Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 10 Тема. План місцевості та умовні знаки.


УРОК  №  10
     Тема.      План     місцевості    та    умовні    знаки.
     Мета:         закріпити      знання     учнів     про      план     місцевості,     масштаб,    
умовні     знаки;     формувати     вміння     визначати      напрямки     
і    відстані      за     планом      місцевості;     формувати     навички      чи-тання      плану      місцевості;     розвивати      просторове      і     логічне    
мислення;     формувати     вміння     працювати     в     групі,      давати    
оцінку      своєї     діяльності      і     діяльності      своїх     товаришів,     об-стоювати    свою    точку     зору;    виховувати    любов    до    природи    
свого     краю.
     Тип уроку:         розширення     і    поглиблення    знань.
    Форма уроку:     урок-конкурс.
     Обладнання:          атлас,     план    місцевості,    контурна    карта     «План     місцевості»,     
макет     ділянки    земної    поверхні,    компас    чи    транспортир.
Підготовчий     етап
Урок-конкурс потребує детальної попередньої підготовки, під час
якої  вчитель  розробляє  організаційно-методичне  забезпечення  (ін-структивні матеріали із завданнями тощо).
На одному з попередніх уроків він знайомить учнів із тим, як буде
проходити  урок-конкурс,  на  перевірку  яких  знань  і  умінь  будуть
спрямовані завдання.
Структура      уроку
     І.    Організаційний    момент
     ІІ.    Конкурс
    ІІІ.    Підсумок    уроку
     IV.    Домашнє    завдання
ХІД     УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Учні об’єднуються в групи по 5—6 осіб. Кожна група обирає капі -тана, що буде керувати діями своїх товаришів. У групі повинні бути
атлас  із  планом  місцевості  і  відповідна  йому  контурна  карта  «План
місцевості» (можна використовувати комплекти кольорових карт, що
ІІ.  КОНКУРС
1.     «Розминка».
До дошки викликаються по два представники від кожної групи. За -вдання полягає в тому, щоб за три хвилини намалювати якнайбільше
умовних знаків, які використовуються для позначення географічних
об’єктів на плані місцевості.
Учитель виставляє оцінки, зважаючи на кількість і правильність
намальованих знаків.
Потім групи міняються місцями біля дошки. Тепер завданням є те,
щоб за одну хвилину поряд з умовними знаками підписати назви від-повідних  об’єктів.  (Перед  початком  виконання  завдання  необхідно,
щоб у всіх була однакова кількість умовних знаків.) Учитель оцінює
дії представників кожної команди, виходячи з кількості правильних
підписів.
2.     Завдання    «Де     це    місце?».
Учитель пропонує за описом визначити, про яке місце, зображене
на плані, йдеться. В описі називаються об’єкти, які розташовані по -руч, ознаки, за якими можна визначити, про яке місце (точку) йдеть -ся. Спочатку опис дуже загальний, і за ним нелегко виконати завдан -ня,  поступово  він  деталізується  і  стає  більш  точним.  Оцінка  групи
залежить від того, як швидко учні зможуть позначити на контурній
карті «План місцевості» місце, про яке йдеться в описі.
З р а з о к   о п и с у   (подається  за  планом  місцевості  і  контурною
картою [10,  с. 1–2]).
1)   Це місце розташоване на межі двох стихій, поруч із позначкою
висоти, де одна з чотирьох цифр є одиниця. Одну зі стихій мож -на порівняти з дзеркалом, у яке вдивляється небо в безвітряну
погоду. (Інформація для вчителя: в античній філософії стихія -ми називали елементи природи — вогонь, воду, повітря і зем-лю, у цьому випадку йдеться про землю і воду.) (12 балів .)
2)   Прямого шляху до цього місця зі школи немає. Потрібно спо-чатку вийти зі Сновського, потім спуститися до водного об’єк -та;  потім  перейти  через  об’єкт,  що  починається  з  букви  «М»,
і піднятися схилом, але можна йти й уздовж водного об’єкта.
(9 балів.)
3)   Щоб потрапити до цього місця, рухаючись від стадіону, треба
пройти повз пам’ятник, перетнути шосе, і тоді до нього зали -шиться 500 м у східному напрямку. (6  балів. )
4)   По прямій це місце розташоване на відстані приблизно 540 м
на північ від школи. (3 бали.)
3.     Завдання    «Розповідь    учня».
Учитель від імені учня зачитує опис цікавої події, що сталася з ним
улітку. Цей учень живе в Новограді і добре знає його околиці.
Учні  мають  визначити,  чи  все  в  цій  розповіді  описано  правдиво,
указати на неточності і пояснити свою точку зору.
Розповідь учня.
В один із літніх днів я з друзями відпочивав на озері Тихому, саме
в тому місці, де закінчується стежинка, що веде від цвинтаря до озе -ра. Було близько десятої години ранку, я лежав на березі, а Віталій
і Слава розважалися тим, що намагалися влучити камінчиком у па-перовий кораблик, який погойдувався на воді. І раптом Віталій як за -галасає: «Андрію, дивися, якась божевільна корова!». Я підхопився
і подивився в той бік, куди вказував Віталій. До річки мчала корова
з  одним  рогом,  яка  вискочила  з  ферми,  розташованої  біля  силосної
вежі. «Божевільна» корова рішуче ввійшла у воду і почала «форсува -ти» річку Снов, яку влітку в цьому місці можна легко перейти убрід.
На  протилежному  березі  сиділо  троє  хлопців  і  дівчина.  За  виразом
їхніх облич було зрозуміло, що вони дуже злякалися. Дівчина кину -лася  бігти  до  озера,  а  хлопці  заціпеніли.  Але  корова  і  не  думала  на
них нападати, вона стала посередині річки і почала пити воду. Потім
із ферми виїхав вершник на вороному коні. На нозі коня було видно
широку білу пов’язку. Ледь вершник з’явився біля річки, як корова
вийшла з води і повільно пішла схилом униз.
Перед  виконанням  завдання  вчитель  пропонує  учням  записати
таку  інформацію:  «Відстані  можна  вимірювати  за  різними  об’єкта -ми, а також за видимими деталями окремих предметів. Наприклад,
вікна  в  будинках  можна  роздивитись  за  4  км;  окремі  дерева,  стов -пи  і  людей  видно  за  3 км;  розрізнити  ноги  в  коней  і  корів  можна
з  відстані  700 м;  вираз  обличчя  людини  видно  з  100 м,  а  колір  її
очей —  із  20 м».
4.     Завдання    «Викриття     прогульника».
Учитель розповідає учням про кумедний випадок, що стався з його
колегою, який працює у Сновській школі.
Якось у класі, де він був класним керівником, один учень пропус-тив заняття. На запитання вчителя щодо причини відсутності учень
розповів таке: «Ви всі знаєте, яка чиста і прохолодна вода в колодязі,
що розташований на околиці Сновського. Позавчора, коли я прийшов
зі  школи,  мама  послала  мене  набрати  води.  На  шляху  до  колодязя
я  забіг  на  залізничну  станцію,  щоб  перевірити,  чи  не  змінився  роз -
клад  руху  електричок.  Потім  я  пішов  приблизно  в  7—8 метрах  від
залізничної колії, по віддаленій від нашого селища стороні, до річки.
Коли  я  підійшов  упритул  до  залізничного  моста,  то  побачив,  як  до
колодязя підлетів лелека і сів на дерев’яний ослін поруч із колодязем.
У дзьобі лелеки щось тріпотіло, напевно жаба. Я так задивився на це,
що оступився і підвернув ногу. Добре, що повз проходив якийсь хло-пець, він допоміг мені дістатися додому. Тому я вчора і не прийшов
до  школи  —  нога  боліла».  Учитель  не  повірив  цій  розповіді.  Як  ви
думаєте, чому?
5.     Завдання    «Прокладання     маршруту».
Учитель  читає  опис  маршруту,  а  учні  повинні  прокласти  його  на
контурній карті «План місцевості».
Опис маршруту.
Ми вийшли зі школи і пішли дорогою, що веде від селища до ма-шинно-тракторних майстерень. Від майстерень ми пройшли на схід
приблизно 250 м. Потім перейшли через міст і пройшли вздовж ґрун-тової дороги приблизно 100 м у північному напрямку. Біля поодино-кого хвойного дерева ми повернули на північний схід і пройшли ще
300  м. Тут зробили привал на 40 хв, а потім відправилися до позначки
висоти 126,3 м.
6.     Завдання    «Описування    маршруту».
Уявіть, що ви прямуєте від будинка лісника до залізничної станції.
Опишіть свій маршрут, указавши напрямок руху, об’єкти, які можна
побачити на своєму шляху. Розрахуйте довжину свого маршруту.
Кількість завдань може змінюватися залежно від часу, відведеного
на проведення конкурсу, і рівня підготовки класу.
ІІІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ

Учні  виставляють  оцінки  всім  членам  групи,  у  якій  вони  працю-вали. При цьому вчитель може обмежити кількість балів для однієї
групи, наприклад на групу з 6 учнів — 60 балів. Контурні карти й ар-куші  з  виконаними  завданнями  учні  здають  на  перевірку.  На  осно -ві оцінок учнів і правильності виконаних завдань учитель виставляє
оцінки кожному учню.
ІV.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 2081 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: