Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 1/1 Тема уроку. Механічний рух.


Урок № 1/1
  Тема уроку.  Механічний рух.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  дати  означення  механічному  руху;  показати  прояви
механічного  руху  в  природі,  відносність  руху;  навчати
спостерігати  різні  механічні  рухи  в  природі  й  техніці,
аналізувати і  описувати їх.
  о бладнання:  скляна трубка з  підфарбованою водою, у   якій підніма -ється бульбашка повітря; кулька на нитці.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Постановка навчаль-ної проблеми
2—5 хв Розповідь учителя
II. Вивчення нового
матеріалу
25—30
хв
Бесіда; демонстрації; записи
на дошці та в   зошитах
III. Закріплення нового
матеріалу
10 хв Бесіда; усне опитування
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи на
дошці та в  щоденниках
Хід уроку
I.  Постановка навчальної проблеми
Вступ. Розповідь учителя
Сьогоднішній урок ми почнемо з  рядків вірша О.   С.  Пушкіна:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый...
У цьому вірші описується суперечка двох учених, що відбува-лася реально. Одним із них був давньогрецький вчений, філософ
Зенон (V століття до н. е.), який стверджував, що руху в  природі
не існує взагалі. Доводив він свої твердження на прикладі задач-апорій  (апорія  —  з   грецької  мови  «безвихідь,  труднощі»).  Одна
з   відомих  апорій  Зенона  називається  «Стріла».  Простежимо  за
стрілою, випущеною з   лука, говорив учений. У   певний момент часу
вона перебуває в  даній точці, і   в цю мить вона нерухома. У  будь-якій іншій точці стріла також нерухома! Виходить, що стріла не-рухома  в  будь-який  момент  часу,  а   отже,  і  взагалі  не  рухається!
Руху немає.
2
У чому ж помилявся Зенон? Що таке рух? На всі ці питання
ми спробуємо знайти відповіді в  ході уроку.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Для організації бесіди використаємо наступні питання.
Питання класу
За  якими  ознаками  можна  з’ясувати,  перебуває  тіло  в   стані  •  
спокою чи рухається? (Тіло змінює своє положення у  просторі
відносно інших тіл.)
Наведіть приклади тіл, які в  цей момент часу здійснюють ме - •  
ханічний рух.
А  ви  самі  зараз  перебуваєте  у   стані  спокою  чи  руху?  (Вислу- •  
ховуються різні обґрунтовані версії.)
Запис у   зошит: Механічний рух — зміна положення тіла відносно
інших тіл з   плином часу.
Справді, якщо розглядати ваше положення відносно стола, то
ви перебуваєте у  стані спокою. А   якщо розглянути ваше положен -ня  відносно  Сонця?  Адже  за  урок  ви  встигаєте  подолати  в  кос -мічному  просторі  відстань  приблизно  80 000  км  —  це  фактично
дві кругосвітніх подорожі! Отже, описуючи рух, важливо вказати
тіло, відносно якого цей рух розглядається. Таке тіло називають
тілом відліку.
Питання класу
Вкажіть, відносно яких тіл рухається, а  відносно яких перебу- •  
ває у  спокої людина в   автобусі? поплавець на річці? космонавт
у   кабіні супутника? кішка, що спить на гілці?
Тож у   чому помилявся у   своїх доказах Зенон? (За тіло відліку  •  
він брав точку на поверхні самої стріли. Якщо розглядати рух
стріли відносно лучника, то проблема розв’яжеться.)
Переміщуючись із точки в  точку, тіло рухається по певній лі - •  
нії, яку називають траєкторією руху тіла.
Запис у   зошит:  Траєкторія  —  лінія,  яку  описує  в   просторі  тіло
в   результаті свого руху.
Питання класу:   Якою  є  траєкторія  руху  автомобіля  по  горизон -тальному шосе? стрілок годинника по циферблаті?
Демонстрація 1.  Кулька,  підвішена  на  нитці,  починає  рухати-ся.  Кулька  може  здійснювати  коливальні  рухи
обертальні.  Учням  пропонується  зобразити  тра -єкторії руху кульки в   кожному випадку.
Рух  —  відносний.  Ми  з   вами  вже  зрозуміли,  що  залежно  від
вибору  тіла  відліку  одне  й  те  саме  тіло  може  перебувати  у   стані
спокою або у  стані механічного руху.
Демонстрація 2.  На дошці крейдою проводять горизонтальну рис-ку.  Використовуємо  широку  трубку  з   підфарбо-ваною  водою,  у  якій  піднімається  бульбашка
повітря.  Бульбашка  починає  підніматися  вгору,
тобто  рухається  відносно  пробки,  яка  закриває
трубку.  Водночас  трубку  переміщують  так,  що
бульбашка перебуває у  спокої відносно горизон -тальної риски на дошці.
Висновок.  Відносною є   і траєкторія руху.
Питання класу: На лопаті працюючого вентилятора сидить муха.
Яку траєкторію вона описує відносно лопатей? відносно людини,
яка сидить поруч? відносно автомобіля, що рухається рівномірно
і   прямолінійно під вікном?
Довжину траєкторії у  фізиці називають «пройденим шляхом»
і   в СІ вимірюють у   метрах.
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Чому в  тумані, не бачачи берегів річки, не можна вказати на - •  
прямок руху човна?
Собака взяв слід. Чию траєкторію руху він повторює? •  
Які частини велосипеда під час його руху описують прямолі- •  
нійні, а   які — криволінійні траєкторії?
Автомобіль  повертає.  Чи  однакову  траєкторію  описують  його  •  
праві й  ліві колеса? Чи однаковий шлях вони проходять?
Дочитаємо вірш О. С. Пушкіна до кінця:
…Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  
Однако ж прав упрямый Галилей.
«Упертий Галілей» стверджував, що це Земля обертається на-вколо Сонця. А   що кажуть нам власні спостереження? На чиєму
боці правда?
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 1; впр. № 1 (задачі 2, 3).
[2]: § 1.
[3]:   СР — задачі 1.1—1.4; 1.9;
ДР — задачі 1.10—1.12; 1.14; 1.16;  
ВР — задачі 1.19—1.22; 1.25.
Творче завдання.   Сконструювати  й   принести  на  наступний
урок  прилад  для  вивчення  механічного  руху:  скляну  трубку  до-вжиною близько 50   см і   внутрішнім діаметром ≈ 10 мм заповнити
водою,  залишити  всередині  бульбашку  повітря  й   помістити  все -редину  маленьку  парафінову  кульку,  трубку  закупорити  з   обох
боків.
Скарбничка цікавих фактів
Що означає?
Слово «механік» — із грецької «хитрий», «винахідливий».
Читаємо класику
У творі Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» описується
випадок, який відбувся з  головним героєм на річці Міссісіпі вночі
під  час  туману,  котрий  якнайкраще  ілюструє  відносність  руху.
«Мене,  звісно,  несло  вниз  за  течією  зі  швидкістю  4—5  миль  на
годину
*
, але цього звичайно не помічаєш, навпаки, здається, на -чебто човен стоїть у  воді нерухомо; а  якщо мигне мимо корч, то
навіть  дух  захоплює,  думаєш:  от  чудово  летить  корч!  А  що  сам
летиш,  це  й  на  думку  не  спадає.  Якщо  ви  думаєте,  що  вночі  на
річці, в   тумані, анітрохи не страшно й   не самотньо, спробуйте самі
хоч раз, тоді дізнаєтеся».
*   ≈ 185 ,  км/год.

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 1120 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: