Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 3/9 Тема уроку. Електричне коло та його складові.


Урок №  3/9
  Тема уроку.  Електричне коло та його складові.
  Тип уроку: формування навичок і вмінь.
  Мета уроку:  продовжити  ознайомлення  з  основними  частинами
електричного кола, ознайомити учнів з електричними
схемами, навчити креслити, читати електричні схеми,
складати за ними електричне коло.
  обладнання:  основні елементи електричного кола.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання
10—15    
хв
Самостійна     робота     учнів
II.         Формування     навичок    
і      вмінь      учнів
25—30    
хв
Записи     на     дошці      та    
в      зошитах;      бесіда;     фрон-тальний     експеримент;     
розв’язування      тренуваль -них      задач
III.     Домашнє      завдання 2—5     хв Коментар      учителя;     запи-си     на     дошці      та     в      щоден-никах
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Фізичний диктант
Проводиться     за      посібником     [4].
II.  Формування вмінь і навичок учнів
Запитання для організації бесіди
Назвіть     основні      елементи      електричного      кола. •  
Яке      призначення     джерела     струму? •  
Які     споживачі     електричної      енергії     ви     знаєте? •  
Креслення,     на     яких     зображені      способи      з’єднання      електричних    
приладів     у      коло,      називають     схемами.      На     схемах     прилади     позна -чають      умовними      позначеннями.
Демонстрація.    Учитель     демонструє      кожний      прилад     і      дає      його    
умовне     позначення      на     кресленні.
Умовне позначення еле -мента електричного кола
Назва елемента електричного кола
гальванічний      елемент      або      акумуля-тор
батарея      елементів      або      акумуляторів
з’єднання      проводів
перетин      проводів
затискачі      для      під’єднання      приладу
ключ
електрична      лампа
резистор
електричний     дзвінок
плавкий     запобіжник
нагрівальний     елемент
Розв’язування задач
Задача  1.   Накресліть     схему      з’єднання      батарейки,     двох     лам -почок      і      ключа     в      коло,      у      якому     вмикання      та     вимикання     лампочок     
здійснюється      одним     ключем.
Можливе розв’язання:  рис.     10.
Фронтальний  експеримент.     Учні     (після      проведення      інструк -тажу     з      техніки      безпеки)     складають     коло     за      запропонованою      схе -мою.
Задача 2.      Накресліть     схему      з’єднання      батарейки,     двох     лампо -чок      і      двох     ключів     у      коло,      у      якому     кожна     з      лампочок      вмикається     
та     вимикається     незалежно     одна     від     одної.
Можливе розв’язання:  рис.     11.
Рис.     10 Рис.     11
Задача  3.   Накресліть     схему      з’єднання      батарейки,     двох     лам -почок      і      трьох      ключів     у      коло,      у      якому     кожною      з      лампочок      керує     
свій      ключ,      а      розмикання      третього     ключа     приводить     до     вимикання    
обох     лампочок.
Можливе розв’язання:     рис.     12.
Задача  4.      Накресліть     схему      з’єднання      батарейки,     лампочки,    
дзвінка      й      двох     ключів.      Лампочка      вмикається      щоразу,      коли     дзво-нить     дзвінок,     але      може     працювати     й      у      випадку,     коли     дзвінок      вим -кнений.
Можливе розв’язання:  рис.     13.
Задача  5.      Накресліть     схему      з’єднання      батарейки,     двох     ви-микачів      і      одного     дзвінка,     при      якому     подзвонити     можна     було     б      із     
двох     різних     місць.     Де     на     практиці     можна     використовувати     таку    
схему?
Можливе розв’язання:  рис.     14.
Рис.     13 Рис.     12 Рис.     14
III. Домашнє завдання
1.      Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача  4.15.     Накресліть     принципову      схему      електричного     
кола,     зображеного     на     рис.     15.     Укажіть     на     схемі      напрямок      стру-му     в      колі.
Рис.     15
Задача 4.38.     Накресліть     схему      під’єднання      двох     лампочок     
до     джерела     струму     так,     щоб      перегоряння     однієї      не     вплинуло     
на     роботу     іншої.
Задача 4.41.     Як     потрібно     під’єднати     до     гальванічного      еле -мента      дві     лампочки      й      два      ключі,     щоб      в      разі      замикання     хоча     б    
одного     ключа     одночасно      загорялися     обидві     лампочки?     Накрес-літь      відповідну     схему.
2.           Творче завдання.     Придумати    пристрій    (і     накреслити     відповідну    
схему),      щоб      у      разі      відкривання     вхідних      дверей     в      одній      із      кімнат    
загорялася     сигнальна      лампочка.
Можливе розв’язання: вхідні      двері     повертаються      навколо     
осі     O      (рис.      16).      До     дверей     прикріплено     пружну      пластинку     A ,    
яка,     коли     відкриваються     двері,      замикає      коло,      і      лампочка      за -горяється.
O A
Рис.     16

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (04.10.2014)
Переглядів: 2004 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: