hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 45 Тема. Поняття про гідросферу.
УРОК № 45
Тема. Поняття про гідросферу.
Мета: сформувати в учнів первинні знання щодо гідросфери
Землі, її складу, світового кругообігу води в природі; роз -вивати вміння логічно мислити, пояснювати взаємозв’я-зок оболонок Землі на прикладі світового кругообігу
води; виховувати вміння працювати в колективі (групі),
повагу до думки інших.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Вивчення нового матеріалу
IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів
V. Підсумок уроку
VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Бесіда.
1) Доведіть, що в житті людини вода має велике значення.
2) У яких станах перебуває вода в природі?
3) Назвіть води суходолу.
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.
Тема сьогоднішнього уроку — гідросфера.
Отже, сьогодні ми будемо говорити про воду, яка є найважливі -шим мінералом на земній поверхні, особливою речовиною з певними
властивостями.
У тілі людини є мільйони кровоносних судин. Для чого потрібна
кров організму людини? Кров постачає кисень і поживні речовини
до кожного органу, до кожної клітинки організму. Вона з’єднує мо-зок і серце, шлунок і нирки, утворюючи єдину працездатну систему.
Така «кровоносна» система є й у нашої планети. «Кров» Землі — це
вода, а «кровоносні судини» — це річки, струмки, озера. Вода на
Землі відіграє велику роль в житті людини. Саме вода, переходячи з ґрунту до рослин, з рослин до атмосфери, стікаючи річками до
океану і повертаючись на суходіл у вигляді опадів, об’єднує різні
компоненти природи у єдину систему. «Візник природи» — так на-зивав воду Леонардо да Вінчі.
Бесіда.
1) Дайте визначення гідросфери. (Гідросфера — водна оболонка
Землі.)
2) Назвіть частини гідросфери.
Учитель узагальнює відповіді учнів і пропонує записати до зоши -тів визначення гідросфери.
Гідросфера — водна оболонка Землі, що включає води Світового
океану, води суходолу, воду в атмосфері.
Розповідь учителя.
(Під час розповіді учитель разом з учнями будує схему «Частини
гідросфери».)
Як ми вже визначилися, до складу гідросфери входять води Світо-вого океану, вода в атмосфері, води суходолу.
Занесемо це до схеми. На води Світового океану припадає 96,5 %
усієї води планети, на води суходолу — 3,5 %, а в атмосфері, тобто
в повітрі, води зовсім небагато — менше 1 %. Світовий океан поді-ляється на чотири океани.
— Назвіть ці океани і покажіть на «Фізичній карті світу».
Меншою частиною Світового океану є моря.
— Назвіть моря, що омивають береги України, і покажіть їх на
«Фізичній карті світу».
Ще більш дрібними частинами Світового океану є затоки і протоки.
— На «Фізичній карті світу» знайдіть затоки (Мексиканську, Бен -ґальську, Біскайську) і протоки (Ґібралтарську, Беринґову, Босфор).
Крім Світового океану невелика частина води є й в атмосфері у фор -мі водяної пари. Водяна пара охолоджується, утворюючи хмари,
а з хмар випадають опади.
— Які опади ви знаєте?
Води суходолу становлять 3,5 % усієї води планети. Вони поділя-ються на дві групи.
— Чим відрізняються річки, озера та болота від гейзерів та джерел?
Учитель узагальнює відповіді учнів і повідомляє, що води суходо-лу поділяються на поверхневі й підземні. Поверхневі води представ-лені річками, озерами, болотами, льодовиками, штучними водойма-ми та каналами. До підземних вод належать води, які залягають на великій глибині в порах і тріщинах земної кори, а також багаторічна
мерзлота.
Частини гідросфери
Води Світового
океану
(96,5 wacko
Вода
в атмосфері
(менше 1 wacko
Води
суходолу
(3,5 wacko
Океани Моря Водяна пара Поверхневі
води
Річки
Озера
Болота
Льодовики
Штучні водо-йми, канали
Підземні
Підземні
води
Багаторіч -на мерз-лота
Затоки Протоки Хмари
Опади
Розповідь учителя.
Усі частини гідросфери взаємопов’язані, і тому відбувається про -цес, який називається світовий кругообіг води.
Як ми вже знаємо, вода є особливою речовиною, що має певні влас-тивості. Однією з властивостей води є її здатність легко переходити
з одного стану до іншого.
— Використовуючи знання з природознавства, назвіть три стани
води.
Правильно, вода в природі зустрічається в трьох станах: рідко -му (у вигляді рідини), твердому (у вигляді криги) і газоподібному
(у вигляді водяної пари). Вода легко переходить з одного стану до
іншого. Так, за температури 0 °С вода замерзає, тобто перетворю-ється на кригу. За температурі 100 °С вода кипить й починає ви-паровуватися, тобто перетворюється на водяну пару. Таким чином,
вода постійно переміщується, завдяки чому відбувається світовий
кругообіг води.
Робота з підручником.
Знайдіть визначення світового кругообігу води в підручнику і за -пишіть його до зошитів.
Світовий кругообіг води — це безперервний процес переміщення
води зі Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу —
знову до Світового океану.
Географічний практикум.
1) Поясніть поняття «малий кругообіг» і «великий кругообіг».
2) Побудуйте схеми кругообігів води в природі. (У класах із більш
високим рівнем учнівських компетенцій можна запропонувати
зробити це учням, в іншому випадку це робить учитель.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Бесіда.
1) Що таке гідросфера?
2) Назвіть три стани води.
3) Що таке світовий кругообіг води? Чому він є можливим?
Тестування.
1) 96,5 % вод усієї планети припадає на води:
а) суходолу; б) Світового океану; в) атмосфери.
2) Вода в атмосфері перебуває здебільшого:
а) у рідкому стані; б) твердому; в) газоподібному.
3) Малому кругообігу води відповідає характеристика:
а) океан — повітря — океан;
б) океан — повітря — суходіл — океан.
4) Вода переходить із рідкого стану до газоподібного за темпера -тури:
а) 0 °С; б) менше +50 °С; в) понад +100 °С.
5) Вода виступає розчинником для таких речовин, як:
а) сіль і гіпс; б) пісок і глина.
6) Великому кругообігу води відповідає характеристика:
а) океан — повітря — океан;
б) океан — повітря — суходіл — океан.
7) Вода переходить із рідкого стану до твердого за температури:
а) +100 °С; б) 0 °С; в) нижче 100 °С.
8) Озера, болота, річки належать до вод:
а) поверхневих; б) підземних.
9) Основна причина переходу води з одного стану до іншого:
а) прозорість води;
б) солоність води;
в) температура води.
10) Найменша кількість води перебуває:
а) у Світовому океані;
б) в атмосфері;
в) на суходолі.
V. ПІДСУМОК УРОКУ
Заключне слово вчителя.
Гідросфера — водна оболонка Землі, що включає води Світового
океану, води суходолу, воду в атмосфері.
Вода в природних умовах може перебувати в рідкому, твердому
і газоподібному станах, унаслідок чого відбувається світовий круго -обіг води.
Світовий кругообіг води — це безперервний процес переміщення
води зі Світового океану на суходіл через атмосферу та із суходолу —
до Світового океану.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (25.01.2014)
Переглядів: 1242 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: