Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 10 клас

Урок № 5 Текстовий процесор Mіcrosoft Offіce Word 2003, повторення

Урок № 5    Текстовий процесор Mіcrosoft Offіce Word 2003, повторення

(за рахунок резерву часу)

Мета уроку: систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Основи роботи з текстовою інформацією»; вдосконалювати практичні вміння та навички щодо роботи в текстовому редакторі; виховувати комп’ютерну грамотність.

Очікувані результати: учні повинні знати призначення й можливості систем опрацювання текстів; формати файлів, у яких зберігається текстова інформація; призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокручування у вікні текстового процесора; засоби пошуку та автоматичної заміни тексту, перевірки правопису; учні повинні вміти використовувати довідкову систему текстового процесора; створювати, відкривати та зберігати документи в середовищі текстового процесора; форматувати шрифти та абзаци; виділяти, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами; знаходити та замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі; виправляти помилки в автоматизованому режимі.

Обладнання: ПК, підручники, картки із завданнями, плакат № 6 «Опрацювання текстових документів» [16].

Тип уроку: комбінований.

1.   Організаційний момент

1.1.            Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2.            Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми, мети уроку.

1.3.            Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D12.doc).

2.   Мотивація навчальної діяльності

Таблиця «Я Вмію / Я не розумію / Я хочу навчитися» (файл T1_5.doc)

Учні заповнюють таблицю.

Я вмію
у MS Word

Я не розумію такі моменти
у MS Word

Я хочу навчитися
у MS Word

 

 

 

 

3.   Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Запитання для опитування

1.   Пригадайте з курсу 9 класу, на які три класи можна розподілити програмні засоби опрацювання текстів? (Відповідь: текстові редактори, текстові процесори та видавничі системи.)

2.   Назвіть основні функції цих програмних засобів.

3.   Чим текстові редактори відрізняються від текстових процесорів, а текстові процесори — від видавничих систем? (Відповідь: обов’язковим для всіх програм, що працюють із текстами, є забезпечення операцій введення текстів до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера, редагування і форматування текстів, збереження у зовнішній пам’яті та друку.)

4.   З якою програмою опрацювання текстів ви працювали минулого року? (Відповідь: MS Word.)

5.   Назвіть об’єкти, які може містити текстовий документ. (Відповідь: текстові об’єкти — символи, слова, речення, рядки, абзаци, сторінки; нетекстові об’єкти — графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми тощо.)

6.   Що таке редагування тексту? (Відповідь: процес перевірки тексту на наявність помилок та їх виправлення.)

7.   Форматування яких об’єктів текстового документа ви вже виконували? (Відповідь: шрифтів, абзаців тощо.)

4.   Вивчення нового матеріалу

Робота у групах

Учні об’єднуються у групи (2–4 особи) та протягом 3–4 хвилин працюють за картками, в яких необхідно заповнити пропуски або встановити відповідності/ Після виконання роботи представники груп зачитують зміст своїх карток.

Зміст карток для роботи в групах

 

Картка 1

Графічний інтерфейс текстового процесора (рис. 5.1)

Рядок меню —

Рядок заголовка -—

Кнопки керування вікном —

Панель інструментів Стандартна

Панель інструментів Форматування

Панель інструментів Малювання

Кнопки режимів відображення документа —

Рядок стану —

Робоча область —

Лінійки —

Полоси прокручування —

Поле для пошуку —

 

Рис. 5.1     Вікно текстового процесора

 

Картка 2

Способи запуску текстового процесора MS Word

 1. За допомогою ярлика програми або документа.
 2. За допомогою Головного меню.
 3. За допомогою контекстного меню.
 4. За допомогою команди меню ФайлСтворити... вікна папки.

Збереження документа

 1. Команда меню ФайлЗберегти або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартна. Якщо команда Файл / Зберегти виконується не вперше, то документ записується на диск під старим ім’ям.
 2. Команда меню Файл / Зберегти як... (виконується в тому випадку, якщо потрібно зберегти файл під новим іменем, в іншій папці або з іншим форматом).

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Картка 3

Правила введення тексту:

— під час набору тексту між словами не ставте більше одного пробілу;

— розділовий знак не відривайте від слова, за яким він стоїть. Після кожного розділового знака ставте пробіл;

— після відкритих дужок або лапок одразу пишіть текст, закриті дужки або лапки ставте одразу за текстом;

— до і після дефіса не ставте пробіл;

— до і після тире ставте пробіл;

— для видалення символу ліворуч від курсора потрібно натиснути клавішу Backspace;

— для видалення символу праворуч від курсора потрібно натиснути клавішу Delete;

— для створення нового абзацу використовуйте клавішу Enter;

— для переходу на новий рядок, не розриваючи абзац, слід використовувати комбінацію клавіш Shift + Enter;

— для створення «червоного рядка» слід використовувати маркери на лінійці або клавішу Tab;

— для створення нерозривного пробілу слід використовувати комбінацію клавіш Crtl + Shift + пробіл.

 

Картка 4

Засоби редагування текстових документів

 1. Перевірка правопису (команда меню Сервіс ® Правопис... або кнопка Правопис на панелі інструментів).
 2. Перевірка орфографії (під час введення тексту: команда меню Сервіс ® Параметри... ® Правопис; після закінчення введення тексту: команда меню Сервіс ® Правопис... або відповідна кнопка на панелі інструментів).
 3. Перевірка пунктуації стилю (команда меню Сервіс ® Параметри... ® Правопис).
 4. Пошук та заміна фрагментів тексту (команда меню Правка ® Знайти... або Правка ® Замінити...).

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Картка 5

Переміщення по документу

На одну позицію ліворуч, вгору, праворуч, вниз

←, ↑, →, ↓

На початок рядка

Home

На кінець рядка

End

На початок документа

Ctrl + Home

У кінець документа

Ctrl + End

На один екран вгору

PgUp

На один екран вниз

PgDn

На одну сторінку вгору

Ctrl + PgUp

На одну сторінку вниз

Ctrl + PgDn

 

 

Картка 6

Виділення фрагментів тексту

Встановіть курсор миші на початок фрагмента, натисніть ліву клавішу і, не відпускаючи її, перемістіть курсор до кінця фрагмента

Виділення фрагмента тексту

Подвійне клацання лівою клавішею миші на слові

Слово

Клацання лівою клавішею миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка

Рядок

Подвійне клацання лівою клавішею миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка

Абзац

Потрійне клацання лівою клавішею миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, або Правка ® Виділити все

Увесь текст

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Картка 7

Параметри символів та абзацу

Параметри символів: гарнітура (вид шрифту); кегль (розмір); колір.

Форматування шрифту можна виконувати за допомогою:

 • кнопок панелі Форматування;
 • команд з пункту головного меню Формат ® Шрифт;
 • контекстного меню Шрифт.

Параметри абзацу:

 • ширина (відступи від лівого та правого полів сторінки).

Форматування абзаців можна виконувати за допомогою:

 • кнопок панелі Форматування;
 • команд з пункту головного меню Формат ® Абзац;
 • контекстного меню Абзац.

 

 

5.   Застосування знань, умінь і навичок у стандартних та змінених умовах

Тренувальна вправа

Учні в парах за комп’ютерами виконують завдання (файл Z_5.doc). Учитель оцінює роботу кожної пари (максимум — 6 балів).

Завдання

1.   Відкрийте на робочому столі документ Завдання_1.doc.

2.   Прочитайте текст та придумайте для нього назву.

3.   Відформатуйте назву за параметрами: гарнітура — Tіmes New Roman, накреслення — курсив; кегль — 20 пт; колір — червоний.

4.   Відформатуйте текст за параметрами:

а)         шрифт: гарнітура — Tіmes New Roman; накреслення — звичайне; кегль — 14 пт; колір — чорний;

б)         абзац: вирівнювання рядків абзацу — за шириною; відступ першого рядка абзацу — 1 см; міжрядковий інтервал — 1,5; інтервал між абзацами — 6 пт.

5.   Уставте в документ малюнок із колекції MS Mіcrosoft Offіce, який відповідає змісту тексту, та розташуйте його в тексті.

6.   Збережіть документ під новим іменем «1Прізвище».

6.   Підбиття підсумків уроку

Оцінювання діяльності учнів (файл Т2_5.doc)

7.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання. Складіть та надрукуйте власний текст на тему «Лист другові». Додайте малюнок за допомогою вбудованого графічного редактора. Файл збережіть на зовнішньому носієві.

 

Категорія: Інформатика 10 клас | Додав: uthitel (21.09.2014)
Переглядів: 1519 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: