Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 28 Населення й політична карта Австралії
Урок № 28
Населення й політична карта Австралії
Мета уроку: дати уявлення про особливості заселення материка; сформувати знання про загальні риси сучасного населення Австралії; виявити характерні риси господарства; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Обладнання: підручник, атлас, економічна карта Австралії, карта господарства Австралії й Океанії.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: розповідати про особливості заселення та господар-ства Австралії; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Географічна номенклатура: Австралійський Союз, Канберра, Сідней.
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Учні порівнюють природу пустель Африки й Австралії, указують спільні й відмінні риси. А та-кож пояснюють причини проблеми Австралії, що пов’язана з поширенням кролів, і пропонують заходи щодо її розв’язання.
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
Австралія — найбільш слабконаселений материк. Припускають, що наприкінці XVIII ст., коли почалося його заселення європейцями, там проживало приблизно мільйон місцевих жителів (або-ригенів). Вони населяли переважно південний схід материка, де більш сприятливі природні умови для життя людини. Переселенці витісняли їх від джерел води й мисливських угідь, особливо на півдні й сході, багато аборигенів загинули від голоду, спраги й завезених європейцями хвороб. Становище місцевих жителів стало поліпшуватися в другій половині ХХ ст. Вони були зрівняні в правах з іншими австралійцями. Були докладені зусилля, щоб закріпити землю за аборигенами в місцях їхнього проживання й сприяти здобуттю ними освіти.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
IV. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Які зовнішні ознаки характерні для представників австралоїдної раси?
2. У якій частині материка природні умови є найбільш сприятливими для переселенців із Єв-ропи?
V. Вивчення нового матеріалу
План
1. Населення.
2. Австралійський Союз.
1. Населення
Пошукове читання
Дайте відповіді на запитання, опрацювавши матеріал картки.
1) Коли й звідки в Австралію прибули перші люди?
2) Якого способу життя дотримувалися аборигени до появи на материку європейців?
3) Яким є склад прийшлого населення Австралії?
Зразок картки
Археологічні дані свідчать, що Австралія була заселена людьми сучасного типу приблизно 50 тис. років тому (вони прийшли з Південно-Східної Азії). До приходу європейців корінне насе-лення континенту — аборигени — займалися полюванням і збиральництвом, не знали ні тварин-ництва, ні землеробства, не вміли добувати залізо, не знали писемності й календаря. Деревина й камінь були єдиними матеріалами, із яких аборигени створювали свої примітивні знаряддя праці. Водночас їхня культура унікальна й самобутня, вона не має нічого спільного зі спадщиною інших країн, оскільки континент протягом тривалого періоду перебував у повній ізоляції. Серед австра-лійських аборигенів поширені бумеранги, що являють собою вигнуту пластину з нижньою плос-кою поверхнею й верхньою — опуклою. Як свідчать розкопки, аналоги бумеранга були відомі багатьом народам (єгиптянам, вавилонцям, індійцям, марокканцям, давнім скандинавам, ескімосам, індіанцям навахо). В Австралії вони збереглися тільки тому, що там не був винайдений лук — набагато ефективніша зброя для полювання та війни. Сьогодні корінне населення материка виділяється в самостійну расу — австралоїдну. Кожне з місцевих племен має власну мову, що за мелодикою не схожа на жодне з європейських, африканських або азіатських наріч.
Більшість сучасних жителів Австралії — це нащадки переселенців із британських островів, що утворили англо-австралійські нації; решта — іммігранти з інших країн й аборигени (вони нале-жать до австралоїдної раси). Аборигенами вважають себе близько 300 тис. осіб, вони не утворю-ють єдиного народу. На сьогодні частина з них проживає у великих містах, частина — у віддале-них місцевостях північної території й Західної Австралії.
Густота населення тут одна з найнижчих у світі — 3 особи/км2. Основною причиною такої си-туації є складні природні умови й пов’язані із цим труднощі освоєння материка. У середині ХІХ ст. населення Австралії зосереджувалося навколо портів, розташованих уздовж південно-східного узбережжя. Пізніше жителі країни заселили східні, південно-східні й південно-західні окраїни ко-нтиненту, але й зараз понад 3/4 населення проживає на східному узбережжі. У цих районах густо-та в 10 і більше разів перевищує середню густоту населення материка. Найменш людними зали-шаються великі пустельні області північної території й Західної Австралії. У деяких районах пос-тійного населення взагалі немає.
2. Австралійський Союз
Розповідь учителя
Австралія протягом тривалого часу належала Великій Британії. У 1901 р. шість самокерованих британських колоній — Новий Південний Уельс, Вікторія, Квінсленд, Південна Австралія й Тас-манія — утворили федерацію на правах домініону, що дістала назву Австралійського Союзу. Піс-ля появи в 1931 р. Співдружності (Британська Співдружність націй) Австралія здобула незалеж-ність.
Сьогодні Австралія є розвиненою державою Південної півкулі. Провідна галузь її матеріально-го виробництва — промисловість. Важливе значення тут має видобувна галузь. Австралія посідає провідні позиції у світі за видобутком бокситів, алмазів, свинцю; за експортом кам’яного вугілля, залізної руди, свинцю, алмазів і цинку; друге місце у світі за експортом бокситів й урану, третє — за вивезенням золота.
В обробній промисловості найбільшу роль відіграють машинобудування, хімічна й харчова га-лузі. Багато підприємств тісно пов’язані із сільським господарством, вони забезпечують цю галузь необхідними машинами, обладнанням і добривами, переробляють продукцію рослинництва й тва-ринництва.
Країна є одним із найбільших виробників й експортерів сільськогосподарської продукції. Га-лузь використовує близько 10 % площі країни, дві третини з них — пасовища, в основному вівчарські. Поголів’я овець перевищує 130 млн, більшість із них — вовняного напрямку (мериноси). Останніми десятиліттями набули поширення нові породи овець, що дають м’ясо більш високої якості, але дещо гіршу вовну. Майже половина баранини експортується, в основному в мусульманські країни.
Серед зернових культур найбільше значення має пшениця, що вирощується в районах із серед-ньою річною кількістю опадів 380—500 мм. На її частку припадає понад половина всіх посівних площ. Важливі озимі зернові культури — ячмінь й овес. Вони використовуються як корм для ху-доби. Серед інших зернових культур виділяються кукурудза, сорго, тритікале (гібрид жита й пше-ниці), з олійних культур — соняшник, земляний горіх, рапс, сафлор і соя. У вологих тропіках ви-рощують цитрусові, ананаси, манго, банани.
У країні розвинене рибальство. Найважливіші види промислової риби: тунець, лосось, кефаль й акула. Вилов креветок здійснюється траулерами в затоці Карпентарія, омарів біля південного узбережжя Австралії. Галуззю, що швидко розвивається, є аквакультура.
Серед основних особливостей країни можна виділити значну територію й відстані, величезні запаси корисних копалин у різних районах і невелику кількість населення. Завдяки цим обстави-нам важливе значення відводиться транспортній системі. Основну роль у перевезеннях вантажів і пасажирів відіграє автомобільний транспорт. Найгустіша транспортна мережа в східному, півден-но-східному й південно-західному районах країни. В інших — автошляхів недостатньо, а частина з них не має твердого покриття. Для переміщення важких масових вантажів, у тому числі на екс-порт, використовується морський транспорт.
Цікаві факти
Будинок опери в Сіднеї є визнаним символом не тільки міста, але й усієї Австралії. Конкурс на її будівництво оголосили в 1954 р. У ньому взяли участь 233 фахівця з 32 країн. Коли надійшов проект 38-літнього архітектора Йорна Утцона, серед журі виникли суперечки. Творчий задум дан-ця полягав у переданні образу білих вітрил, що були настільки характерними для недавнього ми-нулого приморського міста.
Технічно реалізувати проект виявилося досить непросто. Будівництво розпочалося в 1957 р. і мало завершитися протягом шести років. При цьому вартість оцінювалася в 7 млн дол. Насправді ж роботи тривали на десять років довше, а коштів потребували в 15 разів більше.
Усе почалося з того, що коли закладався перший камінь будинку, ще не були розв’язані основ-ні інженерні проблеми. У першу чергу це стосувалося втілення ідеї спорудження даху у вигляді величезних раковин довільної форми. Знайти рішення не допомогли навіть комп’ютери, які тоді почали застосовуватися в архітектурі. Майбутню гордість Сіднея врятував сам Й. Утцон. Одного разу він розбирав чергову модель даху й збагнув, що раковини можна зробити із секцій. Їх треба виготовити промисловим способом і заздалегідь покрити плиткою. Таким чином, проблема зводів була усунена. Плитку укладали механічним способом, і поверхня вийшла ідеально рівною.
Однак невдовзі виникли нові труднощі, у тому числі фінансові.
Незважаючи на те, що в 1966 р. Й. Утцон пішов із проекту, згодом йому вдалося отримати без-ліч нагород і премій. В Австралії він уперше був заслужено визнаний тільки у 2003 р. Сіднейський університет присудив данському архітекторові звання почесного доктора. У 2007 р. Й. Утцон став першим архітектором, чий проект був за життя оголошений пам’яткою Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
Використовуючи текст підручника та карти атласу, порівняйте населення і господарство Авст-ралії й Африки за планом.
План
1. Густота населення.
2. Розміщення населення.
3. Раси.
4. Корінне й прийшле населення.
5. Основні галузі господарства.
6. Значення і види продукції промисловості.
7. Рівень розвитку й основні культури в рослинництві.
8. Рівень розвитку й основні види вирощування худоби у тваринництві.
Робота з картою
Використовуючи економічну карту Австралії, дайте відповіді на запитання.
1. На які корисні копалини багаті надра материка?
2. Чим пояснюється спеціалізація сільського господарства Австралії на вівчарстві й зерновому господарстві?
3. Якими є особливості розміщення населення Австралії? Чим вони пояснюються?
4. Чому основну частину сучасного населення Австралії становлять нащадки європейських переселенців?
Тестові завдання
1. Укажіть, якими океанами омивається Австралія.
А Атлантичним і Тихим
Б Індійським й Атлантичним
В Тихим та Індійським
Г Тихим і Північним Льодовитим
2. Укажіть географічні координати, які має кожна з точок Австралії.
А північну широту й східну довготу
Б північну широту й західну довготу
В південну широту й східну довготу
Г південну широту й західну довготу
3. Укажіть, яка форма рельєфу відповідає давній Австралійській платформі.
А Західноавстралійське плоскогір’я й Великий Вододільний хребет
Б Великий Вододільний хребет і Центральна низовина
В Центральна низовина й Західноавстралійське плоскогір’я
Г Західноавстралійське плоскогір’я
4. Укажіть, який острів розташований на південь від Австралії.
А Нова Гвінея
Б Тасманія
В Калімантан
Г Суматра
5. Укажіть головну причину унікальності органічного світу материка.
А велика кількість пустель і напівпустель
Б відсутність льодовиків і діючих вулканів
В тривалий ізольований розвиток природи
Г високі температури й невелика кількість опадів на більшості території
6. Укажіть кліматичний пояс півночі Австралії.
А помірний
Б субекваторіальний
В субтропічний
Г тропічний
7. Укажіть період, коли на більшості території материка спостерігаються максимальні темпе-ратури повітря.
А березень-квітень
Б січень-грудень
В червень-липень
Г грудень-листопад
8. Укажіть переважний тип живлення річок Австралії.
А підземне
Б дощове
В снігове
Г льодовикове
9. Укажіть рослину, яку іноді називають «деревом-насосом».
А зонтична акація
Б панданус
В евкаліпт
Г боаб, або пляшкове дерево
Відповіді: 1. В; 2. В; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. Б; 7. Б; 8. Б. 9. Г.
VII. Підсумки уроку
Висновки
• Австралія — найменш населений материк (крім Антарктиди). Коли почалося її освоєння євро-пейцями, тут проживало близько мільйона місцевих жителів (аборигени). У сучасній Австралії в основному проживають англо-австралійці. Основна їх частина живе на сході й південному сході материка.
• На території материка розташована тільки одна країна — Австралійський Союз. Особливість цієї розвинутої держави — велике значення видобувної промисловості. Австралія посідає провід-ні позиції у світі за експортом кам’яного вугілля, залізної руди, свинцю, алмазів, цинку, бокситів, урану, золота.
VIII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Поміркуйте, чому від 1820 до 1920 р. був популярним вислів: «Австралія скаче верхи на ві-вці».
3. Підготуйте повідомлення про життя аборигенів до приходу європейців, під час колонізації та сьогодні.
Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 1754 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: