Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 2/53 Тема уроку. Будова ядра атома. Ізотопи.

Урок №  2/53
  Тема уроку.  Будова ядра атома. Ізотопи.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати поняття про нуклони, дати визначення ізо ­
топу, хімічних елементів, ознайомити учнів з   ядерною 
взаємодією.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I. Перевірка домашнього завдання;
актуалізація опор-них знань учнів
5—10
хв
Відповіді з місця
та біля дошки; бесіда;
фізичний диктант
II. Вивчення нового
матеріалу
15—20
хв
Пояснення вчителя; записи
на дошці та в зошитах
III. Закріплення ново-го матеріалу
15 хв Самостійна робота учнів
IV. Домашнє завдання 1—2 хв Коментар учителя; записи
на дошці та в щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань учнів
Запитання для організації бесіди
Що таке атом? •  
Що входить до складу атома? •  
Хто вперше довів «подільність» атома? •  
У ході яких дослідів було встановлено існування електрона? •  
У чому суть моделі атома Дж. Томсона? •  
Чому модель атома Томсона не прийняли фізики сучасники •  
вченого?
Хто досліджував внутрішню структуру атома? •  
У чому суть досліду Резерфорда? •  
Чому відхилялися •   α -частинки в досліді Резерфорда?
Що являють собою •   α -частинки?
Яку модель атома запропонував Е. Резерфорд? •  
Фізичний диктант
Проводиться за посібником [4].
II.  Вивчення нового матеріалу
Виявилося, що навіть такий мікрооб’єкт, як ядро, теж склада-ється з більш дрібних частинок протонів і нейтронів. Загальна
назва протона і нейтрона нуклон (від латин. nucleus ядро).
Основна різниця між ними в тому, що протон має позитивний
електричний заряд, який за модулем дорівнює заряду електрона,
а нейтрон є електрично нейтральним.
Заряд ядра ( Z ) дорівнює числу протонів у ядрі й збігається з по-рядковим номером елемента в періодичній системі Менделєєва.
Масове число A , яке визначає атомну масу елемента, дорівнює сумі
чисел нейтронів N і протонів Z у ядрі: AZN =+.
Будь-який хімічний елемент можна записати у вигляді:
Z
A
X .
Наприклад,
2
4
He,
92
238
U .
Завдання класу
1. Замість букв Z і A проставте відповідні числа:
Z
A
Al,
Z
A
B .
2. Визначте, скільки нуклонів у ядрі атома Літію; скільки про -тонів і скільки нейтронів у ядрі атома Нітрогену; скільки елек-тронів на оболонці.
Як можуть настільки близько співіснувати в ядрі протони
частинки, заряджені однойменним зарядом?
Справа в тому, що їх утримують найміцніші сили в природі
ядерні. Вони в 100 разів перевищують кулонівські сили відштов -хування між протонами. Ядерні сили діють на дуже малих від-станях, порівнюваних із розміром атомного ядра  10
15 −
()м , і на
всі нуклони в ядрі.
Таку протонно-нейтронну модель атомного ядра було запропо -новано в 1932 р. фізиками Д. Іваненко та В. Гейзенбергом.
У кожній клітинці таблиці Менделєєва розташовується кілька
атомів-«близнюків» одного елемента, ядра яких мають однакове
число протонів, але різне число нейтронів. Такі ядра називають
ізотопами. Хімічні властивості ізотопів одного й того самого еле -мента є однаковими, а ядерні різними.
Так, у природі існує Гідроген:
1
1
H протій,
1
2
H дейтрій,
1
3
H тритій,
1
4
H ізотоп Гідрогену, відкритий у 1963 р.
III. Закріплення нового матеріалу
Самостійна тестова робота
1. Чому дорівнює заряд ядра?
А   Заряду атома
Б   Заряду електрона
В   Заряду всіх електронів
Г   Ядро не має заряду
2. Як заряджені протони?
А   Позитивно
Б   Негативно
В   Протони не мають заряду
Г   Це залежить від виду атома
3. До складу ядра входять:
А   протони
Б   нейтрони
В   протони й електрони
Г   протони й нейтрони
4. Якими силами утримуються в ядрі протони й нейтрони?
А   Гравітаційними
Б   Ядерними
В   Електричними
5. Відстані, на яких діють ядерні сили:
А   є більшими від розміру ядра
Б   є набагато меншими за розмір ядра
В   порівнювані з розміром ядра
6. Число нуклонів у ядрі
4
9
Be дорівнює:
А   9
Б   4
В   5
Г   13
7. Число нейтронів у ядрі
4
9
Be дорівнює:
А   9
Б   4
В   5
Г   13
8. Число протонів у ядрі
4
9
Be дорівнює:
А   9
Б   4
В   5
Г   13
202
9. Маса протона приблизно дорівнює масі:
А   електрона
Б   нейтрона
В   100 г
Г   1 а. о. м.
10. Маса нуклона приблизно дорівнює масі:
А   електрона
Б   нейтрона
В   100 г
Г   1 а. о. м.
11. Число протонів у ядрах ізотопів:
А   є однаковим
Б   є різним
12. Число нейтронів у ядрах ізотопів:
А   є однаковим
Б   є різним
Відповіді:    1. В. 2. А. 3. Г. 4. Б. 5. В. 6. А.
7. В. 8. Б. 9. А. 10.  Г. 11.  А. 12.  Б.
IV.  Домашнє завдання
Вивчити теоретичний матеріал уроку.
Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (25.02.2014)
Переглядів: 2193 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: