hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 1/14 Тема уроку. Тіла та їх взаємодія. Інерція.

Урок № 1/14
  Тема уроку.  Тіла та їх взаємодія. Інерція.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  ввести поняття «взаємодія тіл»; розкрити суть інерці-ального руху; формувати уміння відрізняти взаємодії 
і   якісно характеризувати їх.
  о бладнання:  похила площина, візок (або кулька), пісок; дві більярдних 
кулі; пластилін.

Хід уроку
I.  Актуалізація опорних знань
Питання класу
Що називають механічним рухом? •  
Які види рухів (за траєкторією, швидкістю) ви знаєте? •  
Які види рухів найчастіше зустрічаються у  природі, техніці? •  
Які характеристики руху вам відомі? •  
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Питання класу
Внаслідок чого тіло змінює свою швидкість? •  
На підлозі в класі лежить м’яч. Чому дорівнює швидкість м’яча  •  
відносно підлоги?
Як змінити швидкість м’яча? (Вплинути на нього іншим  тілом.) •  
М’яч покотився. Що можна сказати про швидкість його руху  •  
під час кочення? (Швидкість зменшується, тобто змінюється.)
Що є  причиною зміни швидкості  м’яча в  цьому випадку? •  
Висновок. Дія одного тіла на інше приводить до зміни швид ­
кості.
Демонстрація 1.   З похилої площини скочують візок (кульку). Біля 
основи  похилої  площини  гіркою  насипаний  пі ­
сок.  Візок  різко  гальмує.  Повторюють  дослід, 
тільки  тепер  розгладжують  пісок  по  поверхні. 
Гальмовий шлях візка збільшується. При скочу ­
ванні  візка  на  гладенький  стіл  його  швидкість 
довгий  час  не  змінюється.  Проаналізуйте  поба ­
чений дослід.
Питання класу: Що  спільного  у  цих  двох  дослідах?  (В  обох  ви­
падках швидкість тіла змінювалася. І   відбувалося це в  результаті 
дії іншого тіла.)
Демонстрація 2.   Стискаємо в  руках шматок пластиліну.
Питання класу
Чи відбувається дія одного тіла на інше? •  
Чи змінюється швидкість тіла в  результаті цієї дії? •  
А що відбувається? (Деформація.) •  
Висновок.  Дія одного тіла на інше приводить не тільки до зміни 
швидкості тіла, але й  до деформації.
Питання класу
Наведіть свої приклади, які  б підтверджували зроблений нами  •  
висновок.
А  що  відбудеться  з   м’ячиком,  візком  тощо,  якщо  інші  тіла  •  
не діятимуть на них? (Швидкість тіл як за модулем, так і  за 
напрямком не змінюватиметься.)
У фізиці це явище називають інерцією.
Запис у   зошит: Інерція — явище зберігання швидкості тіла за від ­
сутності дії на нього інших тіл.
Куля, що вилетіла зі ствола, продовжувала   б рухатися, зберіга­
ючи свою швидкість, якби на неї не діяло повітря. Точно так само 
зберігав би свою швидкість автомобіль після вимикання двигуна 
(що і   відбувається, оскільки для дії інших тіл (повітря, асфальту) 
потрібен певний час).
Завдання класу:  Порівняйте  гальмівний  шлях  автомобіля  по  су­
хому асфальті й   на крижаній дорозі.
Насправді у   природі немає тіл, які не зазнають жодного впли­ву. Тому спостерігати інерцію досить складно.
Питання класу
Назвіть тіла, які діють на  м’яч, що лежить на підлозі в  класі. •  
Чому швидкість  м’яча відносно підлоги не змінюється? •  
Висновок. На тіло можуть діяти інші тіла так, що ці дії вза ­
ємно компенсують одна одну. У   цьому випадку зміни швидко­
сті  тіла  або  деформації  не  відбувається.  При  цьому  самі  дії  не 
зникають. Досліди переконують: дія одного тіла на інше ніко­
ли не буває однобічною. У  природі існує тільки взаємодія («Як 
гукнеться  —  так  і   відгукнеться»).  Тобто,  якщо  одне  тіло  діє 
на друге, то це друге тіло обов’язково діятиме на перше. Одно­
бічних  впливів  у   природі  не  буває!  Відповідно,  після  взаємодії 
змінюються швидкості обох тіл одночасно або відбувається їхня 
деформація.
Демонстрація 3.   Зіткнення  двох  більярдних  куль.  Спостерігаємо 
зміну швидкості обох тіл.
Завдання класу: Наведіть свої приклади, що підтверджують факт 
існування взаємодії в   природі.
Висновок (запис у  зошит).  У  природі  існує  тільки  взаємодія 
тіл.  Результатом  цієї  взаємодії  є   зміна  швидкості  взаємодіючих 
тіл або деформація.
Два  великі  вчені,  давньогрецький  учений  Аристотель  та  іта­
лієць Галілео Галілей, на питання: «Що необхідно для того, щоб 
швидкість  тіла  була  незмінною?»  —  дали  абсолютно  різні  відпо­
віді. Аристотель: «Тіло потрібно штовхати». Галілей: «Тілу не по­
трібно заважати».
Завдання класу:  Розв’яжіть  цю  наукову  суперечку,  яка  тривала 
століттями.
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Люди (і всі інші тіла) для того, щоб рухатися, відштовхуються  •  
від  земної  кулі  й   внаслідок  цього  змінюють  свою  швидкість. 
А   в   Землі  швидкість  при  цьому  змінюється?  Чому  ми  не  по­
мічаємо цього?
Відомо, що Місяць є   супутником Землі тому, що наша планета  •  
притягує  це  небесне  тіло.  А   Місяць  притягує  до  себе  Землю? 
З   боку якої планети це притягання сильніше? (Провокаційне 
питання.)
Людина вистрибнула з  нерухомого човна на берег. Чому човен  став рухатися від берега?
Чому при пострілі із гвинтівки приклад потрібно щільно при­тискувати до плеча?
Чому  важко  утримувати  шланг,  з  якого  під  напором   б’є  •  
вода?
Взаємодія  яких  тіл  зумовлює  рух  хмар?  обертання  крил  ві­тряного млина? рух літака? рух ракети?
IV.  Домашнє завдання
[1]:  § 9; впр. № 9 (задачі 2—4).
[2]:  § 7.
[3]:   СР — задачі 8.1; 8.2; 8.4—8.6;  
ДР — задачі 8.7; 8.9; 8.11; 8.12; 8.15;  
ВР — задачі 8.23—8.27.
Творче завдання. Пофантазуйте, що було   б з  тілами, якби рап­
том всі взаємодії зникли?
Скарбничка цікавих фактів
Інерція і... класична література
Жаба,  дриґаючи  усіма  чотирма  лапками,  швидко  падала  на 
землю; але оскільки качки летіли дуже швидко, то вона впала не 
прямо  на  те  місце,  над  яким  закричала  і   де  була  тверда  дорога, 
а   набагато далі...
(В. М. Гаршин. Жаба-мандрівниця)
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (31.01.2014)
Переглядів: 896 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: