Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 22 Населення і господарство Африки

Урок № 22

Населення і господарство Африки

Мета уроку: актуалізувати поняття «людські раси», «народи»; сформувати знання про загальні риси населення Африки; дати уявлення про особливості формування політичної карти материка; виявити характерні риси господарства країн Африки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Обладнання: підручник, атлас, карта розміщення населення, карта народів світу, карта господарства Африки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати загальні риси населення материка; розповідати про особливості формування політичної карти Африки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

У деяких людей складається враження про Африку як про материк, де проживають тільки представники негроїдної раси. Насправді це не так, на півночі материка переважають жителі європеоїдної раси, а на острові Мадагаскар проживають представники монголоїдної раси. Значні відмінності, що існують у природних умовах окремих районів Африки, обумовили різноманіття у фізичних ознаках і представників негроїдної раси. Так, у затишних куточках екваторіальних лісів живуть пігмеї-тва. Назва цього народу грецького походження й означає «розміром із кулак» — їхній зріст не перевищує 1,5 м. Колір шкіри пігмеїв світліший, ніж у багатьох інших негроїдів, губи тонкі, ніс широкий. У Східній Африці, у савані, живуть найвищі люди на Землі, середній зріст яких становить близько 180—200 см. До того ж вони дуже витривалі й можуть пішки долати значні відстані.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   Які чинники впливають на розселення жителів різних регіонів Землі?

2.   Чим відрізняються представники різних людських рас?

3.   Чому виникли ці відмінності?

4.   Від чого залежить кількість населення різних регіонів Землі?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План

1.   Африка — прабатьківщина людства.

2.   Раси і народи.

3.   Політична карта Африки.

4.   Особливості господарства африканських країн.

1.   Африка — прабатьківщина людства

Розповідь учителя

Людина виникла на Землі в ході тривалого еволюційного процесу, багато етапів якого досі залишаються таємницею. Учені припускають, що 8—5 млн років тому один із видів африканських мавп сприяв виникненню австралопітека, що в остаточному підсумку привело до появи сучасної людини. Найдавніші австралопітеки жили в області Східноафриканської зони розламів 3—4 млн років тому. Імовірно, близько 2 млн років тому від них з’явилася людина вміла, викопні рештки якої були виявлені в Африці разом із найдавнішими кам’яними знаряддями. Із приводу часу й місця виникнення предків людини сучасного виду — людини розумної — у науці немає одностайної думки. Відповідно до однієї з гіпотез, вона виникла в Африці приблизно 200 тис. років тому, а потім витіснила звідусіль більш давніх людей.

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють власну думку щодо наведених запитань.

1)  Чи знаєте ви інші теорії походження людини?

2)  Про що в них ідеться?

3)  Чому саме Африка стала прабатьківщиною людини?

4)  Як ви вважаєте, які труднощі виникають при вивченні еволюційного процесу, що привів до виникнення людини?

2.   Раси і народи

Робота з карткою

Учні опрацьовують матеріал картки, після чого відбувається обговорення за запитаннями.

Зразок картки

Материк вирізняється значною строкатістю етнічного складу населення — тут налічується понад 200 народів. Тому в Африці переважають багатонаціональні держави, за винятком північної частини материка. Тут живуть бербери й араби — переселенці з Азії. Вони належать до європеоїдної раси.

На південь від Сахари Африка населена негроїдами. Темний колір шкіри представників цієї раси — результат пристосування до палючого сонця. Жорстке кучеряве волосся захищає організм від перегріву. Значні відмінності, що існують у природних умовах окремих районів Африки, обумовили різноманіття у фізичних ознаках представників цієї раси. Особливо вражають відмінності у зрості: в екваторіальних лісах живуть пігмеї, зріст яких становить близько 1,5 м, а поруч, у саванах, не є рідкістю люди заввишки 2 м (тутсі, нілоти, масаї тощо).

У пустелях і напівпустелях Південної Африки живуть бушмени й готтентоти. У них широке плоске обличчя й жовтуватий колір шкіри, що надає їм деякої подібності з монголоїдами. Острів Мадагаскар населяють малагасійці, більшість яких належить до монголоїдної раси.

Середня густота населення Африки — понад 30 осіб/км2. Більшою мірою заселена західна частина материка й окремі країни Центральної й Південної Африки, менша густота — у Північній Африці. Найвища густота населення спостерігається в пониззях Нілу, територіями з високою концентрацією населення є прибережні райони, де зосереджені великі міста й просторі плантації. Серед них — середземноморські області, узбережжя Гвінейської затоки й прилеглі рівнини Нігерії.

1)  Із чим пов’язана низька густота населення на більшості території Африки?

2)  Чому найвища густота населення характерна саме для низовин Нілу?

Додатковий матеріал

Раси і народи Африки

Назва раси

Народи

Місце

проживання

Характерні риси

Європеоїдна

Алжирці

Марокканці

Єгиптяни

Бербери

Північ Африки

Смаглява шкіра, темний колір волосся й очей, видовжений череп, вузький ніс та овальне обличчя

Екваторіальна (негроїдна)

Тутсі

Нілоти

Масаї

Савани й північні частини материка

Дуже темна, майже чорна шкіра, зріст 180—200 см

Пігмеї

Зона екваторіальних лісів

Шкіра менш темна, губи тонкі, широкий ніс, кремезні, малорослі (150 см)

Бушмени (нечисленна раса у складі великої африканської негроїдної раси)

Напівпустелі, пустелі

Колір шкіри жовтувато-бурий. Волосся й очі темні. Волосся спірально завиті, слабко ростуть у довжину. Ніс широкий, із низьким переніссям. Низькорослі, тонкокості

Проміжні (мішані)

Ефіопи (раса з перехідними рисами, що має ознаки негроїдної раси й деякі європеоїдні риси)

Північно-східна частина Африки, території Сомалійського півострова, Ефіопії й прилеглих до них країн

Більш світла, але із червонуватим відтінком шкіра (хоча деякі групи ефіопської раси мають одні з найтемніших у світі відтінків шкіри)

Кучеряве волосся зазвичай не досягає характерної для негроїдів кучерявості, повні губи не настільки великі

Малагасійці (раса з перехідними рисами, має ознаки монголоїдної та частково негроїдної раси)

Мадагаскар

Перший тип — смагляві, із довгим, гладко зачесаним волоссям, середнього або низького зросту. Другий тип — досить високі, темношкірі, із кучерявим волоссям, широким, злегка приплюсненим носом і пов­ними губами

3.   Політична карта Африки

Робота з підручником

Опрацювавши відповідний матеріал у підручнику, учні порівнюють сучасну карту Африки з картою ХХ ст.

(Вони дійдуть висновку, що 100 років тому майже весь материк був поділений на колонії великих європейських держав, у тому числі Франції, Великої Британії, Бельгії, Португалії, Німеччини, Іспанії, Італії. Після Другої світової війни почалося піднесення національно-визвольної боротьби. Першими досягли незалежності ряд країн Північної Африки, серед яких Туніс, Марокко й Судан (Єгипет формально здобув самостійність у 1922 р.). У 1960 р. суверенними державами стають 14 колишніх колоній і підопічних територій Франції, а також Нігерія, Бельгійське Конго й Сомалі. Остання колонія — Намібія — стала незалежною в 1990 р. На сьогодні в Африці налічується понад 50 держав.)

4.   Особливості господарства африканських країн

Розповідь учителя

Африка залишається економічно найбільш відсталим континентом. Основою економіки тут залишається сільське господарство. Головні продовольчі культури — пшениця, кукурудза, маніок, ячмінь, рис, банани, бобові, батат, арахіс. Плантаційні господарства спеціалізуються на вирощуванні цитрусових, олійної пальми, каучуку, цукрової тростини, чаю, какао. Тваринництво малопродуктивне, вирощують велику рогату худобу, кіз, свиней, овець, свійської птиці.

У промисловості найбільше значення мають харчова, легка й видобувна галузі. У ряді країн розвинена кольорова металургія, що використовує величезні запаси руд. Так, на південному сході країни підприємства галузі орієнтуються на знаменитий африканський «мідний пояс». На природні ресурси також спирається лісове господарство й рибальство. Деревина цінних порід іде на експорт, інша — використовується як паливо.

Із 25 країн світу з найнижчим рівнем розвитку 20 є країнами Африки. Усі вони характеризуються дуже низьким рівнем розвитку економіки й швидким зростанням населення. Водночас Африка посідає перше місце у світі за дитячою смертністю, тут найнижча тривалість життя — 49 років. Це єдиний регіон, де середня тривалість життя є нижчою за середній показник по всьому світі, причому розрив становить приблизно «чверть життя»: 49 років проти 65 в середньому у світі. Найменше живуть у Східній і Центральній Африці — 43 роки. Найнижче за показником очікуваної тривалості життя розміщені Замбія й Зімбабве — 32 й 33 роки відповідно, що пов’язано з поширенням СНІДу.

Робота в групах

Об’єднати учнів у чотири групи (Північ, Центр, Захід, Південь), продемонструвати карту господарства Африки, звертає увагу на її зміст і використані умовні знаки. Завдання груп — описати господарство відповідного регіону Африки (указати основні сільськогосподарські культури, родовища корисних копалин, найбільші міста, спеціалізацію їх промисловості). Після підготовки групи презентують результати роботи.

Цікаві факти

Колонізаторам важко було управляли місцевим населенням. Запеклий опір французам чинили алжирці й мавританці. Особливо виділялися загони, що складалися з кочівників племені регібат — «великих номадів». Про це явище згадує французький письменник А. Сент-Екзюпері, що служив у ті роки льотчиком поштової авіації на трасі, що проходила через Західну Сахару. У книзі «Планета людей» він писав: «У Сахарі ми зустрічалися з непокірними племенами. Вони з’являлися з таких глибин пустелі, куди нам не було доступу, ми тільки пролітали над ними…».

Населення Мадагаскару — малагасійці — і мовою, і культурою, і фізичним типом відрізняються від народів сусідньої Африки. Згідно з переказами малагасійців, їхні предки прийшли через море, із північного сходу. Письмових документів із цього приводу не існує. Їхня мова — переконливий доказ близького споріднення цього народу з етносами Індонезії. В антропологічному відношенні значна частина малагасійців також має набагато більше спільного з народами малагасійського типу з Південно-Східної Азії, ніж із народами банту із сусіднього континенту. Однак однозначно монголоїдним усе населення острова назвати не можна. «Типовий» малагасієць характеризується обличчям із виступаючими вилицями, із приплюсненим і досить широким носом, із вузьким розрізом очей; волосся переважно кучеряве. Багато речей у матеріальній і духовній культурі малагасійців пов’язане з Південно-Східною й Південною Азією, в основному — з індонезійським острівним світом. Як і для жителів цього регіону, для малагасійців характерне вирощування рису на поливних (затоплених) ділянках; аналогічні способи обробітку полів і вирощеного врожаю. Індонезійці привезли на острів не тільки культуру рису, але й бананове дерево, гарбуз, сприяли розведенню курей. Водночас етнологи відзначають у культурі малагасійців і деякі африканські риси: символіка ряду скульптурних зображень; обожнювання царів; культ стада; елементи кастовості й вікових класів.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

Учні колективно під керівництвом учителя порівнюють населення й господарство регіонів Африки (за вибором), визначають риси подібності і відмінності.

Бесіда за запитаннями

1.   Якими є особливості розселення жителів материка?

2.   Чи пов’язані вони з особливостями природних умов у різних частинах Африки? Поясніть свою думку.

Тестове завдання

Установіть відповідність між назвами народів та їх визначеннями.

1    Туареги

2    Пігмеї

3    Араби

4    Тутсі

5    Бури (африканери)

6    Малагасійці

А   Народ, що має ознаки монголоїдної раси

Б   Народ, що населяє пустелю Сахару, ведучи кочовий спосіб життя

В   Найбільш низькорослий народ на Землі, що живе в екваторіальних лісах

Г   Стрункі високорослі народи саван східної частини материка

Д   Представники південного відгалуження європеоїдної раси, що населяють північ Африки

Е   Нащадки європейських переселенців із Нідерландів, що живуть на півдні Африки

Відповідь: 1Б 2В 3Д 4Г 5Е 6А.

VI.   Підсумки уроку

Висновки

     Населення Африки становить 990 млн осіб. Материк характеризується строкатістю етнічного складу, тут налічується понад 200 народів. У північній частині материка живуть бербери й араби, які належать до європеоїдної раси. На південь від Сахари континент населяють негроїди (за винятком острова Мадагаскар).

     Більш заселеною є західна частина материка й окремі країни Центральної та Південної Африки, низькою є густота населення в Північній Африці.

     До початку Першої світової війни майже вся територія материка була поділена на колонії європейських держав. Зараз в Африці налічується близько 50 незалежних держав, найбільшими з яких є Судан, Алжир, Нігерія, Єгипет, Демократична Республіка Конго, Республіка Південна Африка.

     Африка — економічно найбільш відсталий континент. Основою їхньої економіки залишається сільське господарство. Головні продовольчі культури — пшениця, кукурудза, маніок, ячмінь, рис, банани, бобові, батат, арахіс. У промисловості найбільше значення мають харчова, легка й видобувна галузі.

VII. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Підготуйте повідомлення про одну з африканських країн (Єгипет, Південна Африка, Нігерія, Ефіопія) за планом.

План

1)  Географічне положення.

2)  Особливості клімату, рельєфу, внутрішніх вод.

3)  Корисні копалини, господарство (сільське господарство, промисловість, транспорт).

4)  Населення. Найбільші міста.

3.   На сьогодні деякі представники різних рас живуть у районах, де природні умови відрізняються від тих, за яких вони формувалися. Наприклад, представники негроїдної раси проживають у США. Як ви вважаєте, чи збережуться в наступних поколінь афроамериканців зовнішні ознаки їхніх предків? Обґрунтуйте свою відповідь.

Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 2228 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: