hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 43 Тема. Практична робота 9«Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами».
УРОК № 43
Тема. Практична робота 9«Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами».
Мета: закріпити поняття «клімат», сформувати знання про його
характеристики, навчитися користуватися кліматичними
картами для складання опису одного з головних типів
клімату.
Обладнання: карта кліматичних поясів, кліматична карта світу, контур-на карта «Кліматична карта світу».
Тип уроку: закріплення знань, формування вмінь.
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Практична робота 9 «Опис одного з головних типів клімату за
кліматичними картами».
ІІІ. Підсумок уроку
IV. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 «Опис одного з головних
типів клімату за кліматичними картами»
Інструктаж.
Із власного досвіду вам відомо, наскільки мінливою є погода. Сьо -годні у вашому населеному пункті температура повітря опівдні могла
становити 12 °С, а вночі опуститися до +5 °С. Уночі було безвітряно,
а завтра вдень може подути легкий вітерець і піти дощ. У різних ра -йонах Землі погода також неоднакова: у той самий час в екваторі-альних широтах температура може підніматися до +25 °С, а в районі
Південного полюса — знижуватися до –40 °С. Але ми чітко знаємо,
що в наших широтах улітку не буває снігопаду, а взимку температура
опускається нижче 0 °С, восени температура поступово знижується,
а навесні — підвищується. Виходить поряд із мінливістю ми можемо
говорити про певну повторюваність особливостей погоди на певній
території, тобто про клімат — багаторічний режим погоди, характер -ний для даної місцевості. Клімат визначають на основі багаторічних
спостережень за показниками погоди: середніми температурами по -вітря, напрямками вітрів, що переважають, кількістю і режимом ви -падання опадів. У різних районах Землі кліматичні показники поєднуються по-різному. Клімат може бути жарким і сухим, жарким
і вологим, холодним і сухим, теплим і вологим.
Сьогодні ви будете описувати один із головних типів кліматів за клі-матичними картами. Для цього ви повинні знати, що температури на
них зображені за допомогою ізотерм, опади — способом якісного фону,
а переважний напрямок вітру — лініями руху (стрілками). Наприклад,
за цими кліматичними картами можна легко визначити райони, де ви -падає менше ніж 100 мм опадів на рік, вони виділені світлими тонами.
Як правило, це тропічні пустелі. Темно-фіолетовими кольорами на клі -матичній карті зафарбовані екваторіальні райони й території великих
гір. Тут може випадати понад 2000 мм опадів на рік.
Робота групах.
1) Пригадайте, які основні кліматичні пояси ви вивчили.
2) Узгодивши з учителем, виберіть один з основних кліматичних
поясів. Напишіть його назву й укажіть особливості його роз -ташування (широтне, стосовно основних поясів атмосферного
тиску).
3) Використовуючи кліматичну карту, заповніть таблицю.
Кліматич-ний пояс
Середня температу-ра повітря ( °С)
Річна кількість опадів
(мм).
Режим випадання
Переважний напря-мок вітру. Пануючі
повітряні маси
Січень Липень Січень Липень
Учитель контролює хід роботи, відповідає на запитання. При цьо-му він може спиратися на таблицю.
Кліматич-ний пояс
Місце розта-шування
Кліматичні показники
Екваторі-альний
Приблиз-но між
20° пн. ш.
і 20° пд. ш.
Високі температури повітря протягом року
+24... +28 °С, переважають екваторіальні повітря-ні маси й знижений атмосферний тиск. Висхідні
потоки повітря спричиняють велику кількість опа -дів — 1000—3000 мм на рік, у горах опадів може
випадати до 6000 мм. Випадають вони рівномірно
протягом усього року. Вологість підвищена
Кліматич-ний пояс
Місце розта-шування
Кліматичні показники
Тропічні Приблиз-но між
20° і 40°
широти
у кожній
півкулі
У теплу пору року температури досягають
+30 °С і вище, а у холодну знижуються до
+15 °С. Температура повітря протягом доби
може підвищитись до +40 °С. Відмічені рекорд-но високі температури повітря. Переважають
тропічні повітряні маси й високий атмосферний
тиск. Низхідні потоки повітря спричиняють
дуже малу кількість опадів (менше ніж 500 мм,
у деяких районах опадів не має протягом де-кількох років). Випаровуваність перевищує
кількість опадів, що випали
Помірні Приблиз-но між
40° і 60°
широти
у кожній
півкулі
Добре виражені чотири пори року. У теплу пору
року температури досягають +25 °С і вище, у хо-лодне опускаються до –15 °С і нижче. Середньо-річна температура коливається від +20 °С до
0 °С. Переважають помірні повітряні маси й низь-кий атмосферний тиск. Висхідні потоки повітря
спричиняють значну кількість опадів до 1000 мм
і більше, але розподілені вони нерівномірно. Опа -дів випадає більше, ніж випаровується вологи
Полярні
(арктич -ний і ан-тарктич -ний)
В основно -му за по -лярними
колами
Протягом усього року температури повітря, як
правило, значно нижчі 0 °С. Відмічені рекордно
низькі температури. Переважають арктичні
й антарктичні повітряні маси й високий атмо-сферний тиск. Кількість опадів незначна
Після заповнення таблиці учні повідомляють про отримані резуль-тати й перевіряють правильність виконання завдання.
Учитель, зважаючи на рівень підготовки учнів, може запропону-вати учням співставити кліматичні показники різних кліматичних
поясів, виявити розходження між ними. Наприклад, порівнюючи ек -ваторіальний і тропічний пояси, учні мають звернути увагу на те, що
існують великі розходження в кліматичних показниках цих поясів
(див. таблицю).
Кліматичні
показники
Екваторіальний пояс Тропічні пояси
Темпера-тура
Відсутні істотні роз-ходження в темпера -турах за сезонами.
Високі температури
повітря протягом року
+24... +28 °С
Існують розходження в температу -рах за сезонами. У теплу пору року
температури досягають +30 °С
і вище, а у холодну опускаються до
+15 °С і нижче. Відмічені рекордно
високі температури повітря
Кліматичні
показники
Екваторіальний пояс Тропічні пояси
Атмосфер-ний тиск
Знижений Підвищений
Опади Велика кількість опа-дів — 1000—3000 мм
у рік, випадають рівно-мірно протягом року
Дуже мала кількість опадів, у се-редньому 100—200 мм, випадають
нерівномірно
ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ
Учитель нагадує учням порядок оцінювання практичної роботи.
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
У районах, які в наш час вкриті льодовиками, відкриті родовища
кам’яного вугілля. Це вказує на те, що дуже давно тут був вологий
теплий клімат та багата рослинність. Як ви вважаєте, чи були на те -риторії України райони з подібним кліматом? Свою відповідь обґрун -туйте.
Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (25.01.2014)
Переглядів: 1059 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: