hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 41 Тема. Клімат.
УРОК № 41
Тема. Клімат.
Мета: сформувати поняття «клімат», дати уявлення про фактори
його формування, закріпити знання щодо причини нерів-номірного розподілу сонячного тепла і світла на земній
поверхні; розвивати просторове уявлення; виховувати
розуміння важливості знань про клімат.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, глобус Землі, карта півкуль,
кліматична карта.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Бесіда.
1) Назвіть показники погоди.
2) Як змінилася б середня температура і річна амплітуда коли-вань температури на Землі, якби на планеті не було океанів?
3) На скільки градусів знижується температура повітря при під-йомі на один кілометр?
4) Чому в горах зазвичай випадає багато опадів?
5) Які постійні вітри ви знаєте?
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Клімат і погода. Між ними існує тісний зв’язок, і в той же час вони
відрізняються один від одного. Клімат, як доросла людина, має ста -лий характер. Його «вчинки» передбачувані, й особливих несподіва -нок від нього не очікують. Наприклад, клімат помірних широт. Ми
знаємо, що влітку температура буде високою, а взимку низькою; що
взимку випаде сніг, а влітку слід очікувати дощів. Усе заздалегідь
відомо, навіть нудно. Але погода не дає нудьгувати. Мінлива, непо-стійна та примхлива погода постійно підносить сюрпризи, у тому чис -лі й неприємні: то посуха, то зливові дощі, то відлига серед зими, то
похолодання пізньої весни.
Із погодою і її показниками ви вже добре знайомі, тепер настав час
ближче познайомитися з поняттям «клімат», дізнатися про форму-вання кліматичних умов різних районів Землі. Знання про клімат
вам знадобляться й у школі, і в подальшій практичній діяльності,
тому будьте уважні.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Погода і клімат.
Розповідь учителя.
Із власного досвіду вам відомо, наскільки мінливою є погода (стан
тропосфери). Сьогодні опівдні температура повітря була +12 °С, а вно -чі вона опустилася до +5 °С. Уночі було безвітряно, а завтра вдень
може повіяти легкий вітер і піти дощ. Погода не однакова й у різних
районах Землі: в один і той же час в екваторіальних широтах темпе -ратура може підніматися вище +25 °С, а в районі Південного полю-са — опускатися нижче –40 °С.
З іншого боку ми впевнені, що в наших широтах улітку не буде
снігопаду, а взимку температура, як правило, нижче 0 °С, восени тем -пература буде поступово знижуватися, а навесні — підвищуватися.
Таким чином, існує визначена повторюваність особливостей погоди
на певній території, тобто клімат. Клімат — це багаторічний режим
погоди, характерний для даної місцевості.
Клімат характеризують на основі багаторічних спостережень за
погодою, указуючи температури, що переважають, напрямки вітрів,
кількість і режим випадання опадів. Розрізняють жаркий, теплий
і холодний клімати, сухий і вологий. У різних районах Землі ці клі-матичні показники об’єднуються по-різному. Клімат може бути жар -ким і сухим, жарким і вологим, холодним і сухим, теплим і вологим.
Клімат дуже впливає на стан водойм, рослинний і тваринний світ,
умови існування людини і її практичну діяльність.
2. Головні чинники формування клімату.
Розповідь учителя.
Тисячі років тому стародавні греки виявили, що існує зв’язок між
повторюваними особливостями погоди і кутом падіння сонячних променів. Вони першими стали вживати слово «клімат», що в перекладі
з грецької означає «нахил».
Ви вже знаєте, як змінюється кут падіння сонячних променів,
і пам’ятаєте, що це зумовлює формування на земній кулі п’яти тепло -вих поясів. Різний нахил сонячних променів обумовлює й існування
областей високого й низького тиску. Виходячи з цього, головним чин -ником формування клімату є кут падіння сонячних променів, який
залежить від географічної широти. Тому ми й говоримо: клімат даної
місцевості залежить від географічної широти, на якій вона розташо-вана. Це слід добре запам’ятати.
Якби земна поверхня була однорідна, то ми б на цьому і закінчили
вивчення чинників формування клімату. Але земна поверхня неодно-рідна — на ній є материки й океани, гори і рівнини. Це і є основною
причиною існування інших чинників формування клімату.
Важливим чинником формування клімату є характер підстилаю-чої поверхні. Вам уже знайома відбивна здатність снігу і льоду. Ці
природні «дзеркала» є однією з причин низьких температур у холод -них теплових поясах полярним днем.
Значно впливають на клімат нерівності земної поверхні — рельєф.
У книзі шведської письменниці С. Лагерлеф «Чудесна подорож Ніль-са з дикими гусями» є казка про одноокого Троля, що вирішив побу-дувати будинок ближче до Сонця, сподіваючись, що в такому будин -ку навіть узимку буде тепло. Він не розглянув одним оком, що люди
в себе в будинках кладуть печі.
Троль узявся за роботу, він збирав усюди камені і нагромаджував
їх один на одного. Незабаром гора з каменів піднялася ледве не до
самих хмар.
«Тепер я побудую собі будинок на вершині цієї гори. Буду жити
в самого Сонця під боком. Уже поруч із Сонцем не змерзну!» — сказав
Троль. І Троль подерся на гору. Тільки що таке?! Чим вище він лізе,
тим холодніше стає. Дістався до вершини. «Ну,— думає,— звідси до
Сонця рукою подати!». А в самого від холоду зуб на зуб не попадає.
Цей Троль був дуже впертий: якщо вже йому в голову що западе,
нічим не виб’єш, вирішив на горі будувати будинок — і побудував.
Сонце начебто близько, а холод усе одно до кісток пробирає. Так цей
дурний Троль і змерзнув».
— Чому змерзнув Троль, адже нагорі й справді ближче до Сонця?
Ви вже знаєте, чому в гірських районах температури повітря ниж-че, ніж на прилеглих рівнинах. Зростає в горах і кількість атмосфер-них опадів, причому більша частина випадає на схилах, які повернені
до повітряних мас. Повітряні маси, що містять водяну пару, підхо -дять до гір і піднімаються нагору. Повітря остигає, надлишок водяної
пари конденсується, і випадають опади. Так, Гімалаї розташовані на
шляху вологих мас повітря, що просуваються з Індійського океану —
із півдня. Тому на південних схилах цих гір випадає до 12 тис. мм
опадів на рік, тоді як на північних — у десятки разів менше!
Гори можуть перешкоджати переміщенню холодних або теплих
повітряних мас, впливаючи на клімат прилеглих районів. Так, Крим-ські гори «захищають» південний берег Криму від холодного повітря,
що йде з півночі, сприяють формуванню тут більш теплого клімату.
Значно впливають на клімат переміщення повітряних мас. Вам уже
відомо, що в багатьох районах земної кулі протягом року або одного
сезону переважають вітри певного напрямку. Тому особливості клімату
тут багато в чому визначаються властивостями повітряних мас, які вони
принесли. Так, на значній частині території України переважають захід-ні вітри, які переміщають повітряні маси з Атлантичного океану. Тому
в нас досить м’яка, із відлигами зима і не дуже жарке літо. Особливо
простежується вплив атлантичних повітряних мас у західній частині
країни, яка розташована ближче до Атлантичного океану.
На клімат Землі впливають теплі й холодні океанічні течії. Теплі
течії підвищують температуру і збільшують кількість опадів, а хо-лодні — знижують.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Географічний практикум.
1) Підніміть руку, коли в розповіді барона Мюнхгаузена почуєте
неправильні твердження.
Юний друже! Я пішки дістався від Північного полюса до Півден-ного. Це відстань у 20 тис. кілометрів. Мій шлях увесь час лежав су-ходолом. Клімат багатьох районів Південної півкулі схожий на клі-мат Північної. Найчастіше це спостерігається в районах з однаковою
широтою, тільки коли в Північній півкулі зима, у Південній — літо.
У районі екватора завжди волого і спекотно, сонце там постійно ви-сить прямо над головою. Дуже сухо і спекотно поблизу тропіків. Най -менше опадів випадає в горах. Особливо мені запам’яталася пустеля
Сахара: удень там спека, а вночі без багаття не зігрієшся. Моя подо-рож закінчилася на Північному полюсі в Антарктиді. Обійшовши на-вколо полюса, я здійснив навколосвітню подорож за кілька хвилин.
2) Відгадайте загадки.
а) Один ллє, інший п’є, а третій зеленіє і росте. (Дощ, земля,
рослина.)
б) Насупиться, насупиться, у сльози вдариться — нічого не за -лишиться. (Хмари.)
в) Летить — мовчить, лежить — мовчить, коли вмре — тоді
зареве. (Сніг.)
г) Без рук, без ніг полем скаче, під вікном стукається, у хату
проситься. (Вітер.)
3) Улітку за Північним полярним колом Сонце не заходить за го -ризонт до півроку. Чому навіть у цей період там спостерігають -ся низькі температури?
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
Учитель узагальнює відповіді учнів.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати відповідний параграф підручника.
2*) Погода і клімат — різні поняття. Де на Землі є місця, для яких
опис погоди і клімату майже збігаються? (Урахуйте, що в цьо -му районі річна амплітуда температур незначна, а опади ви-падають протягом року.)
3*) У яких районах Землі можна спостерігати: бурю без дощу;
дощ, що не змочує землю; річки без гирла; озера із солоною
водою; рослини без листя?
Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (25.01.2014)
Переглядів: 1652 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: