hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 13/26 Тема уроку. Тиск у рідинах.

Урок № 13/26
  Тема уроку.  Тиск у  рідинах.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  продовжити  формування  поняття  «тиск»;  продемон-струвати сутність закону Паскаля на прикладі рідин; 
ознайомити учнів із практичним застосуванням знань 
про тиск у  рідинах (приклади з  живої природи й  тех -ніки).
  о бладнання:  пластикова пляшка із симетричними отворами в  бічних 
стінках; циліндр із гумовим дном.

Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Проводяться за питаннями та вправами до параграфа підруч-ника, а   також за задачами, заданими додому.
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
На рідину, як і  на всі тіла, що перебувають на Землі, діє сила 
тяжіння.  Кожний  шар  рідини  своєю  вагою  тисне  на  шари,  роз-ташовані нижче. І  цей тиск передається дну і  стінкам посудини, 
у   якій перебуває рідина (прояв закону Паскаля).
Демонстрація 1.   У   циліндр із гумовим дном поступово наливаємо 
воду. Спостерігаємо, що гумове дно прогинаєть -ся  — і  тим більше, чим вищий стовп води.
Висновок.  Рідина своєю вагою створює тиск. Чим вищий стовп 
рідини, тим тиск більший.
Щоб ще раз переконатися в  цьому, проведемо ще один дослід.
Демонстрація 2.   У   пластикову пляшку з   отворами наллємо воду. 
Помічаємо,  що  дальність  вильоту  струменя  різ-на  —  і  тим  більша,  чим  нижче  розташовується 
отвір. Помічаємо також, що з  отворів, розташо-ваних  на  одному  горизонтальному  рівні,   б’ють 
симетричні струмені (рис. 1).
Рис. 1
Висновок.  Тиск у   рідині на одному рівні однаковий. Із глиби-ною тиск зростає.
Розрахуємо тиск рідини на дно посудини.
За означенням тиску: p
F
S
= =
mg
S
=
ρVg
S
=
ρ
ρ
=
Shg
S
gh.
pgh =ρ
Отже, тиск рідини на дно залежить від густини та висоти стов-па рідини.
Завдання учням
1.   У трьох посудинах на рис. 2 міститься вода. Порівняйте тиск 
води  на  дно  цих  посудин.  (Відповідь:   у  всіх  трьох  випадках 
тиск однаковий.)
Рис. 2
1 2 3
2.   Порівняйте  тиск  рідини  на  дно  посудин  1  і  2  на  рис.  3.  ( Від-повідь: тиск рідини в  другій посудині більший, ніж у   першій.)
3.   Порівняйте тиск води в  посудинах 1 і   2 на рис. 4. (Відповідь:  
у   першій посудині тиск більший, тому що більша висота стовпа 
рідини.)
Рис. 3 Рис. 4
1 1 2 2
Вода Ртуть
4.   Чи  буде  переливатися  рідина  з   посудини  1  у   посудину  2  на 
рис. 5, якщо відкрити кран?
гас
вода
Рис. 5
1 2
Потім  учнів  корисно  ознайомити  з  дослідженнями  підводних 
глибин, розповісти про акваланг, водолазний костюм, батисферу, 
батискаф.  Зручніше  за  все  це  зробити  шляхом  перегляду  відео-фільму.
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.  Визначте тиск води у  найглибшому місці Світового 
океану  —  у   Маріанській  западині  в   Тихому  океані,  де  глибина 
становить 11,035 км.
Дано:
h = 11035 ,  км
ρ=1030
3
кг
м
СІ
h = 11035  м
Розв’язання
pgh =ρ ;
p =⋅≈ ⋅ 1030 11035 114
3
98
кг
м
Н
кг
м , МПа.
p  — ?
Відповідь:   p = 114  МПа.
Доцільно  звернути  увагу  учнів  на  те,  що  це  настільки  вели-чезний тиск, що коли на таку глибину опустити шматочок дере-
ва, то він буде спресований в  тверду «цеглу», яка потім тонутиме 
у   воді.
Задача 2.  Яка товщина шару гасу, налитого в   посудину, якщо 
він чинить на дно тиск 4 кПа?
Дано:
p = 4  кПа
ρ=800
3
кг
м
СІ
p = 4000 Па
Розв’язання
pgh =ρ ;  h
p
g
=
ρ
;
h =
4000
80098
3
05
Па
кг
м
Н
кг
,
,  м.
h  — ?
Відповідь:   h ≈ 05,   м.
IV.  Домашнє завдання
[1]:   § 19; впр. № 19 (задачі 1, 3, 5); експериментальне завдання.
[2]: § 12.
[3]:   СР — задачі 17.1—17.3; 
ДР — задачі 17.7—17.9; 
ВР — задачі 17.16—17.17.
Додаткове  завдання.  Підготувати  коротке  повідомлення  на 
тему «Гідростатичний парадокс Паскаля».
Скарбничка цікавих фактів
Спорядження перших водолазів
У записах Леонардо да Вінчі збереглися рисунки гіпотетичних 
дихальних апаратів — більш ранні свідчення про подібні пристрої 
до наших днів не дійшли.
У  1828  році  брати  Джон  і  Чарльз  Діни  запатентували  «водо -лазне спорядження Діна». Це був костюм для захисту від холод-ної  води  й  шолом  з  ілюмінатором,  що  кріпився  на  плечах  водо -лаза  і   через  шланг  з’єднувався  з  джерелом  повітря  на  поверхні. 
Але варто було водолазові втратити рівновагу і  впасти, як шолом 
швидко заповнювався водою. У  1840 році Август Зібе удосконалив 
це спорядження, герметично з’єднавши шолом з   костюмом і  скон-струювавши випускний клапан.
У 1943 році французи Ж.-І. Кусто та Е. Ганьян винайшли аква-ланг — автономний апарат, що складається з  балонів зі стисненим 
повітрям і  дихального пристрою (шланга із загубником) і   дозволяє 
людині дихати під водою при тривалих зануреннях під воду.
Наскільки глибоко?
Без  спеціального  спорядження  досвідчені  нирці  опускаються 
на глибину до 30  м; з   аквалангом — до 40   м; у   твердому водолаз -ному костюмі — до 300   м.
Батисфера опускається на глибину до 1360  м; батискаф — до 
10  919   м. 23 січня 1960 року на батискафі «Трієст» було досягнуто 
рекордної глибини при дослідженні Маріанської западини.
Світовий рекорд...
...пірнання без дихального апарата був установлений в   1992 ро- 
ці. Італієць Умберто Пелідзарі опустився на глибину 118  м. Весь 
шлях зайняв 2 хв 56 с. При зануренні нирець використав важкий 
баласт, а  при підйомі — надувний гумовий балон.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 1018 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: