hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 30 Різноманітність видового складу тварин. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України.

Урок 30

Різноманітність видового складу тварин. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони

Мета: показати учням різноманітність видового складу тварин, які живуть у межах території України; проаналізувати вплив людини на тваринний світ; назвати тварин, які занесені до Червоної книги України; познайомити учнів із тваринними ресурсами України та заходами щодо їх відтворення й охорони; продовжити формування навичок роботи з картами, атласами, довідниками, матеріалами мережі Інтернет та іншими джерелами географічних знань; сприяти формуванню екологічної культури учнів, дбайливого ставлення до тваринних ресурсів України, розуміння взаємозв’язків між усіма природними компонентами.

Обладнання: фізична карта України, атлас України, карта тваринного світу України, карта природних зон України, матеріали Червоної книги України.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок та вмінь).

Основні поняття та назви: тваринний світ, флора і фауна, акліматизація, реакліматизація, Червона книга України.

Очікувані результати: учні навчаться: називати фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; характеризувати видовий склад і поширення тварин у межах сучасної території України; оцінювати тваринні ресурси України; розпізнавати види тварин, занесених до Червоної книги України; наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин; робити висновки про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів та вплив на нього господарської діяльності людини.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, назвати основні поняття і терміни, із якими вони працюватимуть, разом з учнями визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми.

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Різноманітність природних умов зумовлює багатство тваринного світу України. На її території налічується 100 видів ссавців, 360 видів птахів, 200 видів риб, 20 видів плазунів, 17 видів земно­водних. Тваринний світ змінювався впродовж геологічних періодів та в історичний час. Дослідники вважають, що наприкінці палеогену тут водилися свиноподібні тварини — антракотерії, безрогі носороги, білки, із птахів — баклани, мартини, кулики, качки, лелеки, сови. У річках жили крокодили, в морях — хижозубі кити.

Один мільйон років тому, наприкінці неогену, коли площа суходолу досягла сучасних розмірів, типовими представниками тваринного світу були: із ссавців — коні-гіпаріони, жирафи, мавпи-макаки, дикобрази, шаблезубі тигри, ведмеді, лисиці, їжаки, хохулі, зайці; із птахів — марабу, страуси, фламінго, дикі кури. В антропогені під час наступання льодовика гіпаріони, носороги, мавпи, жирафи, страуси, марабу вимерли. Натомість з’явилися мамонти, шерстисті носороги, велетенський і північний олені, печерні ведмеді і леви, гієни плямисті.

У післяльодовиковий період, коли кліматичні умови стали близькими до сучасних, фауна збідніла. З’явилося багато нових видів: зубри, дикі коні-тарпани, первісні бики-тури, дикі осли-кулани, сайгаки, ведмеді, траплялися леви та гієни. До зникнення мамонтів, шерстистих носорогів і велетенських оленів призвело поширення скотарства й землеробства. Особливо змінився тваринний світ у нашому тисячолітті у зв’язку зі зростанням населення та розвитком сільськогосподарського виробництва. У XVI ст. на Поліссі зникли кулани, у лісостеповій і степовій зонах — дикі коні, сайгаки, у Карпатах — сарна, заєць-біляк, біла куріпка.

Запитання: які з уже вивчених компонентів природи, на вашу думку, найбільше впливатимуть на формування та зміни тваринного світу на певній території?

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Різноманітність видового складу тварин.

2.   Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України.

3.   Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони.

1.   Різноманітність видового складу тварин.

Варіант 1

Розповідь учителя

(Розповідь учителя супроводжується фронтальною бесідою з учнями, роботою з настінною картою й картами шкільного учнівського атласу.)

Зоологи налічують на Україні близько 700 видів хребетних тварин. Із них 17 видів земноводних, 21 вид плазунів (ящірки, змії), 360 видів перелітних та зимуючих птахів, 108 видів ссавців (комахоїдні, гризуни, рукокрилі, зайцеподібні, хижаки, копитні) та близько 200 видів риб.

Тваринний світ досить тісно пов’язаний із певними рослинними угрупованнями й утворює майже такі самі фауністичні комплекси: ліси, степи, луки, болота, прісні водойми тощо.

Завдання: за допомогою карти атласу «Тваринний світ» знайдіть райони поширення названих типів рослинності в межах України.

На території України для кожного природного комплексу (зони хвойно-широколистяних лісів, лісостепу, степу, Українських Карпат, Кримських гір, лиманно-дельтових і прибережно-морських районів морів) характерний свій тваринний світ.

Прийом «Домашня заготовка»

Пояснювати новий матеріал вчителю допомагають учні, які отримали таке завдання.

І учень

Для зони мішаних лісів найбільш типові такі види тварин, як лось, козуля, свиня дика, олень благородний, білка, куниця лісова, борсук, соня лісова, трапляються бурий ведмідь, рись, заєць-біляк. У лісах, на луках і болотах водяться полівка лісова, лісова і польова миші, бурозубки звичайна і мала, кріт. Досить багато лисиць і вовків. Із птахів — тетерук, рябчик, глухар, дятел чорний, шпак, синиця, дика качка, кулик, деркач, журавель сірий, дикий голуб. Із плазунів поширені гадюка звичайна, вуж звичайний, ящірка прудка, болотяна черепаха. Із земноводних — тритони, ропухи, жаби та ін. Із комах — сосновий і непарний шовкопряди, короїд, хрущ, ґедзь.

ІІ учень

У тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові і степові види. У лісах водяться білка, борсук, козуля, дика свиня. Для відкритих просторів характерними є ховрах, сліпак, хом’як, сіра полівка, зустрічається тушканчик великий. Із птахів водяться куріпка сіра, перепілка, ракша, іволга, сорокопуд, дятел строкатий, чайка, лелека білий. Із комах — озима совка, буряковий довгоносик, клоп-черепашка та ін.

ІІІ учень

У степовій зоні найбільш типовими із ссавців є ховрах сірий, тушканчик великий, полівки сіра та степова, хом’ячок сірий, сліпак, тхір степовий, степова мишівка, куниця кам’яна, дикий кролик. У південно-східних районах поширені байбак, лисиця-корсак, тхір-перев’язка, їжак вухатий. Із птахів — жайворонок, перепілка, вівсянка, сіра куріпка. Зрідка зустрічаються дрохва, степовий журавель, степовий орел, канюк. Типовими степовими плазунами є полоз жовточеревий і гадюка степова.

ІV учень

На Азово-Чорноморському узбережжі, де степові ділянки чергуються з піщаними косами, заплавними лісами, луками й болотами, лиманами й прибережними морськими просторами, тваринний світ багатий і різноманітний. Разом зі степовими водяться болотні і водоплавні тварини. Із птахів характерні чайка, мартин сріблястий, норець, качка, чапля, бугай. У дельтах Дунаю, Дністра і Дніпра гніздяться гуска сіра, лебідь-шипун, пелікан. У заповідниках реакліматизовано оленя звичайного і бабака, акліматизовано оленя плямистого, ондатру, фазана.

V учень

В Українських Карпатах водяться козуля, олень, свиня дика, білка, куниця, борсук, полівка, бурозубка. Зустрічаються лось, ведмідь, рись, дикий кіт. Із птахів — глухар, тетерук, рябчик, дятел, шишкар, беркут, шуліка, сова, сапсан. Характерними плазунами є полоз, гадюка, мідянка, вуж, ящірка. Із комах поширені короїди смерековий і буковий, непарний шовкопряд, букова плодожерка.

VІ учень

У Кримських горах водяться олень, козуля, куниця кам’яна, борсук, кажан, лісова миша, муфлон, білка-телеутка. Із птахів характерні гриф чорний і сип білоголовий, сойка чорноголова, мухоловка, синиця; із плазунів — гекон кримський, полоз леопардовий, ящірки; із земноводних — тритон гребінчастий, ропуха, квакша. Серед комах багато середземноморських видів, із яких найбільш поширені восковик, ковалик, хрущ кримський, богомол кримський, цикади та ін.

VІІ учень

Фауна Азовського й Чорного моря має багато спільного, оскільки ці басейни сполучені Керченською протокою й між ними відбуваються періодичні міграції риб багатьох видів. Однак помітні і специфічні місцеві види. Для Азовського моря характерні оселедець керченський, пузанок, хамса, велика камбала, тюлька, бичок; для Чорного моря — осетер, білуга, севрюга, скумбрія, ставрида, кефаль, кілька, лосось чорноморський, оселедці дніпровський і дунайський, морський коник. У Чорному морі із ссавців живуть дельфіни трьох видів — звичайний, афаліна та пихтун, а також білочеревий тюлень. Із прісноводних риб найціннішим є лосось дунайський, верховодка, харіус, щука, лин, лящ, судак, сом, окунь, карась, сазан, тараня. У карпатських річках водяться форель і харіус, у великих водосховищах — цінні промислові риби: судак, лящ, сазан, акліматизувалися білий амур і товстолобик. До Червоної книги України занесені 85 видів рідкісних тварин, а також ті види, що перебувають під загрозою зникнення.

Прийом «Географічний вернісаж»

Слово надається учням, які підготували малюнок та повідомлення про тварин, які поширені на території України. Учні коротко розповідають підготовлений матеріал, прикріплюють малюнки на стенді, зазначають, до якого фауністичного комплексу належить представник тваринного світу, про якого йшлося.

(Додаткову цікаву інформацію про тваринний світ України можна знайти на сайті http://tvarunuysvit.blogspot.com/)

Варіант 2

Прийом «Картографічна лабораторія»

Методика проведення: учні об’єднуються в групи, кожна з яких отримує завдання дослідити видовий склад тварин, які утворюють певний фауністичний комплекс. Робота виконується з використанням шкільного учнівського атласу та тексту підручника. Учні працюють протягом чітко визначеного учителем часу (3—4 хвилини), після чого підбивають підсумки роботи, оголошують її результати. У процесі оголошення результатів учні демонструють малюнки тварин для виставки «Географічний вернісаж», прикріплюють їх на стенді.

І група: дослідження тваринного світу зони мішаних лісів.

ІІ група: дослідження тваринного світу лісостепової зони.

ІІІ група: дослідження тваринного світу степової зони.

ІV група: дослідження тваринного світу Азово-Чорноморського узбережжя.

V група: дослідження тваринного світу Українських Карпат та Кримських гір.

VІ група: дослідження тваринного світу Азовського й Чорного моря.

2.   Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України.

Варіант 1

Прийом «Картографічна лабораторія»

Робота з картами атласу:

1)  Назвіть представників фауни України, які занесені до Червоної книги.

2)  Визначте території, де вони зустрічаються.

3)  Поясніть, що таке «сезонні міграції птахів». За допомогою карти шкільного атласу знайдіть територію (Кілійське гирло Дунаю), у межах якої перетинається найбільша кількість шляхів прольоту птахів над територією України. Поясніть, чому це відбувається саме тут.

Розповідь учителя

Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана в 1980 р. під назвою «Червона Книга Української РСР». Перше видання Червоної книги України (1980 р.) містило опис 85 видів (підвидів) тварин: 29 ссавців, 28 птахів, 6 плазунів, 4 земноводних, 18 комах, і 151 вид вищих рослин.

Після набуття Україною незалежності у видавництві «Українська енциклопедія» було випущене друге видання Червоної книги України: у 1994 р. том «Тваринний світ», а в 1996 р. — том «Рослинний світ». Книги було надруковано дуже малим накладом, тому ці два видання відразу стали раритетами. Друге видання нараховувало 382 види тваринного та 541 вид рослинного світу.

У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього було занесено 542 види тварин: гідроїдні поліпи (2 види), круглі (2) та кільчасті (9) черви, ракоподібні (31), павукоподібні (2) та багатоніжки (3), ногохвістки (2), комахи (226), молюски (20), круглороті (2) та риби (69), земноводні (8), плазуни (11), птахи (87), ссавці (68). Викликає занепокоєння суттєве збільшення в Червоній книзі Україні кількості видів риб та ссавців.

(За матеріалами http://uk.wikipedia.org)

Повідомлення учнів

Виступи учнів із повідомленнями про тварин, занесених до Червоної книги України.

Варіант 2 (якщо урок можна провести в комп’ютерному класі)

Прийом «Географічна лабораторія»

Методика проведення: учні об’єднуються в групи, кожна з яких отримує завдання, виконання якого пов’язане з роботою із сайтом Червоної книги України (http://redbook-ua.org/). Учні працюють протягом чітко визначеного учителем часу (7—10 хвилин), після чого підбивають підсумки роботи, оголошують її результати, демонструють знайдені цікаві та корисні матеріали. У процесі роботи учнів із матеріалами сайта вчитель постійно контролює роботу кожної групи, допомагає восьмикласникам.

Запитання та завдання

1)  Визначте, яку інформацію про тваринний світ України можна отримати на цьому сайті.

2)  Чи буде сайт Червоної книги України вам корисним для підготовки до уроків географії та біології? Чому?

3.   Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони.

Робота з підручником

Завдання: опрацюйте відповідний матеріал підручника та схарактеризуйте тваринні ресурси України. Розкажіть, як вони використовуються людиною.

Розповідь учителя

На сьогоднішній день серед проблем, які пов’язані з фауною України, є надмірне розмноження окремих видів тварин-шкідників, а також видів, які пристосувалися до життя поблизу людського житла: пацюк рудий, миша хатня, горобець, ворона, горлиця кільчата, таргани тощо.

Із метою відновлення видового складу тварин в окремих регіонах України проводиться акліматизація нових для певної місцевості видів: плямистий олень, єнотоподібний собака, ондатра, нутрія, фазан, товстолобик, білий амур. А в інших районах відбувається реакліматизація видів, тих, що жили тут раніше, але були знищені з якихось причин: лось, дикий кабан, зубр, бобер, байбак, благородний олень.

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Прийом «Проблемне питання»

Завдання: на конкретних прикладах доведіть, що тваринний світ України потребує охорони. Запропонуйте власне розв’язання цієї проблеми.

Прийом «Географічна естафета»

Методика проведення: див. урок 19.

Орієнтовний перелік понять

Червона книга України, рослинні угруповання, акліматизація, флора, фауна, реакліматизація, тваринні угруповання, лікарські рослини, сезонні міграції птахів, ендеміки.

V.  Підсумки уроку

Прийом «Бліцопитування»

1.   Поясніть, як ви зрозуміли поняття «фауністичний комплекс», «харчовий ланцюг», «акліматизація» та «реакліматизація» тварин.

2.   Назвіть найпоширеніші фауністичні комплекси на території України.

3.   Схарактеризуйте вплив людської діяльності на тваринний світ України.

4.   Які зміни фауни відбулися в нашому краї?

5.   Чим відрізняється пристосування до умов навколишнього середовища тварин лісів і степів України?

VI.   Домашнє завдання

Підготуйтеся до підсумкового уроку за темами: «Кліматичні умови та ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти і земельні ресурси», «Рослинний покрив», «Тваринний світ».

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 4240 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: