hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 1/42 Тема уроку. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.


Урок № 1/42
Тема уроку. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Мета уроку: охарактеризувати основні властивості постійних магнітів,
описати особливості магнітного поля Землі, ознайо ­
мити учнів з електромагнітною взаємодією.
обладнання: постійні магніти (штабові, підковоподібні, магнітні стріл ­
ки), компас, металеві ошурки, глобус і два різнобарвні
прапорці (синій і червоний).

Хід уроку
I. Постановка навчальної проблеми
Магніти відомі людству більше двох з половиною тисяч років.
Ще в Давньому Китаю існувала приказка: «Камінь, що любить (ки -тайською «тшу-ши»), притягує залізо, як ніжна мати притягує до
себе своїх дітей». Не тільки китайці називають магніт «каменем,
що любить». Французькою назва магніту звучить як «aimant», що
в перекладі теж означає «той, який любить». Так що ж «люблять»
магніти, що вони до себе притягують?
II. Вивчення нового матеріалу
Крім заліза магніт добре притягує до себе чавун, сталь, нікель,
кобальт, манган. Деякі рідини й гази також можуть відчувати на
собі магнітну дію (чистий кисень взаємодіє з магнітом).
Магнітний залізняк — крихкий чорний мінерал, який від при -роди має магнітні властивості й у присутності якого залізо, сталь,
нікель, кобальт також набувають магнітних властивостей.
Різні частини магніту притягують до себе залізні предмети по-різному.
Демонстрація 1. У металеві ошурки занурюємо магніт, спостері -гаємо, як ошурки прилипають до його полюсів.
Запис у зошит. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша
магнітна дія, називають полюсами.
Кожний магніт має два полюси — північний ( N ) і півден-ний ( S ). Однак можна намагнітити матеріал і так, що він мати-ме 2, 4, 6 і більше полюсів. Неможливо одержати магніт тільки
з одним полюсом. Якщо його розділити на частини, то кожна із
частин магніту матиме два полюси (правда, слабкіші, ніж у ви-хідного магніту).
Магнітна взаємодія — це не завжди притягування!
Демонстрація 2. Підносячи магнітні стрілки одну до одної, спосте-рігаємо, що однойменні полюси відштовхуються,
а різнойменні притягуються.
Магніти взаємодіють між собою на відстані, оскільки навколо
будь-якого магніту існує магнітне поле.
Запис у зошит. Магнітне поле — особливий вид матерії, який від-різняється від речовини та існує навколо намагнічених тіл.
Демонстрація 3. Дугоподібний магніт підносимо до картонки
(скляної пластинки або посудини від калориме -тра), спостерігаємо відсутність дії. Під картонку
кладемо дрібні цвяхи й знову підносимо магніт.
Картонка притягується до магніту.
Висновок: магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речо-вини, які послабляють дію магнітного поля, й речовини, що під-силюють її.
Магніт у вигляді стрілки використовують у компасі. Компас —
один із найдавніших приладів, відомих людству,— був винайдений
у Китаю.
Демонстрація 4. Демонструємо сучасний компас, пояснюючи
принцип його дії.
Звідки магнітна стрілка «знає», де перебуває Північний полюс
Землі? Земна куля теж магніт, а отже, в нашої планети є своє
власне магнітне поле, яке й впливає на магнітну стрілку, змушу-ючи її орієнтуватися певним чином. Чому ж тоді північний кінець
магнітної стрілки вказує на північ? Чи немає тут протиріччя? (Го -воримо про невідповідність географічних і магнітних полюсів, для
більшої наочності демонструємо глобус.)
Демонстрація 5. На північному географічному полюсі глобуса при -кріплюємо червоний прапорець, який символізує
південний магнітний полюс Землі, на географіч -ному півдні — синій прапорець, який позначає
північний магнітний полюс Землі. Звертаємо
увагу учнів на те, що відстань між точками гео -графічної півночі й магнітного півдня дорівнює
приблизно 1600 км!
Магнітне поле мають не всі планети Сонячної системи. Так,
Меркурій має надзвичайно слабке магнітне поле, а на Місяці ком -пас і зовсім не знадобиться. (Далі говоримо про магнітні аномалії
на Землі.)
Людина не може побачити магнітне поле, проте може виявити
його існування в просторі за його дією.
Демонстрація 6. На стіл кладемо штабовий магніт, накриває-мо його аркушем паперу й, обережно струшу -ючи його, посипаємо ошурками. Ошурки під
дією магніту намагнічуються й розташовуються
вздовж вигнутих ліній — силових ліній магніт-ного поля (рис. 71).
S N
Рис. 71
III. Закріплення нового матеріалу
Запитання для організації бесіди
Які речовини притягуються до магніту? •
Що являють собою природні магніти? •
Порівняйте речовини, які притягуються до магніту, з речови- •
нами, які притягуються до наелектризованих тіл.
Як намагнітити тіло? •
Що таке магнітні полюси? •
Як взаємодіють між собою полюси магнітів? •
Який принцип покладений в основу компаса? •
Які факти доводять, що географічні й магнітні полюси нашої •
планети не збігаються?
Що називають магнітним полем? •
Де застосовують магніти? •
Що являють собою магнітні силові лінії? •
IV. Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
2. Творче завдання. Самостійно дослідити різні речовини й склас -ти список речовин, які притягуються до магніту; не притягують -ся до магніту; послабляють магнітне поле; підсилюють магнітне
поле.
Скарбничка цікавих фактів
За легендою...
...слово «магніт» походить від імені давньогрецького чаба-на Магнеса, який носив сандалії, підбиті залізними цвяхами, та
першим помітив притягування сандалій до чорних камінчиків на
пасовище.
Щоправда, за іншою легендою, магніт названий на честь міста
Магнезія, де у великій кількості були поклади магнітного заліз-няку.
Чому синій і червоний?
Так традиційно фарбують кінці магнітної стрілки. Цю тра -дицію було започатковано у Китаю. Там у стародавності південь
називався червоною країною, північ — чорною, схід — зеленою,
а захід — білою.
Один із найпотужніших...
...постійних магнітів перебуває в Чиказькому університеті.
Маючи масу 2 тонни, він створює в об’ємі 001
3
,м магнітне поле
0,11 Тл (магнітне поле поблизу поверхні Землі 0,00005—0,0001 Тл,
у демонстраційних шкільних магнітів — 0,005—0,01 Тл).
Незвичайний магніт, за переказом, був вставлений у каблучку
Ісаака Ньютона. Цей природний камінь міг піднімати тіла, маса
яких в 50 разів перевищувала його власну масу.
161
Найбільш пам’ятний подарунок
Так А. Эйнштейн назвав компас, отриманий у подарунок від
батька в 5-річному віці, який викликав безмежний подив і захо-плення майбутнього вченого: «Те, що ця стрілка поводилася так
упевнено, ніяк не могло знайти собі місця в моїй свідомості».
Фізика і література
Ах, как играет этот Север!
Ах, как пылает надо мной
Разнообразных радуг веер
В его короне ледяной!
Ему, наверно, по натуре
Холодной страсти красота,
Усилием магнитной бури
Преображенная в цвета...
М. О. Дудін
Магніти і жива природа
Біологи вважають, що деякі птахи й риби «відчувають» магніт-не поле Землі. У ході експериментів голубам прикріплювали легкі
магніти і... голуби втрачали орієнтацію в просторі. Вугри теж втра-чали орієнтацію поблизу магнітів. Відомо, що магнітне поле впли-ває на схожість насінь. Та й сама людина має власне магнітне поле,
щоправда, на порядок слабкіше, ніж у Землі: магнітне поле, створю-ване серцем, слабкіше в мільйон разів, мозком — у тисячу. Під дією
магнітного поля чутливість зубного нерва зменшується у 2—3 рази.
Чи може магніт бути пластичним або... рідким?
Може! Якщо в рідину або пластмасу під час її виготовлення
додати феромагнітний порошок. Існують навіть прозорі магніти,
виготовлені з прозорих феромагнітних кристалів.
Що буде, якщо зникнуть магніти?
Разом з ними «зникнуть» телефон, радіо, телебачення, ком -п’ютери тощо.
Якщо довго битися сталевими мечами, чи намагнітяться їхні
леза від тертя?
Різкі удари аж ніяк не сприяють намагнічуванню, а навпаки,
попередньо намагнічені мечі після «бою» розмагнічуються.
Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (21.02.2014)
Переглядів: 3817 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: