hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 7 Тема.Сучасні географічні дослідження Практична робота 2 «Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі”»

УРОК  №  7   Тема.Сучасні      географічні      дослідження Практична робота  2 «Складання   таблиці  “Етапи географічного пізнання Землі”»     (закінчення).
     Мета:         розкрити     суть      й     особливості      географічних     досліджень    
ХХ—ХХІ     ст.,     виділити     їх      головні      напрямки;      виховувати     ін -терес      до     вивчення     географії,      повагу     до     праці     географів;     
розвивати     навички     самостійної     дослідницької     діяльності.
     Тип уроку:         комбінований.
     Обладнання:         фізична     карта      півкуль,      карта      Антарктиди,      плакат    
«О.     Ю.    Шмідт    на    крижині     поблизу     Північного     полюса»,    ат-ласи     для      6    класу,      серія     плакатів      «Видатні     мандрівники»,     
тест-картки      №     601     із      комплекту      «Загальна      географія.    
6    клас:     Тест-картки»,     хрестоматії      з     географії      України,     
плакат    «Р.    Скотт     на    Південному    полюсі».
Структура      уроку
     І.    Організаційний    момент
     ІІ.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    ІІІ.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Поетапне     закріплення     вивченого     матеріалу
    VI.    Вивчення     нового    матеріалу     (продовження)
    VII.         Практична     робота    2    «Складання     таблиці     “Етапи    географічного     пізнання  
Землі”»    (закінчення)
    VIII.      Підсумок    уроку
    IX.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Учитель нагадує результати змагання між групами на попередньо-му уроці. У тих груп, які програли, є нагода сьогодні взяти реванш,
а у переможців — довести, що їхній успіх не випадковий. Але спершу
до цієї роботи потрібно підготуватися, тобто перевірити рівень засво -єння здобутих знань.
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Робота з тест-картками
Роботу  доцільно  провести  з  допомогою  тест-картки  №  601 (варі-анти А, Б і В). Якщо вчитель планує використовувати цю картку на

 Див.  вид.:  Вовк  В. Ф. Загальна  географія.  6  кл.  Тест-картки.  —  Х.:  Вид-во  «Ра-нок», 2004.

уроці те матичного оцінювання, то використовується тільки варіант
А. Термін виконання роботи — 5 хв.
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Сьогоднішній урок — останній перед уроком тематичного оцінювання.
Проте ви ще зовсім нічого не знаєте про зміст і значення географічних
досліджень ХХ—ХХІ ст. Не засвоївши цього матеріалу, не можна отри -мати повні уявлення про історію розвитку географії як науки.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Робота в групах.
Кожній групі пропонується заповнити картку, яка стосується пев-ного  мандрівника  —  Р.  Амундсена,  Р. Пірі,  Р.  Скотта,  О. Шмідта.
Учні  можуть  використати  різні  джерела  географічної  інформації  —
атлас для 6 класу, підручник, плакати серії «Видатні мандрівники»,
науково-популярні видання «Я пізнаю світ», «100 великих мандрів-ників»,  «100 великих  мореплавців»  тощо.  Термін  виконання  робо-ти — 10 хв.
Картка
Ім’я мандрівника  
№ з/п Запитання Відповідь
1 Громадянином якої країни він був?
2 Які райони Землі досліджував?
3 Яке значення для розвитку знань про
Землю мали ці дослідження?
Протягом самостійної роботи учнів учитель за допомогою шабло-нів перевіряє виконання учнями завдань тест-картки № 601.
Після  закінчення  відведеного  на  виконання  роботи  часу  кожна
група отримує 2  хв для звіту.
Кожна група може поставити тому, хто звітує, одне додаткове за-питання, а учні, які вдома підготували повідомлення про Р. Амунд-сена чи Р.  Пірі, — доповнити його.
V.  ПОЕТАПНЕ  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Бесіда.
Учитель  пропонує  розглянути  вивішені  на  дошці  плакати
«О.  Ю. Шмідт на крижині поблизу Північного полюса» та «Р. Скотт
на Південному полюсі», підписи на яких закриті, і дати відповіді на
такі запитання.
1)   Які  дослідники  зображені  на  плакатах?  Доведіть  свої  твер-дження.
2)   Які моменти життя цих дослідників зображені на плакатах?
VI.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ  (продовження)
Розповідь учителя.
Уже на початку ХХ ст. на Землі майже не залишилося місць, де б
не ступала нога людини. Тому в суспільстві виникла думка, що гео -графія невдовзі перетвориться на мертву науку, якій нічого буде ви -вчати.
Проте за час, який минув від початку ХХ ст., географія не тільки
не занепала, а й навіть стала ще важливішою, ніж раніше. Зокрема,
основними  напрямками  дослідницької  діяльності  фізико-географів
на сьогодні стали.
—  Передбачення можливих негативних наслідків для навколиш -нього середовища, які можуть наставати в результаті господарської
діяльності людей.
—  Глибоке вивчення атмосфери з метою точного і довготривалого
передбачення змін погоди і клімату.
—  Подальше  вивчення  недостатньо  досліджених  районів  Землі,
у першу чергу Світового океану та Антарктиди, із метою раціонального
використання їх природних ресурсів у майбутньому.
—  Удосконалення традиційних і розробка нових, зокрема косміч -них і комп’ютерних, методів досліджень Землі.
Значний  внесок  у  формування  нової,  наукової,  географії  зроби-ли  українські  вчені  —  С. Рудницький,  К.  Воблий,  П. Тутковський,
К. Геренчук та ін.
Зараз ви самостійно за допомогою тексту хрестоматії дасте відпо-віді на запитання
1)   Кого  і  за  що  називають  «батьком»  української  наукової  гео-графії?
2)   Хто з названих учених працював у галузі економічної географії?
3)   Які географічні питання вивчав К.  Геренчук?
4)   Праці якого вченого присвячені давньому зледенінню та його
впливу на сучасний рельєф?
На підготовку відповідей учням відводиться 3 хв.
Записані вчителем на зворотному боці відкидного крила дошки до уроку.
VII.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  2   «Складання  таблиці   
“Етапи  географічного  пізнання  Землі”»  (закінчення)
За 3  хв учням пропонується закінчити заповнення таблиці «Етапи
географічного пізнання Землі» (практична робота 2).
VIII. ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель оцінює навчальну роботу груп та окремих учнів, а також
пояснює, у якій формі буде проводитися тематичне оцінювання.
IX.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися  до  тематичного  оцінювання,  опрацювавши  текст
усіх параграфів із тем «Вступ», «Географічне пізнання Землі».

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 2075 | Рейтинг: 1.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: