішею миші. У списку Фоновий малюнок виберіть зображення для Робочого стола, яке вам до вподоби.

 1. Перегляньте вміст кількох стандартних папок:

а)           двічі клацніть мишею значок Мої документи;

б)           щоб змінити режим перегляду папки, клацніть кнопку Подання, виберіть пункт Список — і вигляд робочої області зміниться;

в)           поверніться до попереднього режиму перегляду за допомогою кнопки Подання.

 1. Переключіться між вікнами різних програм та закрийте їх:

а)           відкрийте вікна Мій комп’ютер і Мої документи і змініть їхні розміри так, щоб вони разом вміщувалися на Робочому столі;

б)           переключіться між вікнами, спочатку клацаючи їх мишею, а потім за допомогою кнопок панелі завдань;

в)           зробіть розміри вікна Мій комп’ютер максимальними, клацнувши у правій частині його заголовка кнопку  (Розгорнути), а потім поверніть до попереднього вигляду за допомогою кнопки  (Згорнути у вікно);

г)           закрийте вікна Мій комп’ютер та Мої документи.

 

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вправа «Мікрофон»

Запитання для вправи

Учні беруть у руку уявний мікрофон та відповідають на запитання.

 1. Що таке операційна система (ОС)? (Відповідь: це набір програм, які призначені для керування роботою інших програм та апаратної частини комп’ютера, забезпечення взаємодії складових комп’ютера, організації взаємодії користувача і комп’ютера.)
 2. Що входить до складу операційної системи? (Відповідь: базова система введення/виведення; ядро операційної системи; файлова система; драйвери зовнішніх пристроїв; оболонка, що забезпечує інтерфейс користувача.)
 3. Назвіть головні функції операційної системи. (Відповідь: 1) забезпечення доступу до файлів на дисках; 2) налагодження діалогу між системою та користувачем; 3) підтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи; 4) підтримка колективного використання комп’ютера; 5) забезпечення ефективної взаємодії всіх пристроїв; 6) захист і відновлення інформації.)
 4. Які ви знаєте найбільш поширені типи операційних систем? (Відповідь: ОС MC-DOS фірми Microcoft; ОС Windows (95/98/2000/ХР тощо) цієї ж фірми; ОС Unix, Linux; ОС MacOS фірми Apple.)
 5. З якими видами інтерфейсу ви познайомились? В управлінні яких операційних систем їх використовують? (Відповідь: текстовий (застосовується у програмах, які працюють, наприклад, під управлінням операційної системи MS-DOS) і графічний (ОС Windows).)

 

IX. Домашнє завдання

За підручниками

Додаткове завдання

[4]

[6]

Проаналізувати матеріал на с. 46–48; відповісти на запитання 1–2 на с. 51; виконати завдання 1, 9
на с. 51.

Проаналізувати матеріал
на с. 54–58; відповісти на запитання 1, 4
на с. 60; виконати завдання 2 на с. 59.

 

1. Знайдіть інформацію про альтернативні операційні системи, які не згадувались на уроці.

2. Повторіть поняття файла, властивості файла, правила створення імені файла.

 

Категорія: Інформатика 6 клас | Додав: uthitel (28.10.2016)
Переглядів: 714 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: