Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 6/47 Тема уроку. Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

Урок №  6/47
  Тема уроку.  Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні 
прилади.
  Тип уроку: комбінований.
  Мета уроку:  ознайомити  учнів  із  принципом  дії  електромагнітних 
приладів, показати їхнє практичне застосування, роз ­
ширювати політехнічний кругозір учнів.
  обладнання:  діюча  модель  електродвигуна,  електровимірювальні 
прилади.

Хід уроку
I.  к онтроль і   корекція знань, умінь і  навичок учнів
Самостійна тестова робота
1. На рис. 85 показано котушку, приєднану до джерела постійного
струму. Який полюс магнітної стрілки притягується до котуш-ки після замикання кола?
А Північний
Б Південний
В Стрілка повернеться на 90°
у площині рисунка
Г Стрілка не буде притягуватися
до котушки
N S
Рис. 85
2. Як зміниться дія магнітного поля на стрілку (рис. 86) у разі
пересування повзунка реостата вправо?
А   Зменшиться
Б   Збільшиться
В   Не зміниться
Г    Може збільшитися, а мо-же й зменшитися
3. Як зміниться дія котушки на
магнітну стрілку (рис. 86),
якщо всередину котушки по-містити залізне осердя?
А   Спочатку збільшиться, потім зменшиться
Б   Збільшиться
В   Зменшиться
Г   Не зміниться
4. У якому з випадків 1—4 на рис. 87 силові лінії магнітного поля
котушки зі струмом показано правильно?
1 2
3 4
Рис. 87
А   1
Б   2
В   3
Г   4
N S
Рис. 86
178
5. Чим пояснюється взаємодія двох паралельних провідників
зі струмом?
А    Електричною взаємодією зарядів, які проходять по провід-никах
Б   Взаємодією магнітних полів провідників
В    Дією електромагнітних хвиль, випромінюваних провідни-ками
Г    Дією магнітного поля одного провідника зі струмом на ін -ший
6. На чому засновано будову електричного двигуна?
А   Наявність електричного струму
Б   Існування електричного поля
В   Обертання котушки зі струмом у магнітному полі
Г   Існування магнітного поля
Відповіді:   1. Б. 2. А. 3. Б. 4. Б 5. Г. 6. В.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Отже, ми встановили, що котушка зі струмом, поміщена в маг-нітне поле, обертається. На цьому заснована дія електродвигуна
пристрою, який перетворює електричну енергію в механічну.
Учням дається час самостійно вивчити будову двигуна та його
застосування за підручником, після чого учні відповідають на за -питання вчителя.
Запитання до класу
З яких елементів складається електродвигун? ( •   Відповідь:
Електромагніт і дротова обмотка з великою кількістю витків.)
Що називають якорем? •  
Що живить електромагніт? ( •  Відповідь: Електромагніт живиться
струмом від того самого джерела, що й обмотка якоря.)
Коли й де були сконструйовані перші електродвигуни постійно- •  
го струму? ( Відповідь: У 30-х роках XIX ст. російським ученим
Б. С. Якобі.)
Де застосовуються електродвигуни? •  
Які переваги має електродвигун перед тепловими двигунами? •  
( Відповідь: Не забруднює навколишнє середовище, має ККД
до 98%.)
Демонстрація.    Учитель демонструє діючу модель електродвигуна.
Обертання рамки зі струмом ще використовується в та-ких приладах, як амперметр і вольтметр. (Учням пропону-
ється вивчити будову цих приладів самостійно за підручни-ком, після чого вони відповідають на запитання вчителя.)
Запитання до класу
Назвіть основні елементи електровимірювального приладу. •  
( Відповідь: Магніт, легка рамка, на яку намотана котушка
з декількох витків проводу, залізне осердя, металеві пружин -ки, стрілка, шкала.)
Опишіть принцип дії такого приладу. ( •   Відповідь: Коли по ко-тушці починає проходити струм, під дією магнітного поля рам -ка, яку з’єднано зі стрілкою, повертається. Стрілка рухається
по шкалі доти, доки момент сили пружності утримуючих пру -жинок не врівноважить момент сили Ампера.)
Вивчається будова гучномовця.
III. Закріплення нового матеріалу
Бесіда
Які явища лежать в основі роботи двигуна постійного •  
струму?
Де застосовують електродвигуни? Які їхні переваги? •  
Які електродвигуни є у вас вдома? •  
На якому явищі засновано будову електровимірювальних при - •  
ладів?
IV.  Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
2. Додаткове  завдання. Сконструюйте найпростіший електро-
двигун.
Скарбничка цікавих фактів
Російський учений з  німецьким прізвищем
Б. С. Якобі (1801—1874) доводився братом відомому німецько-му математикові К. Г. Якобі. Походив майбутній учений із купець-кої родини, яка жила в місті Потсдам. Ще в юності Б. С. Якобі
захоплювався архітектурою й фізикою. Закінчив Берлінський уні-верситет. Потім якийсь час викладав архітектуру в Дерптському
університеті й одночасно працював над створенням електродвигу -на, публікуючи свої роботи в наукових журналах. Публікації по-мітили, і Б. С. Якобі одержує запрошення до Росії. Тут 34-літній
учений щасливо оженився, прийняв російське підданство, змінив
ім’я Моріц Герман на ім’я Борис Семенович і до кінця своїх днів
вважав себе росіянином.
Крім створення електродвигуна Б. С. Якобі розробив техно -логію гальванопластики, сконструював телеграфний апарат, під
його керівництвом було прокладено підземні телеграфні лінії між
Петербургом, Царським Селом і Москвою. А в Кримську війну
Кронштадт захищали 474 керовані міни, сконструйовані Якобі. За
внесок у науку його обрали членом Російської Академії наук.
Найперший двигун...
…був установлений на катері. Газети того часу писали: «...ка -тер із 12 пасажирами на борту рухався під дією електромеханічної
сили 3/4 коня), при цьому кілька годин ішов проти течії при
сильному зустрічному вітрі...»
Другий двигун установили на вагонетку, що рухалася по рей -ках. Живлення електродвигуна здійснювалося від гальванічних
елементів. Випробування пройшли успішно. При цьому двигун
працював без шуму й диму, що було незвичайним для того часу.
Але коштував він в 12 разів дорожче за паровий! Тому незабаром
Б. С. Якобі втратив до електродвигунів усякий інтерес.
Оце так моторчик!
Японська фірма «Тошиба» створила електродвигун, що має
масу всього 4 мг, з діаметром 0,8 мм, який, працюючи при на-прузі 1,7 В, обертається із частотою 10 000 об/хв! Застосовують
такий моторчик у різноманітних хірургічних інструментах.
Що дорожче?
На II конгресі електриків в 1889 р. було введено одиницю по-тужності ват. Через півсторіччя після дослідів Уатта англій-ський фізик Дж. Джоуль з’єднав вольтову батарею з електричним
мотором і встановив, що заміна цинку, витраченого в ході роботи
мотора, обходиться набагато дорожче, ніж корм для коня. Отже,
вирішив Джоуль, електромотор ніколи не витіснить коня.
Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (21.02.2014)
Переглядів: 4623 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: