hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 10 клас

Урок № 8 Таблиці в текстових документах. Практична робота № 2 «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах»

Урок № 8    Таблиці в текстових документах. Практична робота № 2 «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах»

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям таблиці в текстових документах та її властивостями; сформувати навички створення редагування, форматування таблиці та її об’єктів, здійснювати прості обчислення в таблиці.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття таблиці в текстовому документі; об’єкти таблиці та їхні властивості; способи створення, редагування та форматування таблиць у текстовому документі; правила запису формул для обчислень; учні повинні вміти створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності; використовувати інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі; редагувати та форматувати таблиці; виконувати прості обчислення в таблиці.

Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями або завдання посібника [7], плакат № 6 «Опрацювання текстових документів» [16].

Тип уроку: комбінований.

1.   Організаційний момент

1.1.            Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2.            Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

1.3.            Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D12.doc).

2.   Перевірка домашнього завдання

1.   Учні відповідають на питання підручника _______________.

2.   Учні називають особливості вставлення у текст спеціальних об’єктів (художнього тексту засобами WordArt, схем SmartArt, слайдів презентації) та їх форматування.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1.            Проблемна ситуація.

Учні розмірковують над проблемною ситуацією і відповідають на запитання:

Щодня ви відвідуєте заняття, вам виставляють оцінки в журнал і щоденник, наприкінці кожного семестру ви отримуєте табелі успішності.

1.   У якому вигляді подається інформація про вашу успішність? (Відповідь: у вигляді таблиць.)

2.   Як ви вважаєте, чому саме так? (Відповідь: дані, подані в таблиці, виглядають компактно та зручні для сприйняття.)

Учні роблять висновки, що інформація, подана у вигляді таблиці, є наочною та дозволяє швидко аналізувати її дані.

3.2.            Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Бесіда

У ході бесіди учні пригадують особливості роботи з таблицями у текстовому редакторі Word.

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя  

План лекції

1.   Таблиця. Об’єкти таблиці.

Учитель демонструє створення таблиці 26 в один з указаних способів.

2.   Способи створення таблиці (файл T1_8.doc).

Вчитель демонструє на комп’ютері наведені засоби переміщення по таблиці та вводить дані до таблиці (файл T2_8.doc).

3.   Способи переміщення по таблиці за допомогою клавіш (файл T3_8.doc).

4.   Способи виділення елементів таблиці (файл T4_8.doc).

5.   Редагування таблиць.

Вчитель демонструє додавання рядка, видалення стовпця, об’єднання клітинок.

6.   Форматування таблиці та її об’єктів.

7.   Автоматичне форматування таблиць.

8.   Виконання обчислень у таблиці (файл T5_8.doc).

Вчитель демонструє обчислення середнього арифметичного.

 

Лекція вчителя «Таблиці в текстових документах»

Анкетні дані працівників підприємства, звіти щодо продажу товару, інформацію щодо наявності книжок у бібліотеці зазвичай подають у вигляді таблиці. Текстовий процесор MS Word дозволяє створювати таблиці, які складаються зі стовпців і довільної кількості рядків, на перетині яких розташовані клітинки.

Стовпці, рядки, клітинки є об’єктами таблиці.

У клітинках можуть розміщуватися дані різного типу: текст, цифри, формули, рисунки і навіть інші таблиці.

Таблиця в MS Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. Клітинки таблиці відокремлюються одна від одної лініями сітки.

Способи створення таблиці

№ з/п

Способи створення таблиці

Алгоритм створення таблиці

 1.  

Вставлення таблиці простої структури

ТаблицяВставитиТаблицю... або кнопка Вставити таблицю на панелі інструментів Стандартна

 1.  

Накреслення таблиці довільної структури

ТаблицяНамалювати таблицю або за допомогою олівця панелі інструментів Таблиці та межі (кнопка Створити таблицю)

 1.  

Вставлення таблиці Excel

ВставкаОб’єкт...Аркуш Microsoft Excel або кнопка Додати таблицю Excel панелі інструментів Стандартна

 1.  

Перетворення фрагмента тексту на таблицю

ТаблицяПеретворитиТекст на таблицю... (текст уводиться з використанням символу Tab)

Текст уводиться в поточну клітинку таблиці за відомими правилами введення тексту. Для переміщення курсора між клітинками необхідно клацнути курсором миші потрібну клітинку або використати клавіші →, ←, ↓, ↑, Tab, Enter.

 

Способи переміщення по таблиці за допомогою клавіш

Комбінація клавіш

Переміщення

або

На один символ праворуч або ліворуч

або

На один символ вгору або вниз

Tab

Наступна клітинка

Shift + Tab

Попередня клітинка

Alt + PageUp або

Alt + PageDown

Перша або остання клітинка стовпця

Alt + Home або Alt + End

Перша або остання клітинка рядка

 

Текст у таблиці, саму таблицю та її об’єкти можна редагувати і форматувати. Для виконання цих операцій об’єкти таблиці, над якими виконуються дії, необхідно зробити поточними або виділити.

Виділення елементів таблиці

Об’єкт

Спосіб виділення

Клітинка

Установіть курсор миші в лівому нижньому куті клітинки (курсор набуде вигляду маленької чорної стрілочки, нахиленої вправо) та натисніть ліву клавішу миші

Рядок

Установіть курсор миші біля лівої межі рядка таблиці (курсор набуде вигляду білої стрілочки, нахиленої праворуч) та натисніть ліву клавішу миші

Стовпець

Установіть курсор миші біля верхньої межі стовпця (курсор набуде вигляду маленької чорної стрілочки, напрямленої вниз) та натисніть ліву клавішу миші

Таблиця

Комбінація клавіш Alt + NumLock + 5

Кілька суміжних об’єктів таблиці

Натисніть ліву клавішу миші й перемістіть вказівник миші по тексту в одній чи декількох клітинках або, утримуючи клавішу Shіft, натисніть одну з клавіш керування курсором

Кілька несуміжних об’єктів таблиці

Виділіть несуміжні об’єкти зазначеними вище способами, утримуючи клавішу Ctrl

 

Для виділення тексту в клітинці використовують звичайні способи виділення тексту.

Щоб зняти виділення об’єкта, слід обрати місце поза межами виділення.

 

Редагування таблиць

До редагування таблиць належать:

 • додавання та видалення об’єктів;
 • об’єднання інформації, що міститься в кількох клітинках;
 • поділ таблиці на кілька частин.

Усі елементи керування, які використовуються для виконання зазначених операцій, можна викликати командою меню Таблиця. Більшість відповідних команд розміщено в контекстному меню об’єктів таблиці.

Форматування таблиці та її об’єктів

У текстовому процесорі MS Word можна відформатувати текст, що міститься в таблиці, і саму таблицю. Форматування тексту в клітинках таблиці виконується так само, як і форматування символів і абзаців.

До форматування таблиці належать:

 • зміна розмірів окремих об’єктів таблиці;
 • додавання обрамлення;
 • форматування внутрішньої області об’єктів таблиці;
 • розташування таблиці відносно тексту;
 • вирівнювання тексту в клітинках.

За допомогою діалогового вікна Властивості таблиці меню Таблиця, у якому встановлюється ширина одного чи кількох рядків таблиці, вчитель демонструє зміну висоти рядків таблиці (встановлює 1,5 см), а за допомогою повзунків лінійки змінює ширину стовпців. Скориставшись контекстним меню, вчитель встановлює обрамлення таблиці (ширина ліній сітки — 1 см) та заливку клітинки, яка містить заголовок. Використовуючи кнопки панелі інструментів Форматування, вирівнює текст у клітинках По центру (крім першого стовпця); встановлює вирівнювання таблиці на сторінці По центру та застосовує параметр Обтіканнянемає (меню → Таблиця Властивості таблиці…).

Для форматування таблиці також можна застосувати один із вбудованих стилів. Стиль об’єкта — це набір певних значень властивостей об’єкта, який має власне ім’я.

Автоматичне форматування таблиць

Цей вид форматування таблиць є повністю автоматизованим і зводиться до того, щоб обрати наданий зразок, що якнайкраще відповідає запланованому результату.

Автоматичне форматування таблиць слід виконувати за допомогою вбудованого засобу Автоформат  таблиці, який запускається командою меню Таблиця Автоформат таблиці...

 

Виконання обчислень у таблиці

Для проведення обчислень над числовими даними таблиці потрібно у відповідних клітинках таблиці записати формули для обчислення.

Формула задається виразом, який починається зі знака «=». У цьому виразі можуть бути використані числа, знаки арифметичних дій, а також:

 • посилання на діапазон клітинок;
 • вбудовані функції MS Word.

Посилання на діапазон клітинок може бути подано двома способами:

— використання спеціальних слів;

— використання адреси клітинок.

Якщо пронумерувати рядки таблиці та дати назву стовпцям у вигляді латинських букв, то її можна подати таким чином:

Назва стовпця

 

Номер рядка

A

B

C

D

1

 

 

 

 

2

 

B2

 

 

3

 

 

 

 

 

Тобто кожна клітинка може мати своє ім’я або адресу, що складається з назви стовпця та номера рядка. Якщо вміст клітинки, розташованої на перетині стовпця В та рядка 2, потрібно додати до числа 5, а результат занести в сусідню клітинку, то вказівник миші слід помістити у клітинку C2, у полі Формула однойменного діалогового вікна ввести «= B2 + 5».

Отже, щоб провести обчислення, необхідно виконати такі дії.

1. Поставте курсор у клітинку, в якій має бути результат обчислень.

2. Виконайте команду меню Таблиця Формула..., що відкриває діалогове вікно Формула.

3. Запишіть у відповідному полі діалогового вікна формулу, ввівши її з клавіатури або вставивши необхідну функцію зі списку вбудованих функцій.

4. Установіть за потреби формат одержуваного результату.

5. Натисніть кнопку ОК.

Зверніть увагу: при зміні даних у клітинках таблиці результати обчислень автоматично не змінюються.

Для оновлення результатів необхідно виділити таблицю чи клітинку з формулою і натиснути клавішу F9 або в контекстному меню клітинки обрати команду Оновити поле.

LEFT (англ. left — лівий, ліворуч)

Клітинки, розміщені ліворуч від клітинки з формулою

RIGHT (англ. right — правий, праворуч)

Клітинки, розміщені праворуч від клітинки з формулою

ABOVE (англ. above — над, вище)

Клітинки, розміщені вище від клітинки з формулою

BELOW (англ. below — під, нижче)

Клітинки, розміщені нижче від клітинки з формулою

 

 

 

6.   Закріплення нового матеріалу

Фронтальне опитування

Запитання для опитування

1.   Для чого створюють таблиці в текстових документах? (Відповідь: для впорядкування і наочного подання даних.)

2.   Які є методи створення таблиць? (Відповідь: вставлення таблиці, креслення таблиці, вставлення таблиці Excel, перетворення тексту на таблицю.)

3.   Які операції належать до редагування таблиці? (Відповідь: додавання та видалення об’єктів; виправлення помилок тощо.)

4.   Як автоматично форматувати таблицю? (Відповідь: за допомогою вбудованого засобу Автоформат таблиці: Таблиця → Автоформат.)

7.   Застосування набутих знань

Практична робота № 2 «Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах»

 

Практична робота № 2

«Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах»

Мета: сформувати навички створення, редагування, форматування таблиці та її об’єктів; навчити виконувати прості обчислення в таблиці.

 

Хід роботи

1. Відкрийте файл «_1Прізвище», створений на попередніх уроках.

2. У кінці документа вставте таблицю 3 × 6 (команда меню Таблиця Вставити Таблицю..., в діалоговому вікні встановіть 3 рядки та 6 стовпців).

3. Уведіть дані за зразком:

Успішність учнів 10-А класу

Середній бал

Прізвище та ім’я

Інформатика

Математика

Фізика

Хімія

Іванов Василь

10

9

11

12

 

 

4. Уставте четвертий рядок внизу таблиці (виділіть нижній рядок → команда меню Таблиця Вставити Рядки нижче).

5. Видаліть п’ятий стовпець (виділіть стовпець «Хімія» → контекстне меню → Видалити стовпці).

6. Об’єднайте клітинки верхнього рядка (виділіть клітинки лівою клавішею миші → контекстне меню → Об’єднати клітинки).

7. Установіть висоту рядків 1,5 см (виділіть таблицю → команда меню ТаблицяВластивості таблиці...вкладка Рядок → висота 1,5 см).

8. Перетягуванням меж стовпців змініть їхню ширину.

9. Установіть обрамлення таблиці, ширину ліній сітки — 1 (виділіть таблицю → контекстне меню → Межі й заливка... → встановіть параметри ліній сітки).

10. Зафарбуйте клітинку, що містить заголовок, жовтим кольором (виділіть клітинку → контекстне меню → Межі й заливка...Заливка → виберіть колір).

11. Установіть вирівнювання тексту таблиці По центру (виділіть клітинки таблиці, крім першого стовпця, та натисніть відповідну кнопку панелі інструментів Форматування).

12. Установіть вирівнювання таблиці на сторінці По центру та задайте параметр без обтікання таблиці текстом (команда меню ТаблицяВластивості таблиці...Таблиця).

13. Виконайте обчислення в клітинках останнього стовпця (меню ТаблицяФормула..., у полі Формула введіть формулу = SUM(LEFT)/3 (або = (B3 + C3 + D3)/3), далі Формат числа (# ##0,00) → ОК).

14. Додайте до документа зображення школи (команда меню ВставкаМалюнокЗ файлу... → Робочий стіл → знайдіть файл Школа.jpegВставити).

15. Додайте до зображення рамку та оберіть функцію обтікання текстом (виділіть рисунок → контекстне меню → Формат малюнка... вкладки Розташування і Кольори та лінії).

16. Перетворіть заголовок текста на об’єкт WordArt (виділіть заголовок → ВставкаМалюнокОб’єкт WordArt... → виберіть потрібний стиль напису → ОК).

17. Збережіть файл.

 

8.   Підбиття підсумків уроку

8.1.            Перевірка й оцінювання практичної роботи.

8.2.            Заповнення підсумкової таблиці (файл T6_8.doc).

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник ____________________________________________________________________

Робочий зошит ________________________________________________________________

Практичний тренінг № 3 [7]_____________________________________________________

Додаткове завдання ____________________________________________________________

 

Категорія: Інформатика 10 клас | Додав: uthitel (21.09.2014)
Переглядів: 5293 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: