hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 1/52 Тема уроку. Атом і атомне ядро. Досліди Резерфорда.

Урок №  1/52
  Тема уроку.  Атом і  атомне ядро. Досліди Резерфорда.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати уявлення про атом і   атомне ядро, озна­
йомити учнів з  дослідом Резерфорда.

Хід уроку
I.  Постановка навчальної проблеми
Запитання для організації бесіди
Що ви знаєте про будову речовини? •  
Що називають молекулою? •  
Що називають атомом? •  
Коментар учителя
Що являють собою атоми? Саме слово походить від грецького
«atomos» неподільний. Перші ідеї про існування атомів 2,5 тис.
років тому висловив грецький філософ Демокріт. Довгий час існу -вання атомів не тільки не визнавали, а навіть говорити про це було
небезпечно. Так, у 1626 р. Паризький парламент під загрозою стра-ти заборонив атомістичну теорію. Згодом її все ж таки було визнано,
але до середини XIX ст. вважалося, що атом є неподільним.
II.  Вивчення нового матеріалу
Як же людина довідалася про складну будову атома? Особливу
роль у цьому зіграло відкриття в 1897 р. електрона англійським фізи-ком Джозефом Томсоном. Він установив, що катоди, виготовлені з різ-них металів, у рентгенівській трубці випускають одні й ті самі заря-джені частинки. Сам Томсон назвав їх «корпускули», що в перекладі
означає «часточки», і тільки пізніше вони одержали назву «електрон»
(назву було взято з робіт англійського фізика Джонстона Стонея).
Якщо атом у цілому є електрично
нейтральним, то в ньому повинні місти-тися й позитивно заряджені частинки.
Дж. Томсон запропонував свою модель бу-дови атома, яка одержала назву «пудинг»:
роль «родзинок» у такому «пирозі» вико-нують електрони (рис. 104).
Проте ця модель проіснувала недовго,
її було спростовано експериментальними
фактами.
Робота з  підручником
Учні за підручником ознайомлюються зі схемою досліду Ре-зерфорда. Учитель дає такі пояснення.
1. При радіоактивному розпаді Полонію випромінюються α -час -тинки це позитивно заряджені ядра Гелію, які летять зі
швидкістю 1610
7
, ⋅
м
с
.
2. Ці частинки потім ударяються об тонку золоту фольгу, товщина
якої становить усього 10
7−
м .
3. За фольгою розташований сцинтиляційний екран або кілька
лічильників, один із яких подає сигнал про те, де пролетіла
частинка після проходження крізь фольгу.
4. Більшість α -частинок проходить крізь фольгу без помітної змі -ни напрямку руху.
5. Як рідкісний виняток лише одна з астрономічно величезного
числа α -частинок відхиляється від свого шляху на 90° і біль -ше. Отже, на неї мають діяти величезні сили! Таким чином,
десь усередині атома є масивний позитивно заряджений центр,
і ті α -частинки, які зіштовхуються безпосередньо з ним, і від-хиляються так сильно!
У 1911 р. на підставі своїх дослідів Резерфорд висунув плане -тарну модель атома. (Учитель робить рисунок на дошці, учні
у зошиті.)
Запитання до класу
Які сили утримують електрон на орбіті? •  
Як дізнатися про кількість електронів в атомі? •  
Що можна сказати про заряд ядра? •  
позитив -ний заряд

III. Закріплення нового матеріалу
Фізичний диктант
1. Хто запропонував першу модель атома? (Дж. Томсон.)
2. Що являла собою перша модель атома? (Позитивно заряджена
куля, у якій розташовані електрони.)
3. Хто досліджував структуру атома? (Резерфорд.)
4. Якими частинками бомбардувалася золота фольга в досліді
Резерфорда? ( α -частинками.)
5. Як відхилялася більшість частинок, коли проходила крізь
фольгу? (Більшість частинок не відхилялася.)
6. Чи відхилялися які-небудь частинки на кут більше 90° , прой-шовши крізь шар речовини? (Відхилялися, але їх було дуже
мало.)
7. Якою частинкою може бути відкинута назад α -частинка?
(Позитивно зарядженою частинкою великої маси.)
8. Який заряд має α -частинка? (Позитивний.)
9. Чому приблизно дорівнює маса α -частинки? (8000 мас елек-трона.)
10. Із чого складаються молекули? атомів.)
11. Який знак має заряд ядра? (Позитивний.)
12. Які частинки рухаються навколо ядра? (Електрони.)
Відповіді:    1. А. 2. В. 3. Б. 4. Б. 5. Г. 6. А.
7. А. 8. Г. 9. Б. 1 0. В. 11. Б. 12. В.
IV.  Домашнє завдання
Вивчити теоретичний матеріал підручника.
Скарбничка цікавих фактів
Дуже наочно!
протон
1840
електронів
Ернст Резерфорд...
…на черговий комплімент на свою адресу: «Ви завжди на гре -бені хвилі!» відгукнувся: «А хіба не я піднімаю цю хвилю?»
…одного разу під час лекції, заплутавшись у математичних ви-кладках, поклав крейду й спокійно вимовив: «Якщо зробити все
правильно, то вийде так, як я сказав».
…за сімейною легендою, одержавши довгоочікувану телеграму
з Англії, яка сповіщала юного вченого про те, що йому присудже -но стипендію для навчання в Кембриджі, у себе вдома, в Новій
Зеландії, на городі, відкинув лопату й викликнув: «Це остання
в житті картопля, яку я викопав!»
Наскільки малий!
На відрізку 1 см можна вмістити приблизно 100 000 000 ато -мів.
Якщо уявити, що ядро атома має такий самий розмір, як ви-шня, то поперечник атома становитиме кілька сотень метрів.
У голівці шпильки міститься більше 10
19
атомів Феруму. Якщо
ці атоми розподілити на шляху від Землі до Сонця, то в кожному
міліметрі цього шляху виявиться півмільйони атомів.
Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (25.02.2014)
Переглядів: 2217 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: