hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 30 Геологічна будова й рельєф Південної Америки
Урок № 30
Геологічна будова й рельєф Південної Америки
Мета уроку: сформувати знання про особливості геологічної будови Південної Америки; да-ти уявлення про історію розвитку й формування рельєфу; виявити закономірності поширення ос-новних форм рельєфу та корисних копалин материка; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Обладнання: підручник, атлас, фізична карта Південної Америки, карта будови земної кори.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: розповідати про геологічну будову; наводити прикла-ди форм рельєфу Південної Америки; виявляти закономірності поширення основних форм рельєфу та корисних копалин; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Географічна номенклатура: низовини — Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоско-гір’я — Бразильське, Гвіанське; гори Анди (г. Аконкагуа).
I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
(Привернути увагу учнів до фізичної карти Південної Америки.)
Перед вами материк, на території якого розташована найбільша рівнина й найпротяжніша гір-ська система суходолу нашої планети. Визначте за картою, що це за рівнина. Дійсно, це Амазонсь-ка низовина. А яка потужна гірська система розташована на континенті? Так, це Анди, які є пів-денною частиною системи Кордильєри—Анди й простягнулися на заході Південної Америки на 9 тис. км. Сьогодні ви дізнаєтеся багато нового про унікальні форми рельєфу Південної Америки.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
III. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. У результаті яких внутрішніх процесів виникла грандіозна гірська система Кордильєри—Анди?
2. Які розрізняють рівнини за висотою?
3. До яких районів Землі зазвичай приурочені родовища рудних корисних копалин?
IV. Вивчення нового матеріалу
План
1. Геологічна будова материка.
2. Форми рельєфу.
3. Корисні копалини.
1. Геологічна будова материка
Робота з карткою
Опрацювавши матеріал картки, дайте відповіді на запитання.
Зразок картки
За характером геологічної будови Південна Америка поділена на дві частини: у центрі й на сході — давня, докембрійська Південноамериканська платформа; на заході — складчастий пояс Анд. Фундамент Південноамериканської платформи складається із блоків різного віку. Найбільші виступи фундаменту — Гвіанський, Західнобразильський і Східнобразильський щити. Їм відпові-дають плоскогір’я, розбиті розломами на окремі масиви й ускладнені виливами магми. Прогини платформи, складені осадовими породами континентального й морського походження, зайняті великими низинами з великими плоскими заболоченими просторами.
Анди належать до відроджених гір, що виникли на місці так званого Андського (Кордильєрсь-кого) складчастого геосинклінального поясу. Вони активно розвиваються від початку палеозою, але основне горотворення пов’язане з альпійською складчастістю. У цей час Анди є однією з най-більших на планеті гірських систем (на палеозойському й частково байкальському складчастому фундаменті).
1) Частиною якого давнього материка була Південна Америка?
2) Якими гірськими породами складена давня Південноамериканська платформа?
3) Які процеси привели до утворення на території континенту низовин і базальтових плато?
4) Чому Анди належать до молодих відроджених гір?
2. Форми рельєфу
Розповідь учителя
Західну частину Південної Америки займає найбільш протяжний ланцюг складчастих гір, схід-ну — низовини й плоскогір’я. У перекладі мовою інків назва гір «Анди» означає «мідні гори». Вони витягнулися уздовж узбережжя Тихого океану кількома паралельними хребтами. Багато вер-шин Анд досягають 6000 м над рівнем моря, а Аконкагуа — майже 7000 м. Горотвірні процеси, що супроводжуються руйнівними землетрусами й виверженнями вулканів, відбуваються в Андах і сьогодні.
На сході континенту розташована найбільша у світі рівнина — Амазонська низовина, а також Орінокська й Ла-Платська низовини. Загалом низовини займають майже половину площі матери-ка.
У місцях підняття давньої платформи утворилися плоскогір’я — Гвіанське й Бразильське. Гві-анське плоскогір’я — це великий район у північній частині материка.
У центральній частині плоскогір’я здіймаються величезні плосковершинні масиви, огороджені з усіх боків стрімкими «стінами» висотою в багато сотень метрів. Непрохідна сельва перепиняє шлях до них по землі, безліч порогів і водоспадів не дозволяють підступитися до них через річки.
3. Корисні копалини
Розповідь учителя
Процеси внутрішнього й зовнішнього магматизму сприяли утворенню на континенті великих покладів рудних копалин у районах плоскогір’їв і центральної частини Анд. За запасами мідних, олов’яних, залізної руд і бокситів Південна Америка посідає одне з провідних місць у світі. Також тут залягають нікелеві, марганцеві, молібденові, свинцеві, уранові руди, золото, срібло, алмази. Бразильське й Гвіанське плоскогір’я багаті на залізні й марганцеві руди; в Андах розташовані мід-ний й олов’яний пояси. На узбережжі Карибського моря й у північних передгір’ях Анд розміщені найбільші родовища нафти.
Практична робота
Учні працюють із контурною картою «Південна Америка. Фізична карта» у зошитах для прак-тичних робіт. Їхнє завдання — позначити родовища найважливіших корисних копалин Південної Америки.
Завдання
Учитель звертає увагу на особливості побудови профілю рельєфу Південної Америки по 9° пд. ш. Потім об’єднує учнів у групи й пропонує школярам побудувати профіль рельєфу материка по одній із паралелей (може бути запропоновано кілька варіантів: 0° широти (екватор), 15° південної широти, 20° південної широти, 25° південної широти).
Прийом побудови профілю рельєфу материка Південної Америки (за О. В. Криловою)
1) Відкладіть відрізок, що дорівнює довжині материка, по паралелі.
2) Позначте великі форми рельєфу по лінії профілю (горизонталі, що перетинають лінію пара-лелі), у результаті горизонтальний масштаб профілю буде дорівнювати масштабу карти.
3) Користуючись вертикальним масштабом «1 см — 1000 м», побудуйте лінію профілю: із то-чок перетину горизонталей із лінією профілю відновити перпендикуляри відповідно до вертикального масштабу й поєднати знову отримані точки плавною кривою лінією.
4) Надпишіть назви великих форм рельєфу по лінії профілю.
Учитель будує профіль на дошці та в процесі роботи запитує учнів про послідовність дій.
Потім, користуючись картою будови земної кори, вони закріплюють знання про зв’язок між розташуванням великих форм сучасного рельєфу й внутрішньою будовою материка, називають основні корисні копалини, а також позначають їх.
Бесіда за запитаннями
Які райони материка є найбільш перспективними для пошуку паливних корисних копалин?
Цікаві факти
Територію Чилі й Перу можна назвати країною вулканів-велетнів, що вивергають полум’я. Своїми розмірами серед них виділяється Охос-дель-Саладо, висота якого становить 6893 м. Цей вулкан розміщений у верхів’ях річки Ріо-Колорадо, на схід від відомої своєю безводністю пустелі Атакама.
Вулкан має складну будову. На давньому щиті розташований молодий конус, що з’явився в пі-сляльодовикову епоху. У верховому кратері містяться фумароли — тріщинки й отвори, якими із земних надр піднімаються гарячі гази й водяна пара. Хоча протягом спостережень за Охос-дель-Саладо не було зареєстровано жодного його виверження, неодноразово відзначалася пасивна вул-канічна діяльність. Так, у 1937, 1956 і 1994 р. спостерігалися викиди сірки й водяної пари.
І все-таки найбільшим діючим вулканом слід вважати Льюльяйльяко. Хоча він нижчий (6739 м), достеменно відомо, що в 1877 р. тут відбулося вибухове виверження. Сьогодні вершина вулка-на являє собою невеликий конус, що розташовується на більш старій основі.
Льюльяйльяко є володарем ще одного рекорду — на його західному схилі снігова лінія прохо-дить на висоті 6,5 тис. м. Це найвище її положення на Землі.
Якщо в результаті суперечок науковців Охос-дель-Саладо буде класифікований як активний вулкан, то розташований неподалік Льюльяйльяко, що вважається на сьогодні найвищим вулка-ном серед діючих, зміститься на друге місце.
Найбільш активним із найвищих вулканів є Котопахі (5897 м). За останні 300 років його виве-рження відбувалися близько 50 разів. Цей вулкан розташований на території Еквадору. Разом із п’ятьма іншими горами він утворює своєрідний «проспект вулканів». На вершині Котопахі міс-титься два кратери: більш давній зовнішній і новий внутрішній. Головною особливістю вулкана є грязьові потоки, що періодично виливаються.
У південній частині Анд на березі Тихого океану в 1960 р. відбувся один із найпотужніших зе-млетрусів — Чилійський. Після нього навколишня місцевість невпізнанно змінилася. Вулкани, що раніше мовчали, почали викидати гази й попіл, окремі прибережні ділянки занурилися під воду, а з води подекуди з’явилися нові острови. Усюди були ушкоджені залізничні й автомобільні шляхи, будинки перетворилися на купи руїн.
Чилійcький землетрус викликав цунамі. Відомий вулканолог Гарун Тазієв, який незабаром піс-ля катастрофи відвідав чилійське узбережжя, писав: «Мені навіть приблизно не вдалося дізнатися, скільки людських життів обірвала катастрофа. Усе-таки здається, що в Чилі від хвиль цунамі заги-нуло не так уже й багато людей… Порівняно невелика кількість жертв пояснюється тим, що неза-баром після потужного поштовху, який відбувся о третій годині дня, жителі прибережної зони по-мітили, що спочатку море здулося й рівень його здійнявся значно вище рівня найвищих припливів, а потім раптово відійшло, немов воду кyдись усмоктало, цього разу набагато далі найнижчого рівня відливу. Налякані гірким досвідом багатьох поколінь люди зрозуміли значення цього явища. На чилійське узбережжя найшло кілька гігантських хвиль. Перший приплив моря — «ніжний», так його назвали жителі, — був невеликим. Здійнявшись на 4—5 м вище звичайного рівня, море залишалося спокійним близько 5 хвилин. Потім воно почало відступати. Це явище було стрімким і супроводжувалося страшним шумом. Друга хвиля охопила узбережжя приблизно через 20 хвилин. Вона йшла до берега з величезною швидкістю (50—200 км/год), здіймаючись угору до 8 м. Море перебувало на такому рівні протягом 10—15 хвилин, а потім відступило з таким самим гуркотом. Третя хвиля з’явилася за годину. Вона була вищою за другу і досягала 10—11 м, швидкість її руху становила близько 100 км/год.
V. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
1. Порівняйте склад і розміщення корисних копалин Південної Америки й Африки.
2. Охарактеризуйте за планом географічне положення та особливості рельєфу найбільшої рів-нини світу — Амазонської низовини.
План
1) Назва, тип рівнини за абсолютною висотою.
2) На якому материку й у якій його частині розміщена, між якими меридіанами й паралелями.
3) Особливості конфігурації.
4) У якому напрямку й приблизно на скільки кілометрів простягнулася з півночі на захід і з пі-вдня на схід.
5) Розташування щодо сусідніх географічних об’єктів.
6) Середні висоти.
7) Характерні особливості (наявність річкових долин, плато, уступів тощо)
VI. Підсумки уроку
Висновки
• Материк має достатньо складну тектонічну та геологічну будову. Основну його частину за-ймає давня Південноамериканська платформа. У її прогинах лежать великі низовини (найбільша у світі — Амазонська, Орінокська та Ла-Платська). Із виступами кристалічного фундаменту пов’язане існування височин і плоскогір’їв, у тому числі Гвіанського та Бразильського.
• Західну частину Південної Америки займає складчастий пояс, якому відповідає ланцюг склад-частих гір — Анди. Ці молоді гори простяглися уздовж узбережжя Тихого океану кількома пара-лельними хребтами.
• Південна Америка посідає одне з провідних місць у світі за запасами залізних та марганцевих руд (Бразильське, Гвіанське плоскогір’я). В Андах розробляються великі родовища мідних та олов’яних руд. На узбережжі Карибського моря й у північних передгір’ях Анд є запаси нафти.
VII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. У Чилі залягають найбільші у світі запаси селітри. Зберіть дані про способи видобутку цьо-го виду корисних копалин, його переробку та подальше використання готової продукції.
Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 2013 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: