Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 3/3 Тема уроку. Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач.


Урок № 3/3
  Тема уроку.  Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач.
  Тип уроку:   формування вмінь і   навичок.
  Мета уроку:  вивчити основні характеристики рівномірного прямолі-нійного руху; формувати вміння розв’язувати задачі.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш ­
нього завдання
5 хв Усне опитування; відповіді
біля дошки
II. Актуалізація опор­
них знань
10 хв Бесіда; фронтальне повто­
рення
III. Закріплення засво­
єних навичок і  вмінь
25—30
хв
Розв’язування задач; записи
на дошці та в   зошитах
IV. Домашнє завдання 1—2 хв Коментар учителя; записи
на  дошці й   у щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
У той час як двоє учнів записують розв’язання домашніх задач
на дошці, проводиться усне опитування за питаннями та вправами
до параграфів підручника, а  також перевірка творчого завдання.
II.  Актуалізація опорних знань
Питання класу
Що називають механічним рухом? •  
Як розрізняють види механічного руху за траєкторіями? •  
Що таке траєкторія руху? •  
Що таке пройдений шлях і  які одиниці його вимірювання? •  
Що означає фраза: «Рух відносний»? •  
Який рух називають рівномірним? •  
Що характеризує швидкість рівномірного руху? •  
Якими літерами позначають швидкість, шлях і  час у  фізиці? •  
Які одиниці цих фізичних величин у  СІ? •  
Як вони пов’язані між собою? •  
III. Закріплення засвоєних навичок і   вмінь
Розв’язування задач
Задача 1.  Футболіст за матч у  середньому пробігає 20 км. Ви­
значте  його  швидкість  і  порівняйте  її  зі  швидкістю  велосипеди­
ста   — 8  м/с.
Дано:
S = 20 км
t =⋅ = 24590  хв
v
2
8 =
м
с
СІ
S = 20000   м
t = 5400 с
Розв’язання
v
S
t
1
= ;
v
1
20000
5400
37 ==м
с
м
с
, ;
vv12< .
v
1
 — ?
Порівняти v
1
 та  v
2
Відповідь:   v
1
37 = ,
м
с
;  vv12< .
Задача 2.  Людина запізнюється на поїзд. До станції можна ді­
статися, рухаючись або 2 км по втрамбованій дорозі зі швидкістю
5 км/год, або 1,6 км по некошеному лузі зі швидкістю 4 км/год.
Який шлях обрати?
Дано:
S
1
2 =  км
v
1
5 =
км
го д
S
2
16 = ,  км
v
2
4 =
км
го д
Розв’язання
t
S
v
1
1
1
= ;  t
1
2
5
04 ==км
км
го д
го д , .
t
S
v
2
2
2
= ;  t
2
16
4
04 ==,
,
км
км
го д
го д .
tt 12= .
Порівняти t
1
 та  t
2
Відповідь:  можна обрати будь ­ який шлях.
Задача  3.  Чотири  спортсмени,  які  розвивають  швидкості:
5,5  м/с,  19,8  км/год,  33   м/хв,  475,3  км/доб,  вирішили  взяти
участь у  гонці на час (змагання, у   якому перемагає той, хто далі
відбіжить (від’їде) за 1 годину). Хто переможе в  цьому змаганні?
Хто прийде останнім? Який шлях подолає переможець? На скіль­
ки метрів він обжене аутсайдера?
Дано:
v
1
55 = ,
м
с
v
2
198 = ,
км
го д
v
3
33 =
м
хв
v
4
4753 = ,
км
доб
t = 1 год = 3600 с
Розв’язання
Для того щоб порівняти швидкості, пе ­
реведемо їх в   одиниці СІ.
v
2
198 ==,
км
го д
198
1000
3600
, ⋅ =
м
с
55,
м
с
;
v
3
33 ==м
хв
33
1
60
⋅ =
м
с
055 ,
м
с
;
v
4
4753 ==,
км
доб
4753, ⋅=1000
86400
м
с
55,
м
с
.
vvv
12 4
==.
Svt
11=⋅;
Порівняти швидкості
S  — ?  ∆S  — ?
12
S
1
55 3600 =⋅,
м
с
 с = 19800   м = 198,  км;
S
3
0553600 =⋅,
м
с
 с = 1980  м = 198 ,  км.
∆=− SSS
13;   ∆=S 1782 ,  км.
Відповідь:  відстане  спортсмен,  який  біжить  зі  швидкі­
стю  33   м/хв;  інші  пробіжать  однакову  відстань;  S
1
198 = ,   км;
∆=S 1782 ,   км.
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 2 (п. 4); впр. № 2 (задачi 3, 4, 7).
[2]: § 2.
[3]:   СР — задачi 2.2; 2.4; 2.6; 2.7;
ДР — задачi 2.12; 2.13; 2.16; 2.18;
ВР — задачi 2.31; 2.33; 2.36; 2.37.
Творче завдання. Визначте швидкість руху якої­ небудь завод­
ної  іграшки.  Продумайте,  які  фізичні  прилади  для  цього  будуть
потрібні та які вимірювання необхідно зробити.
Підготуватися до лабораторної роботи № 1 за посібником [4]:  
домашняя работа № 1.

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 2216 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: