Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 6/19 Тема уроку. Вага тіла. Невагомість.

Урок № 6/19
  Тема уроку.  Вага тіла. Невагомість.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  увести  поняття  «вага  тіла»,  формувати  уявлення  про 
явище  невагомості;  розвивати  уміння  спостерігати  та 
аналізувати  фізичні  явища;  розширювати  знання  про 
сили природи.
  о бладнання:  динамометр, гнучка дощечка, тягарці, пластикова пляшка, 
наповнена водою.

Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Учні відповідають з місця й біля дошки (питання і  вправи після 
параграфа підручника, розв’язування задач).
Питання класу
Які явища можуть бути прикладом дії сил земного притя гання? •  
У  чому  проявляється  всесвітнє  тяжіння?  Хто  відкрив  закон  •  
всесвітнього тяжіння?
Від чого залежить сила тяжіння? •  
Яке значення має коефіцієнт g? •  
Чи  однакова  сила  тяжіння  діє  на  тіло  на  Землі  й   на  Місяці?  •  
Чому?
Тіло  має  масу  50  кг.  З   якою  силою  воно  притягується  до  •  
 Землі?
Футбольний   м’яч притягується до Землі із силою 4  Н. Яка маса  •  
футбольного  м’яча?
Як на рисунку зобразити силу тяжіння? •  
Чи змінюється сила тяжіння в  міру віддалення від Землі? •  
Чи можна зовсім позбутися дії гравітаційних сил? •  
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Демонстрація 1.   До пружини динамометра підвішують тягарець. 
Спостерігають деформацію пружини.
Питання класу
Які тіла діють на тягарець? (Земля, пружина.) •  
Як називаються сили, що діють на тягарець з  боку Землі, пру - •  
жини? (Сила тяжіння, сила пружності.)
Відомо,  що  в  природі  існує  взаємодія.  Отже,  можлива  і  дія 
тягарця на пружину.
Питання класу
До чого приводить ця дія? (Пружина деформується.) •  
Яка ще сила діє на пружину? (Сила тяжіння.) •  
Демонстрація 2.   На  закріплену  на  певній  висоті  дощечку  помі-щають  важку  гирю.  Спостерігають  деформацію 
дощечки.
Учні відповідають на питання, аналогічні заданим після про-ведення демонстрації 1.
Висновок.  Будь-яке тіло впливає на опору або підвіс. Цей вплив 
викликає деформацію опори або підвісу. Розглянута сила назива-ється вагою тіла.
У зошитах записується означення ваги тіла, вводиться літерне 
позначення ваги і   одиниця ваги в   СІ.
Далі  підкреслюється  розходження  понять  (які  в  побуті  часто 
взаємозамінні) «маса тіла» і   «вага тіла». Якщо тіло нерухоме від -носно опори (або підвісу) і   Землі або рухається прямолінійно і  рів-номірно, то вага чисельно дорівнює силі тяжіння. Записується на 
дошці й   у зошитах формула. При зовнішній схожості розрахунко-вих формул вага і   сила тяжіння — різні сили. Вони різні за своєю 
природою  і  точкою  прикладання.  ( Питання  класу:  Яка  природа 
сили тяжіння? сили пружності?) Вага тіла, як і  сила пружності, 
відносяться до електромагнітних сил. (Питання  класу: До   якого 
тіла прикладена сила тяжіння? вага?)
На дошці робляться відповідні рисунки. Якщо швидкість тіла, 
яке рухається, змінюється, то вага тіла теж змінюється.
Демонстрація 3.   Пластикова  пляшка  з  отвором  біля  дна  напов-нюється  водою.  Кришку  щільно  загвинчують, 
виключивши проникнення повітря зовні. Трима -ємо пляшку за кришку нерухомо — вода з  отво-ру  не  виливається.  Різко  піднімаємо  вгору  — 
з’являється струмінь, він   б’є тим сильніше, чим 
більше змінюється швидкість.
Питання класу: Чому з’явився струмінь? Про що це свідчить?
Після  обговорення  повторюємо  дослід,  трохи  видозмінивши 
його.
Демонстрація 4.   Та сама пляшка з водою без пробки. Випускаємо її 
з   рук з  певної висоти над заздалегідь підготовле-ною ємністю. Поки пляшка падає, вода з  отвору 
не виливається. (Можна випустити з   рук динамо -метр із тягарцем і   звернути увагу на скорочення 
пружини динамометра під час падіння.)
Даються означення невагомості й  приклади її прояву.
Перегляд відеоматеріалу про невагомість
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.  Скільки важить гас об’ємом 20 л?
Дано:
V = 20 л
ρ
г
кг
м
= 800
3
СІ
V = 002 ,  м
3
Розв’язання
Pmg = ;
mV=ρ ;
PVg =ρ ;
P = ⋅⋅≈ 800
3
00298160
3
кг
м
Н
кг
м ,,   Н.
P  — ?
Відповідь:   P ≈ 160   Н.
Задача 2.   Визначте  вагу  дубового  бруска  розміром  150 500 150 ××
150 500 150 ××  мм.
Дано:
ρ
д
кг
м
= 800
3
a = 150  мм
b = 500  мм
c = 150  мм
СІ
a = 015 ,   м
b = 05,   м
c = 015 ,   м
Розв’язання
Pmg = ;
mV=ρ ;
Vabc =⋅⋅ ;
Pabcg =⋅ ⋅⋅⋅ ρ ;
P  — ?
71
P = ⋅⋅⋅⋅ ≈ 800
3
01505015 98 90
кг
м
Н
кг
мм м ,,,,   Н.
Відповідь:   P ≈ 90  Н.
Задача 3  (усно). Визначте вагу космонавта масою 60  кг, якщо 
космічний  корабель:  а)  перебуває  на  старті;  б)  рухається  по  на-вколоземній орбіті.
Питання класу: Яка сила «залишає» слід на вологому піску?
IV.  Домашнє завдання
[1]: 12 (п. 3—5); впр. № 12 (задачі 2—5).
[2]: § 9.
[3]:   СР — задачі 10.3; 10.7; 10.8; 10.13; 
ДР — задачі 10.16; 10.17; 10.20; 10.23;  
ВР — задачі 10.15; 10.28—10.30.
Додаткове завдання. Підготувати доповіді за темами «Неваго-мість», «Сила тяжіння на інших планетах».
Підготуватися до лабораторної роботи № 5 за посібником [4]: 
домашня робота № 5, 6.
Скарбничка цікавих фактів
Як довго?
Вихід ракети-носія на задану орбіту займає близько 10 хв. Про-тягом  цього  часу  космонавти  відчувають  перевантаження.  Після 
відділення  космічного  корабля  від  ракети-носія  перевантаження 
змінюється невагомістю.
Тварини-космонавти
У  невагомості  голуб  втрачає  просторову  орієнтацію,  безладно 
махає крилами; риби в  акваріумі крутяться, як балерини, всере-дині кулі, у   якій зібралася вода.
Випробувати на собі...
...стан невагомості можна і  в умовах Землі. Для цього потрібно 
стати пасажиром спеціального авіарейса ІЛ-76МДК. Літак набирає 
висоту й  починає рухатися точно по параболічній траєкторії. Стан 
невагомості триває протягом 30—40 секунд. В  одному півтораго -динному польоті виконується 15 режимів невагомості.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 1167 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: