Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 4 Кліматичні пояси й області

Урок № 4

Кліматичні пояси й області

Мета уроку: актуалізувати поняття «тип клімату», «кліматичний пояс», «кліматична область»; закріпити знання учнів про закономірності в розміщенні основних типів клімату по території Землі й причини, що їх зумовлюють; розвивати вміння користуватися картами кліматичних поясів й областей.

Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт, атлас, карта кліматичних поясів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати особливості типів клімату Землі; аналізувати тематичні карти.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Сьогодні ви пригадаєте матеріал про клімат, чинники, що впливають на його формування; переконаєтеся в тому, що завдяки карті кліматичних поясів можна дізнатися про особливості кліматичних умов різних районів світу. Їх знання є дуже важливим, адже від клімату залежить різноманіття рослинного й тваринного світу, повноводність річок, типи ґрунтів, що формуються.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   Які кліматичні пояси вам відомі?

2.   Які особливості їхнього розміщення на Землі?

3.   Із чим пов’язані ці особливості?

IV.   Вивчення нового матеріалу

Робота з картою

Запропонувати учням розглянути карту «Кліматичні пояси».

1.   Як ви вважаєте, яким є призначення цієї карти?

2.   Що можна визначити з її допомогою?

Розповідь учителя

(Нагадати, що школярі вже вивчали клімат, кліматичні пояси й області, за необхідності навести основні положення.)

Клімат — це багаторічний режим погоди, характерний для певної місцевості. Його визначають на основі тривалих спостережень за елементами погоди. Основними характеристиками клімату є: середні температури повітря, переважні напрямки вітру, кількість і режим випадання опадів протягом року. Клімат місцевості в першу чергу залежить від географічної широти, на якій вона розміщена. Океан пом’якшує клімат, зменшуючи амплітуду коливання температур, і робить його більш вологим. Важливими чинниками формування клімату є характер підстилаючої поверхні та переміщення повітряних мас. На формування клімату впливають й інші чинники, наприклад океанічні течії.

На земній кулі виділяють основні й перехідні кліматичні пояси. Місце розташування семи основних кліматичних поясів відповідає територіям формування повітряних мас. Кожний кліматичний пояс характеризується певним типом клімату.

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника про клімат і кліматичні пояси та заповніть таблицю.

Зразок заповненої таблиці

Основні кліматичні пояси

Назва

Характеристика

Екваторіальний

Високі температури повітря протягом року (+24…+28 °С), річна амплітуда коливань температур наближена до 0 °С, переважають екваторіальні повітряні маси й знижений атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря спричиняють велику кількість опадів — 2000—3000 мм на рік, випадають вони рівномірно протягом усього року

Тропічні

У теплу пору року температури досягають +35 °С, а в холодну опускаються до –20 °С і нижче. Добова амплітуда коливань температур досягає 40 °С. Відзначені рекордно високі температури повітря. Переважають тропічні повітряні маси й високий тиск. Спадні потоки повітря зумовлюють надзвичайно малу кількість опадів

Помірні

Чітко виражені чотири пори року. У теплу пору року температури досягають + 22…+30 °С і вище, у холодну опускаються до –5…–30 °С і нижче. Середньорічна температура коливається від +20 до 0 °С. Річна амплітуда коливань температур, як правило, перевищує 15 °С. Переважають помірні повітряні маси та низький атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря зумовлюють значну кількість опадів — до 1000 мм і більше, але розподілені вони нерівномірно

Полярні (арктичний та антарктичний)

Протягом усього року температури повітря, як правило, значно нижче від 0 °С. Тепла пора року коротка, температури становлять 0……+5 °С, у холодну опускаються до –40 °С. Відзначені рекордно низькі температури. Переважають арктичні й антарктичні повітряні маси та високий тиск. Кількість опадів незначна — 100 мм на рік

Бесіда за запитаннями

1.   Що таке клімат?

2.   Чим відрізняються один від одного кліматичні пояси?

3.   Під впливом яких чинників формуються кліматичні області?

Робота в групах

Об’єднати учнів у чотири групи (за кількістю основних кліматичних поясів, без урахування повторення в Північній і Південній півкулях) і запропонувати кожній із команд охарактеризувати один з основних кліматичних поясів.

(Нагадати учням про розташування й особливості перехідних кліматичних поясів.)

Розповідь учителя

Крім основних, розрізняють перехідні пояси. Над ними не формуються постійні повітряні маси, вони тимчасово переходять із «сусідніх» основних поясів у зв’язку зі зміною кута падіння сонячних променів. Так, у субекваторіальному поясі протягом першої частини року панують екваторіальні повітряні маси, протягом другої частини — тропічні. Так само, за сезонами, у перехідних поясах змінюються й кліматичні показники.

(Звернути увагу учнів на таблицю та продовжити розповідь, спираючись на відомості, що в ній наведені.)

Основні типи клімату


Провести інструктаж, мета якого — нагадати учням про те, що клімат залежить від кута падіння сонячних променів і змінюється із широтою, а також ознайомити з ходом роботи й критеріями її оцінювання.

Завдання

1.   Використовуючи карту кліматичних поясів та областей світу, учні підписують на картосхемі назви основних кліматичних поясів — екваторіального, тропічних, помірних, полярних (арктичного й антарктичного), пояснюють особливості їхнього розташування (черговість і розміщення на Землі) і вказують, що головним чинником їхнього формування є зміна кута падіння сонячних променів.

2.   Учні описують особливості клімату одного з основних або перехідних кліматичних поясів, використовуючи дані таблиці й наведений зразок. За наявності часу можна збільшити кількість описуваних поясів.

3.   Учні повинні пригадати, що в межах деяких поясів виділяють кліматичні області. Так, на території субтропічного кліматичного поясу сформувалися кліматичні області: континентального, середземноморського, мусонного й клімату з рівномірним зволоженням. Їх існування пов’язане з азональними чинниками, насамперед чергуванням на земній поверхні материків і океанів (різною віддаленістю окремих районів суходолу від океану), особливостями підстилаючої поверхні та циркуляції повітряних мас.

4.   Учням необхідно заповнити пропуски в тексті.

На земній кулі виділяють … (сім) основних кліматичних поясів. Вони витягнуті в широтному напрямку й змінюють один одного від екватора до … (Північного й Південного полюсів). Основний чинник формування кліматичних поясів — зміна кута … (падіння сонячних променів), а оскільки він залежить від географічної широти, то можна сказати: клімат цієї місцевості залежить від … (широти), на якій вона розташована.

Кожному основному кліматичному поясу відповідає певний тип (або кілька типів) … (клімату).

В основних кліматичних поясах переважає один тип повітряних мас, а в перехідних — … (два), які змінюються за сезонами.

У межах деяких поясів виділяють кліматичні області, які виникли завдяки чергуванню на земній поверхні материків і … (океанів). На західних узбережжях материків переважають морський і середземноморський типи клімату, у центральній частині — континентальний, а на східному узбережжі — … (мусонний).

Приклад відповіді на додаткове завдання: влітку за Північним полярним колом сонячні промені падають під невеликим кутом і значна їх частина відбивається снігом і льодом.

Якщо учні послідовно виконували завдання 1—4, оцінки можуть бути такими:

1—3 бали — завдання 1;

4—6 балів — завдання 1, 2;

7—9 балів — завдання 1—3;

10—11 балів — правильне виконання завдань 1—4;

12 балів — правильне виконання завдань 1—4 із висновком і додаткового завдання.

VI.   Закріплення вивченого матеріалу

Географічний диктант

Укажіть, яким перехідним кліматичним поясам відповідають наведені характеристики.

1.   Протягом частини року тут спостерігаються високі температури й випадає значна кількість опадів.

2.   Влітку відповідної півкулі тут панує жарке й сухе тропічне повітря.

3.   У його межах формуються континентальний, середземноморський і мусонний типи клімату.

4.   Узимку відповідної півкулі тут панують помірні повітряні маси.

5.   Для цього поясу характерна вічна мерзлота.

6.   Узимку відповідної півкулі тут панує жарке й сухе тропічне повітря.

VII. Підсумки уроку

Висновки

На земній кулі виділяють основні й перехідні кліматичні пояси. Місце розташування семи основних кліматичних поясів відповідає територіям формування повітряних мас і мають такі самі назви. Кожному кліматичному поясу відповідає певний тип клімату, під яким розуміють сукупність кліматичних показників, характерних для даної території. У межах деяких поясів виділяють кліматичні області, які утворилися у зв’язку з чергуванням на земній поверхні материків й океанів.

VIII.   Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Погода та клімат є різними поняттями. Наведіть приклади місць на Землі, для яких описи погоди і клімату майже збігаються. Свою відповідь обґрунтуйте. (Урахуйте, що в цьому районі річна амплітуда температур є незначною, а опади випадають протягом усього року.)

3.   Випереджальне завдання. Об’єднайтеся у шість груп і підготуйте повідомлення про одну із природних зон Землі: перша група — вологі екваторіальні ліси; друга — савани; третя — тропічні пустелі; четверта — степи; п’ята — тайга; шоста — тундра.


Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 6661 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: