Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 16/22 Тема уроку. Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 7 «Вивчення електричного кола з паралельним з’єднання


Урок №  16/22
  Тема уроку.  Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна робота №   7 «Вивчення електричного кола з  паралельним
з’єднанням провідників».
  Тип уроку: комбінований.
  Мета уроку:  розкрити взаємозв’язок між силою струму, напругою
й   опором кола при паралельному з’єднанні провідників;
продовжити  формування  вмінь  учнів  застосовувати
закон Ома для розрахунку опорів провідників.
  обладнання:  до лабораторної роботи №   7.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Постановка     на-вчальної     проблеми;    
актуалізація     опор-них      знань
5—10     
хв
Бесіда;     записи     на     дошці     
та     в      зошитах
II.         Закріплення     знань,    
умінь      і      навичок    
учнів.      Лабораторна    
робота     №     7
30—35    
хв
Самостійна     робота     учнів      із      фі-зичним      обладнанням     за      посіб-ником     [2];      записи     в      зошитах
III.     Домашнє      завдання 1—2     хв Коментар     учителя;     записи    
на     дошці      та     в      щоденниках
Хід уроку
I.  Постановка навчальної проблеми; актуалізація опорних
знань учнів
При     паралельному      з’єднанні      всі     про -відники      (резистори,      лампи     й      т.      д.)     під-ключаються     до     однієї      й      тієї      самої      пари    
точок      кола     A      і      B      (рис.      41).
Запитання до класу
У      чому     полягають     переваги     такого     •  
підключення?
Що     можна     сказати      про      напругу      на     першій     і      другій     лампах? •  
UU12= .
A B
R
1
R
2
Рис.     41
89
Що     відбувається     з      ділянкою      кола     при      паралельному      з’єднанні?     •  
( Відповідь:      Збільшується      загальна     площа     поперечного     перерізу    
провідників.)
Як     це     позначиться     на     опорі      цієї      ділянки      кола?      ( •   Відповідь:      За-гальний      опір     зменшується.)
Цей      факт     можна     описати      законом:
111
12 RRR
за г
=+ .
Сила     струму     при      такому     підключенні     розподіляється     в      точці      A    
за      двома      (у      нашому      випадку)     каналами,     як     ріка     за      двома      рукавами,    
знову      «зливаючись»      у      точці      B :
III
за г
=+12.
Перевіримо     записані     закони     на     практиці.
II.  Закріплення знань, умінь і  навичок учнів. Лабораторна
робота №  7
Лабораторна     робота     проводиться     за      посібником     [2].
Додаткове завдання.  Придумайте,     як     можна     виготовити     опір,    
який     можна     було     б      змінювати     так,     щоб      він     дорівнював     0,5     Ом,     
1      Ом     і      2      Ом.      ( Можливе розв’язання:     між      клемами     AB     і      CD     (рис.      42)    
натягнуто      провідники      з      опором     по     1      Ом     кожний.     З’єднавши     кле -ми     B      і      D ,      одержуємо     провідник    
з      опором     2      Ом     (у      коло     підключа -ємо      клеми     A      і      C ).      З’єднавши     кле -ми     A      і      C ,      B      і      D ,      одержимо      опір    
0,5     Ом     (у      коло     підключаємо     кле -ми     AB     і      CD).
III. Домашнє завдання
Вивчити     теоретичний     матеріал     уроку.
А В
D С
Рис.     42

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (17.12.2014)
Переглядів: 653 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: