Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 17 Води суходолу Африки

Урок № 17

Води суходолу Африки

Мета уроку: актуалізувати поняття «річка», «озеро» та «підземні води»; сформувати знання про внутрішні води Африки; дати уявлення про особливості річкової мережі материка, про живлення та режим найбільших річок; виявити основні риси географії та природи озер Африки; з’ясувати особливості залягання та значення підземних вод; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт, атлас, кліматична карта Африки, фізична карта Африки, ілюстрації із зображенням річок, озер, водоспадів Африки.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади внутрішніх вод, ґрунтів; розповідати про річки й озера Африки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.

Географічна номенклатура: річки — Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева; озера — Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Історія більшості давніх цивілізацій пов’язана з річками. Так, Давній Єгипет називають даром Нілу — найбільшої річки земної кулі. Якби не було його живодайних вод, на місці Єгипту простяглася б безмежна пустеля.

Значення річок і озер переоцінити неможливо. Вони є головним джерелом прісної води, яку використовує людство, і служать природними шляхами сполучення.

(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда за запитаннями

1.   Якими водами живляться річки й від чого залежить їхній режим?

2.   У яких районах материка кліматичні умови найбільш сприятливі для утворення річок?

3.   Який тип живлення й режим річок тут переважає?

4.   У яких районах материка кліматичні умови не сприятливі для утворення річок? Чому?

5.   Чим відрізняються рівнинні й гірські річки?

6.   У яких районах Африки річки мають гірський характер?

7.   Які розрізняють типи озер за утворенням озерних улоговин?

8.   У яких районах Африки можуть утворюватися озера тектонічного походження?

9.   Якими є особливості озерних улоговин таких озер?

10.   Чим відрізняються стічні озера від безстічних?

11.   Як утворюються підземні води?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План

1.   Річки Африки.

2.   Озера Африки.

3.   Підземні води материка.

1.   Річки Африки

Розповідь учителя

Для Африки характерне чергування плоских западин і піднесень у центрі, при цьому окраїни материка підняті. Це є причиною зародження водних потоків у центральних піднесених районах і довгого, заплутаного шляху територією материка. Великі річки нерідко виникають неподалік одна від одної. Витоки трьох із чотирьох великих річок Африки — Нілу, Конго і Замбезі — розміщені на відносно невеликій відстані один від одного — у нагір’ях, пов’язаних зі Східноафриканською рифтовою системою. Але зрештою вони «розходяться» в різні боки.

Приблизно третина Африки — це область внутрішнього стоку в основному тимчасових водотоків. Області із тропічним кліматом — пустеля Сахара й частина Калахарі — майже позбавлені річок. Їх перетинають ваді — сухі русла, що наповнюються водою тільки після рідкісних дощів, і річки, які беруть початок у більш вологих районах.

Більшість річок «чорного» континенту (Ніл, Конго, Нігер, Сенегал, Оранжева) спрямовані в Атлантичний океан. Найдовшою річкою Африки й усього світу є Ніл.

Повідомлення учня

Учень виступає з повідомленням про річку Ніл.

Розповідь учителя (продовження)

Конго протікає в Центральній Африці. За площею басейну й річним стоком річка посідає перше місце на «чорному» континенті. У середньому за рік Конго виносить в океан приблизно в 15 разів більше води, ніж Ніл. Причина виняткової повноводності Конго полягає в тому, що річка збирає воду з величезної території, де регулярно випадають дощі.

Особливість річки — дугоподібна форма русла й порівняльна рівномірність витрат води. Стік у річки зарегульований самою природою. Басейн річки розташований з обох боків від екватора, отже, обміління південних приток Конго врівноважується надходженням у головну річку води з річок Північної півкулі, де в цей час ідуть рясні дощі.

Третє місце за довжиною та площею басейну займає річка Нігер. Нігер протікає в Західній Африці, на шляху від витоку до гирла річка описує дугу, у середній течії майже «дотягуючись» до Сахари. Її верхні й нижні ділянки розміщені в областях, багатих на опади, а середні — у посушливих.

Річка Оранжева протікає в Південній Африці. За довжиною та площею басейну вона поступається Нілу, Конго, Нігеру й Замбезі, водночас річний стік у неї більший, ніж у Нілу. Характерна риса річки — різке падіння рівня в сухий сезон, місцями її можна перейти вбрід, трапляється й пересихання окремих ділянок. Зате в дощовий період і взимку вона розливається, руйнуючи мости й розмиваючи обмілини.

Найбільшими річками, що впадають в Індійський океан, є Замбезі й Лімпопо. Замбезі за річковим стоком посідає друге місце на материку. Рівень води на Замбезі підвищується влітку, у зимовий період він різко знижується.

Робота з підручником

Запропонувати школярам опрацювати матеріал підручника про річки Африки й узагальнити знання про живлення й режим найбільших річок Африки.

(Семикласники дійдуть висновку, що більшість річок Африки мають дощове живлення, тому їхній режим залежить від кількості й режиму дощових опадів. В екваторіальному поясі режим річок характеризується повноводністю протягом усього року, у субекваторіальному поясі повінь спостерігається влітку, а в областях із субтропічним (середземноморським) кліматом вони розливаються взимку.)

Робота з таблицею

Використовуючи відповідний матеріал підручника, заповніть таблицю «Особливості річок Африки».

Зразок заповненої таблиці

Характеристика

Причина

Найбільш густа річкова мережа в Африці в екваторіальному і субекваторіальному кліматичних поясах

В екваторіальному й субекваторіальному поясах випадає багато опадів

У пустелях мало річок, зустрічаються ваді

У пустелях випадає мало опадів

Річки мають дощове живлення

Опади випадають у вигляді дощів

Багато великих річок починаються в центральних районах, потім проходять довгий і звивистий шлях по материку

Для материка характерне чергування плоских западин і піднесень у центрі, при цьому окраїни материка підняті

Річки, що впадають в Атлантичний океан, довгі, а в Індійський — короткі

Вододіл між басейнами океанів проходить у східній частині Африки

Багато протяжних річок живляться з найбільших озер Африки

Розташування системи озер у східній, піднесеній частині материка

2.   Озера Африки

Розповідь учителя

Найбільше озеро Африки й третє у світі — Вікторія. Воно розміщене трохи на південь від екватора на висоті 1134 м. За площею озеро значно більше за Азовське море, на ньому нерідко трапляються сильні шторми. Вікторія лежить у неглибокому тектонічному прогині, тому воно мілководне.

Озеро Танганьїка — друге за величиною озеро Африки, а за глибиною (1435 м) — друге у світі після Байкалу. Круті гірські схили піднімаються над його поверхнею й досягають висоти 2400 м. На схід від Танганьїки, в іншому розломі, розташоване дуже схоже озеро — Ньяса. Його також оточують гори, які подекуди підходять до самої води.

Озеро Чад розташоване біля південної межі пустелі Сахара й займає частину неглибокої западини. Середня площа озера — 26 тис. км2, але нерідко воно пересихає наполовину, адже його глибина — від 1 до 7 м. 30 років тому сильна посуха в Північній Африці привела до того, що площа озера Чад скоротилася від 26 тис. до 3,5 тис. км2. Але минуло кілька років й опади «відродили» озеро, яке за ці роки відійшло від берегів на 60—80 км.

Практична робота

Учні позначають і підписують на контурній карті «Африка» географічні об’єкти, які стосуються рельєфу (повторення матеріалу) і внутрішніх вод материка.

3.   Підземні води

Робота з карткою

Опрацюйте матеріал картки і дайте відповіді на запитання.

Зразок картки

У пустелях і напівпустелях великого значення набувають ґрунтові й міжпластові води. Значні запаси підземних вод виявлені в Сахарі. Водоносні шари тягнуться на схід від Атласу до Лівії й на захід через Марокко до Мавританії. Основний шар має потужність від 200 до 800 м і за рахунок свердловин може давати 30 м3 води за секунду.

Ґрунтові води залягають на невеликих глибинах, як правило, під руслами тимчасових водотоків. Там, де вони виходять на поверхню або є можливість улаштувати артезіанські колодязі, виникають оазиси. Тут населення займається землеробством і садівництвом. Головною культурою є фінікова пальма, годувальниця не тільки осілих хліборобів, але й кочівників. Під тінню її крони добре росте пшениця, ячмінь, а також овочі.

1)  Де розміщені найбільші запаси підземних вод?

2)  Із якою метою вони використовуються?

Додатковий матеріал

Річки Африки

Назва

Довжина (км)

Площа басейну (тис. км²)

Ніл (із Кагерою)

6671

2870

Конго

4320 (від витоку р. Луалаба)

3691

Нігер

4160

2092

Замбезі

2660

1330

Оранжева

1860

1020

Окаванго (Кубанго)

1600

800

Лімпопо

1600

440

Вольта

1600

394

Шарі

1450

Близько 700

Сенегал

1430

441

Цікаві факти

Перші поселення, виявлені археологами на берегах Нілу, датуються VIIV тис. до н. е. Їх приваблювала незвичайно родюча земля, яку створила… річка. Як це відбулося? На початку літа у верхній течії річки йдуть інтенсивні дощі, утворюючи величезні потоки, що прокладають собі шлях в ущелинах і долинах. Із року в рік ці водні потоки несуть часточки гірських порід, підхоплені річкою там, де вона тече кам’янистим руслом, і залишки рослин, захоплені в екваторіальних лісах. Коли ці потоки досягають Єгипту, рівень води в річці підвищується й починається розлив. Водне царство могутньої річки стрімко зростає, захоплюючи нові землі. «Велика вода» тримається до середини листопада й має для людини життєво важливе значення. Коли річка повертається в русло, береги виявляються вкритими шаром родючого мулу. Єгипетські селяни кидали зерна у вологий ґрунт, і незабаром долина Нілу вкривалася килимом ніжної зелені.

Д. Лівінгстон прагнув виявити витоки Нілу, адже ця річка поєднує Центральну Африку із Середземним морем. Однак навіть для жителів Давнього Єгипту це було великою таємницею. За переказами, нею володіла тільки одна людина — верховний жрець при храмі богині Нейт. Давньоєгипетські вчені інакше уявляли «Голову Нілу», вони стверджували, що місцем початку річки є дві гори з гострими вершинами, розташовані між Сієною (Асуаном) і Елефантиною (Абу). Але це становить лише шосту частину довжини річки.

Європейці намагалися розгадати таємницю витоків Нілу ще від часів римського імператора Нерона, що спорядив для цього експедицію. Проте шлях сміливцям перепинили пороги й болота, а також епідемії хвороб.

V.  Закріплення вивченого матеріалу

Географічний диктант

1.   За річковим стоком річка посідає перше місце на континенті. (Конго)

2.   Для озера характерні сезонні коливання рівня води. (Чад)

3.   Ця річка починається в Південній півкулі й тече в північному напрямку через різні кліматичні пояси. (Ніл)

4.   Це найбільше озеро Африки. (Вікторія)

5.   Максимальна глибина озера, що розташоване на південь від Сахари, змінюється залежно від сезону. (Чад)

6.   Річка впадає у Гвінейську затоку, утворюючи дельту. (Нігер)

7.   Річка починається на плато Лунда, утворює численні пороги й водоспади і впадає в Атлантичний океан. (Замбезі)

8.   За глибиною це друге озеро у світі. (Танганьїка)

9.   За багато кілометрів до впадання в Середземне море річка розпадається на безліч рукавів й утворює розгалужену дельту. (Ніл)

Вправа «Так або ні?»

1.   Річкова мережа в Африці розподіляється нерівномірно. (Так)

2.   Найбільш густа річкова мережа — у тропічному й субекваторіальному кліматичних поясах. (Ні)

3.   Приблизно третина Африки — це область внутрішнього стоку здебільшого тимчасових водотоків. (Так)

4.   Більшість річок, у тому числі Ніл, Конго, Нігер, впадає в Індійський океан. (Ні)

5.   Найбільші річки, що впадають у Тихий океан, — Замбезі й Лімпопо. (Ні)

6.   Майже всі річки Африки мають дощове живлення, тому їхній режим залежить від кількості й режиму дощових опадів. (Так)

Географічний тренінг

Використовуючи текст і карти атласу, порівняйте дві річки Африки та заповніть таблицю.

План характеристики

 Назви річок

 

 

Початок річки

 

 

Довжина й площа басейну

 

 

Живлення й особливості режиму

 

 

Напрямок течії

 

 

Куди впадає річка

 

 

Запитання і завдання

1.   Перелічіть найбільші річки, що належать до басейнів Атлантичного й Індійського океанів.

2.   Чим визначаються особливості розподілу річкової мережі Африки?

3.   Чому на берегах річки Ніл виникла одна з найдавніших держав світу — Давній Єгипет?

4.   Як ви вважаєте, чому мандрівникам тривалий час не вдавалося визначити місце витоку Нілу?

5.   Чим пояснюються відмінності в обрисах берегів озер Вікторія й Танганьїка?

VI.   Підсумки уроку

Висновки

     Найгустіша річкова мережа в екваторіальному й субекваторіальних поясах. Найдовша річка Африки — Ніл, найбільш повноводна — Конго. Більшість річок впадають в Атлантичний океан. Приблизно третина материка — це область внутрішнього стоку. Майже всі річки мають дощове живлення, їхній режим залежить від кількості й режиму дощових опадів.

     Більшість озерних улоговин має тектонічне (Східна Африка) і вулканічне (Центральна й Східна Африка) походження. Найбільше озеро — Вікторія, лежить у неглибокому тектонічному прогині, тому воно мілководне. Озера Танганьїка й Ньяса розташовані в розломі земної корі. Біля південної межі пустелі Сахара перебуває озеро Чад.

     У пустелях і напівпустелях велике значення мають підземні води. Значні їхні запаси виявлені в Сахарі.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте матеріал підручника:


 

Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 3503 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: