hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 12/25 Тема уроку. Передача тиску рідинами й газами. Закон Паскаля.

Урок № 12/25
  Тема уроку.  Передача тиску рідинами й  газами. Закон Паскаля.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  продовжити формування основних фізичних понять «маса», 
«густина»,  «сила»,  «тиск»;  розширити  політехнічний 
кругозір  учнів;  показати  зв’язок  теорії  із  практикою; 
продовжити  формувати  вміння  спостерігати  та  аналі-зувати фізичні явища.
  о бладнання:  пляшка  і  повітряна  кулька,  закріплена  на  її  горлечку; 
скляна  трубка  з  поршнем,  з’єднана  із  циліндром,  що 
має  гумове  дно;  скляна  куля;  прилад  «Куля  Паскаля», 
порошок білого кольору (зубний порошок або товчена 
крейда); дзвін повітряного насоса.

Хід уроку
I.  Актуалізація опорних знань
Питання класу
Чому одна й  та сама речовина в  різних агрегатних станах має  •  
різні фізичні властивості? (Це зумовлено особливостями їхньої 
молекулярної будови і  характером руху молекул.)
Які особливості будови в  газоподібних речовин? (Відстані між  •  
молекулами  порівняно  великі,  а  сили  взаємного  притягання 
дуже  малі.  Молекули  газу  перебувають  у   безперервному  без-ладному русі.)
Яку фізичну величину називають тиском? •  
Які величини треба знати для обчислення тиску? •  
У яких одиницях вимірюється тиск? •  
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Відомо, що молекули газу безладно рухаються, прагнучи роз-летітися  в  різні  боки.  Стиснений  з   усіх  боків  стінками  посудини 
газ у  свою чергу сам тисне на його стінки. Кожна молекула, вда -ряючись, чинить надзвичайно малий тиск, але кількість молекул 
в   одиниці об’єму посудини величезна, і  всі разом вони чинять зна -чний тиск на стінки посудини.
Питання класу: Чи однаковий цей тиск на різні стінки?
Учні роблять припущення, що цей тиск однаковий, оскільки 
всі напрямки руху молекул усередині посудини рівноправні. Пере-віримо це на досліді.
Демонстрація 1.   Під  дзвін  повітряного  насоса  поміщають  злегка 
надуту  кульку.  Повітря  з-під  дзвона  починають 
викачувати, кулька при цьому поступово розду -вається, набуваючи кулястої форми.
Питання класу
Чому  роздувається  кулька?  (При  відкачуванні  повітря  кіль- •  
кість  молекул  у  дзвоні  зменшується,  а  всередині  зав’язаної 
кульки їхня кількість не змінюється. Під впливом ударів мо-лекул об внутрішні стінки кулька роздувається.)
Про  що  свідчить  куляста  форма?  (Тиск  усередині  кульки  од- •  
наковий в   усіх напрямках.)
Висновок.   Газ  тисне  на  стінки  посудини  однаково  в   усіх  на -прямках.
З’ясуємо, від чого залежить тиск, що чинять гази. Учні вислов-люють  свої  припущення,  що  на  значення  тиску  мають  впливати 
температура  і   об’єм  газу.  Перевіримо  ці  припущення  дослідним 
шляхом.
Демонстрація 2.   На  горлечко  пляшки  надівають  гумову  кульку. 
Пляшку обережно опускають у  посудину з  гаря-чою водою. Кулька роздувається.
Демонстрація 3.   Циліндр  із  гумовим  дном  з’єднують  шлангом  зі 
скляною кулею. Кулю з   повітрям нагрівають. Гу -мове дно роздувається.
Висновок.  При збільшенні температури тиск газу збільшується.
Питання класу: Як можна пояснити цей факт, отриманий дослід -ним шляхом? (При збільшенні температури швидкість руху моле-кул збільшується, а   отже, вони частіше і   сильніше співударяються 
із стінками посудини.)
Демонстрація 4.   Скляна трубка з  поршнем з’єднана з   циліндром, 
що  має  гумове  дно.  Коли  поршень  всувається, 
гумове  дно  роздувається.  Коли  поршень  висува -ється, відбувається зворотне — дно вдавлюється 
у   циліндр.
Висновок.  При зменшенні об’єму тиск газу збільшується, при 
збільшенні об’єму — зменшується.
Питання класу: Як пояснити спостережуване явище? (При змен -шенні  об’єму  збільшується  концентрація  частинок  (тобто  їхня 
кількість в  одиниці об’єму), а  отже, і  частота їх зіткнень зі стін-ками посудини.)
Гази зазвичай зберігають і   перевозять у  стисненому стані, тому 
їх  доводиться  поміщати  у  дуже  міцні  сталеві  балони.  У   техніці 
гази (і рідини) використовують як передавачі зовнішнього тиску. 
Приміром, стисненим повітрям відчиняють двері вагонів у  поїздах 
метрополітену і   тролейбусів.
Демонстрація 5.   «Кулю  Паскаля»  заповнюють  білим  порошком 
(крейдою  або  зубним  порошком).  Поршень  всо -вують у   циліндр, збільшуючи тиск газу в  ньому. 
Струминка  повітря  разом  із  частинками  порош -ку  виходять  через  отвори  в   кулі  в  усіх  напрям-ках. Дослід повторюють, заповнюючи кулю і  ци-ліндр водою, спостерігаючи при цьому струмені, 
що  б’ють із усіх отворів.
Висновок  (записується   в   зошит) . Тиск, що діє на рідину або 
газ, передається без зміни в   кожну точку рідини або газу.
Це твердження має у  фізиці назву закону Паскаля.
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Якщо із дрібнокаліберної гвинтівки вистрілити у  варене яйце,  •  
у   ньому утвориться акуратний отвір. Якщо ж куля потрапляє 
у   сире  яйце  —  воно  розлітається  вщент.  Як  це  можна  пояс-нити?
Відповідно  до  якого  фізичного  закону  відбувається  видавлю- •  
вання зубної пасти, крему з   тюбика?
Чому мильна булька має форму кулі? •  
Людина може спокійно лежати на автомобільній камері, напо- •  
вненій  повітрям,  якщо  ж  стати  на  неї  ногами,  то  вона  може 
лопнути.  Чому?  Чи  обов’язково  це  відбудеться  безпосередньо 
в   тому місці, де стоїть людина?
Для  повторення  і   закріплення  вивченого  ще  раз  акцентуємо 
увагу на наступних питаннях.
Питання класу (відповіді біля дошки і   з місця)
Як  на  основі  молекулярно-кінетичної  теорії  пояснити  виник- •  
нення тиску в   газах?
Як  довести,  що  тиск  газу  на  всі  стінки  посудини  однако- •  
вий?
Як змінюється тиск газу при зміненні температури? Чому? •  
Як змінюється тиск газу при зміненні його об’єму? Чому? •  
На основі молекулярно-кінетичної теорії поясніть, як переда- •  
ється тиск у  рідинах і  газах?
Сформулюйте закон Паскаля. •  
Де  в  природі  й   техніці  цей  закон  знаходить  своє  практичне  •  
застосування?
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 18; впр. № 18 (задачі 1, 3).
[2]: § 12 (п. 3, 4).
Додаткове  завдання.  Підготувати  коротке  повідомлення  на 
тему «Пневматичні машини й   інструменти».
Скарбничка цікавих фактів
Переконайтеся самі!
Наші легені можуть служити ілюстрацією до газових законів. 
Коли  ми  робимо  вдих,  діафрагма  розширюється,  об’єм  легенів 
збільшується,  тиск  усередині  стає  меншим  за  атмосферний  і   по-вітря  з  атмосфери  заповнює  наші  легені.  При  видиху  діафрагма 
стискується, об’єм легенів зменшується, тиск збільшується, і   «від-працьовані» гази виходять в  атмосферу.
Як працює пилосос?
Електромотор  пускає  в  хід  вентилятор,  що,  обертаючись,  ви-штовхує повітря, створюючи в  такий спосіб розрідження усередині 
пилососа,  атмосферне  повітря  з   пилом  заповнює  резервуар  пило-соса.
Що всередині лампочки?
Інертний газ, який накачують у  лампочки, створюючи усере -дині тиск, менший за атмосферний. Адже в   робочому режимі газ 
нагріватиметься і   тиск його зростатиме!
Що таке «газ»?
Це слово придумав лікар Гельмонт в  XVII столітті. У  перекладі 
воно означає «хаос».
А як у   космосі?
У скафандрі космонавта підтримується тиск, що становить 
1
3
 
від  атмосферного.  У  безповітряному  просторі  він  роздувається. 
Щоправда, скафандри нового покоління — тверді, майже цілком 
металеві  з  шарнірами  на  ліктях  і  колінах.  Тиск  у   них  близький 
до атмосферного.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 1012 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: