hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 26 Клімат і води суходолу Австралії

Урок № 26

Клімат і води суходолу Австралії

Мета уроку: сформувати знання про особливості клімату та вод суходолу материка; схарактеризувати основні типи клімату Австралії та їх вплив на формування вод суходолу; встановити закономірності змін температури й кількості опадів; дати уявлення про особливості географії та природи річок та озер материка; розвивати уміння аналізувати тематичні карти; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Обладнання: підручник, атлас, кліматична карта Австралії.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади типів клімату та внутрішніх вод; пояснювати основні типи клімату Австралії, їх вплив на формування вод суходолу; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Географічна номенклатура: річки — Муррей, Дарлінг; озеро Ейр.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Австралія — найжаркіша частина суходолу Південної півкулі та найсухіший континент. Порівняно з Південною Африкою, Австралія більше витягнута із заходу на схід на південь від екватора, а її берегова лінія так само мало порізана. Це сприяє інтенсивному прогріванню внутрішніх районів. Спекотного австралійського літа багато річок і озер пересихають, і тоді про них нагадує тільки сухе русло або дно, що часто покривається кіркою солі.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   У яких кліматичних поясах розташована територія Австралії?

2.   Якими є особливості клімату тропічного поясу?

3.   У якому напрямку в Південній півкулі дмуть пасати?

4.   Як змінюється положення поясів високого й низького тиску влітку й узимку Південної півкулі?

5.   Як на кліматичні умови суходолу впливають течії?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План

1.   Загальні закономірності клімату.

2.   Кліматичні пояси і типи клімату.

3.   Внутрішні води материка.

1.   Загальні закономірності клімату

Розповідь учителя

(Привернути увагу учнів до кліматичної карти Австралії.)

Південна частина території Австралії розташована в помірному тепловому поясі, північна — у жаркому. Улітку в Південній півкулі (грудень—лютий) материк сильно прогрівається: на заході й у центральній частині середня місячна температура повітря досягає +30 °С і вище. Узимку (червень—серпень) материк охолоджується. Середня температура липня знижується на півдні до +10 °С, на півночі — до +20 °С. На крайньому півдні взимку позначається вплив західних вітрів помірних широт.

Кількість опадів зменшується зі сходу на захід від 1500 мм на рік до 250—300 мм і менше. На сході материка по схилах гір рясні опади випадають завдяки пасатам, які несуть із Тихого океану більш вологе повітря, ніж пасати, що дмуть над суходолом. На півночі в літній період велику кількість опадів приносять вологі теплі північно-західні вітри, що приходять з Індійського океану. Узимку опади випадають і на крайньому півдні материка завдяки впливу західних вітрів.

Бесіда за запитаннями

Використовуючи кліматичну карту Австралії, дайте відповіді на запитання.

1)  У яких теплових поясах розташована Австралія?

2)  Для якої частини материка характерні найбільш високі середньомісячні температури повітря? Чому?

3)  Чим пояснюється зменшення кількості опадів, що випадають, зі сходу на захід?

2.   Кліматичні пояси і типи клімату

Робота в групах

Об’єднати учнів у чотири групи за кількістю кліматичних поясів: перша група — субекваторіальний, друга — тропічний, третя — субтропічний, четверта — помірний. Вивчивши кліматодіаграми в підручнику й опрацювавши матеріал картки, вони мають скласти опис клімату одного з поясів за планом. Після завершення роботи представники груп презентують свої описи, решта учнів записують за доповідями характеристику кожного кліматичного поясу.

План

1)  Кліматичний пояс.

2)  Переважні повітряні маси.

3)  Середня температура січня та липня.

4)  Вологість.

5)  Пояс атмосферного тиску.

6)  Панівні вітри й особливості циркуляції атмосфери.

7)  Річна кількість опадів і режим їхнього випадання.

Зразок картки

В Австралії виділяються субекваторіальний, тропічний, субтропічний і помірний кліматичні пояси.

Для субекваторіального поясу характерні постійно високі температури й чергування вологого літнього і сухого зимового сезонів. Кількість опадів на більшості його території становить 500—1000 мм, а на півдні — від 250 до 500 мм.

У тропічному поясі Австралії формуються два типи клімату: тропічний вологий на сході (узбережжя й східні схили Великого Вододільного хребта) із жарким та вологим літом і теплою, менш вологою зимою, і тропічний пустельний, або континентальний (захід і центральна частина материка). Температури повітря високі (улітку — +25…+30 °С, узимку — +11…+16 °С), кількість опадів на більшості території поясу не перевищує 250 мм на рік (в умовах вологого клімату може зростати до 1000—1500 мм).

Субтропічний пояс займає південну частину Австралії й північне узбережжя острова Тасманія. У межах цього поясу спостерігаються значні відмінності в кліматі. На південному заході виділяють субтропічний тип клімату із сухим жарким літом і прохолодною вологою зимою (середземноморський), у середній частині — субтропічний континентальний із малою кількістю опадів протягом усього року й різкими річними й добовими коливаннями температур, а на південному сході — субтропічний вологий із літнім максимумом опадів.

Острів Тасманія, крім північної частини, лежить у помірному поясі. Там протягом року переважають західні вітри, що приносять багато опадів. Тому клімат у Тасманії вологий, із прохолодним літом і відносно теплою зимою.

Зразок відповіді

Субекваторіальний пояс

Субекваторіальний пояс, що доходить до 20° пд. ш., характеризується жарким та перемінно-вологим кліматом. Улітку в Південній півкулі спостерігаються екваторіальні повітряні маси й область низького тиску, узимку — тропічні повітряні маси й область високого тиску. У циркуляції повітряних мас переважають пасати. Пояс характеризується спекотним (+30 °С) і дощовим літом та жаркою (+25 °С) сухою зимою. На більшості його території протягом року буває від 500 до 1000 мм опадів. На півдні кількість їх зменшується до 250—500 мм, а на крайній півночі досягає 3000 мм на рік.

3.   Внутрішні води материка

Розповідь учителя

Положення більшої частини материка в поясі тропічного пустельного клімату обумовлює слабкий розвиток річкової мережі. Понад половина території Австралії — безстічні області, що мають тільки рідку мережу тимчасових водотоків-кріків, які наповнюються водою після дощів на дуже короткий час. Особливо численними є кріки в центральній частині материка.

Тільки на сході континенту річки повноводні протягом усього року: вони починаються на східних і південно-східних схилах Великого Вододільного хребта. Ці порожисті річки не встигають як слід розігнатися й опиняються в океані. З іншого боку вододілу, на західному схилі, розміщені витоки найбільших річок Австралії. Тут беруть початок притоки найповноводнішої річки — Муррею і найдовшої — Дарлінгу (найбільша притока Муррею). За австралійськими масштабами це великі річки, але вони значно поступаються річкам інших континентів. Якщо за довжиною це відставання не настільки разюче (Муррей — 2570 км і Дарлінг — 2740 км), то за водністю є досить суттєвим. Це пов’язано з бідністю опадів, що випадають, і високими температурами.

Більшість інших річок, що спрямовуються із західних схилів Великого Вододільного хребта в спекотний суходіл материка, висихають і губляться в пустельних районах, не встигнувши «втекти» від місця «народження» навіть кількох десятків кілометрів.

Повідомлення учнів

Учні виступають із повідомленнями про річку Муррей.

Зразок повідомлення

Муррей — найповноводніша річка в Австралії, площа її басейну становить 1057 тис. км2. Річка бере початок в Австралійських Альпах, після виходу з гір вона перетинає посушливу рівнину, де приймає найбільші притоки — Маррамбіджі й Дарлінг. Через особливості рельєфу Муррей оминає південь, пустельні території Австралії й тече на захід приблизно 1500 км. Потім він різко повертає на південь і впадає у Велику Австралійську затоку, утворюючи мілководний лиман. Щонайменше 30 млн років води Муррея виорюють у дні заглиблення, у результаті чого утворився підводний каньйон із максимальною глибиною більше ніж 4 км.

Річка характеризується дуже нерівномірною водністю. Улітку, у період дощів, рівень води сильно піднімається, у цей час річка стає судноплавною для невеликих суден від м. Олбері до гирла. Велика вода несе багато зважених частинок, у результаті чого на берегах відкладається значна кількість мулу, піску й іншого матеріалу, що утворює берегові вали заввишки в кілька метрів. Це ускладнює поєднання приток із головним руслом. У суху пору року більшість приток пересихає, не досягаючи головної річки, і Муррей значно мілішає.

Раніше Муррей був головною транспортною артерією однієї з найбільш густонаселених частин Австралії: на великі відстані ним пересувалися вантажні й пасажирські судна. Але стік річки коливається з року в рік, тому зараз основна увага приділяється сухопутному транспорту, а на Мурреї тепер можна побачити туристські пароплави.

Розповідь учителя (продовження)

Озер на континенті небагато — більшість безстічні, вони заповнюються водою у вологий період, а в сухий зменшуються в розмірах або взагалі пересихають. Найбільше з них — озеро Ейр, яке часто називають «мертвим серцем» континенту. Під час дощів площа його збільшується. У суху пору року Ейр розпадається на мілководні водойми. Більшість озер солоні, тому після висихання й відступу води на їхньому дні утворюється кірка солі. Іноді вона досягає товщини в 1 м.

Нестача поверхневих вод частково заповнюється великими запасами підземних вод. Вони збираються в прогинах платформи й живляться атмосферними опадами у вологих районах. У центральній частині континенту розташований один із найбільших на Землі артезіанських басейнів. Але такі басейни містять багато солей, тому їх використовують для обводнювання пасовищ і технічних потреб.

Бесіда за запитаннями

1)  Чому озеро Ейр отримало назву «мертвого серця» Австралії?

2)  Чим відрізняються річки Африки й Австралії?

Додатковий матеріал

Річки Австралії

Назва

Довжина (км)

Площа басейну (тис. км2)

Муррей

2570

1057

Дарлінг (притока р. Муррей)

2740

650

Маррамбіджі (притока р. Муррей)

2172

165

Озера Австралії

Назва

Місце розташування

Площа (тис. км²)

Найбільша глибина (м)

Ейр

На півдні Австралії

Сильно коливається, найбільша до 15

20

Торренс

На півдні Австралії

Узимку після дощів — 5,7, улітку майже пересихає

Немає даних

Цікаві факти

Озеро Ейр могло зовсім зникнути з карти — воно було безводним від 1840 р. Проте влітку 1949 р. ситуація змінилася. В Австралії часто трапляються катастрофічні повені, але такого потоку у Квінсленді ніколи не бачили. Усі сухі русла на західних схилах приморських гір заповнилися потужними потоками. Кілька місяців лив дощ, річки пробилися крізь високі дюни й дійшли до озера Ейр. У серпні 1950 р. двоє географів здійснили розвідувальний політ і побачили синє море, оточене зеленим лугом із мільйонами квітів. Уздовж берега було багато чайок, качок, пеліканів, лебедів та інших водяних птахів. Глибина озера становила 4 м.

Однак сильна спека спричинила активне випаровування й озеро почало швидко висихати. Трави, квіти, птахи зникли й вода в ложі, що залишилося від озера, містила 23 % солі.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

Згрупуйте наведені географічні об’єкти та поясніть свою точку зору.

Великий Вододільний хребет, Муррей, Байрон, Коралове, Карпентарія, Велика Австралійська, Західноавстралійське плоскогір’я, Центральна низовина, Дарлінг, Тасманове, Арафурське.

Бесіда за запитаннями

Чому Австралію називають «материк навпаки»?

Творче завдання

Спробуйте скласти ментальну карту Австралії (з пам’яті), укажіть місце розташування найбільших річок материка й озера Ейр.

(Ментальні карти особливо часто застосовуються в закордонній школі. Це завдання спрямоване на передання зорового образу території міста, країни, материка, світу. Складання ментальної карти сприяє розвитку зорової пам’яті, під час роботи в учнів формується образ території.)

VI.   Підсумки уроку

Висновки

•     Австралія є найсухішим і одним із найжаркіших материків. Середньомісячна температура не опускається нижче ніж +10° С. Кількість опадів зменшується зі сходу на захід від 1500 мм на рік до 300—250 мм і менше. Улітку материк сильно прогрівається, й над ним встановлюється високий тиск. У результаті переважає безхмарна, суха та спекотна погода (крім східного узбережжя). Взимку основна частина материка охолоджується й рівнинні території опиняються під впливом сухих пасатів, тому отримують мало опадів.

•     Материк розташований у субекваторіальних, тропічних і субтропічних широтах (у помірних широтах перебуває частина Тасманії). У тропічному поясі виділяють два типи клімату: тропічний сухий і тропічний вологий. У субтропічному — три: субтропічний континентальний (вздовж Великої Австралійської затоки), субтропічний вологий (південний схід), субтропічний середземноморський (південний захід).

•     Річкова мережа Австралії розвинута дуже слабко. Найбільша річка — Муррей із притокою Дарлінг. Понад половина території — це безстічна область із тимчасовими водотоками — криками.

•     Озера переважно солоні. Найбільше з них — озеро Ейр. У сухий сезон воно розпадається на мілководні водойми, а велика частина інших озер пересихає й на їхньому місці утворюється кірка солі.

VII. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Підготуйте повідомлення про рослинний і тваринний світ Австралії.

Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 2369 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: