Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 5/5 Тема уроку. Нерівномірний рух. Середня швидкість.


Урок № 5/5
  Тема уроку.  Нерівномірний рух. Середня швидкість.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  навчати розрізняти види механічного руху за зміненням
швидкості тіла; формувати навички розв’язування задач;
увести поняття середньої швидкості.
  о бладнання:  кулька, похилий жолоб.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш ­
нього завдання
5—7 хв Записи на дошці; усне опиту­
вання
II. Вивчення нового
матеріалу
20 хв Бесіда; демонстрації; спо­
стереження; записи на дошці
та  в   зошитах
III. Закріплення ново ­
го матеріалу
15 хв Розв’язування задач; записи
на дошці та в   зошитах
IV. Домашнє завдання 2 хв Коментар учителя; записи
на  дошці та в  щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Учні на дошці записують розв’язання домашніх задач. Учитель
у   цей  час  проводить  усне  опитування  за  питаннями  та  вправами
до параграфа підручника.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Питання класу
Наведіть приклади тіл, що рухаються рівномірно, тобто з   по­ •  
стійною швидкістю.
Як ви вважаєте, такий вид руху часто зустрічається у  приро ­ •  
ді,  техніці?  (Ні.  Частіше  швидкість  тіла  під  час  руху  зміню­
ється.)
Цей рух називають нерівномірним. Наведіть приклади такого  •  
руху.
Демонстрація.   Рух кульки вниз по похилому жолобу є  прикладом
руху  зі  швидкістю,  що  збільшується,  а  вгору  по
жолобу — зі швидкістю, що зменшується.
Питання класу
Якщо швидкість кульки в  кожній точці є   різною, як же її  •  
визначити? Як характеризувати такий рух? (Одна з  можли­
вих  характеристик  нерівномірного  руху  —  середня  швид­
кість.)
Що  необхідно  знати,  щоб  визначити  середню  швидкість  •  
руху?
Говорячи  про  швидкість  нерівномірного  руху,  мають  на  ува­
зі  середню  швидкість  на  певній  ділянці  шляху  або  за  певний
 проміжок  часу.  Щоб  її  обчислити,  ділять  весь  пройдений  тілом
шлях на весь час руху.
Запис у   зошит:  v
S
t
се р
= .
Не слід плутати середню швидкість із поняттям «середнє ариф­
метичне». На прикладі покажемо, що це різні величини.
Приклад. Автомобіль перші 30 хв свого шляху рухався зі
швидкістю  40  км/год,  а  наступні  2  год  зі  швидкістю  50  км/
год.  Визначте  середню  швидкість  руху  автомобіля  на  всьому
шляху.
Дано:
t
1
30 =  хв  = 05,год
v
1
40 =
км
го д
t
2
2 =  год
v
2
50 =
км
го д
Розв’язання
v
S
t
се р
= ;  SSS =+12;  tt t =+12;
Svt
111
=⋅ ;  Svt
222
=⋅;  v
tvt
t
v
t
се р
=
+
+
11 22
12
.
v
се р
км
го д
го д+5
км
го д
го д
го д+ го д
км
го д
==⋅⋅ 40 05 02
05 2
48
,
,
.
v
се р
 — ?
Середнє арифметичне:
vv12
2
+
=
40 50
2
45
км
го д
км
го д км
го д
+
= .
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1. Піднімаючись у   гору, лижник проходить шлях, який
дорівнює 5 км, із середньою швидкістю 5,4 км/год. Спускаючись
із гори зі швидкістю 10   м/с, він проходить 2 км шляху. Визначте
середню швидкість руху лижника на всьому шляху.
Дано:
S
1
5 =  км
v
1
54 = ,
км
го д
S
2
2 =  км
v
2
10 =
м
с
СІ
S
1
5000 =   м
v
1
15 = ,
м
с
S
2
2000 =   м
Розв’язання
v
S
t
се р
= ;  SSS =+12;
tt t =+12;  t
S
v
1
1
1
= ;  t
S
v
2
2
2
= .
t
1
5000
3333 3 ==м
м
с
1, 5
,  с;
v
се р
 — ?
t
2
2000
200 ==м
м
с
10
 с;  v
се р
мм
сс
м
с
==+
+
5000 2000
3333 3200
198
,
, .
Відповідь:   v
се р
м
с
= 198 , .
Задача 2.   Автобус  перші  4  км  шляху  проїхав  за  12  хв,  а  на­
ступні  12  км  —  за  18  хв.  Визначте  середню  швидкість  автобуса
на кожній ділянці шляху і  на всьому шляху.
Дано:
S
1
4 =  км
t
1
12 =  хв  = 02,год
S
2
12 =  км
t
2
18 =  хв  = 03,год
Розв’язання
v
S
t
сер1
=
1
1
;   v
сер1
км
го д
км
го д
==4
02
20
,
.
v
S
t
сер2
=
2
2
;   v
сер2
км
го д
км
го д
==12
03
40
,
v
SS
tt
се р
=
+
+
12
12
;   v
се р
км км
го дгод
км
го д
==+
+
412
02 03
32
,, .
v
сер1
 — ?
v
сер2
 — ?
v
се р
 — ?
Відповідь:   v
сер1
км
го д
= 20 ;  v
сер2
км
го д
= 40 ;  v
се р
км
го д
= 32 .
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 3; впр. № 3.
[2]: § 3.
[3]:   СР — задачi 3.1—3.4;  
ДР — задачi 3.9; 3.11; 3.15; 3.17;  
ВР — задачi 3.19; 3.21; 3.22; 3.24.
Додаткове завдання. Підготувати повідомлення на тему: «Від
воза до ракети».
Скарбничка цікавих фактів
Найшвидший ліфт
Установлений у   508 ­ метровій вежі в   столиці Тайваню Тайбеє.
Його швидкість дорівнює 17  м/с (приблизно 96 км/год).
Прилад для вимірювання секунд
До  XVIII  століття  на  годинниках  не  було  навіть  хвилинної
стрілки, а   секундна з’явилася тільки в  XIX столітті!
Навіть  Галілео  Галілею  довелося  відраховувати  секунди  по
биттю  власного  серця  —  іншого  приладу  для  настільки  точного
вимірювання часу тоді просто не було!
Що таке мить?
Найшвидший рух, який може зробити людина,— це мигання
очей. Однак це цілком значний проміжок часу, що триває близь­
ко  0,4  с.  За  цей  час  пасажирський  поїзд  пройде  відстань  5   м,
літак  —  89   м,  земна  куля  пролетить  по  орбіті  12  км,  світло  по­
криє  в    просторі  відстань  у   120   000  км,  а   комар  встигне  зробити
200   змахів крильцями.

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 1713 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: