Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 18 Екваторіальні ліси Африки

Урок № 18

Екваторіальні ліси Африки

Мета уроку: актуалізувати поняття «природний комплекс» та «природна зона», сформувати знання про взаємозв’язки природних компонентів у їх складі; ознайомити з особливостями розміщення природних зон материка; схарактеризувати природну зону екваторіальних лісів; дати уявлення про ґрунти, рослинний та тваринний світ природної зони; розвивати уміння аналізувати тематичні карти.

Обладнання: підручник, карта кліматичних поясів, карта природних зон, схема «Яруси екваторіального лісу».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати: учні зможуть: розповідати про природну зону екваторіальних лісів; наводити приклади ґрунтів, рослинного та тваринного світу; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Ви вже знаєте про закон широтної зональності, який констатує, що природні комплекси закономірно змінюють один одного від екватора до полюсів. Африка надає нам чудову можливість переконатися в дієвості цього закону.

Особливість материка полягає в тому, що завдяки своєрідності географічного положення й перевазі рівнинного рельєфу природні зони тут витягнуті із заходу на схід. Сьогодні ми познайомимося з однією із цих зон — екваторіальними лісами.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   У чому полягає головна причина існування широтної зональності?

2.   Що таке природний комплекс?

3.   Із яких компонентів природи він складається?

4.   Що таке ґрунт?

5.   Як відбувається його формування?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План

1.   Географічне положення і кліматичні умови зони.

2.   Рослинність екваторіальних лісів.

3.   Тваринний світ екваторіальних лісів.

4.   Значення екваторіальних лісів.

1.   Географічне положення і кліматичні умови зони

Розповідь учителя

Вологі екваторіальні ліси розташовані в басейні річки Конго й на узбережжі Гвінейської затоки. Вони займають лише 8 % площі, але відіграють величезну роль у природі материка. У цій зоні протягом усього року йдуть дощі, температури високі, ґрунт завжди вологий. Для рослин і тварин тут достатньо і води, і тепла, і живильних речовин.

Проблемне запитання

Екваторіальні ліси в основному зосереджені в басейні р. Конго. Чому вони не «дотягуються» до узбережжя Індійського океану, «порушуючи» широтну довжину?

Розповідь учителя (продовження)

(Учитель звертає увагу на особливості ґрунтів зони екваторіальних лісів.)

Кліматичні умови сприяють активності хімічних процесів у верхньому шарі земної кори й утворенню оксидів заліза та алюмінію. Змінені гірські породи набувають червоного й жовтого забарвлення, на них формуються червоно-жовті фералітні ґрунти, що характеризуються відмінною водопроникністю. Таким чином, утворення ґрунтів є одним із наслідків взаємодії живих організмів з іншими компонентами природи. Опале листя, обламані гілки, корінь дуже швидко розкладаються. Утворені речовини відразу споживаються численними рослинами.

Бесіда за запитаннями

1)  Якими є особливості ґрунтів природної зони?

2)  Чому вони не мають потужного шару гумусу?

2.   Рослинність екваторіальних лісів

Робота з карткою

Опрацюйте матеріал картки і дайте відповіді на запитання.

Екваторіальні ліси можна порівняти з океаном вічнозелених рослин. Вражає різноманіття дерев, тут багато пальм, фікусів, бамбуків; ростуть цінні породи дерев, у тому числі тик, червоне, сандалове, ебенове з деревиною чорних кольорів і залізне, яке вирізняється особливо твердою деревиною. Цікаво, що розміщені поряд дерева рідко належать до одного виду.

Рослини екваторіального лісу утворюють кілька ярусів. Так, пальми належать до верхнього ярусу, нижня частина їхніх стовбурів без гілок, вони піднімають нагору крони із твердим, блискучим листям. Це листя є результатом пристосування до кліматичних умов — вони захищені від опіків нещадного екваторіального сонця й впливу заливних дощів. За рік дерева іноді виростають на кілька метрів, улаштовуючи «змагання» за сонячним світлом. Недивно, що там ростуть гіганти висотою з 20-поверховий будинок. Стовбури цих велетнів нагадують колони й досягають в обхваті 3—5 м, у деяких виростає додаткове коріння, що нагадує підпори. Вони надають дереву стійкості. Багато рослин оповиті ліанами — кучерявими й повзучими рослинами, довжина яких може досягати кількох сотень метрів.

У нижніх ярусах ростуть деревоподібні папороті, банани. Серед них чимало й молодих дерев, які згодом можуть стати лісовими велетнями. Нижній ярус є своєрідним розплідником для молодих дерев, а також «годівницею» для багатьох птахів і звірів. Іноді гілки тут настільки переплетені, що перекривають крони великих дерев.

Сонце майже не проникає крізь завісу буйної рослинності. Тому чагарників в екваторіальному лісі мало, а трав’янистий покрив не суцільний і складається з рослин, здатних рости в тіні.

1)  Що нового про рослини ви дізналися?

2)  Що вас зацікавило в матеріалі й чому?

3)  Що в ньому є найголовнішим? Про які рослини ви хотіли б дізнатися більше?

3.   Тваринний світ екваторіальних лісів

Розповідь учителя

Тваринний світ «зеленого океану» багатий і різноманітний. Тут ми зможемо побачити, що в різних ярусах живуть різні тварини. У ґрунті й лісовій підстилці живуть бактерії, змії, ящірки, землерийки. У наземному ярусі водяться дрібні антилопи, китицевухі свині, дикобрази, карликові буйволи, поблизу водойм — карликові бегемоти, африканські оленьки, окапі (тварина, схожа на малого жирафа). У кронах дерев живе багато мавп і шимпанзе.

У всіх ярусах поширені мурахи й терміти, малярійні комарі (переносники малярії). Вологе повітря є сприятливим для мухи цеце, тому на інших материках вона не зустрічається. Укуси цієї мухи смертельні для великої рогатої худоби й коней. Водиться багато птахів із яскравим оперенням, що відповідає яскравості кольорів екваторіального лісу.

Запитання

Тваринний світ Африки незрівнянно багатший за фауну сусідньої Європи, особливо це стосується екваторіальних лісів. Чим би ви пояснили різноманіття тваринного світу «чорного» континенту?

Цікавий факт

В екваторіальних лісах живуть людиноподібні мавпи, найбільшими з яких є горили. Великий самець горили може важити 180 кг. При такій вазі важко залазити на високі дерева, тому горили зазвичай тримаються поблизу землі. Щоночі горили будують гнізда для ночівлі, як правило, під деревом або на його нижніх гілках. Горил зовсім даремно вважають агресивними тваринами — зазвичай вони поводяться спокійно й навіть боязко.

4.   Значення екваторіальних лісів

Розповідь учителя

В екваторіальних лісах живе величезна кількість рослинних і тваринних форм життя, що забезпечує стійкість біосфери в цілому. Ліси утримують і зберігають нестійкі ґрунти.

Екваторіальні ліси — дуже багатий і водночас дуже вразливий природний комплекс. Поступово люди освоюють ділянки лісу, розчищають їх для землеробства, вирубують цінні породи дерев. Це призводить до скорочення площі лісів, до зміни первинної рослинності вторинною з перевагою чагарників і повзучих рослин.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

Робота з таблицею

Продемонструвати учням схему «Яруси екваторіального лісу» і запропонувати їм заповнити таблицю (за зразком).

Зразок таблиці

Ярус

Особливості природних умов

Характерні рослини

Характерні тварини

Нижній (перший ярус)

Нестача сонячного світла, висока температура й вологість

Тіньовитривалі чагарники, деревоподібні папороті, банани, ліани, молода поросль великих дерев

Дрібні антилопи, китицевухі свині, дикобрази, карликові буйволи, мурахи, терміти

Запитання

1.   Чим відрізняється рослинний і тваринний світ різних ярусів екваторіальних лісів?

2.   Як рослини цієї природної зони пристосувалися до навколишніх природних умов?

3.   Чому в цій природній зоні поширені епіфіти — рослинні організми, що живуть на інших рослинах й одержують живильні речовини з навколишнього середовища?

VI.   Підсумки уроку

Висновки

•     В Африці сформувалися природні зони вологих екваторіальних лісів, перемінно-вологих лісів, саван і рідколісь, тропічних напівпустель і пустель, субтропічних твердолистих вічнозелених лісів. Вони витягнуті із заходу на схід і розміщені симетрично відносно екватора.

•     Вологі екваторіальні ліси розташовані в басейні річки Конго й на узбережжі Гвінейської затоки. Вони займають усього 8 % площі, але відіграють величезну роль у природі материка. Серед рослин представлені фікуси, олійна, винна пальма, дерево кола, тикове, червоне, сандалове, ебенове дерево. Серед тварин — дрібні антилопи, китицевухі свині, дикобрази, карликові буйволи, карликові бегемоти, африканські оленьки, окапі, численні мавпи.

•     В екваторіальних лісах формуються червоно-жовті фералітні ґрунти, що мають добру водопроникність.

•     Поступово люди освоюють ділянки лісу, це приводить до скорочення їх площі, зміни корінної рослинності вторинною.

VII. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника:

2.   Підготуйте повідомлення про тваринний світ саван.

3.   На сьогодні екваторіальні ліси руйнуються в результаті масової вирубки. До яких наслідків це може призвести?

Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 3777 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: