Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 2/2 Тема уроку. Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух.


Урок № 2/2
  Тема уроку.  Швидкість. Рівномірний прямолінійний рух.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати в   учнів поняття швидкості, дати класифікацію
механічних рухів за траєкторією та   швидкістю; визначити
характеристики  рівномірного  руху;  формувати  вміння
відрізняти такий вид руху й  характеризувати його.
  о бладнання:  трубка для вивчення механічного руху (в кожного учня
на столі).
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Актуалізація опор­
них знань
5—10
хв
Усне опитування
II. Вивчення нового
матеріалу
20—25
хв
Бесіда; фронтальний експери­
мент; спостереження; записи
на дошці та в   зошитах
III. Закріплення ново ­
го матеріалу
19—15
хв
Бесіда; розв’язування задач;
записи на дошці та в   зошитах
IV. Домашнє завдання 1—2 хв Коментар учителя; записи на
дошці та в  щоденниках
Хід уроку
I.  Актуалізація опорних знань
Усне опитування
Можна  використовувати  питання  після  параграфа,  заданого
додому, а   також наступні питання.
Питання класу
Що називають механічним рухом? •  
Що називають тілом відліку? •  
Покажіть на прикладі, що вибір тіла відліку важливий. •  
Що таке траєкторія руху? •  
Як розрізняють рухи за траєкторіями? •  
Наведіть  приклад  руху  з  прямолінійною  траєкторією;  криво­ •  
лінійною.
Що таке пройдений шлях? •  
Назвіть одиниці пройденого шляху в  одиницях СІ. •  
Які  ще  одиниці  пройденого  шляху  використовують  на  прак­ •  
тиці?
Автомобіль  рухається  по  шосе  зі  швидкістю  •   v .  Назвіть  тіло
відліку,  відносно  якого  швидкість  руху  автомобіля  дорівнює
нулю.
Що означає вираз: «Рух відносний»? •  
Поясніть на прикладі, що абсолютно нерухомих тіл у  природі  •  
не існує.
Зобразіть примірну траєкторію руху дощової краплі відносно  •  
поверхні землі; відносно поїзда, що проходить мимо.
Відомо,  що  в  густому  тумані  легко  заблудитися.  А   чому  так  •  
само легко заблудитися в   лісі?
II.  Вивчення нового матеріалу
Фронтальний експеримент
Учні  використовують  скляну  трубку  для  вивчення  руху,  ви­
готовлену вдома (див. домашнє завдання до попереднього уроку).
За командою вчителя через однакові інтервали часу учні наносять
маркером  мітки  на  скляній  трубці  там,  де  перебуває  бульбашка
повітря.  Потім  повторюють  таку  саму  операцію  з   парафіновою
кулькою, тільки мітки роблять у  цьому випадку маркером іншого
кольору. Після досліду аналізується розташування міток. Робить­
ся  висновок,  що  мітки  розташовуються  на  однакових  відстанях
одна від одної.
Запис у   зошит: Якщо тіло за будь ­ які однакові проміжки часу про ­
ходить однакові шляхи, то його рух називають рівномірним.
Бесіда
Питання класу
Чи  рівномірно  рухалася  парафінова  кулька?  (Так,  рівно­ •  
мірно.)
Як можна переконатися в   цьому? •  
Наведіть приклади рівномірного руху, які ви спостерігали. •  
Як, перебуваючи в  поїзді, можна визначити, чи рівномірно він  •  
рухається на даній ділянці шляху?
Як довести, що стрілки годинника рухаються рівномірно? •  
Чим  відрізняється  рівномірний  рух  бульбашки  від  рівномір­ •  
ного руху кульки? (Швидкістю руху.)
Які потрібно виконати виміри, щоб визначити швидкість тіла  •  
під час рівномірного прямолінійного руху?
Запис у   зошит: Швидкість тіла при рівномірному русі — фізична
величина,  що  дорівнює  відношенню  шляху  до  часу,  за  який  цей
шлях було пройдено.
Введемо відповідні позначення:
v  (лат.  velocity  — швидкість)
S  (лат.  step  — крок)
t  (лат.  tempus — час)
v
S
t
=   []v = 1
м
с
.
Питання класу
Які одиниці швидкості вам відомі? •  
Доведіть,  що  швидкість  рівномірного  прямолінійного  руху  •  
є   величиною сталою.
Що означає фраза: «Швидкість пішохода дорівнює 1,5  м/с»? •  
III. Закріплення нового матеріалу
Задачі та вправи
Задача 1.  Які з  наведених прикладів можна вважати прикла­
дом рівномірного руху: рух ескалатора метро; рух літака по злітній
смузі;  рух  автомобіля  по  шосе;  рух  електропоїзда,  що  рушає  від
станції?
Задача 2.  Автомобіль рухається по шосе зі швидкістю 60 км/год,
а   поштовий голуб летить зі швидкістю 16  м/с. Чи зможе голуб обі­
гнати автомобіль?
Дано:
v
1
60 =
км
го д
v
2
16 =
м
с
Розв’язання
v
1
60 ==км
го д
60⋅ ≈
1000
3600
м
с
167,
м
с
.
Таким чином, vv12> , але в  голуба є  шанс!
Порівняти v
1
 та  v
2
Відповідь:  не зможе.
Задача 3. Швидкість ковзаняра може досягати 50
км
го д
. Чи змо­
же він обігнати коня, що скаче риссю зі швидкістю 3,5
м
с
?
Дано:
v
1
50 =
км
го д
v
2
35 = ,
м
с
Розв’язання
v
2
35 ==,
м
с
35
0 001
1
3600
,
,
⋅=км
го д
=⋅ ⋅= 350 001 3600 ,,
км
го д
3536 126 ,, , ⋅=
км
го д
.
Порівняти v
1
 та  v
2
8
Таким чином, vv12> .
Відповідь:  зможе.
Задача 4.  Зі сходу на захід при зустрічному вітрі, швидкість
якого  6
м
с
,  рухається  велосипедист  зі  швидкістю  8
м
с
.  Зобразіть
ці швидкості графічно. (Рекомендований масштаб: 0,5   см — 2
м
с
.)
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 2 (п. 1—3); впр. № 2 (задачі 1, 2).
[2]: § 2 (п. 1, 2, 3, 4).
[3]:   СР — задачі 1.5; 2.1; 2.3; 2.5.
ДР — задачі 2.11, 2.15; 2.17; 2.19;
ВР — задачі 2.30; 2.32; 2.34; 2.35.
Творче завдання.  Визначте свою швидкість під час спокійної
рівномірної ходьби. Всі необхідні дані для цього одержіть самі.
Скарбничка цікавих фактів
Якою ще буває швидкість?
Професійні моряки використовують як одиницю швидкості ву-зол: 1 вузол  = 1
морськамиля
го д
 (1 морська миля  = 1852  м). Швидко-сті космічних об’єктів вимірюють у   кілометрах за секунду
км
с


.
Робітник токарського верстата користуватиметься  наступною оди -ницею виміру:
мм
хв
.
Ще  швидкість  буває  конструкторською  (максимальна  швид-кість,  припустима  для  певного  виду  транспорту)  і  крейсерською
(експлуатаційною),  яка  завжди  трохи  менша  за  конструктор-ську.
Приклади швидкостей
Хто (що) рухається З якою швидкістю
Кров по венах 10—20 см/с
по капілярах 0,05—0,1 см/с
по артерії 20—50 см/с
Швидкісний ліфт 6 м/с
Бігун на 10   000   м 6,1 м/с
Бігун на 100 м 10,1 м/с
Ковзаняр на 500 м 13,15 м/с
Хто (що) рухається З якою швидкістю
Нервовий імпульс 40—100 м/с
Молекула водню при  0 ° C 1693 м/с
Поїзд метро 40 км/год
Людина  йде  спокійним  кроком  зі  швидкістю  1,5  м/с
( ≈ 5   км/год), це в  тисячу разів швидше равлика, у   сто разів швид-ше черепахи. Людина «справляється» із течією більшості рівнин-них  рік,  але  зазнає  фіаско  у  змаганні  із  собакою,  зайцем,  конем
і   навіть мухою!
Незвичайне змагання
Французький спринтер Даніель Санчума викликав на змагання
коня.  На  дистанції  80  м  людина  спочатку  вирвалася  вперед,  але
першим фінішував все-таки кінь.
Найбільша  швидкість,  яку  може  розвивати  людина,—
≈ 11,   м/с, а   кінь — 19—21  м/с. Щоправда, людина швидше роз-ганяється з   місця, звідси й  початковий успіх.
Відстані у   природі
Що Скільки в   метрах
Діаметр атома водню 0,00000000003
Середній розмір клітини людського тіла 0,00005
Діаметр порошинки 0,0001
Діаметр шпилькової голки 0,001
Ширина нігтя людини 0,01
Крок людини 1
Довжина травного тракту людини 10
Діаметр Землі 12  750   000
Відстань від Землі до Сонця
1510
11
, ⋅
Світловий рік
9510
, ⋅
Закінчення таблиці

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 1344 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: