hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 11/24 ( із резерву ) Тема уроку. Тиск. Розв’язування задач.

Урок № 11/24 ( із резерву )
  Тема уроку.  Тиск. Розв’язування задач.
  Тип уроку:   комбінований.
  Мета уроку:  формувати навички розв’язування задач, вміння аналі-зувати  факти;  закріпити  отримані  знання;  розвивати 
вміння працювати самостійно.

Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Проводиться  в  усній  формі.  По  кожній  задачі  учні  по  черзі 
читають  короткий  запис  умови,  переведення  одиниць  величин, 
називають  розрахункову  формулу,  відповідь,  отриману  при  об-численнях.
II.  Актуалізація опорних знань
Питання класу
Наведіть приклади, які показують, що результат дії сили за- •  
лежить від площі опори, на яку ця сила діє.
Що називають тиском? •  
Як  позначається  і  в  яких  одиницях  вимірюється  ця  фізична  •  
величина?
Які способи збільшення (зменшення) тиску вам відомі? •  
Чому ріжучі й  колючі інструменти чинять на тіла дуже вели - •  
кий тиск?
Наведіть  приклади  використання  великих  площ  опори  для  •  
зменшення тиску.
III. Закріплення вивченого матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.  Чому дорівнює тиск на рейки чотиривісного вагона 
масою  60  т,  якщо  площа  стикання  одного  колеса  з  рейкою  до-рівнює 10   см
2
?
Дано:
m = 60 т
n = 8
S
1
10 =  см
2
СІ
m = 60000  кг
S
1
0 001 = ,  м
2
Розв’язання
p
F
S
= ;  Fmg = ;  SnS =
1
;
p
mg
nS
=
1
p  — ?
p[]===
⋅ кг
Н
кг
м
Н
м
Па
22.
p {}=≈⋅
60000 98
80001
75
,
,
 (МПа).
Відповідь:   p ≈ 75 МПа.
Задача 2. На  опору  якої  площі  необхідно  поставити  вантаж 
масою 2   кг, щоб створити тиск 10
5
 Па?
Дано:
m = 2  кг
p = 10
5
 Па
Розв’язання
p
F
S
= ;  S
F
p
= ;  Fmg = ;  S
mg
p
=
S  — ?
S[]==
⋅⋅
кг
Н
кг
Па
кгН
кг
Н
м
=
кг Нм
кг Н
=
2
м
2
2
.
S{}=≈⋅
298
10
5
210
4
,
 (м
2
).
Відповідь:   S =⋅ =
21024
м
2
  см
2
.
Задача 3.  Площа  дна  каструлі  дорівнює  1500  см
2
.  Обчисліть, 
на скільки збільшиться тиск каструлі на стіл, якщо у   неї налити 
3 л води?
92
Дано:
S = 1500 см
2
V = 3  л
ρ=1000
3
кг
м
СІ
S = 015 ,  м
2
V = 0 003 ,  м
3
Розв’язання
∆=
p
F
S
;  ∆=Fmg ;  mV=ρ ;
∆=p
Vg
S
ρ
∆p  — ?
∆[]=
=
⋅⋅
=
p
кг
м
м
Н
кг
м
Н
ммкг
Н
м
3
3
2
кг м
3
3 2
2
.
∆= ≈
⋅⋅ p
1000 0 003 98
015
200
,,
,
 (Па).
Відповідь:   ∆≈p 200  Па.
IV.  к онтроль знань
Самостійна робота
Варіант 1
1.   Токарський верстат масою 300   кг опирається на фундамент чо-тирма  ніжками.  Визначте  тиск  верстата  на  фундамент,  якщо 
площа кожної ніжки 50  см
2
. (Відповідь:  150 кПа.)
2.   Виразіть у  паскалях: 5 гПа,  005 ,
Н
см
2
.
3.   Для чого в  рюкзаку роблять широкі лямки?
Варіант 2
1.   Людина натискає на лопату із силою 600  Н. Який тиск чинить 
лопата на ґрунт, якщо ширина її леза 20  см, а  товщина ріжу -чого краю 0,5 мм? ( Відповідь:  6000 кПа.)
2.   Виразіть у  паскалях: 0,6 кПа,  20
2
Н
см
.
3.   Навіщо  для  проїзду  по  болотистих  місцях  роблять  так  звані 
гаті — настили із хмизу або дощок?
V.  Домашнє завдання
[1]: § 17; впр. № 17 (задачі 5—7).
[2]: § 12 (п. 1, 2).
[3]:   СР — задачі 16.1; 16.2; 16.3; 
ДР — задачі 16.8; 16.9;  
ВР — задачі 16.15—16.17.
Додаткова задача.  В   акваріум  довжиною  30   см  і  шириною 
20  см  налита  вода  до  висоти  25   см.  Визначте  тиск  води  на  дно 
акваріума й   силу тиску.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 1508 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: