Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 10 клас

Урок № 4 Електронні словники та програми-перекладачі.Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов

Урок № 4    Електронні словники та програми-перекладачі.Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов

Мета уроку: ознайомити учнів з основними програмними засобами вивчення іноземних мов; навчити їх працювати з електронними словниками і програмами-перекладачами, застосовувати тренажери, інтерактивні та мультимедійні курси для вивчення іноземних мов.

Очікувані результати: учні повинні знати основні програмні засоби вивчення іноземних мов; принципи роботи з програмами-перекладачами, електронними словниками, тренажерами; шляхи застосування служб Інтернету під час вивчення іноземних мов; учні повинні вміти користуватися програмами-перекладачами, електронними словниками, тренажерами з іноземних мов; отримувати додаткову інформацію та необхідні індивідуальні рекомендації з Інтернету; працювати з текстами з іноземної мови.

Обладнання: ПК; плакати з назвою конференції, списком напрямів конференції, назвами доповідей, а також плакати з основними поняттями конференції («інформаційна культура», «інформаційні ресурси», «засоби ІКТ», «Інтернет» тощо); місця для ведучого, журі, учасників конференції, позначені спеціальними табличками.

Тип уроку: комбінований (урок-конференція).

1.   Організаційний етап

1.1.            Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2.            Повідомлення теми конференції: «Вивчення іноземних мов засобами ІКТ».

1.3.            Оголошення програми конференції та правил її проведення (файли D1_4.doc, D2_4.doc).

Методичні рекомендації щодо проведення конференції

Для проведення конференції вчитель заздалегідь об’єднує учнів у чотири групи, дає завдання кожному, визначає теми та зміст доповідей, які учні за бажання супроводжують колажами, плакатами, презентаціями, відео тощо.

На підготовку до конференції відводиться 2–3 тижні. Учні повинні добрати необхідний матеріал у мережі Інтернет, підготувати доповіді. Учні, які не доповідають на конференції, готують цікаві запитання.

За кожною темою закріплено експерта, який контролює і перевіряє підготовку кожного учасника або групи. Додатково вчитель проводить індивідуальні заняття з кожним учнем.

2.   Мотивація навчальної діяльності

Виступ ведучого конференції (файл V_4.doc).

3.   Актуалізація опорних знань

Перегляд презентацій

Учні знайомляться з презентаціями, які підготували або знайшли в Інтернеті їхні однокласники на теми: «Інформаційне суспільство», «Комп’ютерна грамотність», «Інформаційна культура» тощо.

4.   Вивчення нового матеріалу

Доповіді вчителя та учнів

1.   Доповідь вчителя іноземної мови з оглядом інноваційних методик вивчення іноземної мови.

2.   Доповіді учнів:

а)         «Опрацювання текстів іноземною мовою засобами ІКТ»;

б)         «Автоматизація перекладу текстів іноземної мови (на прикладі перекладача Google)»;

в)         «Огляд програм-словників з іноземної мови»;

г)         «Електронний переклад текстів за допомогою проекту PROMT»;

д)         «Електронний переклад текстів за допомогою програми Pragma»;

е)         «Огляд електронних посібників із вивчення іноземних мов»;

є)         «Програма для запам’ятовування іноземних слів Vocabilis»;

ж)        «Електронні конкурси, вікторини, олімпіади, проекти з іноземних мов у мережі Інтернет».

 

 

Виступ ведучого конференції

Сьогодні дедалі частіше постає питання про застосування в навчальному процесі комп’ютерних технологій та Інтернету, інакше кажучи, йдеться про використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Питання щодо застосування ІКТ у навчальному процесі завжди було і залишається актуальним. Комп’ютеризація шкіл в Україні відбувається досить успішно, дедалі більше шкіл мають обладнані комп’ютерні класи, доступ до Інтернету.

Застосування ІКТ у навчанні — одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) — це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

У вітчизняній загальноосвітній школі останніми роками комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися під час вивчення більшості навчальних предметів. Урок з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання цікавішим, різноманітнішим, інтенсивнішим. Зокрема, пришвидшується процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), а учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить потрібний саме йому фрагмент.

Отже, на уроках учнів навчають працювати за комп’ютером, а також використовувати його у вивченні шкільних предметів, зокрема іноземних мов. Так, вчителі іноземної мови використовують навчальні відеофільми, електронні тести, електронні словники, програми-перекладачі, програми, спрямовані на відпрацьовування граматичних, фонетичних, мовленнєвих навичок.

Як використовувати комп’ютер, Інтернет, служби Інтернету під час вивчення іноземних мов, ми сьогодні і спробуємо визначити на нашій конференції.

 

Виступ учителя іноземної мови з оглядом інноваційних методик

вивчення іноземної мови

Комп’ютер взагалі та Інтернет зокрема належать до тих технічних засобів, які не були розроблені для вивчання іноземних мов і передусім виконують інші функції. Втім, у зв’язку зі своїми неабиякими можливостями ІКТ набули особливого значення саме у викладанні іноземних мов. Існують три сфери, в яких ІКТ можна застосовувати під час вивчення іноземних мов,— комунікація, інформація та публікація. Комунікація здійснюється за допомогою електронної пошти, публікація може відбуватися шляхом створення власної сторінки в Інтернеті. Безперечно, спілкуватися можна за допомогою листів або телефону, інформацію отримувати в бібліотеці, публікувати свої праці в журналах та газетах, але Інтернет надає цим галузям новий вимір. Комунікація значно полегшується та прискорюється, актуальна інформація стає доступнішою та має більш широку аудиторію. Сьогодні поряд із традиційними засобами навчання існує багато методик вивчення іноземних мов за допомогою використання засобів ІКТ.

По-перше, це найпростіше використання мережі Інтернет як джерела додаткових матеріалів для вчителя під час підготовки до занять. По-друге, це електронні курси із завданнями на вивчення та закріплення лексики і граматики, вправи для перекладу текстів тощо. Такі вправи відрізняються від традиційних тим, що учні бачать їх не на папері, а на моніторі, а про правильність виконання таких завдань можна дізнатися одразу. Найпопулярнішими сьогодні є програми, що дозволяють, сидячи перед екраном комп’ютера, за допомогою мікрофона «вести розмову» з комп’ютером тією мовою, яку прагне вивчити користувач. Комп’ютер відповідає на безпомилкові фрази або виправляє помилки в побудові фраз і вимові слів. Навчальні тексти «вимовляються» комп’ютером з різною швидкістю і супроводжуються відеофільмом. При цьому користувачі одержують знання з граматики і набувають навичок розмовної мови. Легкість керування комп’ютером під час вивчення іноземних мов, економія часу, жвавість зображення на екрані, миттєва реакція на команди — усе це забезпечує ефективність опанування іноземними мовами за допомогою засобів ІКТ.

Отже, визначимо чинники ефективного використання ІКТ у вивченні іноземних мов:

1) наявність необхідної матеріальної бази, тобто комп’ютерів, обладнання, програм тощо;

2) відповідна підготовка вчителя і учнів до застосування комп’ютерів на уроках іноземної мови (досконале володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача).

Таким чином, використовуючи засоби ІКТ у вивченні іноземних мов, учень у будь-який час зможе не тільки прочитати текст іноземною мовою, але й прослухати його, переглянути відеозапис, виконати вправи для тренування або миттєво перевірити свої знання.

 

 

Доповідь 1. Опрацювання текстів іноземною мовою засобами ІКТ

Доповідач коротко знайомить із загальною методикою опрацювання текстів іноземною мовою засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

У процесі опрацювання текстів іноземною мовою комп’ютер використовується як:

  • джерело навчальної інформації (яке частково чи повністю замінює викладача або підручник);
  • наочний посібник якісно нового рівня з можливостями відеоефектів та телекомунікації;
  • індивідуальний інформаційний простір для учня;
  • тренажер;
  • засіб діагностики і контролю.

На прикладі текстового процесора MS Word я хочу продемонструвати приклади опрацювання текстів іноземною мовою, зокрема введення, сканування, копіювання; редагування та форматування; перевірку орфографічних і граматичних помилок; переклад тощо.

Під час введення або редагування тексту іноземною мовою необхідно переключити мову.

1. Виділіть текст іноземною мовою.

2. Виконайте команду Мова Š Вибрати мову в меню Сервіс, щоб відкрити вікно діалогу Мова.

3. Виберіть зі списку мову тексту.

4. Щоб вибрана мова використовувалася в MS Word за замовчуванням, натисніть кнопку За замовчуванням...

У ході перекладу тексту пропонуються перевірочні засоби. MS Word шукає відповідні словники перед тим, як працювати із зазначеним фрагментом. Стандартний словник, що входить до комплекту російської версії MS Word, може використовуватися для перевірки тексту, поміченого як російський. Якщо замість російської мови вибрано іншу, то перед перевіркою тексту необхідно встановити відповідний словник. Іноземні словники можна знайти у Microsoft і в інших компаніях.

Перевірка орфографії

MS Word може автоматично стежити за орфографією під час набору тесту, або користувач може вручну перевірити кілька слів чи весь документ після завершення набору.

Щоб MS Word автоматично перевіряв орфографію введеного тексту, потрібно виконати команду Параметри..., у меню Сервіс вибрати вкладку Правопис і встановити прапорець Автоматично перевіряти орфографію. MS Word спочатку перевірить орфографію тексту, який вже є в документі, після чого стежитиме за кожним новим словом відразу ж після його набору. Якщо під час перевірки виявлено слово, яке MS Word вважає помилковим (тобто не знаходить його в словнику), воно виділяється хвилястим підкресленням. Можна пропустити це слово, виправити його вручну або клацнути на ньому правою кнопкою миші, щоб побачити варіанти правопису. Для автоматичного виправлення помилок під час введення тексту можна скористатися автозаміною.

Ручна перевірка орфографії для набраного тексту виконується так.

1. Для перевірки орфографії у всьому документі встановіть курсор у початок документа (наприклад, натисніть CTRL + Home). Якщо необхідно перевірити лише частину документа, виділіть її. Для перегляду одного слова виділіть це слово подвійним клацанням.

2. Почніть перевірку командою Правопис... в меню Сервіс, клавішею F7 або натисненням кнопки Правопис на панелі інструментів Стандартна.

3. Кожного разу, коли програма перевірки орфографії зустрічає слово, якого немає в словнику, вона показує його у вікні Правопис.

У такій ситуації слід вибрати один із варіантів:

  • щоб змінити слово і перейти до пошуку наступного, виберіть один із запропонованих варіантів зі списку або вкажіть правильний варіант у полі;
  • натисніть кнопку Замінити або Замінити все. Перша з цих кнопок змінює тільки поточний варіант слова, а друга — всі варіанти цього слова, які програма перевірки пізніше виявить у документі.

Переклад тексту

Фразу, речення або абзац можна перекласти на кілька вибраних мовних пар у таких програмах Microsoft Office: MS Excel, OneNote, Outlook, MS PowerPoint, Publisher, Visio та MS Word. Якщо не використовується міні-перекладач, переклад відображається в області Довідкові матеріали. В області Довідкові матеріали у списку Усі довідники виберіть пункт Переклад.

  • Щоб перекласти окреме слово, клацніть його, утримуючи натиснутою клавішу Alt. Результати перекладу відобразяться в розділі Переклад області Довідкові матеріали. Якщо ввімкнуто міні-перекладач, можна також навести вказівник миші на потрібне слово, після чого міні-перекладач відобразить переклад.
  • Щоб перекласти коротку фразу, виділіть потрібні слова та клацніть на них, утримуючи натиснутою клавішу Alt. Результати перекладу відобразяться в розділі Переклад області Довідкові матеріали.
  • Щоб перекласти слово або словосполучення, введіть його в поле Шукати та натисніть кнопку Почати пошук.

Зазначимо, що Microsoft Office підтримує редагування та рецензування документів більш ніж 80 мовами, використовуючи можливості стандарту кодування тексту Юнікод. Чимало різних можливостей Microsoft Office є корисними під час роботи. Це засоби багатомовної підтримки, настройка комп’ютера та клавіатури для роботи з кількома мовами, настройка додатків Microsoft Office для роботи з кількома мовами.

 

Доповідь 2. Автоматизація перекладу текстів іноземною мовою

На прикладі Перекладача Google доповідач пропонує ознайомитись із засобом автоматичного перекладу текстів в Інтернеті.

Перекладач Google (рис. 4.1) — це безкоштовна служба перекладу, що забезпечує миттєвий переклад 57 мовами. Вона може перекладати слова, речення та веб-сторінки будь-якою комбінацією мов, які підтримує. За допомогою Перекладача Google можна зробити інформацію загальнодоступною та корисною, незалежно від мови її написання.

Як працює Перекладач Google

Коли Перекладач Google виконує переклад, він шукає зразки в сотнях мільйонів документів, щоб вибрати, який переклад є найкращим. Знаходячи зразки документів, що вже були перекладені людьми, Перекладач Google здатний зробити розумний вибір щодо прийнятного варіанту перекладу. Такий метод пошуку зразків у великій кількості текстів називається статистичним машинним перекладом. Оскільки такі переклади є машинними, не всі вони ідеальні. Чим більше існує перекладених людиною документів, які може проаналізувати Перекладач Google, тим кращою буде якість перекладу. Саме тому точність перекладу інколи різна — залежно від мови.

Перекладач Google підтримує понад 57 мов: албанська, англійська, арабська, білоруська, болгарська, в’єтнамська, валлійська, галісійська, гінді, голландська, грецька, естонська, іврит, ідиш, індонезійська, ірландська, ісландська, іспанська, італійська, каталонська, китайська, корейська, латиська, литовська, македонська, малайська, мальтійська, німецька, норвезька, перська, польська, португальська, російська, румунська, сербська, словацька, словенська, суахілі, тайська, турецька, угорська, українська, філіппінська, фінська, французька, хорватська, чеська, шведська, японська тощо.

Щоб перекласти текст, переходимо на сайт за адресою: http://translate.google.ru/, вводимо текст і вибираємо мову оригіналу і перекладу.

Наприклад, переклад слова «інформатика» англійською мовою.

 

 

 

 

Рис. 4.1. Перекладач Google

 

Крім того, Перекладач Google — функція, що призначена для автоматичного перекладу сторінок, розміщених на іноземних сайтах.

Тепер немає необхідності користуватися словником, оскільки завдяки новій можливості можна одним натисненням кнопки отримати повноцінний текст будь-якою мовою світу.

Прослуховування перекладів

Переклад можна прослухати, якщо поруч з отриманим перекладом відображається значок динаміка (рис. 4.2). Натисніть значок, і переклад буде озвучено за допомогою програми синтезу мовлення з тексту.

Перекладач Google можна використовувати на пристроях iPhone та iPodtouch.

Ця програма зробить ваш iPhone чи iPodtouch портативним «універсальним перекладачем», який дозволить миттєво перекладати слова та фрази понад 50 мовами.

 

5.   Узагальнення та систематизація набутих знань

5.1.            Підсумкове слово вчителя (файл V_4.doc).

5.2.            Письмова робота.

Учні занотовують у робочих зошитах ті презентовані програмні засоби для опанування іноземними мовами, які їм найбільш сподобались.

6.   Підбиття підсумків уроку

Учні оцінюють виступи за критеріями, які наведено в таблиці оцінювання доповідей (файл T1_4.doc).

7.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник ____________________________________________________________________

Робочий зошит_________________________________________________________________

Практичний тренінг № 1 [7] ___________________________________________________

Додаткове завдання. Заповніть таблицю (файл T2_4.doc) та вивчить основні поняття теми.

Назва програмного засобу

Опис програмного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Інформатика 10 клас | Додав: uthitel (21.09.2014)
Переглядів: 2424 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: