hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 2 Тема.Практична робота 1 «Спостереження за висотою Сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами.


УРОК  №  2 Тема.Практична      робота     1    «Спостереження     за     висотою     Сонця    над  горизонтом, погодоюсезонними  змінами в природі».
     Мета:         організувати     систематичні     спостереження     за     погодою;   
виховувати     самостійність,      цілеспрямованість,     потяг      до   
дослідницької      роботи;      розвивати      вміння     проводити     спо ­
стереження      за     станом     довкілля,     у     тому     числі     з     викорис ­
танням    спеціальних     інструментів.
     Тип уроку:         вивчення    нового    матеріалу.
     Обладнання:         гномон,     термометр,     барометр ­анероїд,    флюгер,    волося­
ний     гігрометр,     шаблон    для     календаря    погоди    та    календа ­
ря    фенологічних    спостережень.
Структура      уроку
     І.    Організаційний    момент
     ІІ.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    ІІІ.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.     Практична     робота    1    «Спостереження     за    висотою    Сонця     над     горизонтом,
погодою,    сезонними    змінами     в    природі»
     V.    Підсумок    уроку
    VI.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Учитель  пропонує  учням  поставити  запитання,  які  виникли
в них під час виконання домашнього завдання. Потім об’єднує учнів
у п’ять бригад (груп).
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Індивідуальні завдання.
Учитель викликає трьох учнів до розкладної дошки і пропонує за
2 хв записати відомі їм джерела географічної інформації.
Фронтальне опитування.
Назвіть методи географічних досліджень та стисло схарактеризуй-те кожен із них.
Завдання.
(Пропонуються учням, які працювали біля дошки.)
1)   Назвіть  найдоступніше  для  вас  джерело  географічних  знань.
Чому ви вважаєте його найдоступнішим?
2)   Яке  джерело  географічних  знань  може  надати  найновітнішу
інформацію?
3)   Із якого джерела географічних знань можна отримати найшир -ші й найповніші відомості про географічні об’єкти і явища?
Роботу учнів на дошці та їхні усні відповіді можна оцінити.
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Здобути певні знання географічного характеру можна і самостій-но, але для цього потрібно володіти певними методами географічних
досліджень. Сьогодні ви спробуєте це зробити на географічному май -данчику, використовуючи встановлені там інструменти.
IV.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  1  «Спостереження  за  висотою  Сонця  
над  горизонтом,  погодою,  сезонними  змінами  в  природі»
Друга частина уроку проходить на шкільному географічному майдан -чику або подвір’ї школи за його відсутності. Учитель знайомить учнів
із метеорологічними інструментами — флюгером, термометром, гігро -метром, барометром-анероїдом, правилами їх установки на майданчику
(найвищі прилади — флюгер — установлюються в північній частині,
метеорологічні  будки  —  у  центрі,  низькі  інструменти  —  у  південній
частині майданчика; термометр і гігрометр розміщуються обов’язково
в метеорологічній будці, а за її відсутності — у тіні, на висоті 2 м над
ґрунтом) та правилами знімання показників погоди, порядком обліку
спостережень за елементами погоди, формою календаря погоди.
Проміжне закріплення.
Учитель пропонує кожній групі у визначеному ним порядку зняти
і  записати  показники  термометра,  барометра,  гігрометра,  флюгера,
а також визначити хмарність. Час роботи учнів із кожним інструмен-том — 1  хв.
У  другій  частині  практичної  роботи  вчитель  знайомить  учнів  із
гномоном, пояснює його призначення та зміст спостережень. Учням
важко  точно  визначити  висоту  Сонця  над  горизонтом  у  градусах.
Тому  визначення  цієї  величини  можна  замінити  вимірюванням  до -вжини  тіні  від  гномона.  Оскільки  розклад  занять  у  більшості  шкіл
України  побудовано  таким  чином,  що  о  12  годині  учні  перебувають
на уроці, то спостереження за довжиною тіні (їх потрібно проводити
один раз на місяць, найкраще 20  чи 22  числа) та метеорологічні спо -
стереження (їх найкраще проводити щодня черговим учням) найдо -цільніше здійснювати під час великої перерви.
Після роботи з гномоном учитель також визначає об’єкти феноло-гічних  спостережень  (конкретні  дерева,  клумба,  якщо  можливо  —
місцева водойма) та знайомить учнів із змістом таких спостережень
та їх термінами (за допомогою шаблона календаря фенологічних спо -стережень).
V.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель аналізує записи груп із знятими ними погодними показ-никами, висловлює свої зауваження, відзначає кращі роботи.
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Накреслити шаблон календарів погоди (на місяць) та феноло-гічних  спостережень  (на  навчальний  рік)  та  робити  у  них  за -писи згідно з визначеними учителем умовами.
2)   Вивчити умовні знаки погодних явищ.
(Пояснюючи  зміст  домашнього  завдання,  учитель  має  наголоси-ти,  що  оцінити  дану  практичну  роботу  він  зможе  не  раніше  ніж  за місяць.)

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 1041 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: