Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 21 Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники. Взаємодія чинників кліматоутворення. Кліматичні карти

Урок 21

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники. Взаємодія чинників кліматоутворення. Кліматичні карти

Мета: визначити вплив основних кліматичних чинників (сонячна радіація, циркуляція атмосфери, підстилаюча поверхня) на формування клімату України; показати взаємодію чинників кліматоутворення на прикладі формування основних особливостей клімату України; дати загальну характеристику клімату країни; познайомити учнів із кліматичними картами та способами їх практичного використання.

Обладнання: фізична й кліматична карти світу та України, атлас України, таблиці, зразки календарів спостереження за погодою; роздавальний матеріал: аркуші з тестовими завданнями.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).

Основні поняття та назви: сонячна радіація, радіаційний баланс, радіація відбита, пряма, розсіяна, поглинута, клімат, погода, кліматичний пояс, кліматична область, чинники формування клімату.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні кліматичні чинники та кліматичні показники; характеризувати розподіл та річковий хід кліматичних показників; аналізувати вплив основних кліматичних чинників (сонячна радіація, циркуляція атмосфери, підстилаюча поверхня) на формування клімату України; робити висновки про закономірності розподілу кліматичних показників по території України.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, разом з учнями назвати основні поняття і терміни, з якими необхідно працювати, визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Бліцопитування»

1.   Дайте визначення понять «погода», «клімат», «кліматичний чинник», «кліматичний пояс».

2.   Назвіть кліматичні чинники.

3.   Які з них є основними?

4.   Назвіть основні та перехідні кліматичні пояси. Пригадайте, чим вони відрізняються один від одного.

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Основні кліматичні чинники. Взаємодія чинників кліматоутворення.

2.   Загальна характеристика клімату України.

3.   Кліматичні карти.

1.   Основні кліматичні чинники. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Варіант 1

Прийом «Мозковий штурм»

Методика проведення: учні отримують завдання опрацювати певний матеріал у підручнику (3—5 хвилин). Потім учитель надає слово окремим учням, які оголошують результати роботи у вигляді коротких тез.

І ряд: опрацюйте матеріал підручника з питання «Сонячна радіація та її дія на території України». Схарактеризуйте вплив цього кліматичного чинника на формування клімату України.

ІІ ряд: опрацюйте матеріал підручника з питання «Циркуляція атмосфери, як чинник формування клімату». Схарактеризуйте вплив цього кліматичного чинника на формування клімату України.

ІІІ ряд: опрацюйте матеріал підручника з питання «Характер підстилаючої поверхні як кліматотвірний чинник». Схарактеризуйте вплив цього кліматичного чинника на формування клімату України.

Прийом «Географічна естафета»

Методика проведення: див. урок 19.

Орієнтовний перелік понять

Сонячне випромінювання, пряма сонячна радіація, розсіяна сонячна радіація, сумарна сонячна радіація, радіація відбита, радіація поглинута, альбедо, радіаційний баланс, циклон, антициклон,

Варіант 2

Розповідь учителя з елементами бесіди

(Під час розповіді учні складають короткий конспект.)

Ми з вами вже назвали кліматотвірні чинники.

На клімат будь-якої території впливають три основні з названих нами чинників: сонячна радіація (її кількість), рух повітряних мас (циркуляція атмосфери), характер підстилаючої поверхні.

Кількість сонячної радіації — головний чинник кліматоутворення. Поняття «клімат» у перекладі з латинської мови означає «нахил».

Завдання: поясніть, чим зумовлений нахил сонячних променів відносно земної поверхні та як він впливає на розподіл сонячної радіації на поверхні Землі.

Висота Сонця над горизонтом залежить від широти місцевості, а також від пори року. На території України полуденна висота сонця протягом року змінюється від 15° (на півночі) до 23° (на півдні) взимку. А влітку Сонце піднімається вище над горизонтом: від 61° (на півночі) до 69° (на півдні). Від висоти Сонця над горизонтом залежить кількість сонячної радіації, яку отримує та чи інша територія України (але при цьому слід ураховувати сукупність дії інших чинників: прозорість атмосфери, підстилаючу поверхню, циркуляцію атмосфери тощо).

Завдання: пригадайте, що таке сонячна радіація і які її види вам відомі.

Сумарна сонячна радіація — це сума прямої та розсіяної сонячної енергії, яка досягає земної поверхні. Ви знаєте, що від її кількості значною мірою залежить температура повітря на різних широтах. Якби на клімат впливав лише розподіл сонячної радіації на певній території і не було б циркуляції повітря, то на півночі було б ще холодніше, а на півдні України — тепліше.

Сумарна сонячна радіація є основною складовою формування радіаційного балансу — величини сонячної радіації, яку отримала та витратила земна поверхня.

Якщо подивитися на карту радіаційного балансу України, то можна помітити, що показники радіаційного балансу змінюються (збільшуються) не просто в напрямку з півночі на південь, а в напрямку з північного заходу на південний схід.

Циркуляція атмосфери — це чинник кліматоутворення, завдяки якому відбувається перерозподіл тепла й вологи між різними ділянками приземного шару атмосфери.

Над Україною формуються або поширюються з інших широт три типи повітряних мас: тропічна повітряна маса, помірна повітряна маса, арктична повітряна маса. За вологістю всі ці типи повітряних мас поділяються на континентальні (сухі) і морські (вологі).

Завдання: спробуйте порахувати кількість типів повітряних мас, які поширюються над територією України. (Їх шість: суха тропічна повітряна маса, волога тропічна повітряна маса, суха помірна повітряна маса, волога помірна повітряна маса, суха арктична повітряна маса, волога арк­тична повітряна маса.)

Клімат більшої частини України помірно континентальний. Окремою областю є Південний берег Криму з рисами субтропічного середземноморського клімату. Ця територія є перехідною від помірного до субтропічного кліматичного поясу. Повітряні маси різних типів і підтипів постійно переміщуються.

Завдання: пригадайте, чим зумовлене їх переміщення. (Різницею тиску над різними ділянками земної поверхні.)

Вам також відомо, що повітря над суходолом та океанами нагрівається по-різному. Тому формуються баричні центри дії атмосфери — баричні мінімуми (замкнуті області з низьким тиском у центрі) та баричні максимуми (замкнуті області з високим тиском у центрі). У помірних широтах, у яких розташована Україна, рух повітряних мас відбувається у великих атмосферних вихорах — циклонах і антициклонах.

Робота з таблицею

Погода зумовлена впливом баричних центрів атмосфери (розглянемо таблицю):

Баричний центр

Пануючі повітряні маси

Характер погоди

Холодне півріччя

Ісландський мінімум

Волога помірна повітряна маса,

волога арктична повітряна маса

Похмура волога помірно м’яка погода

Сибірський і Арктичний максимуми

Суха арктична повітряна маса

Ясна холодна погода без опадів

Середземноморська й Чорноморська області зниженого тиску

Волога помірна повітряна маса

М’яка погода з відлигами та снігопадами

Тепле півріччя

Азорський максимум

Волога тропічна повітряна маса, суха тропічна повітряна маса

Ясна жарка погода без опадів

Ісландський мінімум

Волога помірна повітряна маса

Похмура прохолодна погода з опадами

Арктичний максимум

Суха арктична повітряна маса, суха помірна повітряна маса

Ясна холодна погода без опадів

Із проходженням циклонів територією України пов’язана похмура волога погода (помірно тепла взимку, прохолодна влітку), а з антициклонами — суха погода (холодна взимку, жарка влітку). Кількість циклонів, що приходять в Україну, більша, ніж кількість антициклонів. Але антициклони рухаються повільніше, тому в цілому за рік переважає антициклональна погода.

Запитання: як це позначається на характеристиці клімату на території України?

Характер земної поверхні також впливає на формування клімату України, а саме — впливає на розподіл сонячної радіації та рух повітряних мас. Більша частина України є рівнинною. Це зумовлює поступове збільшення кількості сонячної радіації й підвищення середньої температури повітря з півночі на південь і не перешкоджає руху повітряних мас різних типів у межах території України.

Завдання: пригадайте, у яких частинах території України розташовані гори. Покажіть їх на карті.

У горах із підняттям зростає кількість опадів і знижується температура повітря (біля підніжжя Карпат випадає 700 мм опадів, а на вершинах — понад 1600 мм; середня температура повітря в липні біля підніжжя становить +18…+20 °С, на вершинах — до +8…+9 °С. Унаслідок цих показників клімату в Карпатах і Кримських горах сформувалася висотна поясність ґрунтово-рослинного покриву. Крім того, Карпати й Кримські гори є бар’єром для проходження повітряних мас, наприклад, взимку вони затримують холодні повітряні маси з півночі та сходу на Закарпатську низовину й Південний берег Криму. Навітряні схили гір отримують більшу кількість опадів, а підвітряні мають сухіший клімат. Це також впливає на відмінності ґрунтово-рослинного покриву різних схилів гір.

2.   Загальна характеристика клімату України.

Словничок

Кліматологія — наука, що вивчає питання кліматоутворення, опису та класифікації типів клімату земної кулі, антропогенний вплив на клімат. Прикладні галузі кліматології — біокліматологія, агрокліматологія, палеокліматологія, медична кліматологія та ін. Систематичні описи клімату Землі та формування кліматології як самостійної області знань належать до ХІХ ст. Її становлення пов’язане з іменами видатних учених: у Росії — О. Воєйкова, Г. Вільда, за кордоном — А. Гумбольдта, В. Кеппена та ін.

Повідомлення учнів

Олександр Воєйков

Воєйков Олександр Іванович (1842—1916 рр.) — видатний російський кліматолог і географ, засновник кліматології як науки в Росії. Член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1910 р.). Основною науковою працею О. Воєйкова є «Климаты земного шара, в особенности России» (1884 р.). Досліджував взаємодію клімату з іншими компонентами природи. Запропонував класифікацію річок за їх гідрологічним режимом.

(За матеріалами Енциклопедії Кирила та Мефодія)

Вісь Воєйкова

Вісь Воєйкова — середнє положення гребеня високого тиску (переважно взимку), на північ від якого переважає західний напрямок вітрів і циклональний тип погоди, а на південь — антициклональний тип погоди та східний напрямок вітрів.

Лінія осі Воєйкова проходить в Україні уздовж лінії Луганськ — Дніпропетровськ — Балта. Вона є частиною так званої осі Воєйкова, що тягнеться майже через усю Євразію від озера Байкал, де розташований центр Сибірського антициклону, до Карпатських гір, прямує через південь Франції до Піренейського півострова і далі до Азорських островів (центр Азорського антициклону).

На північ від цієї смуги переважають західні відносно теплі й вологі вітри, на південь — східні і південно-східні холодні й сухі вітри. У теплий період ця вісь послаблюється, оскільки внаслідок прогрівання суходолу майже вся територія України потрапляє в зону зниженого тиску, а тому дмуть західні вітри. І лише на півдні продовжують панувати східні вітри.

(За матеріалами http://uk.wikipedia.org)

Розповідь учителя

Основними кліматичними показниками є температура повітря, атмосферні опади та їх кількість, вологість повітря, напрям та сила вітру. Усі вони залежать від трьох схарактеризованих вище чинників кліматоутворення. Розподіл кліматичних показників відображають на кліматичних картах.

Прийом «Творча лабораторія»

Методика проведення: учні об’єднуються в групи та отримують запитання (завдання). Час роботи над запитаннями — 3—5 хвилин. Після підготовки груп проводяться виступи-презентації кожної групи.

Запитання та завдання

1.   Що таке метеорологія? Хто такий метеоролог?

2.   Які функції виконує метеорологічна станція?

3.   Які метеорологічні прилади вам відомі? Коротко розкрийте принцип їх діяльності.

4.   Назвіть основні кліматичні показники.

5.   Як визначають середні показники температури повітря за добу, місяць, рік?

6.   Як називають ізолінії на карті, якими позначають зміни цих показників?

7.   Коротко схарактеризуйте клімат України за такими пунктами: 1) температурний режим; 2) розподіл опадів на території країни.

3.   Кліматичні карти.

Варіант 1

Робота в групах

Групи працюють над виконанням завдань (3—5 хвилин), а потім коротко доповідають про результати роботи.

І і IV група

1)  Розгляньте уважно кліматичну карту шкільного географічного атласу. Що можна дізнатися за допомогою цієї карти?

2)  За допомогою кліматичної карти України назвіть мінімальну та максимальну температури повітря, зафіксовані в районі Луцька та Луганська. Укажіть максимальну кількість опадів у районі Північного Криму та в Закарпатті. За цими показниками зробіть відповідні висновки.

3)  Схарактеризуйте клімат Києва та Львова (за допомогою кліматодіаграм у шкільному атласі).

ІІ і V група

1)  Розгляньте уважно кліматичну карту шкільного географічного атласу. Укажіть, що можна дізнатися за допомогою цієї карти.

2)  За допомогою кліматичної карти України схарактеризуйте середні температури повітря в січні та липні в Карпатах і Криму. Поясніть причину різниці цих показників.

3)  Схарактеризуйте клімат Полтави та Ялти (за допомогою кліматодіаграм у шкільному атласі).

ІІІ і VI група

1)  Розгляньте уважно кліматичну карту шкільного географічного атласу. Що можна дізнатися за допомогою цієї карти?

2)  Яку інформацію про середню річну кількість опадів у межах узбережжя Чорного моря та Українського Полісся дає нам кліматична карта?

3)  Схарактеризуйте клімат Луганська та Києва (за допомогою кліматограм у шкільному атласі).

Варіант 2

Прийом «Так — ні»

Учитель зачитує певні твердження, а учні, користуючись кліматичною картою України в шкільному атласі, визначають, чи правильне це твердження. Якщо твердження неправильне, учні повинні пояснити свою думку і дати правильний варіант відповіді.

1)  Ізотерма липня +19 °С проходить у районі міст Суми та Чернівці.

2)  Абсолютний мінімум температур, зафіксований у районі міста Луганська, складає –42 °С.

3)  Мінімальна річна кількість опадів у межах території України випадає в районі затоки Сиваш.

4)  Кількість опадів у межах України збільшується в напрямку з півночі на південь території.

5)  Уздовж течії Дніпра найбільша кількість опадів спостерігається на півдні в районі гирла річки.

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Прийом «Експрес-тест»

1.   Який чинник зумовив утворення середземноморського типу клімату на Південному березі Криму?

А   географічне положення як найпівденнішої частини країни

Б   приморське положення території

В   особливості циркуляції атмосфери в прибережній смузі

Г   захищеність території горами від холодних північних вітрів

2.   Укажіть пункт, у якому клімат є більш континентальним.

А   Західна Україна

Б   Причорноморсько-Приазовський регіон

В   Центральна Україна

Г   Донбас

3.   Назвіть головний чинник, що впливає на формування температури повітря.

А   пояси атмосферного тиску

Б   прозорість атмосфери

В   кут падіння сонячних променів

Г   висота місця над рівнем моря

4.   Укажіть один із видів сонячної радіації.

А   від’ємна

Б   розсіяна

В   мішана

Г   загальна

5.   Укажіть кліматичний пояс, у якому розташований Південний берег Криму.

А   помірний

Б   тропічний

В   субтропічний

Г   субарктичний

6.   Який тип клімату, характерний для рівнинної частини України?

А   помірний

Б   помірно континентальний

В   субтропічний

Г   континентальний

7.   Визначте, коли і під впливом чого на Україні випадає найбільше опадів.

А   взимку, під дією антициклонів

Б   влітку, завдяки циклонам

В   навесні, завдяки значним коливанням температури

Г   восени, завдяки частій зміні повітряних мас над територією України

8.   Укажіть причину збільшення континентальності клімату України в напрямку з північного заходу на південний схід.

А   вплив Карпатських гір на циркуляцію атмосфери в західних регіонах

Б   велика протяжність території із заходу на схід

В   трансформація морського помірного повітря в континентальне помірне під час руху з північного заходу на південний схід

Г   велика протяжність території з півночі на південь

9.   В Україні найбільше опадів випадає:

А   на півночі

Б   у Карпатах

В   у Криму

Г   на крайньому північному заході

10.   Назвіть місяць, коли в Україні не буває заморозків.

А   червень

Б   вересень

В   липень

Г   серпень

Варіант 2

Прийом «Мікрофон»

Методика проведення: див. урок 5.

Зразок відповіді

1.   Амплітуда температур — коливання температури протягом певного періоду або різниця між найвищим та найнижчим її показниками.

2.   Атмосферна циркуляція — постійний горизонтальний і вертикальний рух повітря в атмо­сфері Землі.

3.   Барометр — прилад для вимірювання атмосферного тиску.

4.   Вітер — горизонтальний рух повітря, спрямований від області високого тиску до низького.

5.   Гроза — розряди атмосферної електрики, які супроводжуються блискавками та громом.

6.   Ізотерми — ізолінії на карті, що з’єднують місця з однаковою температурою повітря.

7.   Коефіцієнт зволоження — це відношення кількості опадів за рік до випаровуваності.

8.   Випаровуваність — це максимальна кількість вологи, яка могла б випаруватися в певній місцевості.

V.  Підсумки уроку

Прийом «Бліцопитування»

1.   Чи однаково впливають кліматичні чинники на розподіл температур повітря взимку і влітку?

2.   Які чинники та умови впливають на розподіл сонячної радіації на території України?

3.   Назвіть основні типи повітряних мас, які поширюються територією України.

4.   Як характер підстилаючої поверхні впливає на формування клімату України?

5.   Покажіть на карті ті території України, у межах яких переважає вплив морських та континентальних повітряних мас.

6.   Поясніть, чому в Карпатах ізотерми утворюють не лінії, а замкнені кола.

7.   Назвіть території України, у межах яких спостерігається найменша і найбільша хмарність. Поясніть свою відповідь.

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальні завдання:

1)  Підготуйте відеофрагменти мультфільмів, у яких чітко визначено ту чи іншу пору року.

2)  Підготуйте повідомлення про несприятливі метеорологічні явища на території України; про науку фенологію та фенологічні дослідження на території України. Які народні прикмети пов’язані з погодою та кліматичними умовами? Намалюйте відповідні малюнки до цих прикмет.

Матеріал для повідомлень

І група

Посуха

Посуха — це тривала нестача вологи, яка супроводжується високими температурами повітря, що зумовлює вичерпання запасів вологи в ґрунті. Майже через кожні 233 роки на південному сході України бувають сильні посухи. Наприкінці весни посухи зумовлюються приходом антициклонів з Арктики. Під час тривалого руху на південь повітря антициклону прогрівається та стає ще сухішим. Для боротьби з посухами треба вживати спеціальних заходів зі збільшення запасів вологи в ґрунті шляхом снігозатримання, лісомеліорації, зрошення, слід висівати рослини в ґрунт в оптимальні терміни, застосовувати вже виведені вченими посухостійкі сорти та виводити нові.

ІІ група

Заморозки

Заморозки — це зниження температури повітря біля поверхні ґрунту до 0 °С і нижче в той час, коли вегетаційний період уже почався. Заморозки зазвичай бувають вранці при антициклонах. Найчастіше вони спостерігаються на північному сході України (Донбас, Луганщина тощо).

ІІІ група

Суховії

Суховії — це гарячі й сухі вітри, які рухаються зі швидкістю понад 5 м/с, при температурі повітря понад +25 °С і відносній вологості повітря менше ніж 30 %. Вони виникають по західній і південно-західній периферії антициклонів, що формуються над територіями Північного Кавказу та Казахстану. Особливо небезпечними суховії бувають у період цвітіння або дозрівання сільськогосподарських культур. Найбільша вірогідність суховіїв спостерігається в південно-східних областях України.

IV група

Грози

Грозові дощі з блискавкою розвиваються в умовах просування над територією холодних фронтів циклонів улітку. Рекордна разова кількість опадів (282 мм) під час грозового дощу зафіксована в селищі Підгайці на Тернопільщині. Якщо над певною територією випадає понад 50 мм опадів упродовж 12 годин і менше, це явище вважають стихійним кліматичним лихом.

V група

Тумани

Стихійними кліматичними явищами природи вважають тумани з видимістю до 100 м. Найбільш характерними вони є для холодного півріччя. Найчастіше бувають у гірських районах, часто на височинах, найрідше — на низовинах (в окремих районах тривають до 80 днів). Впливають на роботу транспорту, особливо авіаційного.

VІ група

Ожеледь

Сильна ожеледь спостерігається при надходженні теплого вологого повітря на охолоджену поверхню, тому частіше вона буває в південних областях взимку. Супроводжується обламуванням гілок та цілих дерев, заважає руху транспорту, завдає шкоди будівлям тощо. До стихійного лиха зараховують ожеледь із показником діаметра понад 20 мм.

Фенологічний календар

Наші предки-хлібороби користувалися фенологічним календарем, і цей природний календар їх не підводив.

Цвітіння пролісків — сигнал до початку обробітку ґрунту (ранньовесняна оранка, перекопування, боронування).

Квітують осика, ліщина, верба — час сіяти моркву, петрушку, пастернак, редиску, ранню редьку, шпинат, кмин. Тоді ж розпочинайте й обробіток полуниці та суниці — їх звільняють від зимового укриття. Варто виставляти вулики, білити дерева.

Коли цвітуть береза та чорна тополя — садіть ранню картоплю. А в час квітування черемхи, кульбаби розпочинається масове садіння бульби.

Зацвів дуб — можна сіяти горох, боби, садити розсаду ранньої, цвітної та савойської капусти.

Цвіте вільха й ліщина — висаджуйте дерева та кущі. Роблять це доти, доки не зазеленіють берези.

Квітує черемха — можна сіяти пшеницю. Але беріться за справу не раніше, ніж з’явиться листя на дубі.

Якщо зацвіли терен, вишня — час вкидати в землю насіння кукурудзи, соняшнику, квасолі.

Квітують калина, півонія, бузок — сійте огірки, кабачки, цукіні, патисони, гарбуз, дині.

Цвіте горобина — висаджуйте у відкритий ґрунт розсаду помідорів, перцю, фізалісу, баклажанів, селери.

Вкрилася квітами бузина (чорна) — пора висаджувати розсаду пізньої капусти.

Цвіте жито — сійте гречку.

Якщо чутно зозулю — час братися за огірки, льон, гарбузи та інші теплолюбні.

(За матеріалами http://www.wz.lviv.ua/articles/82472)

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 6229 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: