Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 2/15 Тема уроку. Маса — міра інертності тіла.

Урок № 2/15
  Тема уроку.  Маса — міра інертності тіла.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати уявлення про інертність як властивість, що 
притаманна всім тілам; сформувати поняття про масу 
як  про  фізичну  величину,  що  характеризує  інертність; 
розкрити  залежність  результату  взаємодії  тіл  від  їхніх 
властивостей — інертності.
  о бладнання:  два візки з  прикріпленою пружною пластиною; жолоб, 
розташований горизонтально, і   дві кульки різної маси; 
склянка, цупкий картон, монетка.
Бесіда; розв’язування задач; 
записи на дошці
IV. Домашнє завдання 1—2 хв Записи на дошці й  у щоден-никах
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Після перевірки домашнього завдання проводиться коротке по-вторення вивченого матеріалу за такими питаннями.
Питання класу
Опишіть  досліди,  які  показують,  що  в  результаті  взаємодії  •  
швидкості тіл змінюються.
Що означає фраза: «У природі існує тільки взаємодія»? •  
Наведіть приклади, які показують, що в  результаті взаємодії  •  
відбувається деформація тіл.
Яке  явище  називають  інерцією?  У  чому  сутність  цього  •  
 явища?
Наведіть приклади інерції у  природі, техніці. •  
Якою є  умова зберігання тілом швидкості свого руху? •  
Наведіть приклади, які ілюструють виконання цієї умови. •  
Вкажіть,  у  результаті  яких  взаємодій  змінюється  швидкість  •  
під час: а) падіння каменю;  б) польоту птаха; в) польоту стріли, 
випущеної із лука; г) руху автомобіля?
Спортсмен стрибає на батуті. За якими ознаками можна зроби- •  
ти висновок, що між тілом спортсмена і  батутом відбувається 
взаємодія?
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Чи завжди швидкість взаємодіючих тіл змінюється однаково?
Демонстрація 1.   На столі — два однакові візки, з’єднані пружною 
металевою  пластиною,  яка  перев’язана  ниткою. 
Нитку перепалюють. Візки починають рухатися. 
Швидкості, набуті візками, однакові.
Демонстрація 2.   Повторюємо дослід, тільки один візок навантажу-ємо. Швидкості у   візків після взаємодії різні.
Питання класу: Швидкість якого візка більша? Чому?
Демонстрація 3.   Жолоб установлюють горизонтально. По жолобу 
пускають дві кульки різної маси. Помічають, що 
швидкість легкої кульки після зіткнення зміню-ється більше, ніж важкої.
Висновок (запис у   зошит).  При взаємодії різні тіла по-різному 
змінюють свою швидкість — одні більше, інші менше; властивість 
тіл по-різному змінювати свою швидкість при взаємодії називають 
інертністю.
Одні  тіла  більш  інертні,  їм  складніше  змінити  свою  швид-кість, інші тіла легше змінюють свою швидкість, а   отже, і  менш 
 інертні.
Питання класу: Від чого залежатиме інертність тіл?
Запис у   зошит: Маса — міра інертності тіла.
Все  у   Всесвіті  від  порошинки  до  зірки  має  масу!  Маса  — 
невід’ємна  характеристика  будь-якого  тіла.  Що   б  не  відбувалося 
з   тілом  —  рухається  воно  чи  перебуває  у   спокої,  знаходиться  на 
Землі чи в  космічному просторі — його маса, поки воно залиша-ється одним цілим, не змінюється.
Уводиться умовне позначення маси і  одиниці маси в   СІ.
Питання класу
Чи можна миттєво змінити швидкість тіла? Наведіть приклади. •  
Яке  тіло  легше  вивести  зі  стану  спокою  —  менш  інертне  чи  •  
більш інертне?
Яке тіло легше зупинити? Чому? •  
Як  визначити  масу  тіла?  (Треба  її  виміряти,  тобто  порівняти  •  
з   еталонною масою.)
Один зі способів визначення маси нам добре відомий — зважу- •  
вання. Запропонуйте інший спосіб. (Через взаємодію. У   скіль -ки разів відрізнятимуться швидкості тіл, у   стільки разів від-різнятимуться і   їхні маси.)
Який  спосіб  вимірювання  маси  найчастіше  використовується  •  
на практиці?
Як  експериментально  довести,  що  маса  кулі  менша  за  масу  •  
рушниці?
Демонстрація 4.   Склянку накриваємо зверху цупким картоном. На 
картон кладемо монетку. Вибиваємо картонку   — 
монета падає у  склянку.
Завдання класу: Поясніть дослід.
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.   З  нерухомого  плота  масою  30  кг  на  берег  стрибає 
хлопчик  масою  45  кг.  Пліт  набуває  швидкості  2   м/с.  Яка  швид-кість хлопчика?
Дано:
m
1
30 =   кг
m
2
45 =   кг
v
1
2 =
м
с
Розв’язання
m
m
v
v
2
1
1
2
= ;
v
vm
m
2
11
2
= ;
v
2
2
13
30
=
=
м
с
кг
кг
м
с 45
, .
v
2
 — ?
Відповідь:   v
2
13 = ,
м
с
.
Задача 2.  Два візки після взаємодії набули швидкості 4   см/с 
і   60  см/с. Маса якого візка більша і   у скільки разів? ( Відповідь:  
першого у  15 разів.)
Питання класу
Навіщо велосипедист, наближаючись до підйому дороги, збіль- •  
шує швидкість?
Для чого в  літаках перед зльотом і  посадкою просять пасажирів  •  
пристебнути себе ременями безпеки?
У якому напрямку відхиляються пасажири автобуса при його  •  
різкому гальмуванні? розгоні? Чому?
Куди повинна стрибати наїзниця, яка стоїть на спині коня, що  •  
скаче, щоб після стрибка знову потрапити у  сідло?
Чому боксерів об’єднують у вагові категорії? •  
Чому у  футболі захисниками є  більш масивні спортсмени, а   на- •  
падаючі, як правило, легші?
Яке тіло в  класі має найбільшу масу, а  яке — найменшу? •  
Чи може водій автомобіля використовувати явище інерції для  •  
економії бензину? Яким чином?
IV.  Домашнє завдання
[1]:   § 10; впр. № 10 (задачі 1, 6, 7); експериментальне завдан-ня  1.
[2]: § 7.
[3]:   СР — задачі 9.1; 9.2; 
ДР — задачі 9.5; 9.7; 
ВР — задачі 9.14; 9.18; 9.20.
Творче завдання
1.   Властивість інертності мають не тільки тверді тіла, але рідини 
та  гази.  Придумайте  досліди,  за  допомогою  яких  можна  по-казати інерцію рідких тіл. (Можливе  розв’язання . Випустити 
вгору струмінь води з   гумової груші. Після припинення тиску 
на грушу струмінь ще  б’є вгору якийсь час.)
2.   Інертність властива будь-якому тілу. Проведіть спостереження 
за  корисними  і   шкідливими  проявами  цієї  властивості.  Опи-шіть ваші спостереження, зробіть рисунки.
Скарбничка цікавих фактів
Оце так хмара!
Одна грозова хмара має таку ж масу, як 200 тисяч слонів. Під 
час  циклона  маса  хмар  може  перевищувати  масу  всіх  слонів  на 
Землі!
Оце так піраміда!
Піраміда  Хеопса  складається  з  2  300  000  вапнякових  каме-нів  масою  2,5  тонни  кожен.  Загальна  маса  піраміди  —  близько 
5  750  000  тонн.  Із  цих  каменів  можна  було   б  побудувати  сучасне 
місто з  населенням 120 тис. чоловік!
Оце так планета!
Маса Юпітера у  318 разів більша від маси Землі і   у 62,5 разу 
більша  від  маси  всіх  інших  планет  Сонячної  системи  разом  узя-тих. А  маса Сонця дорівнює масі 1047 таких планет, як Юпітер, 
разом узятих.
Оце так літак!
Супервантажопідйомним є  транспортний літак АН-225 «Мрія». 
На  його  рахунку  —  240  світових  рекордів.  Один  із  них  —  політ 
з   максимальною злітною вагою 640   860   кг.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (31.01.2014)
Переглядів: 1697 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: