Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 14/20 Тема уроку. Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єдння


Урок №  14/20
  Тема уроку.  Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна робота  №  6 «Дослідження електричного кола з   послідовним з’єднанням провідників».
  Тип уроку: комбінований.
  Мета уроку:  розкрити взаємозв’язок між силою струму, напругою
й   опором кола при послідовному з’єднанні провідників;
продовжити формування вмінь учнів застосовувати за ­
кон Ома для розрахунку опорів провідників, складати
електричне коло, читати показання приладів; розвивати
вміння зіставляти, порівнювати, узагальнювати.
  обладнання:  до лабораторної роботи №   6.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Постановка         
навчальної         
проблеми;     актуа -лізація     опорних    
знань      учнів
5—10     
хв
Бесіда;     записи     на     дошці     
та     в      зошитах
II.         Закріплення     знань,    
умінь      і      навичок    
учнів.      Лабораторна    
робота     №     6
20—25    
хв
Самостійна     робота     учнів          
із      фізичним     обладнанням    
за      посібником     [2];          
складання     електричного     
кола;     записи     в      зошитах
III.     Домашнє      завдання 1—2     хв Коментар     учителя;         
записи     на     дошці      та     в      щоден-никах
Хід уроку
I.  Постановка навчальної проблеми; актуалізація опорних
знань учнів
Запитання для організації бесіди
Якими     фізичними     величинами     характеризується      будь-яке     •  
електричне      коло?
Що     характеризує     напруга? •  
Що     характеризує     сила     струму? •  
Що     характеризує     опір? •  
Яким     законом     пов’язані     між      собою      ці      три      фізичні     величини? •  
83
Як     залежить      сила     струму     від     напруги      й      опору      ділянки      елек- •  
тричного     кола?
Яке      з’єднання      провідників      ми     називаємо     послідовним? •  
Виконуючи     лабораторну     роботу     №     3,      ми     переконалися,     що     сила    
струму     в      різних     ділянках     послідовно     з’єднаного     кола     є      однаковою.     
Цей      висновок     можна     записати     так:
III
за г
==12.
А      чому     дорівнює     опір     послідовно     з’єднаних      провідників?    
З’єднуючи     провідники      послідовно,      ми     тим      самим     збільшуємо      до-вжину     провідника.      Що     при      цьому      відбувається     з      опором     кола?
RRR
за г
=+12.
Виконуючи     лабораторну     роботу     №     2,      ми     переконалися,     що     по-вна      напруга      в      колі     дорівнює     сумі     напруг     на     її      окремих     ділянках.
UUU
за г
=+12.
Перевіримо     записані     нами     закони     на     досліді.
II.  Закріплення знань, умінь і  навичок учнів. Лабораторна
робота №  6
Учні     виконують     лабораторну     роботу     за      запропонованим      планом    
за      посібником     [2].
Додаткове завдання.  Як     увімкнути     лампу,     на     цоколі     якої     на-писано     12     В,     1      А,     якщо      напруга      джерела     струму     36     В?     Можна    
використати     реостати     з      такими      даними:    
1)      100      Ом,      0,5     А;
2)      16     Ом,      2      А;
3)      40     Ом,      1,2     А.
( Відповідь:      Потрібно     ввімкнути     послідовно     з      лампою      третій    
реостат      і      відрегулювати     за     його     допомогою     нормальне     розжа -рення      лампи.     Перший     реостат      має      мале     значення      припустимого     
струму     (для     нормального     горіння      лампи),      другий     —     малий     опір,    
і      сила     струму,      який     проходить     через      лампочку,     перевищить      при -пустиму.)
III. Домашнє завдання
Вивчити     теоретичний     матеріал     уроку.

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (04.10.2014)
Переглядів: 2102 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: