Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 10 клас

Урок № 10 Використання стилів. Поняття схеми документа. Перегляд документа в різних режимах.

Урок № 10  

Використання стилів. Поняття схеми документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила
стильового оформлення документів різних типів.
Практична робота № 3 «Використання стилів і шаблонів документів»

 

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям стилю та схеми документа; навчити правилами стильового оформлення документів різних типів; сформувати вміння автоматичного створення змісту документа; закріпити поняття шаблону та його використання.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття стилю та структури документа; типи стилів; поняття заголовка та його встановлення; поняття змісту документа та правила його створення; правила стильового оформлення документів різних типів; визначення структури документа; стилі символів та абзаців для форматування тексту; учні повинні вміти створювати нові стилі та використовувати наявні; модифікувати стилі; використовувати структуру документа для перегляду його змісту та навігації по ньому; створювати зміст документа в автоматичному режимі; переглядати документ у різних режимах; оформлювати належним чином типові документи, реферати, статті, тези виступів.

Обладнання: ПК, підручники, картки з практичним завданням або матеріали [7] та [8].

Тип уроку: комбінований.

1.   Організаційний момент

1.1.            Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2.            Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.

1.3.            Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D12.doc).

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні усно відповідають на запитання підручника, демонструють шаблони, створені вдома.

3.   Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Запитання для опитування

1.   Який шаблон за замовчуванням використовується у Word під час завантаження програми? (Відповідь: Normal.dot.)

2.   У якому стилі створюється документ у цьому шаблоні? (Відповідь: у звичайному.)

3.   Як діє кнопка Форматування за зразком панелі інструментів Форматування? (Відповідь: виконує форматування тексту за зразком виділеного фрагмента.)

4.   Які параметри мають об’єкти: абзац, символ абзацу? (Відповідь: до абзацу можна застосувати окремий набір параметрів форматування, таких як міжрядкові інтервали, вирівнювання тощо. Часто в одному документі абзаци оформлені по-різному. Так, абзаци заголовка, основного тексту, висновку відрізняються своїми шрифтами, інтервалами тощо.)

4.   Мотивація навчальної діяльності

Проблемна ситуація

1.   Учні за допомогою підказки розв’язують проблемну ситуацію: «Ви готуєтесь працювати з текстом великого обсягу за допомогою раніше створених документів. Що можна зробити для прискорення оформлення такого тексту?».

Слова для підказки: структура, стиль, заголовки тощо.

2.   Учні роблять висновки: перед створенням будь-якого документа треба з’ясувати стиль тексту та, згідно з обраним стилем, використовувати відповідні параметри оформлення об’єктів.

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План лекції

  1. Стилі. Таблиці стилів.
  2. Створення нового стилю.
  3. Модифікація стилю.
  4. Видаляння стилю.
  5. Структура документа. Створення ієрархічної структури документа.
  6. Надання абзацам структурних рівнів.
  7. Правила стильового оформлення документа.

 

Стиль — це сукупність параметрів форматування різних об’єктів документа з унікальним іменем.

У MS Offіce визначають стилі символів, абзаців, заголовків, текстів, анотацій, приміток, номерів сторінок тощо. Усі вони включаються у спеціальну таблицю стилів.

 

Таблиця стилів

Вбудовані стилі

Стилі користувачів

Призначені для форматування стандартних складових документа. Їх можна модифікувати, але не можна видаляти

Створюються безпосередньо користувачем або модифікацією наявних стилів

 

За допомогою області завдань Стилі та форматування можна створювати, вилучати та модифікувати стилі, копіювати їх у шаблон і навпаки (команда меню ФорматСтилі та форматування..., або ВиглядОбласть завданьСтилі та форматування, або відповідна кнопка панелі інструментів Форматування).

 

Створення нового стилю

На панелі Стилі і форматування області завдань за допомогою кнопки Створити стиль... активізується вікно Створення стилю.

У вікні Створення стилю задаються:

  • тип нового стилю (стиль абзацу або стиль символів) і його ім’я;
  • ім’я базового стилю або відмова від нього;
  • режим форматування (Формат) будь-яких об’єктів тексту (символів, абзаців, точок табуляції тощо).

Новий стиль можна скопіювати в шаблон документа, що редагується (Додати до шаблона), поширити на наступний абзац, а також зв’язати з вибраною комбінацією клавіш.

 

Модифікація стилю

За допомогою панелі Форматування до виділеного абзацу застосовується стиль, який потрібно модифікувати. Потім виконується зміна потрібних параметрів форматування, у списку стилів знову вибирається ім’я початкового стилю. Клацнувши кнопку ОК, останній стиль перевизначаємо без змін початкового імені або під іменем-синонімом.

За допомогою кнопки Змінити розкривного списку обраного стилю відкривається вікно Зміна стилю, робота з яким аналогічна роботі з вікном Створення стилю. Але при цьому не можна змінювати ім’я стилю, бо це означало б не модифікацію, а перейменування. Тож на практиці використовують імена-синоніми, які відокремлюються від основних імен комою.

Модифікувати можна не тільки стилі користувача, а й стандартні (вбудовані) стилі.

Заголовком вважається будь-який абзац, якому надано стиль заголовка.

Word 2003 містить дев’ять вбудованих стилів заголовків, що дозволяють задати місце заголовка в ієрархічній структурі документа, починаючи із «Заголовок 1» і закінчуючи «Заголовок 9».

 

Видаляння стилю

Щоб вилучити стиль, необхідно активізувати вікно Стилі та форматування, обрати ім’я потрібного стилю у списку цього вікна і, натиснувши лівою клавішею миші на розкривному списку стилю, клацнути кнопку Видалити. Стиль зникне після підтвердження (кнопка Так). Усі абзаци, до яких застосовувався видалений стиль, автоматично форматуються стилем Звичайний.

Об’єкт

Оформлення

Параметри

Абзац

Зовнішній вигляд абзацу (може включати форматування символів)

Вирівнювання, відступи, інтервали між рядками та абзацами

Заголовок

Зовнішній вигляд заголовків

Вирівнювання, відступи, інтервали між рядками та абзацами, рівень заголовка

Символ

Форматування символів

Тип шрифту, колір, накреслення, розмір

Таблиця

Вигляд таблиці

Вигляд меж, заливка, форматування

тексту в таблиці

Список

Оформлення списків

Вирівнювання, позначки номерів або маркерів, шрифти списку

 

Великі за обсягом документи (реферати, брошури, журнали, книжки тощо) часто поділяють на структурні частини — розділи, параграфи, пункти, створюючи ієрархічну структуру документа (рис. 10.1).

Структура документа — це ієрархічна схема розміщення складових частин документа.

Режим структури дозволяє проконтролювати чіткість і логічність викладу матеріалу, поданого в документі, швидко змінити розміщення заголовків і тексту, змінити рівень заголовка. У режимі структури заголовки документа зміщені відносно основного тексту залежно від рівня, що їм відповідає («Рівень 1 — Рівень 9») (рис. 10.2).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.2.  Створення ієрархічної структури

Надання абзацам структурних рівнів

За допомогою стилів заголовків певним чином можна форматувати текст, а за допомогою структурних рівнів — надавати йому «невидимого» формату.

MS Word дозволяє автоматизувати створення змісту, наочного покажчика і покажчика малюнків, якщо для кожного із заголовків багатосторінкового документа його рівень визначено із використанням відповідних стилів заголовків. Слово «Зміст» вводиться користувачем.

Зміст документа — це перелік назв структурних частин документа, впорядкований відповідно до його ієрархічної схеми, із зазначенням відповідних номерів сторінок.

6.   Узагальнення та систематизація набутих знань

Практикум

Учні об’єднуються у дві групи. Кожна група досліджує об’єкт, потім доповідає про вміст досліджуваних об’єктів.

1-ша група. Дослідити панель інструментів Структура.

2-га група. Дослідити область завдань Стилі.

7.   Застосування узагальнених знань, умінь і навичок у стандартних та змінених умовах

Практична робота № 3 «Використання стилів і шаблонів документів» (файл Pr_10.doc)

8.   Підбиття підсумків уроку

Учні обмінюються роботами та аналізують виконання практичної роботи. Учитель виставляє оцінки.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання ___________________________________________________________

 

Категорія: Інформатика 10 клас | Додав: uthitel (28.11.2014)
Переглядів: 3690 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: