Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 19 Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони. Узагальнення

Урок 19

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, 
основні шляхи їх раціонального використання й охорони. 
Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів

Мета: дати господарську оцінку мінерально-сировинних ресурсів України, визначити основні шляхи їх раціонального використання й охорони; з’ясувати рівень сформованості в учнів знань, умінь та навичок, які вони отримали під час роботи над вивченими темами.

Обладнання: карти фізична, корисних копалин, геологічна, тектонічна, шкільні учнівські атласи, таблиця з класифікацією «Основні родовища корисних копалин України», фотографії зразків або шкільна навчальна колекція мінералів та гірських порід; роздавальний матеріал: аркуші з тестовими завданнями.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок та вмінь), узагальнюючий.

Основні поняття та назви: геологія, тектоніка, геоморфологія, рельєф, платформа, щит, область складчастості, геологічний час, тектонічна структура, плита, платформа, зона підвищеної сейсмічної активності, геохронологічна таблиця, рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносна висота, геоморфологія, природний рельєф, антропогенний рельєф, мінерали, гірські породи, магматичні, метаморфічні, осадові гірські породи та мінерали, Український щит, Дніпровсько-Донецька западина, Львівсько-Волинська плита, Львівська западина, Причорноморська западина, Донецька складчаста споруда; г. Могила-Мечетна, Мізоцький кряж, г. Камула, г. Берда, г. Бельмак-Могила, г. Говерла, г. Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придніпровська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкарпатська, Донецька, Середньоруська височини, кам’яне вугілля: Донецький басейн, Львівсько-Волинський басейн, буре вугілля: Дніпровський басейн, горючі сланці: Бовтиське, Прикарпатське родовища, нафтогазоносні області: Карпатська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська, торф: родовища Полісся, залізорудні райони та басейни: Криворізький, Кременчуцький, Білозерський, Керченський; окремі родовища залізної руди: Гуляйпільське, Куксунгурське, Маріупольське; Нікопольський марганцеворудний басейн (Нікопольське та Великотокмацьке родовища); Микитівське родовище ртуті, родовища руд кольорових та коштовних металів (перелік відповідно до чинних підручників), гірничорудна сировина, гірничохімічна сировина, нерудна сировина для металургії, сировина для скляної та порцеляно-фаянсової промисловості, цементна сировина, облицювальне каміння, кольорове та ювелірне каміння, підземні лікувальні та термальні води і грязі.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні особливості геологічної будови території України; називати та показувати на карті основні форми рельєфу в межах території України; давати оцінку ресурсозабезпеченості господарства України корисними копалинами; наводити приклади заходів щодо раціонального використання корисних копалин, мінеральних вод та лікувальних грязей.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, назвати основні поняття і терміни, із якими вони працюватимуть, разом з учнями визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «П’ять речень»

Методика проведення: див. урок 8.

Учні об’єднуються в групи, кожна з яких відповідає за певну тему: І група — «Тектонічні структури», ІІ група — «Геологічна будова», ІІІ група — «Рельєф. Геоморфологічна будова», IV група — «Мінерально-сировинні ресурси». Учні працюють протягом чітко визначеного учителем часу, після чого підбивають підсумки роботи, оголошують її результати.

III.  Вивчення нового матеріалу

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання й охорони.

Варіант 1

Прийом «Прес-конференція»

Методика проведення: за окремими столами сідають експерти, перед якими стоять таблички, де зазначено галузь, у якій певний представник є фахівцем. Решта учнів мають бейджики із зазначенням назви друкованого видання (газети, журналу), кореспондентами яких вони є. Кореспонденти по черзі ставлять по кілька запитань експертам, які коротко відповідають на них.

Варіант 2

Розповідь учителя з елементами бесіди

Відповідно до державного кадастру України в її надрах зареєстровано близько 8 тис. родовищ із 95 видами корисних копалин, запаси яких можна й доцільно використовувати. Разом із невеликими родовищами їх налічується близько 20 тисяч. Із надр нашої країни видобувається близько 1/20 світового обсягу мінеральної сировини. Але багаті, інколи навіть унікальні, родовища корисних копалин часто використовують некомплексно й нераціонально.

Запитання: як ви розумієте вислів «некомплексно»?

Із родовищ, які містять у собі кілька корисних компонентів, видобувають тільки один, а решта гірських порід ідуть у відходи (терикони, відвали тощо). Наприклад, разом із видобутком золота на Мужіївському родовищі можна видобувати ще понад десять видів корисних копалин.

Запитання: якими є наслідки розробки корисних копалин відкритим, кар’єрним способом?

Унаслідок розробки родовищ корисних копалин порушуються родючі землі. Тому необхідна рекультивація порушених земель, їх повернення до використання в інших напрямах господарської діяльності (як орних земель, місць для лісорозведення, місць відпочинку населення, створення штучних водойм тощо). При веденні розробки корисних копалин родючий шар ґрунту необхідно складати окремо, а потім наносити його на вирівняну поверхню засипаних кар’єрів (як це робиться в Нікопольському марганцеворудному басейні). На Донбасі вдало проводяться роботи із заліснення териконів.

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд відеосюжетів:

1)  http://www.youtube.com/watch?v=8VQ5UINQdIQ (шкідливі викиди від горіння териконів).

2)  http://www.youtube.com/watch?v=ZsK6CKrM4Z0&feature=related (вибух терикона).

3)  http://mlook.ru/UzoViIPflrw/yugok_vzriv_v_karere.html#axzz21R9pzu8S (вибухові роботи на залізорудному кар’єрі).

IV.   Узагальнення та корекція навчальних досягнень

Варіант 1

Прийом «Творча лабораторія»

Методика проведення: учні об’єднуються в групи, кожна з яких отримує проблемне запитання. На підготовку відповіді на нього відводиться 3 хвилини. Після цього кожна група оголошує результати власного дослідження.

І група: дайте визначення понять: кряж, яйла, полонина, гірське пасмо, перевал, гірський масив, літосферна плита, давні й молоді платформи, щит, плита платформи, рухливий пояс літосфери, неотектонічний етап.

ІІ група: назвіть чинники, які зумовили формування рельєфу України.

ІІІ група: складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовуються паливні корисні копалини.

ІV група: складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовуються рудні корисні копалини.

V група: складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовуються нерудні корисні копалини.

VІ група: схарактеризуйте рельєф своєї області. Назвіть його особливі риси та форми.

Варіант 2

Прийом «Експрес-тест»

1.   Укажіть область України, у якій нині видобувають максимальні обсяги нафти.

А   Полтавська

Б   Сумська

В   Івано-Франківська

Г   Чернігівська

2.   Укажіть ресурси, які належать до вичерпних.

А   корисні копалини

Б   енергія Сонця

В   внутрішня енергія Землі

Г   гідроенергетичні ресурси

3.   Виберіть назви родовищ озокериту, які розміщено в Передкарпатті.

А   Бориславське, Дзвиняцьке, Старунське

Б   Леляківське, Рибальське, Качанівське

В   Шебелинське, Самотканське, Дашавське

Г   Коростишівське, Звенигородське, Кіровоградське

4.   Виберіть назви родовищ природного газу, які розташовані в Дніпровсько-Донецькій западині.

А   Бориславське, Дзвиняцьке, Старунське

Б   Леляківське, Рибальське, Качанівське

В   Шебелинське, Самотканське, Дашавське

Г   Коростишівське, Звенигородське, Кіровоградське

5.   Назвіть регіон України, який має найбільші запаси торфу.

А   Закарпаття

Б   Волинь

В   Поділля

Г   Крим

6.   Укажіть вид природних ресурсів, що є невідновлюваними.

А   водні

Б   лісові

В   мінеральні

Г   рекреаційні

7.   Виберіть назви родовищ бурого вугілля, які розміщено в Дніпровському буровугільному басейні.

А   Бориславське, Дзвиняцьке, Старунське

Б   Леляківське, Рибальське, Качанівське

В   Шебелинське, Самотканське, Дашавське

Г   Коростишівське, Звенигородське, Кіровоградське

8.   Значні родовища залізних і марганцевих руд на території України розташовані в межах:

А   Волинської височини

Б   Донецького кряжа

В   Українського кристалічного щита

Г   Кримських гір

9.   Установіть відповідність між видами корисних копалин та їх родовищами в межах України.

1    сірка

2    кухонна сіль

3    калійна сіль

4    нафта

А   Анастасівське

Б   Шебелинське

В   Великороздольське

Г   Стебниківське

Д   Артемівське

Відповіді: 1. А; 2. А; 3. А; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. 1В, 2Д, 3Г, 4А.

V.  Підсумки уроку

Прийом «Географічна естафета»

Методика проведення: на дошці записано перелік географічних понять і термінів. Учні по черзі виходять до дошки, дають визначення одного з понять і закреслюють його (або витирають), після чого передають естафету наступному учневі.

Орієнтовний перелік понять

Геологія, тектоніка, геоморфологія, рельєф, платформа, щит, область складчастості, геологічний час, тектонічна структура, плита, платформа, зона підвищеної сейсмічної активності, геохронологічна таблиця, рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносна висота, природний рельєф, антропогенний рельєф, мінерали, гірські породи, магматичні гірські породи, метаморфічні гірські породи, осадові гірські породи.

VI.   Домашнє завдання

Підготуйтеся до підсумкового уроку за темами: «Тектонічні структури», «Геологічна будова», «Рельєф. Геоморфологічна будова», «Мінерально-сировинні ресурси».

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 1897 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: