hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 4/4 Тема уроку. Закон Кулона. Розв’язування задач.


Урок №  4/4
  Тема уроку.  Закон Кулона. Розв’язування задач.
  Тип уроку: систематизація та закріплення знань.
  Мета уроку:  систематизувати знання про електричне поле, взаємо ­
дію заряджених тіл; формувати навички розв’язування
типових задач.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання
5—10     
хв
Усне     опитування;     експрес-контроль     знань
II.         Закріплення     вмінь     
і      навичок
20—30    
хв
Розв’язування     задач;     записи    
на     дошці      та     в      зошитах
III.         Підбиття     підсумків     
уроку
5—10     
хв
Повторення
IV.     Домашнє      завдання 1—2     хв Коментар     учителя;     записи         
на     дошці      та     в      зошитах
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Розв’язання      задачі      2.19     перевіряється      усно.
Розв’язання задачі 2.19
Дано: СІ
F
е
= 4      мкН F
е
=⋅

410
6
     Н
На     заряджену     порошинку      діє     си    -    
ла     F
е
     електричного      поля     та     сила     тя-жіння     (рис.      6).     Fmg
е
= ;      m
F
g
=
е
;
m =≈⋅410
98
6
410
7
Н
Н
кг
,
     кг.
m —     ?
F
е
mg
Рис.     6
Відповідь: m ≈⋅

410
7
     кг.
26
Експрес-контроль знань
Проводиться     за      посібником     [5].
II.  Закріплення вмінь і   навичок
Розв’язування задач
Задача 1.   Електричні     заряди     двох     хмар     дорівнюють      відповід-но     20     Кл     і      −30     Кл.     Середня      відстань     між      хмарами     30     км.      З      якою    
силою     взаємодіють      хмари?     (Геометричними     розмірами     хмар     зне -хтувати.)
Дано:
q
1
20 =      Кл
q
2
30 =−      Кл
r = 30     км
СІ
r =⋅310
4
м
Розв’язання
Fk
qq
r
=

12
2
;
F[]=⋅=
⋅ Нм
Кл
Кл
м
Н
2
2
2
2
;
F{}=⋅ ⋅=⋅

9106000
9
20 30
910
8
     Н.
F ? —     ?
Відповідь:      F = 6000     Н.
Задача 2.     На     якій     відстані      один     від     одного     два      заряди     по     1      Кл,    
що     перебувають     у      вакуумі,     взаємодіють      із      силою     9      кН?     
Дано:
q
1
1 =      Кл
q
2
1 =      Кл
F = 9      кН
СІ
F = 9000     Н
Розв’язання
Fk
qq
r
=

12
2
;    
r
kq q
F
=

12;
r[]==⋅⋅

НмКл
Кл Н
м
22
2
;
r {}=
⋅⋅

=
9101
910
1000
9
3
     м.
r ? —     ?
Відповідь:      r = 1000     м.
27
Задача  3.   Два      однакові     за      модулем     точкові      заряди,      розташо-вані     у      вакуумі      на     відстані      3      м      один     від     одного,      відштовхуються      із     
силою     0,4     Н.     Чому     дорівнює     кожний      заряд?
Дано:
qq12=
r = 3      м
F = 04,      Н
Розв’язання
Fk
qq
r
=

12
2
.
Оскільки     qq12= ,      то     Fk
q
r
=
2
2
,      q
Fr
k
=

2
.
q[]==⋅⋅

НмКл
Нм
Кл
2
2
.
q ? —     ?
q{}==⋅04 9
910
9
0210
4
,
,      (Кл).
Відповідь: q =⋅−
0210
4
,      Кл.
III. Підбиття підсумків уроку
Запитання до класу
Заряд      однієї      краплі     дощу     дорівнює     •   3q ,      а      другої     −5q .      Краплі    
злилися      в      одну.      Яким     є      заряд      краплі,      що     утворилася?
Як     зміниться      сила     взаємодії      між      двома      точковими     заряда- •  
ми,     якщо      відстань     між      ними     збільшити     в      3      рази?      зменшити     
у      2      рази?
Як     зміниться      сила     взаємодії     тих      самих      зарядів,      якщо      вели- •  
чину     одного     з      них      збільшити     в      3      рази?      зменшити      в      2      рази?     
якщо      простір     між      зарядами      заповнити     будь-яким     рідким     ді -електриком?
Наведіть     приклади,     які     підтверджують     закон      збереження      елек- •  
тричного     заряду.
Яким     чином     можна     повністю     передати     заряд      зарядженого     тіла      •  
незарядженому?
Електроскоп,     розташований     неподалік      від     працюючої     елек- •  
трофорної      машини,     заряджається.     Чому?     Як     запобігти      цьому     
впливу?
IV.  Домашнє завдання
1.      Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача  3.6.   Два      заряди     −2      нКл      і      +4      нКл      перебувають     на    
відстані      4      см     один     від     одного.      З      якою     силою     вони     притягуються     
один     до     одного?
Задача 3.12.     Відстань     між      двома      однаковими      зарядами,      які    
відштовхуються      із      силою     0,25     мкН,     дорівнює     3      см.      Визначте    
значення      зарядів.
Задача 3.16.     Дві     маленькі     металеві     кульки     перебувають     на    
відстані      1      см.      Якою     буде     сила     взаємодії     між      ними,      якщо      5      млрд    
електронів     з      однієї      кульки     перенести      на     іншу?
2.       Творче  завдання.      Спираючись     на     знання     з      електростатики,    
сконструюйте      електричний     маятник.

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 5248 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: