hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 8 Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за тематичним блоком «Вступ. Географічне пізнання Землі"


УРОК  №  8  Тема. Оцінювання    рівня навчальних    досягнень     учнів    за  тематичним     блоком    «Вступ.  Географічне  пізнання    Землі».
     Мета:         узагальнити     рівень    знань     учнів,     оцінити     рівень    навчальних    
досягнень      за     тематичним      блоком     «Вступ.      Географічне     
пізнання    Землі».
     Тип уроку:         контролю     й    оцінювання    знань.
Структура      уроку
     І.    Організаційний    момент
     ІІ.    Оцінювання      рівня     навчальних     досягнень      учнів     за     тематичним      блоком    
«Вступ.     Географічне     пізнання    Землі»
    ІІІ.    Підсумок    уроку
ХІД     УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Методичні рекомендації.
Нижче наводяться завдання для тематичного оцінювання навчаль-них досягнень учнів, які  відповідають структурі й змісту діючої про -грами з географії для 12-річної школи.
Завдання згруповані в тематичні блоки, кожен із яких відповідає
певному  розділу  або  його  частині,  і  подані  у  двох  варіантах.  Кожен
варіант передбачає 11  завдань, диференційованих за рівнями склад -ності: І рівень — 6  завдань, ІІ рівень — 3 завдання, ІІІ та ІV рівні — по
1 завданню.
Завдання І рівня складені у формі тестів. При роботі з ними учні
мають обвести чи підкреслити правильний варіант відповіді (у кож -ному завданні він лише один). Виправлення не допускаються. Кожна
правильна  відповідь  оцінюється  в  0,5 бала.  Завдання  ІІ  рівня  —  це
відкриті  тести.  Кожна  правильна  відповідь  оцінюється  в  1 бал.  За
неправильну  або  неповну  відповідь  бал  не  нараховується.  Завдання
ІІІ рівня являють собою нескладні задачі або роботу з картами атласу.
Максимальна оцінка — 3 бали. Якщо завдання виконано на 2/3  або
виконано  правильно,  але  неохайно,  нараховується  2  бали.  Частко-во виконане завдання оцінюється в 1  бал. Оцінка «0» виставляється
лише тоді, коли учень не приступав до виконання завдання або його
робота  не  відповідає  змісту  завдання.  Завдання  ІV  рівня  —  творче.
Якщо завдання виконане на високому рівні, то оцінюється в 3 бали,
99
якщо на достатньому — у 2, якщо на задовільному або низькому —
в 1. Оцінка «0» виставляється лише в тому випадку, якщо завдання
не виконувалося взагалі або зміст роботи не відповідає змісту постав -леного завдання
1
.
ІІ.  ОЦІНЮВАННЯ  РІВНЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ  УЧНІВ  ЗА  ТЕ -МАТИЧНИМ  БЛОКОМ  «ВСТУП.  ГЕОГРАФІЧНЕ  ПІЗНАННЯ  ЗЕМЛІ»
ВАРІАНТ    1
І рівень   Вибери правильну відповідь.
1.   Слово «географія» у перекладі на українську мову означає:
а)   природа;  б)   наука про Землю;  в)   землеопис.
2.   Першим  із  європейців  докладний  опис  природи  і  населення  Ки-таю склав:
а)   Марко Поло;
б)   Мартін Бегайм;
в)   Генріх Мореплавець.
3.   У ході першої кругосвітньої подорожі європейці відкрили:
а)   Великі Зондські острови;
б)   Великі Антильські острови;
в)   острів Вогняна Земля.
4.   Першим  мандрівником,  який  очолював  три  навколосвітні  подо-рожі, був:
а)   Авель Тасман;  б)   Юрій Лисянський;  в)   Джеймс Кук.
5.   Першим побував на обох полюсах Землі:
а)   Отто Шмідт;  б)   Руаль Амундсен;  в)   Роберт Пірі.
6.   Основоположником української фізичної географії вважають:
а)   Павла Тутковського;
б)   Костянтина Воблого;
в)   Степана Рудницького.
ІІ рівень  Закінчи речення.
7.   Материк, зображений на фрагменті карти,    
був відкритий у ході експедицій,  
які очолював ...  .
8.   Отто Шмідт уславився дослідженнями ...  .
9.   Джерелами географічних знань є ... .
1
 Див. також: Вовк В.  Ф. Загальна географія. 6 клас: Заліковий зошит для тематич -ного оцінювання навчальних досягнень. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.
100
ІІІ рівень
10.  Маршрути подоро-жей яких мандрів-ників зображені на
фрагменті контурної
карти?
ІV рівень
11.  На фрагменті кон-турної карти познач
маршрут першої по-дорожі Христофора
Колумба та підпиши
найважливіші  гео -графічні об’єкти, які
були відкриті ним.
ВАРІАНТ    2
І рівень   Вибери правильну відповідь.
1.   Населення Землі та його господарську діяльність вивчає наука:
а)   етнографія;  
б)   фізична географія;
в)   економічна географія.
2.   Найвідоміший арабський мандрівник:
а)   Марко Поло;
б)   Ібн Баттута;  
в)   Генріх Мореплавець.
3.   Христофор Колумб до берегів Америки здійснив:
а)   одну мандрівку;  
б)   дві мандрівки;
Лісабон
Венеція
101
в)   чотири мандрівки.
4.   Першим українцем, який здійснив кругосвітнє плавання, є уро-дженець міста Ніжин Чернігівської області:
а)   Юрій Лисянський;
б)   Каленик Геренчук;
в)   Степан Рудницький.
5.   Експедицію, яка першою за одне літо пройшла вздовж північних
берегів Азії, очолював:
а)   Отто Шмідт;
б)   Руаль Амундсен;
в)   Костянтин Воблий.
6.   Дослідженнями в галузі мінералогії, петрографії і геології, а та-кож у фізико-географічному районуванні території України усла-вився академік:
а)   Костянтин Воблий;
б)   Каленик Геренчук;
в)   Степан Рудницький.
ІІ рівень  Закінчи речення.
7.   Фернан Маґеллан загинув у сутичці з місце-вими жителями на одному з ...  .
8.   Організатором  численних  плавань  порту -гальців  уздовж  берегів  материка,  зображе -ного на фрагменті карти, виступав принц ... .
9.   Фізична географія вивчає ... .
102
ІІІ рівень
10.  Маршрути подорожей яких мандрівників зображені на фрагменті
контурної карти?
Палос
Фес
ІV рівень
11.  На  фрагменті контурної карти познач
маршрут подорожі Бартоломеу Діаша,
підпиши мис, який він відкрив. Укажи
приблизний  напрямок  плавань  порту-гальців після мандрівки Діаша.
ІІІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель нагадує учням порядок оціню -вання робіт.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 1550 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: