Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 6 клас

Урок № 26 Комп’ютерні мережі та їх призначення.

Урок № 26  

Тема. Комп’ютерні мережі та їх призначення.
Поняття про мережну взаємодію. Типи комп’ютерних мереж

Мета: ознайомити учнів з комп’ютерними мережами та їх призначенням, з поняттям «мережна взаємодія», з типами комп’ютерних мереж.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: ПК, підручники, картки із завданнями, мультимедійна презентація «комп’ютерні мережі та їх призначення».

Учні повинні знати: поняття комп’ютерної мережі, сервера та клієнтського комп’ютера; види мереж (локальна та глобальна).

Учні повинні вміти: розрізняти види мереж (серверні та однорангові); визначати топологію мережі.

Структура уроку

I. Організація початку уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення знань.

VI. Застосування набутих знань.

VII. Підбиття підсумків уроку.

VIII. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. Організація початку уроку

Учитель вітає учнів, організує увагу, перевіряє наявність робочих зошитів, підручників тощо.

II. Перевірка домашнього завдання

Учні презентують виконані вдома практичні завдання. Учитель перевіряє їх та відповіді на запитання за підручником.

III. Мотивація навчальної діяльності

Мозкова атака

Учитель пропонує учням скласти асоціативний кущ на тему «Мережа».

Вчитель робить висновок, що «мережа» — поширене слово. Існують мережі магазинів різної спрямованості, наприклад, універсальних, будівельних, меблевих, книжкових тощо. Можна говорити про мережу готелів, шкіл, залізничних станцій, вищих навчальних закладів, банків, автостанцій, аеропортів, медичних установ, телефонні та телевізійні мережі тощо.

Отже, мережа — це сукупність об’єктів, що мають певні спільні ознаки й певним чином пов’язані між собою. Об’єкти об’єднують у мережу задля економії ресурсів.

Комп’ютери також можуть утворювати мережу. У будь-якій мережі зазвичай існують деякі центральні об’єкти, на які покладено особливі функції, а всі інші звертаються до них з певними запитами. Мережі можуть об’єднувати будь-яку кількість об’єктів.

Повідомлення теми та мети уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Уявіть собі, що в мене і мого сусіда за стіною (ми живемо в різних під’їздах) є комп’ютери, але в мене є велика колекція фільмів, а в нього немає, в мене є принтер, а в нього ні. Що треба зробити, щоб мій сусід зміг використовувати інформаційні та апаратні ресурси моєї системи? Так, треба з’єднати комп’ютери між собою. Що для цього потрібно? Спеціальне обладнання та спеціальне програмне забезпечення.

Комп’ютерні мережі — це сукупність комп’ютерів, обладнаних спеціальним комунікаційним (мережним) обладнанням і комунікаційним (мережним) програмним забезпеченням та з’єднаних між собою лініями (каналами) зв’язку.

Ідемо далі. Ми з сусідом підключились один до одного. Що змінилось? Які можливості з’явились у кожного з користувачів мережі?

За допомогою комп’ютерних мереж забезпечується колективне використання загального апаратного обладнання, програм та даних, обмін даними між користувачами мережі в реальному часі.

 

Лекція (за допомогою мультимедійної презентації)

Слайд 1

Комп’ютерні мережі та їх призначення

 

Слайди 2–4

Комп’ютерна мережа

Комп’ютерна мережа — це система зв’язку між двома чи більшою кількістю комп’ютерів.

Призначення комп’ютерних мереж:

• Спільний доступ до мережних ресурсів (апаратного забезпечення комп’ютерів, периферійних пристроїв);

• спільне використання даних;

• швидкий обмін даними;

• спільне використання програмного забезпечення.

Супровід: Завдяки великій потребі в комп’ютерних мережах вони розвивалися дуже швидко. За останні роки на основі цих мереж було створено цілі інформаційні системи, що дають змогу майже миттєво передавати дані на будь-які відстані.

 

Слайди 5–7

Види мереж

За територіальним розміщенням мережі бувають:

1) глобальні (охоплюють територію окремих країн, континентів);

2) регіональні (розташовані в межах певного регіону: області, району, міста);

3) локальні (працюють у межах однієї організації).

За призначенням мережі бувають:

1) інформаційні (за їх допомогою можна отримувати інформацію з різних джерел);

2) обчислювальні (для проведення обчислень на комп’ютерах мережі);

3) інформаційно-обчислювальні.

За топологією (топологія — це геометрія з’єднання комп’ютерів між собою) розрізняють три основні види мереж:

• шина (bus);

• зірка (star);

• кільце (ring).

Існують також додаткові (похідні) мережі:

• подвійне кільце;

• стільникова топологія;

• сіткова топологія;

• дерево;

• сніжинка тощо.

Додаткові способи є комбінаціями базових.

 

Слайди 8–9

Мережна взаємодія

Мережна взаємодія передбачає віддалений доступ до мережних ресурсів.

Клієнт — це комп’ютер, який  користується ресурсами мережі.

Сервер — це комп’ютер, який надає свої ресурси для загального користування.

Супровід: Сервером та клієнтом називаються як комп’ютери в мережі, так і програмне забезпечення, що працює на цих комп’ютерах.

 

Слайди 10–11

Централізовані мережі

Мережі, у яких є потужний комп’ютер (виділений сервер), що виконує основні функції щодо організації роботи мережі, називають клієнт-серверними, або централізованими, мережами.

Супровід: Перевагами централізованих комп’ютерних мереж є висока швидкість обміну даними і можливість розподіляти права доступу користувачів у них. Але суттєвим недоліком є те, що в разі виходу з ладу сервера вся мережа перестає працювати.

Прикладами таких мереж можуть бути комп’ютерні мережі банків, корпорацій, вищих навчальних закладів, шкіл та інші.

 

Слайди 12–13

Децентралізовані мережі

Мережі, у яких немає виділеного сервера, називаються децентралізованими, або одноранговими.

Перевагою однорангових мереж є працездатність мережі в разі виходу з ладу будь-якого з комп’ютерів, а недоліком — неможливість розподіляти права клієнтів щодо роботи в мережі.

Супровід: Прикладом децентралізованої мережі може бути мережа комп’ютерного класу в більшості шкіл.

 

Слайд 14

Історія створення комп’ютерних мереж

1969 рік — у США створена комп’ютерна мережа ARPANЕТ.

1980-ті роки — створена мережа Інтернет.

Супровід: Уперше здійснити віддалений зв’язок між комп’ю-терами вдалося у 60-х роках XX ст. Саме в цей час почали створювати і запроваджувати найпростіші локальні комп’ютерні мережі. А в 1969 році у США була створена комп’ютерна мережа ARPANЕТ, розроблена на замовлення Міністерства оборони. Вона призначалася для швидкого передавання оперативних даних.

Невдовзі успішні творці ARPANET перейшли до розробки програми Internetting Project («Проект об’єднання мереж»). Були випробовані різні варіанти взаємодії мережі ARPANET з іншими мережами США. Успіх цього проекту сприяв створенню в Америці у 1980-х роках досить потужної мережі Інтернет.

Сьогодні до неї підключені мережі, що охоплюють усі континенти, навіть Антарктиду, і з’єднують кожний куточок на планеті. Понад 1000 нових комп’ютерів підключаються до Інтернету щодня, більш ніж 20 млн електронних повідомлень подорожує мережею щотижня.

 

Слайд 15

Пристрої для підключення до Інтернету

Супровід: Для підключення окремих комп’ютерів і локальних мереж до всесвітньої глобальної мережі Інтернет можна застосовувати телефонний зв’язок, кабельні телевізійні мережі, а також супутниковий та мобільний зв’язок.

Параметри сигналів, які передаються цими каналами зв’язку, та сигналів, що застосовуються в локальних мережах і в самому комп’ютері, відрізняються. Тому для підключення до глобальної мережі потрібен спеціальний пристрій — модем.

 

Слайди 16–18

Висновки

• Комп’ютерна мережа — це система зв’язку між двома чи більшою кількістю комп’ютерів.

• Комп’ютерні мережі призначені для спільного доступу до мережних ресурсів, спільного використання даних, швидкого обміну даними, спільного використання програмного забезпечення.

• Перша комп’ютерна мережа мала назву ARPANЕТ.

• Види мереж за територіальним розміщенням: глобальні, регіональні, локальні.

• Види мереж за призначенням: інформаційні, обчислювальні, інформаційно-обчислювальні.

• Види мереж за топологією: шина, зірка, кільце. Топологія мережі — це геометрія з’єднання комп’ютерів між собою.

• Клієнт — це комп’ютер, який користується ресурсами мережі; сервер — це комп’ютер, який надає свої ресурси для загального користування. Клієнт здійснює запит, сервер обробляє цей запит і відповідає на нього.

• Мережі, у яких є потужний комп’ютер, що виконує основні функції щодо організації роботи мережі, називають централізованими. Мережі, в яких немає виділеного сервера, називають одноранговими.

• Пристрої для підключення до Інтернету: мережна карта, модем.

 

Програмне забезпечення комп’ютерних мереж

Для роботи комп’ютера в мережі необхідно, щоб його операційна система мала у своєму складі засоби, які забезпечують можливість надавати його ресурси у спільне користування та надсилати запити на використання віддалених ресурсів.

Сьогодні майже всі ОС підтримують роботу в мережі.

Будь-яка мережа має певний набір ресурсів і надає користувачам певні послуги:

• можливість обмінюватися файлами та електронними повідомленнями;

• можливість працювати в інтернеті;

• можливість користуватися спеціалізованими прикладними програмами (наприклад, програмами для обробки замовлень у торгівлі, для замовлення квитків, бухгалтерськими програмами).

 

 

 

V. Закріплення знань

Робота в групах

Учитель роздає кожній групі картки. Учні вивчають матеріал і презентують його іншим.

 

Картки із завданнями для груп

 

Письмове завдання

У вас є чотири 4 персональні комп’ютери. Запропонуйте можливі варіанти з’єднання їх у мережу. Намалюйте варіанти в робочому зошиті.

Відповідь: можливий варіант — сіткова топологія (див. рисунок).

 

VI. Застосування набутих знань

Дослідницька вправа (робота за комп’ютером)

Усні запитання

Як перевірити, чи підключено комп’ютер до мережі? (Відповідь: подивитись на Панелі завдань відповідні піктограми (рис. 26.1).)

Коментар до рис. 26.1 (б). Значок  показує відсутність підключення безпровідної мережі. Значок  показує наявність підключення до мережі.

Яка мережа в нашому класі? (Відповідь: локальна.)

А чому? (Відповідь: тому що ми можемо передавати інформацію з одного комп’ютера на будь-який інший і знаходимося в межах однієї будівлі.)

Якого типу ця мережа: однорангова чи з виділеним сервером? (Відповідь: однорангова.)

Як це перевірити? (Відповідь: тип мережного розташування відображається під іменем мережі. Щоб відкрити вікно Центр мережних підключень і спільного доступу, натисніть кнопку Пуск і клацніть Панель керування. У полі пошуку введіть «мережа», а далі клацніть Центр мережних підключень і спільного доступу.)

Перевірка під’єднання до мережі:

• Натисніть правою клавішею миші ярлик Мережне оточення, розміщений на Робочому столі комп’ютера;

• у контекстному меню оберіть команду Властивості;

• у вікні Мережні підключення правою клавішею миші натисніть ярлик Підключення до локальної мережі та в контекстному меню, що з’явилося на екрані, оберіть команду Стан;

• перевірте Підключення до локальної мережі у вікні Стан;

• у цьому вікні, крім перевірки під’єднання до мережі, можна визначити тривалість під’єднання, швидкість роботи локальної мережі, кількість надісланих та отриманих локальним комп’ютером пакетів даних. Натиснувши кнопку Властивості, перегляньте властивості під’єднання, потім вимкніть з’єднання з мережею, натиснувши кнопку Вимкнути. Якщо мережа вимкнена, то ярлик Підключення до локальної мережі буде світлого кольору;

• для відновлення з’єднання з мережею натисніть правою клавішею миші ярлик Мережне оточення, розміщений на Робочому столі комп’ютера;

• у контекстному меню оберіть команду Властивості;

• у вікні Мережні підключення натисніть правою клавішею миші ярлик Підключення до локальної мережі та в контекстному меню, що з’явилося на екрані, оберіть команду Увімкнути.

VII. Підбиття підсумків уроку

Самооцінювання за допомогою інформаційної картки учня

Мої знання та вміння за темою уроку

На початку уроку

Наприкінці уроку

Я знав, що ...

Я знав, як ...

Я знав, чому ...

Я знаю, що ...

Я знаю, як ...

Я знаю, чому ...

 

VIII. Домашнє завдання

За підручниками

Додаткове завдання

[4]

[6]

Проаналізувати матеріал
на с. 160–162; відповісти на запитання 2, 3 на с. 165; виконати завдання 1
на с. 165.

Проаналізувати матеріал
на с. 182–184; відповісти на запитання 1–3 на с. 187; виконати завдання 2
на с. 187.

Підготувати кластер «Топологія мережі».

 

Категорія: Інформатика 6 клас | Додав: uthitel (28.10.2016)
Переглядів: 1094 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: