hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 10 клас

Урок № 7 Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей

Урок № 7    Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей

Мета уроку: ознайомити учнів із типами графічних зображень, що використовуються в текстовому процесорі MS Word, та їхніми властивостями; сформувати навички вставлення, редагування та форматування графічних зображень у текстовому документі.

Очікувані результати: учні повинні знати типи графічних зображень, що використовуються в текстовому документі, та їхні властивості; елементи керування діалогового вікна Зображення та панелі інструментів Зображення; способи вставлення зображень у текстовий документ; учні повинні вміти вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості; редагувати та форматувати графічні зображення у текстовому документі; зменшувати розмір файла, що містить графічні зображення.

Обладнання: ПК, підручники, плакат № 6 «Опрацювання текстових документів» [16].

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1.   Організаційний момент

1.1.            Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2.            Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

Перевірка виконання практичних завдань

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1.            Пояснення вчителя (файл P_7.doc).

3.2.            Повідомлення теми та завдань уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Запитання для опитування (відповіді — у файлі F_7.doc)

1.   Які види комп’ютерної графіки ви вивчали? Назвіть їх особливості.

2.   З якими видами графічних зображень ви працювали в текстовому процесорі MS Word?

3.   Які операції редагування графічних об’єктів у MS Word можна виконувати?

4.   Які операції форматування графічних об’єктів у MS Word можна виконувати?

5.   Що таке технологія OLE?

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері

План лекції

1.   Вставлення зображень у текстовий документ (файл Т1_7.doc).

Учитель демонструє на комп’ютері вставлення графічних об’єктів та операції з ними (зміна розміру, переміщення, копіювання, обертання, відображення, групування та розгрупування об’єктів).

2.   Редагування графічних зображень у текстовому документі (файл S_7.doc).

3.   Форматування графічних зображень у текстовому документі.

Учні разом з учителем досліджують вкладки діалогового вікна Формат малюнка та з’ясовують, які властивості мають графічні зображення як об’єкти тексту (файл Т2_7.doc).

4.   Панель інструментів Настройка зображень.

Лекція вчителя «Вставлення зображень у текстовий документ

і настроювання їхніх властивостей»

Якщо графічне зображення створено спеціальними програмними засобами і зберігається на зовнішньому носієві, то його можна вставити у потрібне місце текстового документа. У текстовий документ MS Word 2003 завдяки технології OLE можна вставляти як векторні, так і растрові зображення. Векторні зображення найчастіше знаходять у колекції Microsoft ClipАrt, яка входить до пакета програм Microsoft Offіce, та в Інтернеті. Також це можуть бути об’єкти WordArt і SmartArt, які створюються засобами MS Word. Растрові зображення отримують із різноманітних колекцій графічних зображень на зовнішніх носіях, із власних цифрових фотоальбомів, Інтернету тощо.

Вставлення графічних зображень у документ

Дії з графічними зображеннями

Алгоритм виконання

Вставлення графічних зображень, які збережені у файлах на зовнішніх носіях

МенюВставкаМалюнокЗ файлу... або кнопка Додати малюнок панелі інструментів Малювання

Вставлення графічних зображень із готових колекцій картинок ClipАrt

МенюВставкаМалюнокКартинки... або кнопка Додати картинку панелі інструментів Малювання

Вставлення схем (організаційних, ієрархічних, циклічних тощо)

МенюВставкаОрганізаційна діаграма... або відповідна кнопка панелі інструментів Малювання

Створення художнього тексту засобами WordАrt

МенюВставкаМалюнок → об’єкт WordArt... або відповідна кнопка панелі інструментів Малювання

Вставлення діаграм

МенюВставкаМалюнок Діаграма або відповідна кнопка панелі інструментів Форматування

 

Редагування та форматування графічних зображень у текстовому документі

Перш ніж виконувати будь-які операції з графічним об’єктом, його необхідно виділити вказівником миші. Навколо виділеного зображення з’явиться контур у вигляді прямокутної тонкої рамки з маркерами за периметром, а для деяких графічних зображень — ще й маркер обертання зеленого кольору. Завдяки цим маркерам можна змінювати розмір об’єкта, повертати зображення на будь-який довільний кут (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Зображення в текстовому документі

 

Рис. 7.2. Редагування графічних зображень

 

Переміщення та копіювання об’єктів

Його можна здійснити перетягуванням. Цю команду можна виконати, якщо вказівник миші набуває вигляду чотиринаправленої стрілки. Слід пам’ятати, що вставлене зображення приєднується до тексту, який його обтікає, і якщо абзац, що містить це зображення, переміщується в інше місце документа, малюнок пересувається разом із ним.

Форматування графічних зображень

Воно виконується за допомогою діалогового вікна Формат малюнка, яке викликається за допомогою контекстного меню графічного об’єкта.

Вкладка

Операції

Колір і лінії

Встановлення кольору обрамлення та зображення

Розмір

Встановлення розміру об’єкта, параметрів повороту, масштабу

Розташування

Обтікання текстом та вирівнювання по горизонталі

Малюнок

Можливість обрізання та стискання малюнка, встановлення параметрів яскравості, контрасту

Інші операції щодо форматування зображення виконують за допомогою додаткової панелі інструментів Настройка зображення, команди якої збігаються з командами діалогового вікна Формат малюнка.

 

6.   Закріплення нового матеріалу

Вправа «Мікрофон»

Учні по черзі «беруть мікрофон» і за допомогою конспекту або підручника пояснюють, як встановити такі властивості графічних зображень:

—  налаштування розмірів зображення;

—  зміна стилів обтікання зображення текстом;

—  зміна кольору, типу, ширини ліній контуру;

—  зміна тла малюнка;

—  спосіб розташування зображень на сторінці тощо.

7.   Застосування набутих знань

Практичні вправи

Учні виконують практичні вправи за підручниками [2; 3; 11; 14], або № 4 [7], або тренувальну вправу з форматування і редагування графічних зображень з колекції Microsoft Offіce (файли Z_7.doc, D_7.tif).

8.   Підбиття підсумків уроку

8.1.            Вправа «Допишіть речення».

Учні під диктовку вчителя записують висновки щодо роботи із зображеннями у текстовому документі, вставляючи пропущені слова (слова для вставлення виділено курсивом).

Висновки. У текстовий документ MS Word можна вставляти графічні зображення векторного і растрового типів за допомогою меню Вставка та відповідних кнопок панелей інструментів. Графічні об’єкти можна редагувати та форматувати, використовуючи контекстне меню або панель інструментів Настройка зображення.

8.2.            Рефлексія.

Учні самостійно оцінюють свою роботу за таблицею (файл Т3_7.doc).

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Практичний тренінг № 4 [7] ___________________________________________________

Додаткове завдання. Складіть правила вставлення графічних зображень у текстовий документ.

 

Категорія: Інформатика 10 клас | Додав: uthitel (21.09.2014)
Переглядів: 6851 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: