Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 23 Тема. Внутрішні сили Землі. Практична робота 7


УРОК  №  23
     Тема.      Внутрішні      сили     Землі.     Практична     робота     7    «Позначення    
і    підписування     на     контурній      карті     найбільших     літосфер­них      плит,     сейсмічних     поясів,     вулканів,     гір,      рівнин»     (про­довження).
     Мета:     сформувати     знання    учнів    щодо    літосферних     плит,    їх     рухів    
і     наслідків     цих      рухів;      увести     поняття      «вулканізм»,      «маг­
матизм»;     розвивати      вміння     логічно     мислити,     працювати    
з         картами,    схемами,    текстом     підручника;    сприяти     розвит­
ку     умінь     і    навичок     дослідницької     роботи.
     Тип уроку:     комбінований.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Вивчення    нового    матеріалу
    IV.    Практична      робота     7      «Позначення     і      підписування     на     контурній      карті    
найбільших    літосферних     плит,    сейсмічних    поясів,    вулканів,    гір,     рівнин»    
(продовження)
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VІ.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Що    таке    літосфера?    Земна     кора?
2)     Що    таке    літосферні    плити?
3)     Які    ви    знаєте    типи    земної    кори?
4)     Чим     материкова    земна     кора    відрізняється     від    океанічної?
5)     Назвіть     гіпотези     походження      материків      і     океанів.      Розкажіть    
про     кожну    з    них.
III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.
Сьогодні     наш     урок     буде     присвячений     внутрішнім      силам      Землі.     Ці    
процеси     дуже    тісно    пов’язані    з    внутрішньою    будовою     нашої     планети.
—    Пригадайте,    із     яких    частин    складається     Земля.
Тверда    оболонка    нашої     планети     називається     літосферою.     На    глибині     
2000    км     залягає      шар      мантії,     який     складається      з     розплавленої,      наси­
ченої     газами     речовини     —     магми.     Ви     знаєте,     що     існують      різні     гіпотези     
походження      материків,     серед      яких     основною      є     гіпотеза      А.    Веґенера.
—    У    чому    суть    цієї     гіпотези?
Таким     чином,     літосфера      не     є     суцільною     оболонкою,      а     поділяється     
на    величезні     блоки     —    літосферні    плити,    які    рухаються    по    верхньому    
в’язкому    шару    мантії.
Ці     рухи     відбуваються     внаслідок      дуже     високої      температури     все­
редині     планети,     а     також     під     дією     тиску      у     верхніх      шарах     літосфери.    
Спробуємо    відобразити     цю    залежність    за     допомогою    схеми.
Тиск    +    температура
Процеси    в    літосфері
Рухи    літосфери Магматизм
(Учні     працюють     у    зошитах.)
Розповідь учителя.
Розрізняють    три     види    рухів     літосферних    плит.
Перший     вид      —     це     рухи     літосферних     плит     у     горизонтальній      пло ­
щині.    Літосферні    плити     насуваються    й    розсуваються    на    1—6    см/рік.     
Рухи    вимірюються    за     допомогою    спеціальних    приладів.
—    Як,    на    вашу    думку,    називаються    ці     рухи?     (Горизонтальні.)
Другий     вид      —     це     опускання     й     піднімання     блоків     літосфери      про ­
тягом     століть.
—    Як,    на    вашу    думку,    називаються    ці     рухи?     (Вертикальні.)
Третій     вид      —     це     горизонтальні      рухи     літосферних     плит     назустріч     
одна     одній,     коли     земна      кора     зминається      у     складки.     Унаслідок      цього     
утворюються    гори,     наприклад    Карпати,    Крим,    Гімалаї,     Кордильєри,    
Анди.
—    Як,    на    вашу    думку,    називаються    ці     рухи?     (Складкоутворюючі.)
Робота зі схемою.
Учитель    звертає     увагу     учнів     на    схему,    виконану     на    дошці,    і    пропо ­
нує     порівняти     її     зі     своїми    відповідями.
Рухи    літосфери
Складкоутворюючі
Повільні        
горизонтальні
Повільні        
вертикальні
Запитання      до     схеми.
1)     Чи     помітили     ви,     що     назви      видів      руху     літосферних     плит     дещо    
відрізняються     від    названих    вами?
2)     Що    саме    додалося    в    назвах?     Як    ви    вважаєте,     чому?
Робота з підручником.
1)     Опрацюйте     відповідний      текст      і     малюнок     підручника,      і     пояс­
ніть,     чому     землетруси      називають     розривними      рухами      літо­
сфери.
2)     Випишіть     із     підручника    визначення     землетрусів.
Розповідь учителя.
Землетруси     —    поштовхи     й    коливання    земної    кори,     унаслідок     яких    
виникають    тріщини    й    розломи    на    поверхні    Землі.
Причинами     землетрусів      є     розломи     гірських     порід,      а     також     зсуви     
ділянок     літосфери.    Досліджуючи    землетруси     за     допомогою    спеціаль­
них      приладів     —     сейсмографів,      учені      дійшли      висновку     щодо     певної    
структури     землетрусів.
Робота з підручником.
Опрацюйте    відповідний     текст     підручника    і    доповніть     схему.
Землетруси     
(розривні     рухи)
Структура Наслідки
Гіпоцентр     —    це    ...    
Епіцентр    —    це    ...    
Сейсмічні     хвилі     —    це    ...    
Величезні     струси    земної    кори
На    поверхні    Землі     ...    
Найбільші    руйнування     ...
Найменші    руйнування     ...
Робота з підручником.
1)     Розгляньте     схему      землетрусу     в     епіцентрі      і     дайте      відповіді     на    
запитання.
—    За    якими    шкалами    вимріюється    сила    землетрусу?
—    Землетруси     якої    сили    спричинюють     найбільші     руйнування?
—    Назвіть    наслідки    землетрусів.
2)     Опрацюйте    відповідний     текст     підручника    і    випишіть     до    зоши ­
тів    визначення     цунамі.
Розповідь учителя.
У     шарі     мантії     утворюється     магма     —     розплавлена     речовина,      наси­
чена    газами.
(Учні     записують    визначення     в    зошити.)
Тріщинами     земної     кори     магма      рухається      від     шару     астеносфери      до    
поверхні     Землі.     Це     явище     називається      магматизмом.      Магматизм     бу­
ває     внутрішній     і    зовнішній.    Магма    може    виходити     на    поверхню     Зем ­
лі,    а    може    застигати     в    розломах    і    тріщинах     земної    кори.     Якщо     магма     
виходить    на    поверхню,    відбувається    виверження     вулкана.
Робота з підручником.
Опрацюйте     малюнок     «Будова      вулканів»      і     відповідний      текст      під­
ручника,    доповніть     схему.
Магматизм
Внутрішній Зовнішній
Магма    не    досягає     поверхні,     а    застигає    в    трі­
щинах    та    порожнинах    земної    кори
Магма    виливається        
на    поверхню     —    вулка нізм
Утворюються    локаліти    —    гори,     складені    за ­
стиглою     магмою     (Аюдаг)
IV.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  7  «Позначення  і  підписування  
на  контурній  карті  найбільших  літосферних  плит,   
сейсмічних  поясів,  вулканів,  гір,  рівнин»  (продовження)
Завдання.
Знайдіть    на    карті    літосферних    плит    такі     сейсмічні     пояси:    Тихооке­
анський,    Середземноморський,    Атлантичний.     Позначте    їх     на    контур­
ній    карті    відповідними     умовними     знаками.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бліц-опитування.
1)     Що    таке    літосферні    плити?
2)     Назвіть    види    рухів     літосферних    плит.
3)     Що    таке    землетруси?
4)     Що    таке    магматизм?
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Заключне слово вчителя.
—    Літосфера      постійно     рухається.     Розрізняють     повільні     горизон ­
тальні    й    вертикальні     рухи    та    різкі    розривні.
—    Магматизм     —     це     процес     утворення      і     руху     магми,     унаслідок     
якого      змінюється      рельєф     планети,     утворюючи     гори     та     гірські     хребти    
вулканічного     походження      не     тільки     на     суходолі,      а     й     на     дні          океану.
—    Розрізняють    два     види    магматизму:    внутрішній     і    зовнішній.
Явище     магматизму      супроводжують      виникнення      та     існування      гей ­
зерів    і    гарячих     джерел.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2)     Виписати    до    зошитів     визначення     гарячих     джерел    та    гейзерів.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 749 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: