Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 9/50 Тема уроку. Підготовка до контрольної роботи з теми «Магнітне поле».
Урок №  9/50
  Тема уроку.  Підготовка до контрольної роботи з теми «Магнітне поле».
  Тип уроку: систематизація й   узагальнення знань, умінь і   навичок.
  Мета уроку:  систематизувати  й   узагальнити  знання,  уміння  й  на­
вички учнів з   теми «Магнітне поле», підготуватися до 
контрольної роботи.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.   Організаційний  мо-мент
3—5  хв Коментар  учителя
II.   Систематизація   й   уза-гальнення  знань,
умінь   і   навичок
35—40
хв
Самостійна  робота  учнів
III.  Домашнє   завдання  1—2  хв Коментар  учителя;  записи
на  дошці   та  в   щоденниках
Хід уроку
I.  о рганізаційний момент
Для   підготовки  до  контрольної   роботи  вчитель   пропонує  учням
виконати   самостійну  роботу  (у   вигляді   наведених  тестових  завдань 
або   за   посібником  [3]).   Учні  розв’язують   завдання  самостійно,   ко-ментуючи   розв’язання   з   місця.  Учитель  відповідає  на  запитання,
які  виникають  в   учнів   у   ході  виконання  завдань.
II.  Систематизація й   узагальнення знань, умінь і   навичок
Самостійна тестова робота
1.     Навколо  електричних  зарядів,   що  рухаються,  існує:
А   електричне   поле
Б   магнітне  поле
В   електричне   й   магнітне  поле
Г   електричне   або   магнітне  поле
2.     На рис. 100  показано положення маг-нітної   стрілки   між   полюсами   постій-ного  магніту.  Що  можна  сказати   про 
полюси   А   і   Б   магнітів?
А   А   і   Б   можуть  бути  будь-якими   полюсами
Б   А   і   Б   —  південні  полюси   магнітів
В   А   і   Б   —  північні   полюси   магнітів
Г   А   —  південний  полюс,  Б   —  північний   полюс
N S
Б A
Рис.  100
3.     Установіть  відповідність  між   фізичними  явищами  та  їхніми
проявами.
 Електричне  поле А     Діє  тільки  на  нерухомі  
електричні  заряди
 Магнітне   поле Б    Діє  тільки  на  електричні  заряди, 
що  рухаються
В    Діє  на  будь-які  електричні  заряди
4.     У   досліді  Ерстеда   спостерігалася:
А   взаємодія   двох  магнітних  стрілок
Б   взаємодія   двох  провідників   з   електричним  струмом
В    взаємодія   індукційного   струму  в   котушці  у   разі   внесення
в   неї  магніту
Г    переорієнтація  магнітної   стрілки   поблизу   провідника 
з   електричним  струмом
5.     Два   паралельні  провідники,  у   яких  струм   тече  в   одному  на-прямку,  взаємно   притягуються,  оскільки:
А   електричні   заряди  в   провідниках  притягуються
Б    магнітне  поле  одного  провідника  зі   струмом  діє  на  магнітне
поле  другого   провідника
В    магнітне  поле  одного  провідника  зі   струмом  діє  на  елек-тричний  струм   у   другому   провіднику
Г    електричні  струми  в   провідниках  безпосередньо   діють   один
на  одний
6.     У   яких  із   випадків  а —в   (рис.   101)  правильно  показані  силові
лінії  магнітного  поля  провідників   зі   струмом?
а б в 
Рис.  101
А   У   випадках   а —в     В  У   випадках   а   і   в
Б   У   випадках   а   і   б     Г  У   випадках   б   і   в
7.     Магніт  розрізали   навпіл.  Чи  будуть  утворені  половинки  при -тягувати  до  себе   ошурки?
А   Будуть
Б   Не  будуть
В   Будуть  ще  сильніше,   ніж   раніше
Г   Будуть,   але   слабкіше,   ніж   раніше
8.     У   яких  із   випадків  а —г   (рис.   102)  дію   сили  Ампера  на  провід-ник   зі   струмом  показано  правильно?
I
N S N S
N
S
а б
в г
F
F
F
F
Рис.  102
А   У   випадках   а   і   б
Б   У   випадках   в   і   г
В   У   випадках   а   і   в
Г   У   випадках   б   і   г
9.     Як  можна  змінити   силу  дії  електромагніту?
А   Змінити  силу  струму  в   котушці
Б   Змінити  напрямок   струму  в   котушці
В   Ввести  всередину   котушки  дерев’яний  циліндр
Г   Змінити  розмір  котушки
10.  Є   три   однакових  кільця  (рис.   103).  У   кільці  1   розташований 
нерухомий  магніт,  у   кільці  2   магніт  вносять   усередину   котуш-ки,  у   кільці  3   магніт  виводять  із   котушки.   У   якому  кільці  тече
індукційний  струм?
N
S
N
S
N
S
1
q = 0
2
q
q
Рис.  103
А   У   всіх   трьох
Б   Тільки  в   кільці  1
В   Тільки  в   кільці  2
Г   Тільки  в   кільцях   2   і   3
11.    Хто   винайшов   електродвигун,   придатний  для   практичного  ви-користання?
А   М.  Фарадей
Б   Б.  С.  Якобі
В   А.  М.  Ампер
Г   Дж.   Максвелл
12.    На  якому  явищі  засноване   застосування  компаса?
А    Магнітна  стрілка   орієнтується  вздовж  силових   ліній  маг-нітного  поля  Землі
Б    Магнітна  стрілка   орієнтується  перпендикулярно   до  сило-вих   ліній  магнітного  поля  Землі
В   На  магнітну  стрілку   діють   залізні  руди  в   надрах  Землі
Г   Магнітна  стрілка   реагує  на  електричне   поле  Землі
Відповіді:    1. В.  2. Г.   3. 1—В;   2—Б.   4. Г.   5. В.  6. В.
7. Г.   8. Б.  9. А.  1 0. Г.   1 1. Б.  1 2. А.
III. Домашнє завдання
1.     Підготуватися  до  контрольної   роботи  з   теми  «Магнітне  поле».
2.    Творче  завдання.   У   п’єсі  Е.  Ростана   «Сірано   де  Бержерак»
голов  ний   герой   пропонує  відразу   шість  способів  здійснити   по-дорож  на  Місяць,  стверджуючи,   що  сам   він  скористався   одним
із   них.  П’ятий  спосіб   виявився  таким:
Лягти   на  залізний  лист
І   сильними   ривками
Магніт  підкидати.
Він  лист  залізний  з   вами
Підтягне  догори.   Ви  знову.
Так   до  Місяця  й   тренуйтеся!
Знайдіть  слабкі  місця   в   цьому   «проекті».
Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (25.02.2014)
Переглядів: 4907 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.8/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: