Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 12 Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структу

Урок 12

Тектонічна карта України. Характеристика основних
тектонічних структур. Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами

Мета: ознайомити учнів із тектонічною картою України, показати прийоми практичної роботи з нею; скласти характеристику основних тектонічних структур, показати їх взаємозв’язок з основними формами рельєфу; продовжити формування практичних навичок роботи з контурними картами та текстом підручника.

Обладнання: фізична карта України, тектонічна карта України, схема «Рельєф України»; роздавальний матеріал: таблиця «Характеристика основних тектонічних структур».

Тип уроку: комбінований (формування нових знань, умінь та навичок).

Основні поняття та назви: геологія, тектоніка, геоморфологія, рельєф, платформа, щит, область складчастості, Український щит, Дніпровсько-Донецька западина, Львівсько-Волинська плита, Львівська западина, Причорноморська западина, Донецька складчаста споруда.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати поняття «геологія», «тектоніка», «геоморфологія», «рельєф», «платформа», «щит», «область складчастості»; називати і показувати на карті тектонічні структури в межах України; характеризувати основні тектонічні структури, що є в межах України; аналізувати взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, назвати основні поняття й терміни, із якими вони працюватимуть, разом з учнями визначити мету й завдання роботи на уроці відповідно до його теми, визначити послідовність вивчення навчального матеріалу. (Історія розвитку земної кори: Загальні риси будови земної поверхні → Тектонічні структури → Геологічна будова → Геоморфологічна будова → Корисні копалини.)

Словничок

Геологія — наука, яка вивчає чинники утворення та умови залягання гірських порід.

Тектоніка — одна з геологічних наук, яка вивчає рухи й будову літосфери.

Геоморфологія — наука, яка вивчає формування рельєфу.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Бліцопитування»

1.   Дайте визначення поняття «рельєф».

2.   Назвіть основні форми рельєфу.

3.   Пригадайте, як розрізняються гори та рівнини за висотою.

4.   Назвіть найвищі гірські країни світу. На яких материках вони розташовані?

5.   Назвіть найбільші за площею рівнини світу. На яких материках вони розташовані?

6.   Що таке сейсмічний пояс? Які сейсмічні пояси ви знаєте?

7.   Чи існує відмінність між поняттями «літосфера» і «земна кора» (якщо так, то яка)?

8.   Що називають літосферними плитами?

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Рельєф України.

2.   Тектонічна карта України.

3.   Характеристика основних тектонічних структур.

4.   Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

1.   Рельєф України.


Учитель пояснює особливості рельєфу України за допомогою фізичної карти України. Учні називають основні форми рельєфу, які є в межах України. Їх можна записувати на дошці або в зошиті, попередньо показавши розташування кожної на настінній географічній карті.

Низовини: Придніпровська, Причорноморська, Поліська, Закарпатська.

Рівнини: Придеснянська, Полтавська, Прироська.

Височини: Придніпровська, Подільська, Приазовська, Волинська, Хотинська, Середньоруська, Донецький кряж.

Гори: Карпати, Кримські.

Після закінчення роботи вчитель підбиває підсумки.

2.   Тектонічна карта України.

Розповідь учителя

Тектонічні структури — форми залягання гірських порід, які утворилися під впливом рухів земної кори (опускання, підняття тощо). Тектонічна будова — це поєднання тектонічних структур у межах певної території.

Тектонічну будову України треба вивчати, щоб знайти відповіді на запитання: «Чому рельєф України такий різноманітний?», «Який існує зв’язок між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами?», «Чому різні гірські породи й родовища корисних копалин поширені тільки в межах певних тектонічних структур?».

Прийом «Географічна лабораторія»

Учні об’єднуються в групи та працюють чітко визначений час, після чого підбивають підсумки роботи, оголошують її результати.

Варіант 1

Робота з картою

Учні працюють із картою тектонічної будови України шкільного атласу та називають основні тектонічні структури.

Варіант 2

Робота з підручником

Учні працюють із підручником та називають основні тектонічні структури.

Підсумки:

•     Найбільші тектонічні структури Землі це великі літосферні плити. Їх розділяють рухливі складчасті пояси, у яких протікають інтенсивні рухи земної кори на межах літосферних плит. Ці рухи бувають вертикальними (підняття, опускання) та горизонтальними (насування, підсування, стиснення).

•     Більша частина України розташована в межах великої Євразійської літосферної плити. У рельєфі їй відповідає Східноєвропейська рівнина. Рівнинний рельєф тут зумовлений слабкими тектонічними рухами, мало інтенсивним підняттям гірських порід.

•     Між Євразійською й Африканською літосферними плитами розташований Середземноморський рухливий пояс.

•     До Середземноморського рухливого поясу належить крайня західна й південна частини України (1/5 площі країни). Цей рухливий пояс виражений у рельєфі гірськими системами Карпат і Кримських гір, міжгірними западинами, такими як Закарпатська низовина, та улоговинами Чорного й Азовського внутрішніх морів.

3.   Характеристика основних тектонічних структур.

Прийом «Географічний практикум»

Завдання: прочитайте текст підручника (або роздавального матеріалу) та дайте коротку характеристику основних тектонічних структур, із яких складається територія України.

Характеристика основних тектонічних структур

Основна тектонічна структура

Загальні особливості

Особливості будови

Тектонічні структури Євразійської літосферної плити

У її межах виділяють малорухомі ділянки земної кори — платформи: давню Східноєвропейську й відносно молоду Західноєвропейську

Платформа має двоповерхову будову: фундамент, складений давніми кристалічними гірськими породами; осадовий чохол — складений більш молодими гірськими породами переважно осадового походження

Тектонічні структури Середземноморського поясу

Молода Скіфська платформа (її ще називають Скіфською плитою)

Має фундамент різного віку, який ніде не виходить на поверхню й перекритий потужним осадовим чохлом

Складчаста система Гірського Криму

Її передгір’я та східне продовження становлять молоді тектонічні структури, утворені в кайнозойську еру

 

Карпатська складчаста система

Складається з Карпатської гірської складчасто-покривної споруди Передкарпатського й Закарпатського прогинів

У її межах осадові гірські породи не тільки зім’яті у складки, але й роздроблені розломами на пластини-покриви й насунуті одна на одну

Чорноморська глибоководна западина

Має субокеанічний тип земної кори

Майже не має гранітного шару

4.   Взаємозв’язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.

Прийом «Географічне моделювання»

Учні працюють чітко визначений учителем час, після чого оголошують результати своєї роботи, перевіряють правильність виконання завдань і роблять висновки.

Варіант 1

Робота з картами

Завдання: розгляньте карти атласу — фізичну карту України та карту тектонічної будови. Спробуйте змоделювати ці дві карти в одну способом пошарового накладання. Визначте, які тектонічні структури відповідатимуть яким формам рельєфу. У процесі роботи заповніть пропуски в таблиці. (Оскільки завдання є складним, можна запропонувати учням працювати в парах.)

Зразок таблиці

Тектонічні структури

Великі форми рельєфу

 

Східноєвропейська рівнина

Український щит

 

 

Західна частина Подільської височини

 

Причорноморська низовина

Дніпровсько-Донецька западина

 

 

Середньоруська височина

 

Донецька височина

Західноєвропейська платформа

Височина Розточчя

 

Гори, прогини, улоговини морів

 

Центральна частина дна Чорного моря

 

Північнокримська рівнина

 

Кримські гори

Карпатська складчаcто-покривна споруда

 

Передкарпатський прогин

 

 

Закарпатська низовина

Варіант 2

Прийом «Розгадка проблеми»

Учитель: об’єднайтеся в шість груп. Спробуйте за допомогою карт атласу та тексту підручника знайти відповідь на запитання.

Група 1 та 4: визначте взаємозв’язок між основними формами рельєфу та тектонічними структурами, які їм відповідають, — Поліська, Придніпровська, Причорноморська низовини.

Група 2 та 5: визначте взаємозв’язок між основними формами рельєфу та тектонічними структурами, які їм відповідають, — Донецька, Приазовська, Придніпровська височини.

Група 3 та 6: визначте взаємозв’язок між основними формами рельєфу та тектонічними структурами, які їм відповідають, — гори Карпати та Кримські, Подільська височина.

Висновок: у межах Східноєвропейської літосферної плити переважають платформи, а в межах Середземноморського рухливого поясу — області складчастості.

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні виконують роботу на контурній карті: підписують одним кольором назви основних форм рельєфу, іншим — назви тектонічних структур, які їм відповідають. Для прискорення виконання завдання можна організувати проведення цієї роботи у вигляді «ланцюжка знань»: один учень називає форму рельєфу, відповідну їй тектонічну структуру, показує їх на настінних картах, а решта учнів підписують їх у своїх робочих контурних картах, потім до дошки виходить другий учень і т. д.

Зразок ланцюжка

Поліська низовина — Волино-Подільська плита;

Придніпровська низовина — Дніпровсько-Донецька западина;

Причорноморська низовина — Причорноморська западина;

Донецька височина — Донецька складчаста область;

Приазовська височина — Український щит;

Придніпровська височина — Український щит;

Подільська височина — Вольно-Подільська плита;

гори Карпати — Карпатська складчаста область, Закарпатський прогин, Передкарпатський прогин;

гори Кримські — Кримська складчаста область.

V.  Підсумки уроку

Варіант 1

Прийом «Аукціон»

Методика проведення: див. урок 1.

Варіант 2

Прийом «Бліцопитування»

1.   Що вивчає наука тектоніка?

2.   Для чого слід вивчати тектонічну будову України?

3.   Запропонуйте практичні приклади використання знань про тектонічну будову.

4.   Назвіть дві найбільші тектонічні структури, у межах яких розташована територія України.

5.   Назвіть великі тектонічні структури, які входять до складу Східноєвропейської платформи.

6.   Які тектонічні структури входять до складу Середземноморського рухливого поясу?

7.   Назвіть області складчастості в межах України.

8.   Чому саме Середземноморський рухливий пояс має найскладніший рельєф із великим перепадом висот?

9.   Чи є в Україні зони підвищеної сейсмічної активності й де вони розташовані?

(Учні, які відповідають на запитання, показують географічні об’єкти на настінних картах, решта учнів знаходять їх у своїх атласах. Якщо учні не можуть самостійно правильно показати ці об’єкти на картах, їм допомагає вчитель.)

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальне завдання: підготуйте короткі повідомлення про розвиток природних умов на Землі в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери, а також за темою: «Де і чому в Україні відбуваються землетруси. Сейсмічно активна зона гір Вранча в Румунії».

Матеріал для повідомлень

Розвиток природних умов на Землі в архейську еру

Значна територія України вкрита горами, відбувається активна вулканічна діяльність, процеси горотворення, на поверхню виливається магма. Формується Український щит, який пізніше розбивається на окремі блоки.

Розвиток природних умов на Землі в протерозойську еру

По всій території відбуваються інтенсивні рухи земної кори. Мілководне Рифейське море займає територію сучасної Волині та Поділля. Сліди активної вулканічної діяльності прослідковуються на прикладі базальтових родовищ Рівненщини.

Розвиток природних умов на Землі в палеозойську еру

Упродовж палеозою відбувається багато значних подій. Інтенсивной розвиток органічного світу. Море вкриває західну частину території. На південному сході починає формуватися Дніпровсько-Донецька западина й Донецька складчаста область. Формуються Пракарпати. Клімат поступово змінюється від вологого субтропічного на більшості території до напівпустельного. У дельтах річок та по берегах озер розвиваються торфові болота. Відбувається поступове зникнення лісів із папороті та плаунів.

Розвиток природних умов на Землі в мезозойську еру

Територія майже всієї України поступово то ставала дном моря, то піднімалася з води. Про це свідчать значні товщі осадових відкладень тих часів. У Донбасі відновилися інтенсивні горотворчі процеси. Починається утворення Карпат і Кримських гір. Розвиваються птахи, з’являється флора, яка дає початок сучасній рослинності.

Розвиток природних умов на Землі в кайнозойську еру

Починаються процеси альпійського горотворення. Інтенсивно виявляються тектонічні рухи. Утворюються Карпатські гори, відокремлюється Чорне море. Розвиваються людиноподібні мавпи. Починається зледеніння. Установлюється сучасна берегова лінія.

Де і чому в Україні відбуваються землетруси.
Сейсмічно активна зона гір Вранча в Румунії

Сейсмічно активна зона гір Вранча, розташована в Румунії, на зламі Карпатської «підкови», між Східними й Південними Карпатами. Саме вона зумовлює найсильніші, до 7—8 балів, землетруси на південному заході України.

Закарпатська сейсмічно активна зона приурочена до глибинного розлому, у її межах відбувається розсування ділянки земної кори.

Землетруси Кримсько-Чорноморської зони приурочені до глибинного розлому, на північ від якого піднімаються Кримські гори, а на південь опускається Чорноморська глибоководна западина.

Південно-Азовська сейсмоактивна зона зумовлена розломом, на північ від якого опускається улоговина Азовського моря, а на південь — піднімається східне продовження Кримських гір на Керченському півострові.

Невеликі землетруси часом відбуваються в Передкарпатті, у зоні глибинного розлому, яким Карпатська складчаста споруда насувається на схід.

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 14718 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: